bodem

 • Ook jonge kinderen uit de omgeving van het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht blijken te veel PFAS in hun bloed te hebben. (PZC, 29 april)

  Lees meer: pzc.nl

 • Minister Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) begrijpt dat Zeeland zorgen heeft om de hoeveelheid PFAS in de Westerschelde en de mogelijke gevolgen voor het ontpolderen van de Hedwigepolder. Ondanks die zorgen zegt ze dat de Hedwigepolder hoe dan ook onder water gezet wordt. (Omroep Zeeland, 29 april)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Actuele gegevens over bodem, grondwater en terreinvormen zijn nodig om verstandig om te gaan met het grondgebied en met het grond- en oppervlaktewater, bijvoorbeeld om ruimte te zoeken voor woningbouw, of voor waterberging. Deze gegevens zijn te vinden in de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een centrale registratie met gegevens over de Nederlandse ondergrond. (Nature Today, 29 april)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Onderzoek naar hoe stedelijke afvalwatertransportsystemen (ATS) in de praktijk functioneren, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dit komt door de hedendaagse stedelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, de circulaire economie en energietransitie. Deze opgaven leiden namelijk tot aanpassingen aan de traditionele infrastructuur en de aanleg van ‘nieuwe’ systemen. (Land en Water, 27 april)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Bij waterschap Scheldestromen loopt een proefproject waarin wordt onderzocht of zetstenen uit baggerspecie gebruikt kunnen worden voor de steenbekleding van dijken. In die pilot is inmiddels een belangrijke stap gezet: er is een pers ontwikkeld die deze blokken daadwerkelijk kan maken. De pers, ontwikkeld door innovatiebureau NETICS, wordt in juni in gebruik genomen op locatie. (Waterforum, 26 april)

  Lees meer: waterforum.net

 • Inwoners moeten veilig kunnen leven en daarom moet hun leefomgeving schoon en veilig zijn. De gemeente wil zeker weten dat er op plekken waar kinderen spelen géén asbest in de bodem zit. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) verkennend bodemonderzoek uitvoeren in negen speeltuintjes en plantsoenen in Westerhaar-Vriezenveensewijk en Den Ham. Dat gebeurt tussen 2 en 13 mei. (Gemeente Twenterand, 28 april)
  Lees meer: twenterand.nl

 • Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: een gebed zonder end voor Vlaanderen, en Europa. Plus: spionage in het heden en het verleden. (Financieel Dagblad, 25 april)

  Lees meer: fd.nl

 • Enkele jaren geleden is gesteld dat de bodem-pH geen groot probleem meer vormt voor de vegetatie in natuurgebieden. Er zijn echter meer factoren dan alleen de pH-waarde van de bodem die het effect van verzuring kunnen weergeven. De signalen daarvan staan nog steeds op rood. (Nature Today, 25 april)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Hebben we over een jaar of 5 nog wel voldoende drinkwater? Daarover zijn grote zorgen. Terecht volgens hoogleraar Luuk Rietveld. Hij ziet mogelijkheden in het aanboren van nieuwe bronnen: "Van iedere bron kan drinkwater gemaakt worden." (Een Vandaag, 25 april)

  Lees meer: eenvandaag.avrotros.nl

 • De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen beter: door de vele algen in het water, maar ook door zwevend slib is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, groeien er vrijwel geen ondergedoken waterplanten in de plassen. Hoogheemraadschap van Rijnland gaat maatregelen uitvoeren in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), zodat op termijn de doorzicht verbetert en de diversiteit van het leven in de plassen toeneemt. (Land en Water, 22 april)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Op het terrein naast afvalverwerker Beelen bij Westdorpe zijn verhoogde concentraties PFAS aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Zeeland heeft laten doen. (Omroep Zeeland, 22 april)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De SP in Hulst wil dat de dijk rondom de Hedwigepolder voorlopig blijft staan en is met een handtekeningenactie begonnen tegen het afgraven. De partij vindt het namelijk onbegrijpelijk dat vervuild water een schone polder in komt. (Omroep Zeeland, 21 april)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De bodems onder de kunstgrasvelden in Bakkeveen, Lippenhuizen Beetsterzwaag en Gorredijk zijn schoon. Dat meldt de gemeente Opsterland op basis van recent onderzoek. (Sa, 22 april)

  Lees meer: sa24.nl

 • Bodemonderzoek op de nieuwbouwlocatie Bronsgeest toonde vervuiling aan met gewasbeschermingsmiddelen. Het gifniveau was hoger dan landelijk is toegestaan voor woningen. De grond heeft het kwaliteitsniveau ‘industrie’. (Bollenstreek Omroep, 21 april)

  Lees meer: bollenstreekomroep.nl

 • Bepaalde soorten aardappels, wortel en kool kunnen het prima doen op een zoute bodem. Dat blijkt uit het project SalFar (‘saline farming’), een project van de Europese Unie. (Dagblad van het Noorden, 22 april)

  Lees meer: dvhn.nl

 • We kunnen er lang of kort over wezen: paardenbloemen zijn niet populair. Even zoeken op het plantje en je komt gauw terecht op pagina's over onkruidbestrijding. En juist door al dat uit de tuin trekken, wegmaaien en bestrijden gaat de soort achteruit. Zonde! Het is namelijk een plant waar bodem, insect én mens van kan profiteren, vertelt Katja Staring in Vroege Vogels. (NPO Radio 1, 24 april)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Om milieuschade te voorkomen moet er iets gebeuren met de bult staalslakken op een oude vuilstort in Eerbeek. Toch blijft actie tot nu toe uit, tot ergernis van omwonenden. "Ondertussen sijpelt het maar door, je wil toch geen zware chemicaliën in je grond hebben?" (Omroep Gelderland, 22 april)

  Lees meer: gld.nl

 • Op 12 april is gestemd over de moties die zijn ingediend bij het tweeminutendebat Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een motie van de VVD aangenomen om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet definitief te bepalen op 1 januari 2023. Een motie van de SP om de mogelijkheid voor uitstel niet uit te sluiten heeft het niet gehaald. (Helpdeskwater, 19 april)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over gaswinning op de Noordzee. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld. (Rijksoverheid, 21 april)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Het Groninger Gasberaad organiseerde vorige week een informatieavond over wat de leefomgeving te wachten staat bij de komende veranderingen rond gaswinning en gasopslag. Het Groninger Gasberaad vormt een platform met 13 organisaties en door bundeling van krachten kan het platform zich inzetten voor de belangen van de inwoners van de provincie Groningen, waar de gevolgen van gaswinning aanhoudend heftig zijn en het einde daarvan nog lang niet in zicht is. Ook de gevolgen voor omwonenden van de gasopslag in Langelo kwamen ruimschots aan bod. (De Krant Nieuws, 22 april)

  Lees meer: dekrantnieuws.nl