bodem

 • In de strijd tegen de verdroging slaan de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen en de provincie Overijssel de handen ineen met landgoedeigenaren en beheerders van natuurgebieden. Met het programma ‘Haarvaten op peil’ willen ze het water in de hogere delen beter vasthouden. (H2O Waternetwerk, 21 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De Community of Practice (COP) Nazorg IBC locaties heeft de afgelopen jaren een impuls gegeven aan initiatieven om tot afbouw van nazorg van IBC-locaties te komen. En daar gaan we mee door! Naast de afbouw komt er bovendien meer aandacht voor de opwaardering van nazorglocaties. In juni 2022 starten we hiervoor een programma. De informatie hierover kun je teruglezen op de website. Daar vind je een brochure met de plannen en hoe je mee kunt doen. (Bodemplus, 19 april)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten en omgevingsdiensten bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Binnen de bouwsteen Aanvullingspoor van het programma zijn drie nieuwe informatiebladen ontwikkeld. Het gaat om zogenaamde 80% versies. Dat betekent dat de informatiebladen de komende maanden nog worden aangepast met nieuwe ontwikkelingen, kennis en ervaring. (Bodemplus, 19 april)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Absoluut zonder grondbewerking gewassen telen is een grote stap. Ervaringsdeskundigen uit de akkerbouw bespreken met elkaar hoe ze goede zaaibedbereiding, onkruidbeheersing en beworteling kunnen combineren met meer bodemleven, grotere biodiversiteit en betere waterhuishouding. (Nieuwe Oogst, 20 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De Provincie Zeeland is van plan om (weer) een vergunning te verlenen aan North Sea Port (NSP) om met PFAS vervuilde baggerspecie vanuit de havens in Vlissingen-Oost in de Westerschelde te dumpen. Kan dat allemaal? Blijkbaar, want wie vervuilde bagger van A naar B verplaatst, voegt geen vervuiling toe. Terwijl het juist een kans is om de vervuiling te laten afnemen. (Omroep Zeeland, 20 april)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het Dordtse chemiebedrijf Chemours krijgt definitief een vergunning om de GenX-stof FRD903 te lozen. Terwijl de provincie Zuid-Holland het bedrijf toestaat jaarlijks vier kilo door de schoorsteen uit te stoten en twee kilo in het rioolwater te lozen, stemt Rijkswaterstaat ermee in dat er vijf kilo per jaar direct in de Beneden-Merwede gestort wordt. (BN De Stem, 16 april)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Afgelopen dinsdag zijn twee moties aangenomen in de Tweede Kamer die zorgen voor verbeteringen in de SDE++-regeling en een beter financieel en ontwikkelperspectief voor geothermieprojecten met een bestaande SDE-beschikking die nog tot productie gaan komen. Daarop wijst brancheorganisatie Geothermie Nederland. (Groenten Nieuws, 14 april)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Ruim achtduizend wormen moeten de nieuwe grasmat op het Museumplein in Zuid helpen onderhouden. (AT5, 15 april)

  Lees meer: at5.nl

 • Waarom het goed werkt voor wijkaanpak. Een korte uitleg over een duurzame langetermijnoplossing. (Binnenlands Bestuur, 15 april)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Kan duurzame blue energy een alternatief zijn voor de omstreden aardgaswinning bij Ternaard? Sahar Zafar en Flore Meutgeert zijn duidelijk: het Wad is werelderfgoed, dus ‘daar blijf je af’. (Leeuwarder Courant, 15 april)

  Lees meer: lc.nl

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem open per 25 april 2022. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. (RTV Stichtse Vecht, 13 april)

  Lees meer: rtvstichtsevecht.nl

 • Het gemeentelijk rapport over de Pfas-verontreiniging op het veld bij de Münsterlaan adviseerde om geen dieren neer te zetten in dit weiland. In oktober zijn de paarden daar vanaf gehaald. Eerder gaf de universiteit aan dat mens en dier geen gevaar zouden lopen. (DUB, 12 april)

  Lees meer: dub.uu.nl

 • Energie opwekken zonder landbouwgrond op te offeren: het kan dankzij het eerste rijdende zonnepark ter wereld. De bedenker is boer Jacob Jan Dogterom uit Oude-Tonge. Zijn innovatie werd woensdag gepresenteerd. ‘Een bouwsteentje voor een duurzaam en rendabel bedrijf.’ (Volkskrant, 13 april)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • De bodem is een complex geheel. Om boeren te helpen er meer grip op te krijgen, heeft Dacom de CropX bodemvochtsensor geïntroduceerd. Een betaalbaar en betrouwbaar instrument, vooral handig bij de keuzes omtrent beregening. "Met de huidige brandstof- en kunstmestprijzen is dat extra waardevol." (Boerenbusiness, 13 april)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • De Europese Commissie vraagt lidstaten om hulp te bieden bij de uitwerking van haar bodembeleid. Nederland heeft internationaal een vooraanstaande positie op het gebied van bodem. De oproep richt zich op een breed scala van organisaties zoals bijvoorbeeld bedrijven, koepelorganisaties, NGO’s (maatschappelijke organisaties), universiteiten, onderzoeksinstituten etc. (Bodemplus, 11 april)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Wordt het in de kustgebieden al steeds lastiger om voldoende zoetwater voor alle gebruikers te garanderen, op de eilanden is dat nog uitdagender. Een groot onderzoeksproject op Terschelling moet de komende jaren duidelijk maken hoe zoet water kan worden vastgehouden en welke alternatieven er zijn voor de landbouw. (H2O Waternetwerk, 7 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het aanbrengen van biologisch afbreekbaar worteldoek en grindmatjes in Zuid-Limburgse beken vertraagt de erosie. Het zijn echter geen duurzame oplossingen. Daarom zijn er met spoed meer grootschalige maatregelen nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), gesteund door de provincie en BIJ12. Onderzoeker Roy Laseroms onderzocht de beekdalen in Natura 2000-gebieden en verrichtte metingen en experimenten in onder meer de Keutelbeek en de Strabeker Vloedgraaf. (Waterforum, 8 april)

  Lees meer: waterforum.net

 • De aandacht gaat al jaren uit naar de kern van het aardbevingsgebied: het gaat over schade, versterking en compensatie. Maar hoe zit dat straks bij de gasopslag bij Grijpskerk, waar al lange tijd een stuk minder aandacht voor is? Om dat te veranderen belegt het Groninger Gasberaad maandagavond een speciale bewonersavond. (RTV Noord, 11 april)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Op de vragen of en hoe een bevolkingsonderzoek langs de Westerschelde komt naar PFAS kan de GGD pas antwoord geven als het RIVM zijn rapport af heeft. (PZC, 8 april)

  Lees meer: pzc.nl

 • Sociale klimaatbeweging Climaxi wil dat NV Indaver stopt met het lozen van afvalwater dat PFAS bevat. Dit kan door afvalstromen te stockeren en onderzoek te verrichten. Climaxi hoopt dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) actie onderneemt. (PZC, 10 april)

  Lees meer: pzc.nl