bodem

 • Om inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s van de gaswinning uit het Groningenveld wordt jaarlijks een seismische dreigings- en risicoanalyse uitgevoerd. Vanaf dit jaar is de analyse in publiek beheer en voert TNO de publieke SDRA Groningen uit in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het is voor het eerst dat niet NAM, maar een onafhankelijk onderzoeksinstituut de analyse uitvoert. (Rijksoverheid, 20 april)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Door een verhoogde temperatuur en een grilliger neerslagpatroon neemt de uit- en afspoeling van nutriënten zeer waarschijnlijk toe. Zonder mitigerende maatregelen leidt dit tot verslechtering van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 21 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Met een indrukwekkende propagandacampagne, duizenden kilometers leidingwerk en miljoenen apparaten die werden vervangen, biedt de aardgastransitie uit de jaren 60 waardevolle lessen voor onze huidige energietransitie. Precies hierover gaat het boek De Nederlandse Aardgastransitie, vandaar onze vragen aan de auteur, Sven Ringelberg. (Duurzaam Gebouwd, 19 april)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • In de landbouw wordt bodemverdichting zwaar onderschat. Een verdichte ondergrond op maisland kost naar schatting 10 – 20 % van de opbrengst. Om een optimale oogst te realiseren moet de bodem goed bewortelbaar zijn en vocht kunnen opnemen. Bodemverdichting speelt voor zowel doorwortelbaarheid als vochtopname een belangrijke rol. Bij de grondbewerking en zaaibedbereiding is het opheffen van bodemverdichting essentieel. (Melkvee, 19 april)

  Lees meer: melkvee.nl

 • Geothermie Nederland heeft de ambitie om in 2030 de aardwarmteproductie in Nederland op te voeren naar 20 petajoule per jaar, gelijk aan het verbruik van alle huishoudens in Rotterdam en omgeving. Veertig projecten in de pijplijn moeten ervoor zorgen dat niet alleen de glastuinbouw, maar ook de gebouwen meer gebruik gaan maken van aardwarmte. (Nieuwe Oogst, 19 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De bodemsaneringsverzekering heeft de afgelopen 40 jaar zijn toegevoegde waarde bewezen, maar inmiddels is een groot deel van Nederland al gesaneerd. Het aantal saneringen neemt af, net als de omvang ervan. Het aantal verzekeraars dat deze verzekering aanbood werd steeds beperkter en is inmiddels teruggebracht tot één verzekeraar. Vanwege slechte schaderesultaten en beperkte premie-inkomsten heeft deze verzekeraar aangegeven uitsluitend nog dekking te willen bieden voor de milieurisico’s. Hiermee vervalt dus de dekking voor de personen- en materiële schade aan derden en de schade aan het werk of bestaande eigendommen. (Aon, 19 april)

  Lees meer: aon.com

 • Het storten van granuliet in het zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas heeft geen nadelig effect op het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau Arcadis, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Arcadis geeft aan dat er geen acrylamide in de bodem, het grond- en oppervlaktewater is aangetroffen. (H2O Waternetwerk, 17 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Tytsjerksteradiel zoekt naar mogelijkheden om het plan voor extra gaswinning bij Burgum te keren. De vrees is dat er aardbevingen komen. (Leeuwarder Courant, 17 april)

  Lees meer: lc.nl

 • Een wel heel unieke vondst in Utrechtse bodem: een hobby-archeoloog heeft onlangs een schroefmedaillon gevonden uit de tijd van de Habsburgers, waarin driehonderd jaar lang een olieverfportretje met de afbeelding van een vrouw lag verborgen. Dat meldt Landschap Erfgoed Utrecht. (AD, 15 april)

  Lees meer: ad.nl

 • Vanuit de provinciehuizen wil de politiek ingrijpen om de CO2-uitstoot te verminderen en de bodemdaling te vertragen in de veenweidegebieden. Algemeen bestuurders Simon Ruiter en Jan-Dirk Rooker (ongebouwd) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier roepen de provincie Noord-Holland op tot nuance. (Nieuwe Oogst, 13 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het zakkende grondwater in Nederland zorgt ervoor dat meer dan 60 procent van de monumenten in Noord-Holland een hoog risico loopt om te verzakken. Dat meldt onderzoeker Sandra Fatoric van de TU Delft in gesprek met NRC. (Nu.nl, 12 april)

  Lees meer: nu.nl

 • Nederland mist een bestuurlijke entiteit die nationaal de regie neemt om de toenemende droogteproblemen aan te pakken. Hoewel we genoeg slimme ingenieurs én een jaarlijks neerslagoverschot van 300 millimeter hebben, ontbreekt het aan een organisatie die boven de partijen staat en het voortouw neemt. Dat is het meest opmerkelijke nieuwe inzicht van wetenschapsjournalist René Didde na de 70 interviews voor zijn boek ‘Nederland Droogteland.’ (Waterforum, 9 april)

  Lees meer: waterforum.net

 • Wayland Energy B.V. start deze zomer met de aanleg van een nieuwe aardwarmtebron in Bergschenhoek. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning op 31 maart jl. gepubliceerd in de Staatscourant. (Hart van Lansingerland, 10 april)

  Lees meer: hartvanlansingerland.nl

 • In het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) werken boeren in grondwaterbeschermingsgebieden in Zuid-Limburg al ruim twintig jaar aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater binnen een rendabele bedrijfsvoering. Vanwege de goede resultaten is het project sinds eind 2019 ook actief in Midden- en Noord-Limburg. Basis blijkt vooral een goed bemestingsplan. (Nieuwe Oogst, 12 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Het Canadese energiebedrijf Vermilion wil stoppen met de gaswinning op de Waddenzee onder Griend. Het zogenoemde Zuidwal-gasveld is uitgeput en het bedrijf heeft onlangs een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de put buiten gebruik te stellen, in de mijnbouw ‘abandonneren’ genoemd. (Friesch Dagblad, 12 april)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Onderzoek van het Louis Bolk Instituut heeft aangetoond dat er oplossingen zijn om de waterafstotendheid van de Friese veengronden te verminderen. Het verhogen van het grondwaterpeil is daar een van, maar ook het toevoegen van klei maakt de bodem ontvankelijker voor regenwater. (H2O Waternetwerk, 8 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waar sommigen regenwormen liever niet met blote handen aanraken, zien anderen de slijmerige vrienden niets liever dan kronkelen door de tuin. Want: regenwormen zijn ontzettend belangrijk voor onze bodem. Bovendien hebben de dieren een bijzonder seksleven. Niet voor niets dus dat de regenworm centraal staat in de nieuwe aflevering van de podcast Vroege Vogels en andere Dieren. (NPO Radio 1, 11 april)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Voedselbossen zijn één van de meest veelbelovende vormen van duurzame landbouw. Op een voormalige akker bij Almere zijn bodemecologen Isabelle van der Zanden en Ciska Veen van het NIOO begonnen met een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ze willen erachter komen wat voor effect zo'n voedselbos heeft op de bodemkwaliteit, en hoeveel koolstof het opslaat. (Nature Today, 10 april)

  Lees meer: naturetoday.com

 • De gemeente Groningen laat bij dertien woningen in Woltersum de funderingsproblemen onderzoeken. Ze doet dit in het kader van een pilot, die mogelijk in het hele dorp navolging krijgt. De eerste funderingsonderzoeken worden nog deze maand afgerond. (Dagblad van het Noorden, 7 april)

  Lees meer: dvhn.nl

 • In de Heimansgroeve langs de Geul in Zuid-Limburg ligt het oudste gesteente dat aan het oppervlak zichtbaar is in ons land. Het is 330 miljoen jaar oud, maar nu blijkt uit onderzoek van TNO dat het lang niet het oudste gesteente van Nederland is. Geologen van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, stelden aan de hand van microscopisch kleine fossielen uit een boring bij het Zeeuwse Kortgene vast dat het oudste gesteente circa 420 miljoen jaar oud is. (TNO, 8 april)

  Lees meer: tno.nl