bodem

 • Het afgraven van de oude dijk rond de Hedwigepolder kan niet voor september van start gaan. Dat vertelde Jan-Frans Mulder, burgemeester van Hulst, zijn gemeenteraad vanavond tijdens een extra ingelaste raadsvergadering over PFAS. De rugstreeppad die in het gebied woont, zorgt er voor dat de graafmachines tot september moeten wachten. (Omroep Zeeland, 10 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het is droog de afgelopen maanden, erg droog. Zelfs zo droog, dat dit maar eens in de twintig jaar zou moeten voorkomen, zeggen de weermetingen van het KNMI. Een uitzonderlijke situatie, vertelt droogte-expert Niko Wanders. Maar wat betekent dat voor onze samenleving? (NH Nieuws, 9 mei)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Natuurorganisatie Brabants Landschap hoeft toch de portemonnee niet te trekken voor het opruimen van een enorme drugsafvalput in de bossen van Halsteren. De provincie neemt het opruimen over. (Omroep Brabant, 10 mei)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • De Commissie Bodemdaling heeft in 2021 een bedrag van € 2.629.852,- toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen in verband met bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op € 362 miljoen (prijspeil 2021). (OldambtNu, 9 mei)

  Lees meer: oldambtnu.nl

 • Een man is maandagochtend tijdens het werk onwel geworden bij het Pieterveld in Nuenen. De medewerker van een rioolbedrijf werd in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was behoorlijk misselijk, inmiddels is zijn toestand weer stabiel. (ED, 9 mei)

  Lees meer: ed.nl

 • “Onze inzet is een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Stoffen als GenX horen niet thuis in het milieu, de lucht en het water. De uitstoot van deze PFAS door Chemours is drastisch verminderd. Dat is een positieve ontwikkeling. Maar wij willen ook graag die laatste kilo’s uit de vergunning. Helaas lukt dat nog niet”, schrijft de gemeente Sliedrecht in een reactie op de nieuwe vergunning voor chemiebedrijf Chemours, die is gepubliceerd. (Sliedrecht 24, 9 mei)

  Lees meer: sliedrecht24.nl

 • De hoeveelheid PFASPoly- en perfluoralkylstoffen in het oppervlaktewater bij Schaar van Ouden Doel in Zeeland heeft geen negatieve gevolgen voor de gezondheid van zwemmers. In het lozingswater van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath is meer PFAS gemeten. Het is niet onderzocht of zwemmen in water met deze hoeveelheid PFAS een risico vormt voor de gezondheid. (RIVM, 10 mei)

  Lees meer: rivm.nl

 • Samen met de National Geographic Society werken de Utrechtse wetenschappers Marc Bierkens en Niko Wanders de komende vijf jaar aan een ‘World Water Map’. Met dit project brengen ze de wereldwijde zoetwatervoorraad in kaart, maar ook de ‘hotspots’ met de meeste waterschaarste. (H2O Waternetwerk, 5 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het heeft al dagen niet geregend en op veel plaatsen is het kurkdroog. Toch stroomt er water op de top van de Lonnekerberg op zo'n vijftig meter hoogte. Dat is volgens waterschap Vechtstromen het resultaat van een aanpak waarbij water langer wordt vastgehouden. Het is een voorbeeld om droogte in andere delen van Overijssel tegen te gaan. (RTV Oost, 7 mei)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Opeens was de Hedwigepolder deze week weer volop in het nieuws. Met een rechtszaak, een verzoek bij de minister en een aangekondigd protest. De PFAS-vervuiling geeft de tegenstanders van de ontpoldering nieuwe moed. Maar heeft het allemaal nog zin? Een commentaar van politiek verslaggever Marcel Decraene. (Omroep Zeeland, 7 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • In het water van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en in het grondwater naast het kanaal bij Sluiskil zitten hoge concentraties PFAS-soorten. Het gaat om de soorten PFOA, PFBA en PFHxA. Dat blijkt uit onderzoek door Omroep Zeeland in samenwerking met de VU in Amsterdam. Als er niets aan de vervuiling gedaan wordt en de bron niet wordt opgespoord, kan dat op termijn voor problemen zorgen, zegt hoogleraar Jacob de Boer, verbonden aan de VU in Amsterdam. (Omroep Zeeland, 6 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De gaswinning op de Fries-Groningse grens bij Warfstermolen/Pieterzijl mag doorgaan, nu gaswinner NAM heeft besloten hier niet aan fracking te doen. De Raad van State oordeelde dat woensdag. (Leeuwarder Courant, 4 mei)

  Lees meer: lc.nl

 • De actiegroep Nu Ontpolderen Nee! organiseert zaterdag 14 mei een grote demonstratie bij de voormalige Hedwigepolder. (PZC, 5 mei)

  Lees meer: pzc.nl

 • Provincie Drenthe wil een grens instellen aan het draineren en oppompen van grondwater rond Natura 2000-gebieden. Niet langer wordt gekeken naar de individuele belasting die dat oplevert voor de natuur, maar naar de totaalbelasting. (Nieuwe Oogst, 5 mei)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Na een natte winter zorgt het droge voorjaar nu alweer voor problemen in delen van Noord-Brabant. Water uit de sloot onttrekken, bijvoorbeeld om akkers te besproeien, is daar nu verboden. Het lijkt een voorbode van weer een droge zomer. (Volkskrant, 3 mei)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Begin vorig jaar startte Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) met het voorbereiden van de volgende fase van het onderzoekstraject. Eerder werden er al twee zoekgebieden geselecteerd nabij Utrecht en Amsterdam. Nu selecteert SCAN als derde zoekgebied het noordelijke deel van de regio West-Brabant. Het gebied ligt ongeveer tussen Breda en Hellevoetsluis. Over enige tijd wil SCAN in dit zoekgebied een onderzoeksboring uitvoeren met als doel meer inzicht te verkrijgen in de potentie van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. De boringen zullen een waardevolle aanvulling vormen op de seismische data over de Nederlandse ondergrond die SCAN verzameld heeft. (AgriHolland, 4 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Om water vast te houden is aandacht voor de bodem en goed bodembeheer en vereiste. Uit metingen blijkt dat een goed beheerde bodem in staat is veel water te bergen. Bij buien van circa 35 tot 40 mm bleek dat er maar 4 mm per m2 afstroomt. Van deze 4 mm is er door toepassen van extra maatregelen, zoals drempels tussen aardappelruggen of toepassen van ruitzaai bij mais, circa de helft van het afstromend water extra te bergen. (H2O Waternetwerk, 4 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er moet zo snel mogelijk een groot bevolkingsonderzoek naar PFAS in het bloed van de Zeeuwen komen. Dat zeggen partijen in vijf van de gemeenten die grenzen aan de Westerschelde. In de Westerschelde zitten veel PFAS, een groep chemische stoffen die bij blootstelling op lange termijn schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Partijen in de gemeenteraden van Hulst, Sluis, Kapelle, Borsele en Reimerswaal vragen de GGD om in actie te komen. PFAS kunnen onder andere verschillende soorten kanker veroorzaken en het immuunsysteem aantasten. (Omroep Zeeland, 3 mei)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het Kenniscentrum Bodem, onder aanvoering van Hogeschool Van Hall Larenstein,heeft maandag 2 mei op de Dairy Campus in Leeuwarden 'mesokosmossen' uit de grond gestoken. Dit gebeurde met behulp van een rupskraan die 10 grote plastic buizen met een diameter van 1 meter en een lengte van 1 meter in de grond trilde. Deze zijn vervolgens weer omhoog gehaald met in de buis een ongestoord bodemmonster als resultaat. (AgriHolland, 2 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Het bodemleven zorgt voor belangrijke bodemfuncties zoals waterzuivering, ziektebestrijding en de koolstofkringloop. De nieuwe BIOSIS-tool wijst onderzoekers en overheden de weg naar de meest geschikte methode om bodemkwaliteit te meten. Het instrument maakt gebruik van 195 erkende methoden om bodemleven te meten en 98 methoden om processen te meten. (AgriHolland, 2 mei)

  Lees meer: agriholland.nl