bodemdaling

 • De gemeente Harlingen zou vorige week woensdagavond in een uurtje worden bijgepraat over de zoutwinning onder de Waddenzee. Dat liep uit naar bijna drie uur. Hier is de informatieavond in vogelvlucht. (Harlinger Courant, 23 november)

  Lees meer: harlingercourant.nl

 • De plannen om de wateroverlast in Gouda aan te pakken zijn goedgekeurd. Hierdoor kunnen het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente beginnen de bodemdaling aan te pakken. 'Na 50 jaar stilstand kunnen we nu de noodzakelijke inhaalslag maken', zegt een tevreden wethouder Hilde Niezen. (Omroep West, 22 november)

  Lees meer: omroepwest.nl

 • De zoutwinning in de Waddenzee leidt volgens Frisia Zout in Harlingen niet tot schade. Tiltmeters houden de gevolgen in de gaten. (Leeuwarder Courant, 19 november)

  Lees meer: lc.nl

 • We wonen vér onder de zeespiegel en dat brengt uitdagingen met zich mee. De Noord-Hollandse 'badkuip' wordt namelijk steeds dieper en dieper, want in de veengebieden is bodemdaling een groot probleem doordat het veen uitdroogt. (NH Nieuws, 16 november)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Stichting Bescherming Historisch Harlingen wil dat Frisia Zout al tijdens de gaswinning in Harlingen een schadefonds opzet. Daarmee kan ook schade worden vergoed die pas op de lange termijn aan het licht komt. Frisia wint zout onder de Waddenzee voor de Harlinger haven. Volgens de stichting is de kans groot dat zoutwinning bodemdaling veroorzaakt. (Omrop Fryslân, 13 november)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Het provinciebestuur had de bodemdaling liever verder terug willen brengen, zoals in de eigen plannen staat omschreven. Dat zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. In het veenweideplan, dat hij deze week presenteerde, is er sprake van een bodemdaling van 0,8 centimeter. Zonder maatregelen zou het één centimeter zijn. "Wij wilden ambitieuzer, maar dat past niet in de fase waarin we zitten." (Omrop Fryslân, 6 november)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Op de weilanden bij 21 melkveehouders in het Zuid-Hollandse Vlist wordt in totaal 352 hectare aan veenweiden gedraineerd. Daarmee werken de boeren aan vermindering van de bodemdaling, een verbetering van de waterkwaliteit en meer biodiversiteit. (Groene Ruimte, 6 november)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Onderzoeksbureau Fugro is begonnen met het grootschalige onderzoek naar de oorzaak van de bodemdaling rondom Nieuw-Amsterdam. Het internationale onderzoeksbureau verwacht hier tot volgend voorjaar mee bezig te zijn. (RTV Drenthe, 4 november)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De ambities voor het vernatten van het Friese veenweidegebied zijn groot. Er gaapt echter een flink gat tussen de kosten (549 miljoen euro) en het beschikbare budget (66,5 miljoen euro). Dat vraagt om ‘dynamisch programmeren’. (Leeuwarder Courant, 4 november)

  Lees meer: lc.nl

 • Een keer in de zoveel tijd kijken naar de bodemgesteldheid is geen overbodige luxe. Het is leerzaam, blijkt telkens weer bij het project Bodem APK van LTO. Het tweejarig project op veengrond is afgesloten met veel oplossingen, maar ook met veel nieuwe vraagstukken. (Friesch Dagblad, 3 november)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Inwoners van Annerveenschekanaal hebben genoeg van de continue schade die ontstaat aan hun woningen. Onder het dorp wordt zowel aardgas als zout gewonnen en inmiddels heeft meer dan de helft van de huizen schade opgelopen. (RTV Drenthe, 2 november)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Het was de bodemdaling van jaarlijks een centimeter die het veenweidegebied tot probleemgebied maakte. Inmiddels blijkt het gebied ook verantwoordelijk te zijn voor enorme CO2-uitstoot. Een extra reden om, met oog op de klimaatdoelen, de veenweiden aan te pakken. (Friesch Dagblad, 30 oktober)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Gouda – Maandagavond werd in de Goudse raad voor de laatste maal gedebatteerd over het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB). Het College van B&W wil met het plan een peilverlaging doorvoeren in het laagste deel van het stadscentrum. Na de vele meningsverschillen tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en bezorgde bewoners, lijken de raadsleden nu zich toch te scharen achter deze vorm van peilverlaging. Een meerderheid bleek achter de wethouder te staan en vond het plan rijp voor een besluit; dat staat nu voor aanstaande woensdag op de agenda. (De Gouda, 26 oktober)

  Lees meer: degouda.nl

 • CDA-statenlid in Friesland Maaike Prins en de Friese waterschapbestuurder namens het CDA Piet Kuipers pleiten voor realistische plannen als het gaat om de veenweideproblematiek. De regionale CDA'ers zijn onder meer voor een aanpak per deelgebied, omdat lokaal de problemen en oplossingen verschillend kunnen zijn. Lees hieronder de opinie van Prins en Kuipers. (Veld post, 26 oktober)

  Lees meer: veld-post.nl

 • Op woensdag 21 oktober is op het werkterrein naast de Leeuwerikstraat in de Kanis, in samenwerking met producent Mycelco en ingenieursbureau Sweco, gestart met de pilot Mycobase als ophoogmateriaal. Met deze pilot wordt getest of het volledig natuurlijke ophoogmateriaal een goed alternatief is voor het ophogen van de openbare ruimte. (Alphens, 23 oktober)

  Lees meer: alphens.nl

 • Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) komt zijn toezegging voor een onafhankelijke afhandeling van schademeldingen door zoutwinning nog niet na. (Dagblad van het Noorden, 24 oktober)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF/ funderingsloket.nl) meldt dat het aantal meldingen van schade aan de fundering fors toeneemt in Nederland en met name in de Randstad en Noord-Nederland. Door de aanhoudende droogte en de bodemdaling worden de periodes dat funderingen droog staan langer, met als gevolg dat vooral funderingen van voor 1970 eerder dreigen te bezwijken. (De Gouda, 19 oktober)

  Lees meer: degouda.nl

 • Provincies waarvan agrarische veenweidegebieden kampen met bodemdaling en andere veenweideproblemen kunnen aankloppen bij het Rijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. (Veldpost, 19 oktober)

  Lees meer: veld-post.nl

 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Daarin werkt het waterschap samen met provincies, gemeenten en grondeigenaren. Het waterschap zet een basismeetnet op om een beter beeld te krijgen van vooral de ondiepe grondwaterstanden. (Waterforum, 13 oktober)
  Lees meer: waterforum.net

 • Eigenaren van met name wat oudere huizen kunnen het beste vast gaan sparen, want de kans dat hun huis de komende dertig jaar gaat verzakken is groot en ze moeten zelf de kosten voor stutten en herstel betalen. Eén miljoen huizen dreigen te verzakken door een laag grondwaterpeil en verzekeraars waarschuwen dat ze niks uitbetalen. (Parool, 30 september)
  Lees meer: parool.nl