bodem

 • Topmaïs 2021 is van start. Op het proefperceel van loonbedrijf Ten Hove in Kamperveen is de structuur van de bodem in beeld gebracht met een EMi-bodemscanner. Aan de hand daarvan wordt straks een reperatiebemesting uitgevoerd. Dit dient als basis voor proeven om op verschillende manieren maïs te telen. Allemaal in het teken voor een toekomstbestendige maïsteelt. (Melkvee, 10 maart)

  Lees meer: melkvee.nl

 • De bomen op het talud van de A16 bij de Rijsbergseweg in Breda, dat is opgebouwd van bodemas van verbrand huisafval, hebben geen schade toegebracht aan de afdekfolie. Dat is althans volgens de gemeente Breda de ‘verwachting‘. Bewoner Harold van der Valk die de zaak aanhangig heeft gemaakt, schakelt zelf een bureau in om bodemmonsters te nemen. (BN De Stem, 9 maart)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Veel zand en slib verdwijnt na baggeren uit de Rijn-Maasmonding in zee of in depots. Om het gebaggerde zand en slib zo lang mogelijk in het natuurlijke systeem van de Rijn-Maasmonding vast te houden, heeft een aantal belangrijke spelers op dit gebied de krachten gebundeld in het initiatief Proeftuin Sediment Rijnmond. (Rijkswaterstaat, 11 maart)

  Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 • Samen met energieleveranciers willen de gemeenten Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Almelo, Borne en Haaksbergen gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een regionaal warmtenet. De regio verwacht dat er in de gemeenten tussen de 68.000 en 105.00 woningen en gebouwen op het net kunnen worden aangesloten. (Binnenlands Bestuur, 8 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Als gevolg van decennialange bemesting op landbouwgronden in infiltratiegebieden, zullen kwelafhankelijke natuurgebieden in beekdalen steeds meer last hebben van de vervuilende stoffen. Kennisnetwerk OBN deed onderzoek naar het effect van belastende stoffen en bekeek hoe beheerders hier het beste mee om kunnen gaan. (Nature Today, 9 maart)

  Lees meer: naturetoday.nl

 • Het project ‘Klei in veen’ in de Krimpenerwaard wordt uitgebreid met vier nieuwe boeren. Melkveehouder Cees Verhagen uit Stolwijk (ZH) ontving onlangs zo’n 50 kuub klei, goed voor een kleitoepassing op een kwart tot een halve hectare veenland. (Agraaf, 8 maart)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Terwijl de sloop van de voormalige sporthal en meubelshowroom Wijen in het hart van het dorp al bijna voltooid is, hebben archeologen een kijkje in de nabije ondergrond genomen. Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe supermarkt en appartementen was er gelegenheid om de bodem van dit historische gebied aan een opgraving te onderwerpen. Een team archeologen van de Vrije Universiteit van Amsterdam onder leiding van Jan van Renswoude heeft drie dagen lang onderzoek gedaan. (Nederweert 24, 7 maart)

  Lees meer: nederweert24.nl

 • Het water stroomt nu volop, maar door aanhoudende droogte en warm weer staan de beekjes in het Drentsche Aa-gebied in de zomer regelmatig droog. Dat is slecht voor de natuur en daarom is Waterschap Hunze en Aa's deze week begonnen met een project waarbij ze de bodem van een aantal beken verhogen. (RTV Drenthe, 7 maart)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De provincies Flevoland en Noord-Holland gaan aanvullend onderzoek doen naar aardwarmte in de diepe ondergrond van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Er wordt vanaf maart extra seismisch onderzoek gedaan, om meer kennis op te doen over de ondergrond. En dat is nodig om aardwarmte als warmtebron optimaal in te kunnen zetten. (Omroep Flevoland, 5 maart)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Een team van archeologen van Vrij Universiteit Amsterdam (VUhbs) heeft deze week fragmenten middeleeuws aardewerk verzameld tijdens een opgraving in het centrum van Nederweert. (De Limburger, 4 maart)

  Lees meer: limburger.nl

 • Boeren en tuinders beseffen steeds beter hoe belangrijk een actief bodemleven is voor de gewasgroei. Volgens Lector Duurzaam Bodembeheer Emiel Elferink van Hogeschool Van Hall Larenstein kan het bodemleven werk van telers overnemen. Samen met zijn collega Eline Keuning van Bioclear Earth gaf hij uitleg bij een online event over dit onderwerp. (Akkerwijzer, 4 maart)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Archeologen zijn op de eerste dag van hun werk aan de Hoofdstraat sporen tegengekomen uit de 13de of 14de eeuw. Op de plek stond tot voor kort een oude bakkerij. Het werk trekt veel nieuwsgierigen die graag even meekijken naar wat er allemaal uit de grond omhoog komt. (NH Nieuws, 3 maart)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • De aardbeving die zondagmiddag plaatsvond in Munnekezijl is een gevolg van de gaswinning uit het gasveld bij het dorp. Dat heeft de NAM bekendgemaakt. De aardbeving vond om 15.18 uur plaats en had een magnitude van 1,3 op een diepte van zo'n 3 kilometer. (Wald Net, 3 maart)

  Lees meer: waldnet.nl

 • De laatste tijd horen we de roep om de terugkeer van een ministerie voor Ruimte. Onder meer het College van Rijksadviseurs pleit in de publicatie ‘Een minister van ruimte’ al langer voor een centralere en integrale sturing. (Binnenlands Bestuur, 3 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Dat de stijgende zeespiegel een dreiging is voor ons laaggelegen Nederland, is bekend. Maar ons land komt op veel plekken ook steeds láger te liggen. Heel Holland Zakt, soms wel met meters per eeuw. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de natuur, maar ook voor de steden waarin we wonen, weten Marcel aan de Burgh en Arjen Schreuder. Wat richt bodemdaling voor schade aan? En valt er iets aan te doen? (NRC, 3 maart)

  Lees meer: nrc.nl

 • De 'Oudenlijkenstraat' is bij archeologen inmiddels de bijnaam voor de Oudwijkerdwarsstraat. Bij de werkzaamheden daar aan de riolering en herbestrating was enkele maanden terug al een skelet uit de 17e of 18e eeuw gevonden, nu wisten archeologen mede te delen dat ze resten van een nederzetting uit de 7e of 8e eeuw, inclusief resten van menselijke botten, hebben gevonden. (Nieuws030, 2 maart)

   

  Lees meer: nieuws030.nl

 • Afgelopen jaar is weer flink op aardgas bespaard door toepassing van geothermie in Nederland. Ook de komende jaren wil de sector die bijdrage leveren. Daarom is door Geothermie Nederland een brief gestuurd gericht aan diverse (beoogd) Kamerleden en politieke partijen. (Groenten Nieuws, 2 maart)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Onderzoekers van de TU Delft en onderzoeksinstituut TNO stellen dat schade aan woningen aan de rand van het aardbevingsgebied in Groningen en Drenthe niet het gevolg is van bodemdaling. De bodemdaling gaat volgens de onderzoekers zo geleidelijk, dat die geen invloed heeft op woningen aan de rand van het gaswinningsgebied. Deze conclusie staat haaks op eerdere onderzoeken. (NOS, 2 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • In de gemeente Dongen wordt vanaf 1 maart seismisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt in de komende periode onderzoek gedaan naar aardwarmte in de ondergrond. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. (Dongen Nieuws, 1 maart)

  Lees meer: dongen.nieuws.nl

 • De klassieke buisdrainage heeft met de introductie van nieuwe, regelbare vormen van drainage de afgelopen jaren een flinke impuls gekregen. Deze nieuwe drainagevormen kunnen mogelijk bijdragen aan het verminderen van verdroging op de hogere zandgronden en aan het verminderen van bodemdaling in het westen van Nederland. Natuurorganisaties blijven kritisch. (Groene Ruimte, 1 maart)

  Lees meer: groeneruimte.nl