bodemdaling

 • "De deur gaat niet zo goed meer open want het huis is wat verzakt", zegt Ike Naafs. In haar huis komen steeds meer scheurtjes tevoorschijn. "We hebben de kelder al aan de muur moeten hangen omdat de bodem eronder weg is, en nu zijn er toch weer nieuwe scheuren", zegt ze met een lichte wanhoop in haar stem. (NOS, 11 mei)

  Lees meer: nos.nl

 • Er is in 2018 € 19,8 miljoen besteed in verband met bodemdaling door aardgaswinning door de Commissie Bodemdaling. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op € 327,8 miljoen. (HSkrant, 3 mei)

  Lees meer: hskrant.nl

 • Hobbels, kuilen en gaten. Wanneer je met je auto over verschillende wegen in Schoonebeek rijdt, heb je het gevoel alsof je in een kermisattractie zit. (RTV Drenthe, 2 mei)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem – op sommige plekken zakt de bodem zelfs met enkele centimeters per jaar. Hoe kun je dit probleem zo lang mogelijk uitstellen en zorgen dat de maatregelen zo duurzaam mogelijk zijn? (alphens.nl, 2 mei)

  Lees meer: alphens.nl

 • Van medio april tot eind juli 2019 gaat Rijkswaterstaat op de Boven-Rijn ter hoogte van Tolkamer voor de tweede keer grind toevoegen aan de rivier. Deze zogenaamde sedimentsuppletie is onderdeel van een proef om de daling van de rivierbodem te stoppen, waardoor de rivieren ook in de toekomst bevaarbaar blijven. (Bodem+, 23 april)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen in het westelijk veenweidegebied, kunnen subsidie krijgen via Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. (Nieuwe Oogst, 18 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Waternet werkt in Ankeveen-Buiten aan de voorbereidingen voor proeven met natte teelten. Over een oppervlakte van 5 hectare worden diverse bassins aangelegd die dienen als proefpercelen voor de teelt van onder meer lisdodde, riet en veenmos. (Nieuwe Oogst, 18 april0

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Bodemdaling zorgt voor extra kwetsbaarheid bij wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Het wordt in Nederland een steeds grote probleem. De kosten voor waterbeheer en beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur kunnen oplopen tot miljarden euro’s. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Hier een aantal lessen uit de aanpak van Woerden en Rotterdam. (Stadszaken, 17 april)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht stellen samen 310.000 euro beschikbaar aan boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen. De subsidieregeling is per 1 mei 2019 geopend. (Agraaf, 18 april)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Na de zomer gaan gemeenten, provincies en hoogheemraadschappen aan de slag met projecten en pilots tegen de effecten van bodemdaling in het Groene Hart. Dat maakt gemeente Alphen aan den Rijn bekend. (Nieuwe oogst, 16 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • In de plenaire zaal van de Tweede Kamer is woensdag een debat geweest over de zoutwinning in Groningen. Diverse politieke partijen stelden vragen aan minister Wiebes (vvd) van economische zaken en klimaat. (Parkstad Veendam, 10 april)

  Lees meer: parkstadveendam.nl

 • Twee gezinnen aan het Kleine Veld in Dalen zijn ten einde raad door de grondverzakkingen waarmee ze naar eigen zeggen sinds 2004 te kampen hebben. (Dagblad van het Noorden, 2 april)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De bodem in Nederland daalt al eeuwen, maar pas vrij recent wordt de urgentie van het probleem erkend. Overal in het land doen overheden inmiddels proeven gericht op voorkomen en aanpassen. Met het risico dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Tijd voor een nationaal programma bodemdaling. (Bodem plus, 26 maart)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Volgend jaar begint een paar kilometer uit de kust bij Harlingen het winnen van zout: 32 miljoen ton tot 2052. Toen dit bekend werd was er meteen verzet onder bewoners: ze zijn bang voor verzakking. Maar deze week werden er afspraken gemaakt: bij een daling van maximaal 2 cm wordt de zoutwinning gestopt en dat zorgt ervoor dat het project door kan gaan. (NOS, 24 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • Ook de bodem in Schagen daalt. Tot het jaar 2050 met 10 tot 20 cm volgens Natuurinformatie.nl.

  In sommige gebieden in Nederland daalt de bodem met millimeters per jaar, elders met meer dan een centimeter.

  “Dat zijn geen kinderachtige hoeveelheden”, zegt Gilles Erkens, geoloog en specialist bodemdaling van onderzoeksbureau Deltares en de Universiteit Utrecht in de Volkskrant. (Schagen FM, 19 maart)

  Lees meer: schagenfm.nl

 • Het is opvallend stil rond de financiële positie van de waterschappen. Ze staan voor 8 miljard euro in het krijt. Tijd om die schulden weg te gaan werken. (Dagblad van het Noorden, 18 maart)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Huiseigenaren hebben op veel meer plekken in het land problemen met verzakkingen dan werd aangenomen. De Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) meldt intussen klachten vanuit een derde van alle gemeenten. (AD, 15 maart)

  Lees meer: ad.nl

 • Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. Welk instrument er wordt gekozen is afhankelijk van waar je zit in de projectcyclus. (Bodem+, 13 maart)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Op 20 maart is het zover: Nederlanders mogen naar de stembus om hun keuze voor de leden van de Provinciale Staten en de waterschappen te maken. In aanloop naar de verkiezingen maakt NU.nl een serie verhalen over de rol van waterschappen en de provincie in ons dagelijks leven, met vandaag: hoe de Nederlandse bodem wegzakt door ons waterbeleid. (Nu.nl, 11 maart)

  Lees meer: nu.nl

 • Door droogte heeft Nederland te maken met bodemverzakking. Door het lage grondwaterpeil komen funderingen droog te staan en kunnen hierdoor gaan rotten. Het gaat dan vooral om woningen gebouwd voor 1970 op houten of stalen palen. (Alkmaar Centraal, 5 maart 2019)

  Lees meer: alkmaarcentraal.nl