bodem

 • Zaterdag 5 maart gingen leden van de Partij voor de Dieren uit Soest met boswachter Stef van Helmondt van Natuurmonumenten het hoogveen in. Uitgerust met laarzen trokken zij het drassige gebied in, dat in een paar jaar getransformeerd is van weiland naar hoe het er eens uitgezien moet hebben in een veel groter gebied aan de zuidzijde van Soest. Plassen omringd door rietpluimen, met drassig veengebied eromheen waar heide en veenmos het beeld bepalen. (Soester Courant, 6 maart)

  Lees meer: soestercourant.nl

 • Er gaan stemmen op om Gronings gas in te zetten als er geen Russisch gas meer wordt geleverd. Onder meer columnist en econoom Frank Kalshoven van de Volkskrant pleit daar voor. De Groninger Bodem Beweging reageert: 'Pure fantasie'. (RTV Noord, 2 maart)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • De Sliedrechtse actiegroep Gezondheid Vóór Alles lijkt er een tandje bij te gaan zetten in het protest tegen chemiereus Chemours in Dordrecht, pal aan de overkant van de rivier de Merwede. Gesteund bij de honderdste poortactie door politieke partijen komen de actievoerders zaterdag 5 maart 2022 met de slogan ‘Stikken… of het niet langer pikken?’. Duidelijk is dat er een omslagmoment aan gaat komen. (Sliedrecht24, 27 februari)

  Lees meer: sliedrecht24.nl

 • Zorgt de wateroverlast bij Sluiskil er ook voor dat de bodem daar vervuild wordt met PFAS? Dat vraagt de PvdA in de gemeente Terneuzen zich af. (Omroep Zeeland, 23 februari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De Tweede Kamer heeft het boren naar aardwarmte verboden in gebieden die bestemd zijn voor de winning van drinkwater uit grondwater. Dat gebeurde via een amendement voor aanpassing van de Mijnbouwwet. (H2O Waternetwerk, 23 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Een recent gepubliceerd theoretisch raamwerk helpt om de complexiteit van bodembiologie beter te begrijpen in relatie tot verschillende bodemfuncties. Dit raamwerk wordt ondersteund door de online BIOSIS-tool, die gebruikers helpt bij het selecteren van de meest geschikte meetmethoden om bodemkwaliteit te beoordelen. (Agri Holland, 23 februari)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Het gebruik van granuliet bij het A9-project in Amstelveen voldoet volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan de juiste certificaten. Dat is de conclusie uit het rapport waar de gemeente Amstelveen om had gevraagd. Aanvullend heeft de gemeente de Omgevingsdienst gevraagd onderzoek te doen op de locaties waar granuliet is toegepast. (Amstelveens Nieuwsblad, 24 februari)

  Lees meer: amstelveensdagblad.nl

 • Zowel individuele nieuwbouwwoningen als appartementengebouwen worden steeds vaker verwarmd met warmte uit de bodem. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: betrouwbaarheid, comfort, energie-efficiëntie, robuustheid en de extreem lange levensduur van deze gasloze techniek. Als branchevereniging geven wij gemeenten en woningcorporaties graag nuttige handvatten voor het inzetten van deze duurzame warmte in woonwijken. (Binnenlands Bestuur, 22 februari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Op korte afstand van de Limes, de Romeinse grensweg, is opnieuw een bijzondere vondst gedaan. Han Maksymiak, een gepensioneerd brugwachter, vond er vorige maand met zijn metaaldetector 21 zilveren en één bronzen munt afkomstig uit de Romeinse tijd. (Leidsch Dagblad, 22 februari)

  Lees meer: leidschdagblad.nl

 • Doordat de grond op bepaalde plaatsen verzakt, golft het wegdek in de bocht van knooppunt Drie Klauwen, van Goes naar de Westerscheldetunnel. (PZC, 23 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • In woningen die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen loden waterleidingen liggen. Om die reden heeft de gemeente Haarlem aan alle bewoners van een woning van voor 1960 een brief gestuurd. In de brief legt de gemeente uit wat huurders en woningeigenaren kunnen doen om te controleren of er nog loden leidingen in hun woning aanwezig zijn en of hun woning op een perceel staat, waar lood in de grond zit. (Haarlems Dagblad, 21 februari)

  Lees meer: haarlemsweekblad.nl

 • Een verzoek van de stichting Stop Afvalwater Twente (SAT) aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), om de afvalwaterinjectie bij Rossum stil te leggen, is afgewezen. (Tubantia, 21 februari)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Op 15 februari 2022 lanceerde de Europese Commissie (EC) een zogenaamde call for evidence, een verzoek om input voor de effectbeoordeling van de bodemgezondheidswet. De EC nodigt iedereen uit om hier input voor te leveren. (Bodemplus, 21 februari)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Volgens onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu is meer dan de helft van de wijken in de tweeëndertig grootste gemeenten van Nederland versteend. Dat geldt ook voor veel nieuwbouwwijken. Met de bouw van vele huizen in aankomst, pleit de milieuorganisatie voor vaste groennormen voor alle bouwprojecten. (H2O Waternetwerk, 21 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Eerst de onderzoeken naar de verontreiniging van het Westerscheldewater afwachten voordat de Hedwigepolder onder water wordt gezet. Anders komt de volksgezondheid in het gedrang. (PZC, 21 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • De milieueffecten voor de aardgaswinning in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog zijn goed beschreven in het aangevulde milieueffectrapport. Dat zegt de MER. de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De minister van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. (Blik op nieuws, 18 februari)

  Lees meer: blikopnieuws.nl

 • Als het aan de Vlamingen ligt, stroomt de Hedwigepolder in het najaar vol Westerscheldewater. Maar dat is ernstig vervuild met PFAS. (PZC, 19 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Het is een van de grootste dossiers in de Zeeuwse politiek van de afgelopen jaren: PFAS. Van gemeenteraden tot Rijkswaterstaat, van de provincie tot de Tweede Kamer, allerlei partijen houden zich bezig met het vervuilde water dat Zeeland in stroomt. Maar waar staan we nu in dit dossier? En wie van alle betrokken partijen is eigenlijk verantwoordelijk? (Omroep Zeeland, 17 februari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Ze zorgen ervoor dat je lippenstift blijft zitten, dat je biefstuk niet aanbakt en dat je droog blijft bij een hevige regenbui: PFAS. Maar voortschrijdend inzicht wijst uit: PFAS is gevaarlijker dan we dachten. Hoe groot is dit gevaar? En komen we ooit nog van PFAS af? (NRC, 16 februari)

  Lees meer: nrc.nl

 • In de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu podcast Leefomgeving en Gezondheid klopt presentatrice Nienke de la Rive Box aan bij de mensen achter de wetenschap van het RIVM. Ze vindt er antwoorden op vragen als: Hoe kan het dat je in de stad ziek kunt worden van dieren? Is het beter voor het milieu is als we gezonder gaan eten? Is stilte eigenlijk gezonder dan herrie? In de gesprekken hoort ze welke risico’s er zijn, maar ook wat we zelf kunnen doen om onze omgeving en onze gezondheid te verbeteren. De Podcast van 14 februari gaat over PFAS: perfect als antiaanbaklaag, maar schadelijk voor de gezondheid. (RIVM, 14 februari)

  Lees meer: rivm.nl