bodem

 • Tegen de strakblauwe lucht cirkelen buizerds laag over het uitgestrekte polderland. ‘Heel vruchtbaar, de kleigrond hier. Het zal er wemelen van de muizen’, zegt ingenieur Erik van Eekelen. (De Ingenieur, 25 januari)

  Lees meer: deingenieur.nl

 • Telers kunnen goed uit de voeten met een normaal grondmonster en het advies uit het Handboek Bodem en Bemesting. Dat zegt senior programmamanager Wim Bussink van het Nutriënten Management Instituut (NMI). (Akkerwijzer, 25 januari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Bij de Raad van State in Den Haag dient maandag het beroep tegen de gaswinning uit het veld Pieterzijl-Oost. Zeven organisaties tekenen bezwaar aan tegen de vergunning die het Ministerie van Economische Zaken heeft afgegeven aan de NAM. (RTV Noord, 25 januari)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Op de internationale top over aanpassingen aan de wereldwijde klimaatverandering vanuit Den Haag zal de Nederlandse wisselpolder niet direct ter sprake komen. Maar die is wél een goed alternatief voor het almaar ophogen van dijken. (Trouw, 25 januari)

  Lees meer: trouw.nl

 • De raadsfracties van Blijf Stellingwarfs en D66 zijn kritisch over de trage manier waarop het college omgaat met de herziene gaswinning vanaf de Westvierdeparten in Vinkega. Die partijen willen dat het Rijk alsnog een Milieu Effect Rapportage (MER) opstelt. (Stellingwerf, 22 januari)

  Lees meer: stellingwerf.nl

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem weer open per 2 februari 2021. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap, te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Agrariërs kunnen tot 1 juni 2021 aanvragen indienen. (Biltsche Courant, 22 januari)

  Lees meer: biltschecourant.nl

 • De winning van steenzout uit de Friese ondergrond stopt dit jaar definitief. De bodem is in de achterliggende jaren tientallen centimeters gezakt. De verwachting dat deze terug zou veren, komt echter niet uit. De geologische theorie blijkt niet te kloppen. (Reformatorisch Dagblad)

  Lees meer: rd.nl

 • Het boerenland is er slecht aan toe. Het gevolg van overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, van steeds meer dieren en hoge opbrengsten per hectare.

  De intensieve landbouw heeft desastreuze gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid. Wormen-onderzoeker Jeroen Onrust steekt zijn schop in het Friese maisland. Het resultaat: één schamele, kleine worm. “We zijn ontaard”, zegt voormalig veearts Kees Scheepens. Als we willen dat ook de generaties na ons nog te eten hebben, zal het systeem fundamenteel moeten veranderen. Maar boeren die willen omschakelen naar biologisch zeggen dat hun bank en zuivelcoöperatie deze omschakeling frustreert.

  Zembla onderzoekt wie er verantwoordelijk zijn voor de uitgeputte bodem. (BNNVARA, 21 januari)

  Lees meer: bnnvara.nl

 • Een kwart van alle ons bekende organismen leeft in de bodem en het leven boven de grond is afhankelijk van de bodem en zijn talloze bewoners. Toch hebben wereldwijde strategieën om de biodiversiteit te beschermen tot dusver weinig aandacht voor bodems en het bodemleven. In het tijdschrift Science roept een internationaal team van onderzoekers, waaronder Franciska de Vries van de Universiteit van Amsterdam, daarom op om bodems bij de huidige heronderhandelingen van internationale biodiversiteitsstrategieën wel mee te nemen. (Biojournaal, 20 januari)

  Lees meer: biojournaal.nl

 • Ennatuurlijk koopt vijf warmte- en koelprojecten voor woningen van het bedrijf Hydreco. De WKO-netten hebben in totaal 1400 aansluitingen, onder meer op Strijp-S en -R in Eindhoven, Boxtel en Goirle. (ED, 21 januari)

  Lees meer: ed.nl

 • Ze zitten inmiddels alweer onder de grond, maar gisteren en eergisteren waren de resten van de Tolsteegpoort in Utrecht nog goed te zien. Eerder kwamen bij werkzaamheden daar al delen van de zestiende-eeuwse poort naar boven. Nu ging het om een voorganger: enkele torens van het imposante poortcomplex uit de veertiende eeuw. (RTV Utrecht, 20 januari)

  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Gasleidingen, kabels, rioolbuizen, maar tegenwoordig ook productie van warmte uit de ondergrond. Het wordt steeds drukker onder de grond en de ruimte wordt schaarser. Amersfoort wil daarom beter regie gaan houden om problemen in de toekomst te voorkomen. (RTV Utrecht, 20 januari)

  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Nieuw Europees onderzoek naar de schadelijkheid van PFAS-verbindingen in voedsel zal waarschijnlijk leiden tot strengere normen voor het gehalte van deze gevaarlijke stoffen in bodem en oppervlaktewater. Volgens de VNG wordt de PFAS-opgave voor gemeenten hiermee een stuk groter. Ze vragen om actiever beleid om de uitstoot en verspreiding van gevaarlijke stoffen te voorkomen. (Binnenlands Bestuur, 19 januari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Het college van Ermelo heeft de ´Noord-Veluwe bodemkwaliteitskaart PFAS´ bepaald. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) heeft deze kaart gemaakt. De kaart biedt hulp bij het verplaatsen van grond met PFAS in de regio Noord-Veluwe. (Veluwe FM, 19 januari)

  Lees meer: veluwefm.nl

 • De gemeente Aa en Hunze weet nog niet wanneer er archeologisch onderzoek gedaan kan worden naar een mogelijk hunebed in Gasselte. Het eerste gesprek met een archeologisch adviesbureau staat voor morgen gepland. (RTV Drenthe, 18 januari)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Bossen op arme zandgronden staan zwaar onder druk, onder andere door een verzuurde, slecht functionerende bodem. Ook hitte en droogte eisen hun tol. Bomen hebben het zwaar en verjonging krijgt weinig kans. Dit bosecosysteem kan duidelijk onvoldoende meebewegen met de nieuwe omstandigheden. De natuur kan dat niet meer alleen oplossen. Daarom helpen we de bossen op weg met bosherstelmaatregelen. (Nature Today, 19 januari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Honderdduizenden objecten lagen onder de Wilhelminasluis in Zaandam te wachten op ontdekking. Voer voor archeologen. (Trouw, 19 januari)

  Lees meer: trouw.nl

 • In de nieuwe energievisie van de gemeente Leeuwarden ontbreekt het nog altijd aan goed onderzoek naar stroomopwekking op basis van heet aardwater. (Leeuwarder Courant, 18 januari)

  Lees meer: lc.nl

 • Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 2,8 miljoen euro uit om de verontreinigde bodem van het Utrechtse Griftpark verder aan te pakken. Met het geld van het Rijk kan de gemeente Utrecht aanvullend onderzoek doen naar een in 2017 ontdekte bacteriepopulatie die de bodem van het park op een natuurlijke manier schoonmaakt. En worden er nieuwe technieken getest zodat het ook op andere plekken in Nederland makkelijker wordt om vervuilde grond schoon te maken. (Rijksoverheid, 18 januari)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Omdat de Europese Voedselveiligheidsautoriteit een nieuwe grenswaarde voor PFAS in voedsel heeft berekend, zal ook het RIVM de risicogrenzen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater opnieuw beoordelen. Volgens de nieuwe Europese grenswaarde zouden meer mensen in Nederland mogelijk risico lopen op gezondheidseffecten door PFAS. (H2O Waternetwerk, 18 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl