bodem

 • Inwoners en ondernemers uit de gemeente Oldambt kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van regenwater. Daarmee komt schoon regenwater niet meer in het riool terecht, maar wordt het rechtstreeks afgevoerd naar bijvoorbeeld de bodem of een sloot. (Streekblad, 6 november)

  Lees meer: hetstreekblad.nl

 • In de maand november vinden in de gemeente Someren werkzaamheden plaats in de ondergrond. Doel van het onderzoek is om de ondergrond beter in beeld te brengen, zodat er nader onderzoek mogelijk is naar aardwarmte. (Siris, 6 november)

  Lees meer: siris.nl

 • De eerste bouwwegen zijn aangelegd, bruggen over de toekomstige centrale gracht worden geplaatst en het terrein wordt verhoogd, zodat er met de bouw van de eerste panden begonnen kan worden. De meest westelijke punt van het Zeeburgereiland - nu nog een zandvlakte - begint de eerste contouren te krijgen van wat over tien tot vijftien jaar de Sluisbuurt moet zijn. (AT5, 9 november)

  Lees meer: at5.nl

 • Het provinciebestuur had de bodemdaling liever verder terug willen brengen, zoals in de eigen plannen staat omschreven. Dat zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. In het veenweideplan, dat hij deze week presenteerde, is er sprake van een bodemdaling van 0,8 centimeter. Zonder maatregelen zou het één centimeter zijn. "Wij wilden ambitieuzer, maar dat past niet in de fase waarin we zitten." (Omrop Fryslân, 6 november)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Bij archeologisch onderzoek in het Gelderse Angeren zijn op één locatie niet alleen resten opgegraven van jagers en verzamelaars, maar ook van de eerste landbouwers. Deze "unieke sporen" zijn gevonden tijdens de voorbereidingen op de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12, meldt Rijkswaterstaat vrijdag. (nu.nl, 9 november)

  Lees meer: nu.nl

 • Archeologisch onderzoek bij Hof van Solms in Oirschot. Waterputten en een baardmankruik verwijzen naar de zeventiende eeuw; de tijd van de bekende Oirschotse chirurgijn Arnold Fey. (ED, 6 november)

  Lees meer: ed.nl

 • Klimaatverandering, stikstofaanpak, geurnormen, afname van biodiversiteit. Je zou kunnen denken dat ondernemers het boeren tegenwoordig onmogelijk wordt gemaakt. Maar bedreigingen zijn van alle tijden. Je kunt in de verdediging gaan of je kunt je verenigen en kansen zien. Dat is wat de Duinboeren al 25 jaar doen. (Nieuwe Oogst, 6 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Hoewel oktober een stuk natter was dan normaal, is nog steeds sprake van een groot neerslagtekort. De kans is groot dat het tekort aan het eind van de winter regionaal nog niet is weggewerkt. Vooral in het zuidoosten en oosten is nu nog sprake van droogte en staat het grondwaterpeil bijzonder laag voor de tijd van het jaar. Er zijn geen acute problemen, maar in het voorjaar kan de droogte opnieuw opspelen. (Weeronline, 8 november)

  Lees meer: weeronline.nl

 • In Joël Lokaal trekt culinair journalist Joël Broekaert dit najaar een streep door Nederland op zoek naar de terroir van ons land. Van noord naar zuid onderzoekt Joël waar Nederland naar smaakt. Onderweg kruist hij de vijf bodems die Nederland rijk is: zeeklei, veen, rivierklei, zand en löss. Enkel gewapend met een grondboor en een gezonde trek, zoekt Joël dit tot de bodem uit. Letterlijk: want alles begint bij de ondergrond. (AGF, 4 november)

  Lees meer: agf.nl

 • Een duurzaam beheerde en gezonde bodem is van onschatbare waarde. Vitale bodems leveren namelijk een groot aantal ecosysteemdiensten voor zowel agrarische ondernemers als waterbeheerders en andere landgebruikers. Recente studies suggereren dat het slecht is gesteld met de kwaliteit van onze bodems en leggen daarbij een relatie met het landgebruik. (Boer en Business, 4 november)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • Onderzoeksbureau Fugro is begonnen met het grootschalige onderzoek naar de oorzaak van de bodemdaling rondom Nieuw-Amsterdam. Het internationale onderzoeksbureau verwacht hier tot volgend voorjaar mee bezig te zijn. (RTV Drenthe, 4 november)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Door de uitstoot van stikstof terug te dringen, wil de EU onder andere de plantenbiodiversiteit beschermen. Maar daardoor vallen veel bedreigde plantensoorten juist buiten de boot. Dat ontdekten onderzoekers van het Copernicus Instituut voor Duurzame ontwikkeling (Universiteit Utrecht) in een studie met onderzoekers van de Georg-August-Universität Göttingen en de Universität Zürich. Hun onderzoek is gepubliceerd in Nature Ecology and Evolution. (Bio Journaal, 3 november)

  Lees meer: biojournaal.nl

 • De stikstofaanpak is te eenzijdig voor de natuur. Ook de concentratie fosfor in de bodem moet omlaag, blijkt uit Utrechts onderzoek. (Trouw, 2 november)

  Lees meer: trouw.nl

 • Het werken aan een gezonde bodem is een onderneming geworden waaraan bijna heel het land deelneemt. Eigenlijk is bodemverbetering het nieuwe voetbal, maar hier is het niet De Boer zonder hoofdletters die coacht. (Nieuwe Oogst, 2 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De gemeente Ede is dinsdag alsnog begonnen met het bos- en heidegebied bij de Ginkel met schelpgruis te bestrooien. Aanvankelijk zou het bestrooien maandag al beginnen, maar door de harde wind werd dat een dag uitgesteld. (Ede Stad, 3 november)

  Lees meer: edestad.nl

 • “Een paar natte dagen zijn echt niet genoeg om de verdroging na drie droge zomers op te lossen. Er moet veel meer water bij,” zegt Irma de Potter van Natuurmonumenten. Ze publiceerde een foto van een vlonderpad over een drooggevallen ven in natuurgebied Huis ter Heide. Toch gloort er hoop voor de natuur van het natte heide- en vennengebied; omdat een belangrijke afwateringssloot is gedempt. (Nature Today, 2 november)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Drenthe kent veel plekken waar ooit een beeldbepalend of iconisch pand heeft gestaan waar nu niets meer van over is. In samenwerking met het Drents Archief laat deze krant tien weken lang iedere week zo’n verdwenen gebouw zien. Deze laatste keer: boortoren ‘t Haantje. (Dagblad van het Noorden, 3 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • In het Natura 2000-gebied Willinks Weust bij Winterswijk wordt dit jaar een aantal percelen ontdaan van de bovenste bodemlaag. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden deze kletsnatte, laaggelegen gronden opgehoogd met grond uit de naastgelegen steengroeve, om ze te verbeteren voor de landbouw. Nu is het doel om de waterhuishouding en de schraallanden van vóór de ophoging weer te herstellen. (Nature Today, 30 oktober)

  Lees meer: naturetoday.com

 • In grote delen van Brabant lijdt natuur die afhankelijk is van grondwater schade doordat er onvoldoende kwel beschikbaar is en de grondwaterstanden te laag zijn. Voor het herstel van het watersysteem in Brabant is naar schatting ongeveer 350 miljoen m3 grondwater per jaar nodig. Effectieve maatregelen om voldoende kwel in de natuur terug te brengen, liggen grotendeels buiten de natuurgebieden. (H2O Waternetwerk, 1 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Hij liefkoost zijn bodem. Voor melkveehouder Marinus de Vries is het de gewoonste zaak van de wereld. Rijsporen en plassen water voorkomt hij. Met stalmest en pleksgewijs wat graszaad, vertroetelt hij zijn grond. Sommige graspercelen zijn eeuwenoud. (Nieuwe Oogst, 30 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl