bodem

 • Een mantelspeld van een Romeinse soldaat en verschillende soorten aardewerk zijn allemaal gevonden bij de „unieke” archeologische opgraving dicht bij Adorp. (NRC, 6 augustus)

  Lees meer: nrc.nl

 • Het ontwerp van zonneparken moet verbeterd worden om te voorkomen dat het landschap, de water- en bodemkwaliteit en de biodiversiteit aangetast wordt. Simulaties van TNO laten zien dat de bodem zo niet verschraalt. (Solar Magazine, 9 augustus)

  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Nu anti-aanbakpannen een slechte naam hebben gekregen, moeten we op zoek naar alternatieven. Of is die teflonlaag toch niet zo slecht? (Volkskrant, 2 augustus)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Nederland heeft er een Unesco Werelderfgoedmonument bij, namelijk de Neder-Germaanse Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk die dwars door Nederland liep (limes is ‘grens’ in het Latijn). De Neder-Germaanse Limes was onderdeel van een ingenieus grenssysteem van meer dan 7500 kilometer lang, dat bestond uit forten, wachttorens, wegen en grensposten, hoofdzakelijk langs de rivieren de Rijn en Donau. Voor Romeinen was de Limes een grens tussen de beschaafde wereld en de wereld van de barbaren. (Archeologie online, 29 juli)

  Lees meer: archeologieonline.nl

 • Het is vrijwel onmogelijk om Valkenburg te beschermen tegen zo'n enorme hoeveelheid regen als bij het noodweer van twee weken geleden naar beneden kwam. Dat zou te veel vragen van het landschap en de toerismebranche, zegt Har Frenken van het Waterschap Limburg. (NOS, 29 juli)

  Lees meer: nos.nl

 • De gaswinning uit twee velden bij Grou mag worden hervat. Het rijk stemt in met een aanvraag hiervoor van gaswinner Vermilion. (Leeuwarder Courant, 28 juli)

  Lees meer: lc.nl

 • Omdat de Groninger gaskraan dicht gaat, worden we voor ons gas steeds afhankelijker van Rusland en dat levert ingewikkelde dilemma's op. Vandaag onthulde het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money dat de Nederlandse regering in het geheim afspraken maakt met Rusland over de gaspijpleiding Nord Stream 2, die Noordwest-Europa van Russisch gas moet voorzien. Wendelmoet Boersema schreef het boek Gronings Goud, over de macht van het gas en de rol van Rusland en is te gast bij het Oog. (NPO Radio 1, 27 juli)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Archeologen hebben een zeldzame Romeinse ‘snelweg’ gevonden in de buurt van Oosterhout. Als klap op de vuurpijl vonden ze ook nog een kanaal van meer dan 10 meter breed. De weg en het kanaal zijn ongeveer 2000 jaar oud en zijn aangelegd en gebruikt door het Romeinse leger. De vondst is uniek voor Oost-Nederland. (De Gelderlander, 28 juli)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Om de verzamelde kennis over bodembeheer toegankelijker te maken lanceert de BO Akkerbouw samen met WUR de Bodemadvieskalender. Het is een praktisch hulpmiddel voor de telers. (Akkerwijzer, 28 juli)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Eind vorig jaar is de bouw begonnen van een ambitieus project van de gemeente Amsterdam: een parkeergarage met 800 parkeerplaatsen, pal onder de Singelgracht. De vrijkomende ruimte komt ten goede aan groenvoorzieningen, voetgangers, fietsers en spelende kinderen. (Land en Water, 23 juli)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Op 16 juli 2021 stuurde Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, haar antwoorden op vragen van het lid de Hoop (PvdA) over gerecyclede thermisch gereinigde grond (TGG) naar de Tweede Kamer. Ook zijn de beschikbare RIVM- en Deltares rapporten met de beoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in de Perkpolder, de jaarrapportage monitoring Perkpolder 2020 en het onderzoek naar de effecten van de aanwezigheid van TGG in de zeedijk in Perkpolder aan de Tweede Kamer verstuurd. (Bodemplus, 20 juli)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Dertig procent van de mensen in het Groene Hart heeft dagelijks te maken met de gevolgen van bodemdaling. Tachtig procent verwacht dat de overheid de eerste stap zet om bodendaling tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de regiodeal Bodemdaling Groene Hart. (H2O Waternetwerk, 26 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het onderzoek naar de bodemkwaliteit van de speeltuinen in de oude kernen van de gemeente Zutphen is afgerond. Bij vier speeltuinen is onlangs een matige bodemkwaliteit aangetroffen. Dit is echter geen reden tot zorgen, wel is het goed om de handen goed te wassen. (Lokaal Gelderland, 21 juli)

  Lees meer: lokaalgelderland.nl

 • De gemeenteraad van Reimerswaal is dinsdag eensgezind: er moet een einde komen aan de lozing van schadelijke PFAS-stoffen in de Westerschelde. "De vervuiling moet onmiddellijk stoppen", vindt Andries Jumelet (ChristenUnie) en de overige 16 aanwezige raadsleden zijn het roerend met hem eens en dienen samen een motie in. Reimerswaal loopt daarmee voorop als Zeeuwse gemeente aan de Westerschelde. (Omroep Zeeland, 21 juli)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Provincies openen in oktober een microdepositiebank. Omgevingsjurist Lambert Polinder van Exlan Advies zet hier vraagtekens bij. 'We gaan weer millimeteren met stikstof. Zo graven we ons steeds dieper in het juridisch moeras dat we hebben gecreëerd.' (Nieuwe Oogst, 21 juli)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. De samenleving draait op voor zowel de milieu- als economische schade. Bovendien schaadt het de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dit staat in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 dat vandaag is overhandigd aan de Strategische Milieukamer. (Politie, 22 juli)

  Lees meer: politie.nl

 • Wat sporen en verkleuringen in de grond en Middeleeuwse potten en scherven. Een leek ziet er weinig in maar schijn bedriegt. Volgens deskundigen is de archeologische opgraving middenin het centrum van Vught van een bijzondere orde. Het zegt iets over het ontstaan van het dorp. (BD, 20 juli)

  Lees meer: bd.nl

 • Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het niet eens met de conclusies van onderzoek door Stichting AgriFacts (Staf) naar stikstof in de Drentse bodem. Zij ziet geen reden voor aanpassing van het kabinetsbeleid. (RTV Drenthe, 19 juli)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Op zoek naar aardwarmte waarmee gebouwen en woningen met duurzame energie kunnen worden verwarmd, bouwt Bouwgroep Dijkstra Draisma in een consortium mee aan een nieuw aardwarmtenet in Leeuwarden. Daarbij reikt men tot een diepte van 2,7 kilometer. Na het recent aanbrengen van de boortoren kan het boren eind deze week beginnen. (Duurzaam Gebouwd, 19 juli)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • Het rapport Beelden van Bodemdaling geeft inzicht in het handelingsperspectief over het thema bodemdaling in het Groene Hart bij inwoners (huizenbezitters en particuliere huurders), agrariërs, ondernemers, overheden en terrein beherende organisaties. Aan de verschillende doelgroepen is gevraagd hoe zij denken over en om kunnen gaan met bodemdaling. Het rapport is tot stand gekomen binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, waarin overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samenwerken aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Bestuurlijk trekker Hilde Niezen (wethouder gemeente Gouda) sprak op woensdag 14 juli over het rapport met Johan Osinga (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) tijdens een feestelijke overhandiging. (De Gouda, 14 juli)

  Lees meer: degouda.nl