bodem

 • Het onderzoeksinstituut Deltares heeft een overzicht gemaakt van de kennis over de effecten van toepassing van aquathermie voor het dieren- en plantenleven in wateren. Dit is een startpunt waarmee waterbeheerders en andere partijen kennislacunes kunnen dichten. (H2O Waternetwerk, 17 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Grote steden zijn de afgelopen decennia zo hard gegroeid, dat ze eigenlijk te zwaar zijn geworden. Daardoor deuken ze de aarde in. Vooral voor steden aan zee – de meerderheid – is dat slecht nieuws. Met name omdat de zeespiegel ook nog stijgt. (Faqt, 16 februari)

  Lees meer: faqt.nl

 • Aan Shell Geothermie en ENGIE is door het ministerie van Economische Zaken (EZK) medio januari een opsporingsvergunning verleend voor onderzoek in de regio naar geothermie, aardwarmte. Dit betekent dat deze bedrijven een onderzoek kunnen starten naar mogelijke locaties waar aardwarmte succesvol kan worden gewonnen. De komende jaren brengen Shell Geothermie en ENGIE de mogelijkheden voor aardwarmte in de ondergrond verder in kaart. (Ridderkerks Dagblad, 15 februari)

  Lees meer: ridderkerksdagblad.nl

 • Op 26 januari vond de tweede masterclass plaats die Noardlike Fryske Wâlden organiseerde in samenwerking met van Hall Larenstein en Bioclear earth. Drie experts spraken over verschillende onderwerpen rondom bodem, bemesting en digestaat. (Melkveebedrijf, 16 februari)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Werken met de Open Bodem Index (OBI) zet telers aan het beste van een perceel te maken. Het is geen ‘wedstrijd’ tussen totaal verschillende bodems, maar een score voor een perceel ten opzichte van het best haalbare op die plek. Het kan voordeel opleveren op de rente bij de Rabobank of de erfpachtprijs bij verzekeraar ASR. De teler krijgt vooral meer inzicht in hoe de bodem is en waar de verbeterpunten zitten. (Akkerwijzer, 15 februari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De natuur is van zichzelf een prima schoonmaker. Een beetje hulp kan de biologische afbraak van gifstoffen in de bodem versnellen, ontdekte geo-hydroloog en ingenieur Johan van Leeuwen. Dat scheelt ook in de kosten. (Trouw, 15 februari)

  Lees meer: trouw.nl

 • Het nieuwe initiatief Aardpeer wil landbouw, voedsel, natuur én mensen weer met elkaar verbinden via grond. Vogelbescherming steunt dit initiatief van harte. Hoe gaat Aardpeer boeren en boerenlandvogels helpen? (Nature Today, 16 februari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Een hele reeks tegenstanders van de gaswinning in de omgeving van Noordwolde trok gisteren ten strijde tijdens een bezwarenzitting bij de Raad van State in Den Haag. Het nieuwe winningsplan zou nodig zijn, omdat gasexploitant Vermilion een nieuw gasveld in het westelijke deel van het al bestaande gaswingebied heeft aangetroffen. (Friesch Dagblad, 13 februari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • De Rabobank lanceert een nieuwe bank: de Rabo Carbon Bank. Deze tak van het bedrijf gaat boeren koppelen aan grote bedrijven die CO2 willen compenseren. 'Dit model is niet alleen afhankelijk van interestmarge, maar vooral van fees, en dat maakt het verdienmodel beter', zegt CEO Barbara Baarsma van Rabo Carbon Bank. (BNR, 15 februari)

  Lees meer: bnr.nl

 • Kleine gemeenten betalen de rekening van bodemsanering vaak volledig zelf, terwijl grotere gemeenten schatten twintig tot vijftig procent van de rekening op de vervuiler te verhalen. Ook wanneer bedrijven die de verontreiniging hebben veroorzaakt de schade zelf kunnen betalen. (De Groene Amsterdammer, 13 februari)

  Lees meer: groene.nl

 • Biologische akkerbouwer Raymond Niesten is een zogenaamde ‘koolstofboer’. Hij werkt biologisch en vanuit het principe, dat de bodem de basis is voor gezond en vitaal voedsel en bovendien een positieve rol speelt in het terugdringen van de CO2 in de lucht. Ook in de winter zijn Raymonds akkers groen en vol leven. Culinair expert Alain Caron gaat in het programma Binnenstebuiten bij Raymond langs. (Biojournaal, 11 februari)

   

  Lees meer: biojournaal.nl

 • Zaagsel klinkt stoffig en nutteloos. Maar in de bodem kan het goede schimmels stimuleren om te groeien en zo gewassen op een natuurlijke manier helpen beschermen. Dat ontdekte bodemecologe Anna Clocchiatti van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), die vanmiddag promoveert op haar onderzoek. “Schimmels kunnen de landbouw verduurzamen, en houtresten zijn te goed om te verbranden.” (BNN VARA, 11 februari)

   

  Lees meer: bnnvara.nl

 • Het komende jaar moet de gaskraan in Groningen 800 miljoen kuub meer gas leveren dan eerder werd gedacht. (RTV Noord, 11 februari)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Súdwest-Fryslân trekt 3.540.000 euro uit voor de riolering in 2021. Voor dit bedrag wordt inspectie en onderhoud van het rioolstelsel uitgevoerd. (Leeuwarder Courant, 8 februari)

  Lees meer: lc.nl

 • De provincie Utrecht gaat de komende maanden de riolering langs verschillende N-wegen in de regio inspecteren en schoonmaken. Zo wil de provincie de staat van de riolering in kaart brengen om een onderhoudsplanning te maken voor de toekomst. De werkzaamheden starten op 15 februari en duren in ieder geval tot november. (AD, 8 februari)

  Lees meer: ad.nl

 • Kom op 9 februari naar de 2e keynote van AquaConsoil Online! Dit keer spreekt Mirco Barbero van de DG Environment van de Europese Commissie over de nieuwe EU Strategie voor gezonde bodems. (Bodemplus, 3 februari)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De Wadden verdienen als UNESCO Werelderfgoed meer bescherming, stellen de Statenfracties van PvdA en GrienLinks Fryslân. Samen met Statenfracties uit Groningen en Noord-Holland en partijen uit de gemeenteraden en waterschappen van de drie aan het Wad gelegen provincies ondertekenden ze zaterdag een zogenoemd Waddenmanifest. Belangrijkste punt: de Tweede Kamer en het kabinet mogen niet langer toestaan dat er in het Waddengebied naar gas en zout wordt geboord. (Leeuwarder Courant, 6 februari)

  Lees meer: lc.nl

 • Door op gerichte plekken de landbouw te hervormen kan op een veel effectievere manier de Natura 2000 gebieden worden beschermd. Dat schrijven Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden en Ton Brouwer van adviesbureau Gispoint in een nieuw rapport. Met een speciale stikstofkaart maken ze inzichtelijk in welke gebieden in Nederland de meeste winst te behalen valt. Ze willen hiermee bijdragen aan een nieuw en gericht stikstofbeleid. (Sleutelstad, 5 februari)

  Lees meer: sleutelstad.nl

 • De NAM stopt met gaswinning in een klein veld in Drenthe als blijkt dat er door aardbevingen schade wordt veroorzaakt. Dat zegt de directeur van de NAM, Johan Atema. "Ik hoop en denk ook niet dat de problemen rond gaswinning verschoven gaan worden naar Drenthe nu Groningen gaat sluiten", zegt Johan Atema. (RTV Drenthe, 3 februari)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Het webinar van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 26 januari 2021, behandelde de laatste twee afgeronde onderzoeken. Het programma werd aangevuld met een update van de kennis- en innovatie roadmap aardwarmte (KIRA), die wordt uitgevoerd door EBN. Met deze twee projecten is de Kennisagenda Aardwarmte afgerond en is het kennis- en innovatiestokje overgedragen aan de KIRA. (Kas als energiebron, 1 februari)

  Lees meer: kasalsenergiebron.nl