bodem

 • Tussen Lemmer en Oosterzee wordt maandag een baggerdepot aangelegd. Dat wordt gedaan omdat Wetterskip Fryslân de Lemster Rien vanaf halverwege oktober uitbaggert. Het betreft de vaart die tussen Lemmer en de Tsjûkemar loopt, naast de A6. (Omrop Fryslân, 19 september)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Telers met percelen in grondwaterbeschermingsgebieden houden zich beter aan de regels voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen dan vier jaar geleden. Toch gebruikt 22 procent van de boeren nog altijd middelen die niet zijn toegestaan in deze gebieden. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). (H2O Waternetwerk, 20 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De gemeente Emmen, de provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen hebben Fugro eind 2019 opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaken van bodemdaling en de mogelijke relatie daarvan met schade aan woningen bij Nieuw-Amsterdam en omgeving. (Regio Online, 17 september)

  Lees meer: regioonline.nl

 • Nu het weer mogelijk is om veldbijeenkomsten te houden met telers, presenteren veel proefbedrijven en landbouwadviseurs hun resultaten in veld en schuur. Belangrijke thema’s zijn bodemkwaliteit, bemesting en groenbemesters. (Akkerwijzer, 26 augustus)
  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • GroenLinks in Provinciale Staten wil meer garanties als de NAM ook in Drenthe afvalwater in lege gasvelden gaat injecteren. (RTV Drenthe, 23 augustus)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Extreme regenval zoals bij de overstromingen in Limburg, België en Duitsland deze zomer komt nu vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Ook de hoeveelheid neerslag tijdens dit soort hevige regenval is door het veranderende klimaat toegenomen, met 3 tot 19 procent. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, waar ook Nederlandse klimaatwetenschappers aan hebben meegewerkt. (NOS, 24 augustus)

  Lees meer: nos.nl

 • Er moeten maatregelen genomen worden om het bodemleven in Den Haag te beschermen en te verbeteren. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren. ‘Wat je ziet is dat de gemeente er geen rekening mee houdt wat zich onder de grond afspeelt’, zegt raadslid Robin Smit in Haags Bakkie op Den Haag FM. (Den Haag FM, 24 augustus)

  Lees meer: denhaagfm.nl

 • Vrijwel alle akkerbouwers laten hun bodem bemonsteren. Analyses zijn vooral gericht op (beschikbaarheid van) meststoffen, op pH en op organische stof. De vervolgactie beperkt zich met name tot aanpassing van de bemesting, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Met de Bodemadvieskalender willen BO Akkerbouw, haar 12 leden en de WUR akkerbouwers ondersteunen om meer maatregelen te nemen voor een beter bodembeheer. (Akkerwijzer, 23 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De bouw van nieuwbouwwijk De Weelde in Terheijden wordt mogelijk eind september hervat. De werkzaamheden werden begin dit jaar stilgelegd vanwege problemen met de bodemsanering. (BN De Stem, 17 augustus)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Vanaf eind juli zijn onderzoekers bezig bij een aantal moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Daar verzamelen ze monsters van groente en fruit, sloot- en regenwater en de bodem. Deze worden met de nieuwste technieken onderzocht op de stoffen PFOA en GenX. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over het eten uit eigen tuin in de omgeving van Chemours/DuPont. (Dordrecht.net, 19 augustus)

  Lees meer: dordrecht.net

 • De Raad van State heeft de bezwaren tegen het opschroeven van de gaswinning in het Dieverveld door gasproducent Vermilion Energy Netherlands afgewezen. Die waren ingediend door de gemeente Westerveld, Milieudefensie en omwonenden. De hoogste bestuursrechter stelt dat de bodemdaling van vier centimeter, die de gaswinning bij Wapse veroorzaakt, niet leidt tot schade aan woningen en andere gebouwen. (RTV Drenthe, 18 augustus)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Vanaf begin september vindt in Bloemendaal en Heemstede onderzoek in de ondergrond plaats naar aardwarmte. Heemstede en Bloemendaal maken deel uit van de onderzoekslijn die loopt vanaf Waterland door Noord Amsterdam, Haarlemmermeer en een deel van Haarlem. De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. (Heemsteedse Courant, 18 augustus)

  Lees meer: heemsteedsecourant.nl

 • De nieuwe themahouder Water en Bodem van LTO Noord Flevoland, Ton Kempenaar, verwacht dat de aanpak van de bodemdaling in Flevoland hoger op de agenda komt te staan. (Nieuwe Oogst, 17 augustus)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Bossen zijn sterk genoeg om de dynamiek van klimaatverandering te doorstaan, verwacht palaeo-ecoloog Timme Donders op basis van onderzoek naar pollen en sporen van 1,4 miljoen jaar oud. (Trouw, 18 augustus)

  Lees meer: trouw.nl

 • Demissionair minister van Economische Zaken Stef Blok (VVD) neemt dit najaar een besluit over de gasopslag bij Grijpskerk. Als het veilig kan vindt Blok het benutten van de gasopslag ‘een mooie gelegenheid’ om de gaswinning in Groningen sneller te stoppen. (RTV Noord, 16 augustus)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • De toename van het aantal aardwarmteprojecten in Westland verstoort bestaande projecten niet. Ook leidt het niet tot extra risico’s voor bodemtrillingen. (Groenten en Fruit Actueel, 17 augustus)

  Lees meer: gfactueel.nl

 • De populatie Amerikaanse rivierkreeften in Nederland is sinds 2005 meer dan vertienvoudigd. Dat blijkt uit cijfers van Stichting EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. Bestrijden is volgens kreeftenexperts niet meer mogelijk. Daarom vinden overal in in het land proeven plaats om ze te vangen om het probleem te beheersen, waaronder Delfland, de Krimpenerwaard en Ede. (Waterforum.net, 16 augustus)

  Lees meer: waterforum.net

 • In een paginagrote advertentie in diverse landelijke dagbladen pleit de actiegroep Groninger Bodem Beweging voor een duidelijk kabinetsbeleid rond de aardbevingsproblematiek. "Groningers zijn geen slachtoffer van een natuurramp, maar duizenden bewoners zijn tot slachtoffer gemaakt door onverantwoorde gaswinning en daaropvolgend falend overheidsbeleid." (NOS, 16 augustus)

  Lees meer: nos.nl

 • Onlangs is de publiek-private samenwerking (PPS) 'Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid' gestart. Het doel is om bij verschillende gewassen weerbaarheid te bereiken tegen boven- en ondergrondse ziekten en plagen. (Nieuwe Oogst, 11 augustus)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Nederland is een soort leeggepompte badkuip, met aan de randen steeds hoger staand water, stelt Aimée Slangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz) en hoofdauteur van het onderwerp zeespiegelstijging in het VN-klimaatrapport. ‘Hoe dichter het water bij de rand komt, hoe groter de kans op overstromingen als het stormt.’ (Parool, 9 augustus)

  Lees meer: parool.nl