bodem

 • De provincie Utrecht gaat de komende maanden de riolering langs verschillende N-wegen in de regio inspecteren en schoonmaken. Zo wil de provincie de staat van de riolering in kaart brengen om een onderhoudsplanning te maken voor de toekomst. De werkzaamheden starten op 15 februari en duren in ieder geval tot november. (AD, 8 februari)

  Lees meer: ad.nl

 • Kom op 9 februari naar de 2e keynote van AquaConsoil Online! Dit keer spreekt Mirco Barbero van de DG Environment van de Europese Commissie over de nieuwe EU Strategie voor gezonde bodems. (Bodemplus, 3 februari)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De Wadden verdienen als UNESCO Werelderfgoed meer bescherming, stellen de Statenfracties van PvdA en GrienLinks Fryslân. Samen met Statenfracties uit Groningen en Noord-Holland en partijen uit de gemeenteraden en waterschappen van de drie aan het Wad gelegen provincies ondertekenden ze zaterdag een zogenoemd Waddenmanifest. Belangrijkste punt: de Tweede Kamer en het kabinet mogen niet langer toestaan dat er in het Waddengebied naar gas en zout wordt geboord. (Leeuwarder Courant, 6 februari)

  Lees meer: lc.nl

 • Door op gerichte plekken de landbouw te hervormen kan op een veel effectievere manier de Natura 2000 gebieden worden beschermd. Dat schrijven Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden en Ton Brouwer van adviesbureau Gispoint in een nieuw rapport. Met een speciale stikstofkaart maken ze inzichtelijk in welke gebieden in Nederland de meeste winst te behalen valt. Ze willen hiermee bijdragen aan een nieuw en gericht stikstofbeleid. (Sleutelstad, 5 februari)

  Lees meer: sleutelstad.nl

 • De NAM stopt met gaswinning in een klein veld in Drenthe als blijkt dat er door aardbevingen schade wordt veroorzaakt. Dat zegt de directeur van de NAM, Johan Atema. "Ik hoop en denk ook niet dat de problemen rond gaswinning verschoven gaan worden naar Drenthe nu Groningen gaat sluiten", zegt Johan Atema. (RTV Drenthe, 3 februari)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Het webinar van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 26 januari 2021, behandelde de laatste twee afgeronde onderzoeken. Het programma werd aangevuld met een update van de kennis- en innovatie roadmap aardwarmte (KIRA), die wordt uitgevoerd door EBN. Met deze twee projecten is de Kennisagenda Aardwarmte afgerond en is het kennis- en innovatiestokje overgedragen aan de KIRA. (Kas als energiebron, 1 februari)

  Lees meer: kasalsenergiebron.nl

 • Nu de uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn in gang is gezet, lopen boeren tegen praktische bezwaren aan. Vooral voor de verplichte drempels in de ruggenteelt zouden zij graag een alternatief zien. Dit is ook voorhanden. (Nieuwe Oogst, 1 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Houtige stalmest en bokashi zijn voor de fruitteelt prima meststoffen om het gebruik van kunstmest terug te dringen. Dit blijkt uit een bemestingsproef in peren. Omdat fruitgewassen 60 tot 70 procent van hun stikstof opnemen rond de bloei en kort daarna, is een startgift met een nitraatmeststof voorwaarde om de productie zeker te stellen. (Nieuwe Oogst, 1 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De aanpak van de zogenaamde opkomende stoffen krijgt een impuls nu bestuurlijke afspraken daarover op 20 januari jl. zijn bekrachtigd door de Stuurgroep Water onder voorzitterschap van minister Cora van Nieuwenhuizen. De afspraken moeten leiden tot acties ter verbetering van de waterkwaliteit. Behalve over opkomende stoffen zijn er ook afspraken gemaakt over de aanpak van medicijnresten in water en over de aanpak van grensoverschrijdende belasting met nutriënten en andere stoffen. (VEMW, 2 februari)

  Lees meer: vemw.nl

 • De bouw van nieuwbouwwijk De Weelde in Terheijden ligt momenteel stil. Er zijn problemen met de bodemsanering. (BN De Stem, 29 januari)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Provincie Brabant wil Brabantse melkveehouders helpen om 250 hectare kruidenrijk grasland in te zaaien via een financiële impuls aan de crowdfundingsactie 1001ha. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit, maar voor boeren betekent het een andere manier van werken. In oktober startte daarom Urgenda samen met LTO Nederland en Pure Graze een actie om boeren tijdelijk 50% korting te geven op de aanschaf van een kruidenrijk zaadmengsel. De actie was zo’n groot succes onder boeren, dat de crowdfunding achterliep en de verkoop tijdelijk werd stilgezet. Dank zij de samenwerking met provincie Brabant kunnen nu in ieder geval Brabantse melkveehouders per 1 februari weer bestellen. Ook provincie Utrecht is voornemens mee te doen. (Bio Journaal, 29 januari)

  Lees meer: biojournaal.nl

 • Rantsoenblikken, munitiekisten en zelfs een deur van een Amerikaanse officierswagen: het is een greep uit de voorwerpen die in de afgelopen maanden werden gevonden in de bodem van het Nijmeegse Goffertpark. Nu er geen concerten worden gehouden, greep de gemeente Nijmegen de kans om uitgebreid bodemonderzoek te doen. (NOS, 30 januari)

  Lees meer: nos.nl

 • Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft vrijdag in Woltersum een nieuwe actie van de SP tegen de gevolgen van de gaswinning afgetrapt. Ze werd daarin bijgestaan door Bianca Wierenga. Samen schilderden ze een fakkel op de onveilige woning van de familie Wierenga. (Dagblad van het Noorden, 29 januari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu wil dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de NAM met onmiddellijke ingang laat stoppen met gaswinning uit de put aan het Kleuvenveld bij Marsdijk. Ook moet de put meteen afgesloten worden. "Volgens de huidige regels is die put illegaal", zegt voorzitter Gerrit Eerland. "Dus sluiten dat ding." (RTV Drenthe, 28 januari)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Een meerderheid van de Nieuwegeiners is desgevraagd niet positief over aardwarmte als energiebron om de huizen mee te verwarmen. Daarbij speelt zeker mee dat het een heel technisch verhaal is, én dat er geboord moet worden. (AD, 29 januari)

  Lees meer: ad.nl

 • De oxidatie van veengronden betekent voor Nederland de grootste afname van de bodemkoolstofvoorraad. In de minerale gronden (klei, leem en zand) is geen significante daling van de koolstofgehaltes gevonden. Dat zegt bodemkundig specialist Dorothée van Tol-Leenders. (Akkerwijzer, 30 januari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De omgeving van Loppersum is woensdag rond half drie opgeschrikt door een aardbeving. Het KNMI meldt een kracht van 1.9. (RTV Noord, 27 januari)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Stop met de gaswinning in kleine Drentse gasvelden. Die boodschap moet burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo overbrengen aan het ministerie van Economische Zaken. (RTV Drenthe, 26 januari)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Het is zeer de vraag of het besluit van voormalig minister Eric Wiebes om in te stemmen met een nieuw gaswinningsplan bij Pieterzijl overeind blijft. Tijdens een uren durende zitting gisteren bij de Raad van State kwam een juridisch gebrek boven tafel. De hoogste bestuursrechter zal daar waarschijnlijk zwaar aan gaan tillen. (Friesch Dagblad, 26 januari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Weststellingwerf gaat niet alsnog de minister vragen om een Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen voor de gewijzigde aanvraag voor de gaswinning vanaf de Westvierdeparten in Vinkega. De raad is er van overtuigd dat dit een kansloos verzoek zou zijn. (Stellingwerf, 26 januari)

  Lees meer: stellingwerf.nl