bodem

 • Hij liefkoost zijn bodem. Voor melkveehouder Marinus de Vries is het de gewoonste zaak van de wereld. Rijsporen en plassen water voorkomt hij. Met stalmest en pleksgewijs wat graszaad, vertroetelt hij zijn grond. Sommige graspercelen zijn eeuwenoud. (Nieuwe Oogst, 30 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Ondernemers en particulieren kunnen sinds 1 juli ook buiten het Groningse aardbevingsgebied op één plek schades van mijnbouwactiviteiten aanmelden. De op RijksZaak gebaseerd applicatie werd in drie en een halve maand, volledig in de lockdownperiode gerealiseerd door DICTU en RVO, inclusief koppelingen met de BRP en het Kadaster. (Consultancy.nl, 2 november)

  Lees meer: consultancy.nl

 • Bij de verdeling van het grondwater komt de natuur er bekaaid vanaf. In Brabant is voor het eerst berekend wat de natuur eigenlijk nodig heeft. (Trouw, 30 oktober)

  Lees meer: trouw.nl

 • In de Alblasserwaard is bij een aantal melkveehouders een nieuw experiment gestart: dubbel gebruik van bouwland. Daarvoor wordt het maisland na de maisoogst doorgezaaid met een combinatiegewas van winterrogge en veldboon. Dat zorgt niet alleen voor herstel van de bodem. Maar levert in het voorjaar ook een ruwvoerproduct op dat aan de koeien gevoerd kan worden. (Melkveebedrijf, 29 oktober)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Een gezonde bodem is luchtig en kan voldoende water vasthouden. Storende lagen zijn funest. Adviseur Sjon de Leeuw van PPP Agro Advies geeft uitleg. (Nieuwe Oogst, 30 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Ruim vijf jaar na het doen van aangifte tegen de NAM hebben de Groninger Bodem Beweging (GBB) en 12 gedupeerde Groningers nog altijd geen uitspraak gehoord van het openbaar ministerie (OM) over de langlopende strafzaak. GBB is het naar eigen zeggen inmiddels meer dan zat. (Dagblad van het Noorden, 29 oktober)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het aantal ruimtelijke opgaven in de openbare ruimte neemt de afgelopen jaren dermate toe, dat een nieuwe methode nodig is om al die ruimteclaims een plek te geven. Dit wordt uitgewerkt in het boek ‘Integrale ontwerpmethode openbare ruimte’, ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Recensent Agnes Franzen: “De noodzaak van een integrale aanpak tussen bovengrond én ondergrond neemt toe.” (Gebiedsontwikkeling.nu, 27 oktober)

  Lees meer: gebiedsontwikkeling.nu

 • In Sleen is dinsdag gezocht naar eventuele granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Op twee plekken is de grond laag voor laag afgegraven. Zonder resultaat. (Dagblad van het Noorden, 27 oktober)

  Lees meer: dvhn.nl

 • CDA-statenlid in Friesland Maaike Prins en de Friese waterschapbestuurder namens het CDA Piet Kuipers pleiten voor realistische plannen als het gaat om de veenweideproblematiek. De regionale CDA'ers zijn onder meer voor een aanpak per deelgebied, omdat lokaal de problemen en oplossingen verschillend kunnen zijn. Lees hieronder de opinie van Prins en Kuipers. (Veld post, 26 oktober)

  Lees meer: veld-post.nl

 • Al een paar weken is het een hele bedrijvigheid aan de St. Sebastiaanskapelstraat. Archeologen van de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn daar bezig met minutieus onderzoek van de ondergrond. Op die plek, pal tegenover de historische hoeve De Plucksack, zijn de resten van meer dan 2500 jaar bewoningsgeschiedenis gevonden. (Nederweert24, 26 oktober)

  Lees meer: nederweert24.nl

 • In het Geul- en Gulpdal in Zuid-Limburg werkt ARK aan natuurlijke maatregelen om water langer vast te houden op hellingen. Samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verwijderen we oude drainagesystemen zodat de graslanden weer water kunnen vasthouden. Dat voorkomt wateroverlast in de dalen na stortbuien, en hopelijk verleiden we zo ook de zwarte ooievaar om de grens over te steken. (Nature Today, 25 oktober)

  Lees meer: naturetoday.nl

 • Rotterdam is als dichtbebouwde stad extra kwetsbaar voor extreem weer. Stenen en asfalt houden warmte vast en wanneer het heel hard regent, zakt het water minder makkelijk in de bodem waardoor er ‘water op straat’ ontstaat. Meer groen aanleggen is daarom belangrijk, weet wethouder Bert Wijbenga, want groen neemt het water makkelijker op. (Dagblad010, 21 oktober)

  Lees meer: dagblad010.nl

 • Kabelbedrijf Delta Fiber roept de provincie te hulp bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De vondst van vervuilde grond in Landsmeer en Ilpendam werkt kostenverhogend en zorgt voor een fikse kink in de kabel. (Noordhollands Dagblad, 19 oktober)

  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • De bodem rond drie kunstgrasvelden in Surhuisterveen en Buitenpost is door rubbergranulaat verontreinigd geraakt en moet worden gesaneerd. (Leeuwarder Courant, 30 september)
  Lees meer: lc.nl

 • Namens de samenwerkingspartners rond het Uitvoeringsprogramma
  Bodem en Ondergrond 2016-2020 nodig ik je van harte uit voor:

  Follow UP Festival
  “Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem”. (Bodem+, 22 september)

  Lees verder: bodemplus.nl

 • Zouthuisjes, in Twente kun je er niet omheen. Al tientallen jaren wordt er onder die huisjes door Nouryon, het vroegere Akzo, zout gewonnen. Dit jaar gaan de zouthuisjes gaan in de buurt van Hengelo langzaam verdwijnen, want zoutbedrijf Nouryon verschuift langzaam de zoutwinning richting Haaksbergen. (RTV Oost, 28 september)
  Lees meer: rtvoost.nl

 • Overledenen kunnen vanaf nu op een nieuwe manier worden begraven, namelijk in een ‘levende doodskist’ van mycelium. ,,Op deze manier kunnen mensen weer een worden met de natuur, zodat ze de bodem kunnen verrijken in plaats van vervuilen.’’ Afgelopen week is de eerste persoon al in een ‘living cocoon’ begraven. (Leeuwarder Courant, 15 september)
  Lees meer: lc.nl

 • Voor zowel het opstellen van een adaptatiestrategie als bij het uitkiezen van geschikte adaptatiemaatregelen is het belangrijk om ook te kijken naar de functies en eigenschappen van de bodem en ondergrond. In dit artikel wordt uitgelegd waarom de bodem en ondergrond zo belangrijk zijn bij klimaatadaptatie en waar bodem- en ondergrondinformatie te vinden is. (H2O Waternetwerk, 14 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • ,,We gaan de wal nog dateren, maar we weten nu vrijwel zeker dat het een Romeins marskamp is,” vertelt regioarcheoloog Maarten Wispelwey. De bijzondere vondst van twee bronzen gebruiksvoorwerpen en aardewerkscherven uit de Romeinse tijd bevestigen dit. (Ermelo van nu, 9 september)

  Lees meer:  ermelovannu.nl

 • In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan diverse milieubelastende activiteiten die een relatie hebben met de bodem. Voorbeelden hiervan zijn graven in de bodem, grootschalig tanken, opslaan van grond, baggerspecie en bouwstoffen en de aanleg van bodemenergiesystemen. Op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl is uitgebreide informatie beschikbaar over de regels voor deze milieubelastende activiteiten. Deze informatie is interessant voor iedereen die zich voorbereid op de Omgevingswet. (Bodem+, 31 augustus)
  Lees meer: bodemplus.nl