bodem

 • De toenemende zorgen in Noord-Drenthe over over de gaswinning en -opslag in hun omgeving, heeft Groninger Vlag verleid tot het ontwerpen van een Drentse aardbevingsvlag. (Dagblad van het Noorden, 30 september)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Waterschap Zuiderzeeland wil bijna een half miljoen euro investeren in een nieuw grondwatermeetnet. Nu heeft het waterschap vooral peilbuizen aan de rand van de provincie. Om een beter beeld te krijgen van wisselingen in de grondwaterstanden, moeten er daar meer van komen. Daardoor kan er sneller worden ingegrepen als een gebied te droog of te nat wordt. (Omroep Flevoland, 28 september)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Terneuzense raadsleden maken zich zorgen over de honderdduizenden tonnen thermisch gereinigde grond (TGG) die naast het terrein van grondrecycler Beelen bij Westdorpe ligt. De grond, waarvan onduidelijk is of er nog verontreiniging inzit, ligt onbedekt waardoor eventuele vervuiling kan doorsijpelen naar het grondwater. (Omroep Zeeland, 28 september)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Minister Stef Blok van Economische Zaken houdt vast aan de gaswinningplannen bij Ternaard. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. (Omrop Fryslân, 27 september)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • "Wij zijn vijf jaar bezig geweest met deze procedure. En in toenemende mate hebben we het gevoel dat we praten over Klein Duimpje en de reus. De NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegenover de burgers. Aan de ene kant macht, kennis en geld en aan de andere kant de inwoners. Ik verzoek u een balans aan te brengen tussen deze ongelijkheid." Dat waren de laatste woorden van voorzitter Gerrit Eerland van de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu tijdens de laatste zitting in de juridische strijd rond het winningsplan Westerveld, een plan voor gaswinning uit elf kleine gasvelden ten noorden van Assen. (RTV Drenthe, 28 september)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • In het water rond de voormalige vuilstort van Westwoud zijn verhoogde waarden van chemische stoffen (PFAS) aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan, omdat er bij omwonenden zorgen waren over vervuiling van het water. (NH Nieuws, 27 september)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Chemische indicatoren voor de bodemkwaliteit zijn het gemakkelijkst te meten, te begrijpen en advies op te baseren. Fysische indicatoren zijn al moeilijker. Het lastigste zijn de biologische indicatoren. Volgens bodemonderzoeker Janjo de Haan van WUR Open Teelten en bodembioloog Gerard Korthals van het instituut NIOO in Wageningen groeit de kennis van het bodemleven. Voorlopig is het van belang vooral de praktische, niet al te tijdrovende en betaalbare analysemethodes voor het bodemleven te gebruiken. De Haan en Korthals spraken tijdens de Plant- en Bodemgezondheidsdag in Vredepeel. (Topbodem, 27 september)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De politie heeft deze week drie personen aangehouden die worden verdacht van het dumpen van drugsafval bij Annen en Zuidlaarderveen in augustus 2020. Het gaat om een 31-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen, een 22-jarige man uit Winschoten en een 33-jarige man uit Oude Pekela. Naar aanleiding van tips van getuigen is het Team Milieu van politie Noord-Nederland de verdachten op het spoor gekomen. (Politie.nl, 24 september)

  Lees meer: politie.nl

 • Demissionair minister Blok van Economische Zaken is van plan om voorlopig nog een aantal putten in het Groningse gaswinningsgebied op de "waakvlam" te houden. Hoe lang nog, dat laat hij in het midden. Komend 'gasjaar' moet het gaswinningsbedrijf NAM 3,9 miljard kuub gas winnen. Ter vergelijking: in 2014 werd er nog 42,5 miljard kubieke meter gewonnen. (NOS, 24 september)

  Lees meer: nos.nl

 • De komende drie jaar slaan de gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland, LTO Noord, het Rijksvastgoedbedrijf en het Waterschap Zuiderzeeland de handen ineen om nieuwe toekomstperspectieven te ontwikkelen over hoe we om kunnen gaan met bodemdaling. Zij tekenden hiervoor op 22 september 2021 in het Lichtwachtershuis op Schokland de intentieverklaring ‘Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland’. Volgens gedeputeerde Duurzaamheid, Bodem en Milieu van de provincie Flevoland Cora Smelik ligt het belang van een goed gebiedsproces vooral bij de agrariërs die ook op de langere termijn hun grond optimaal willen blijven benutten. “Het gebiedsproces pakken we dus samen aan met individuele agrariërs. We starten het gebiedsproces op in Noordelijk Flevoland.” (Lokale omroep Zeewolde, 23 september)

  Lees meer: lokaleomroepzeewolde.nl

 • Aan de Stationsstraat, op de hoek van de Chevallierlaan zijn deze week tijdens een archeologische opgraving sporen van middeleeuwse bewoning aangetroffen. Op de locatie waar binnenkort een aantal appartementen worden gerealiseerd vonden archeologen een huisplattegrond en aardewerk. (Ermelo van Nu, 23 september)

  Lees meer: ermelovannu.nl

 • Het onderzoek naar de uitstoot van giftige stoffen door het bedrijf Icopal aan het Hoendiep was onvolledig. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de SP, PvdA en GroenLinks. (OOG TV, 22 september)

  Lees meer: oogtv.nl

 • Groningse boeren in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen subsidie krijgen voor maatregelen op het gebied van bodem en water. De subsidieregeling werd vorige week vrijdag officieel geopend in Niehove. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. (Nieuwe Oogst, 22 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Europese Commissie consulteert sinds juli 2021 over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. De herziening van de lijsten gebeurt elke zes jaar. Deze openbare raadpleging heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe de huidige wetgeving verbeterd kan worden. Er is namelijk toenemende bezorgdheid over bepaalde verontreinigende stoffen, zoals PFAS. (Europa Decentraal, 20 september)

  Lees meer: europadecentraal.nl

 • Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het verzoek voor een onafhankelijk juridisch advies over gaswinning in de Waddenzee. De vraag is in hoeverre wetgeving de minister de mogelijkheid geeft om een gaswinvergunning bij de Waddenzee te weigeren. (RTV Noord, 21 september)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • De miljoen woningen die vóór 2030 dienen te worden gebouwd moeten toekomst- en klimaatbestendig, duurzaam en goed bereikbaar zijn. Voor de keuze van bouwlocaties moeten water, bodem en het herstel van de natuur leidend zijn, zeggen de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in het kader van Prinsjesdag. Het rijk moet snel met 'een duidelijke, langjarige aanpak' komen. (H2O Waternetwerk, 21 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In uw tuin leven nog meer dieren dan u wellicht dacht. Vogels vallen vaak het meeste op in een groene tuin. Maar ze komen er voor de veiligheid, om te nestelen en natuurlijk moet er voedsel voorhanden zijn. In veel gevallen gaat het bij dat laatste om beestjes die op en in de bodem leven: bodemdieren dus. Tijdens de Bodemdierendagen proberen we een beter beeld te krijgen van deze ‘onderkruipsels’. (Nature Today, 21 september)

  Lees meer: naturetoday.com

 • In de omgeving van de N239 speelt archeologie een belangrijke rol. Onder de grond liggen namelijk resten van de Westfriese Omringdijk en andere historische structuren. Onder de N239 zijn delen van de middeleeuwse Westfriese Omringdijk en een middeleeuwse kerk gevonden. (Ons Westfriesland, 21 september)

  Lees meer: onswestfriesland.nl

 • Iedere maand organiseert erfgoedorganisatie Deventer Verhaal samen met andere Deventer cultuurpartners bijzondere lezingen. De eerste lezing vindt plaats op 30 september a.s. en wordt verzorgd door Archeologie Deventer. Het zal dan gaan over graven op het Grote Kerkhof. (Deventer RTV, 21 september)

  Lees meer: deventerrtv.nl

 • Samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben boeren in de Alblasserwaard een plan ingediend om ‘carbon credits’ te verkopen aan bedrijven die hun CO2-uitstoot willen verminderen. Die CO2 besparen de boeren zelf door met een infiltratiesysteem bodemdaling op hun eigen grond te verminderen. (Binnenlands Bestuur, 21 september)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl