bodemdaling

 • Netbeheerder Enexis onderzoekt de gasleidingen in de verzakte bodem rondom Nieuw-Amsterdam en Erica. De bodem daalt daar de laatste twee jaar behoorlijk hard. Hierdoor ontstaan in huizen in het gebied scheuren, sinkholes en zijn er zelfs ramen geknapt. (RTV Drenthe, 12 februari)
  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Het belang van bodemdaling wordt in discussies over het overstromingsgevaar in Nederland danig onderschat. Dat stelde lector bodem en ondergrond Geert Roovers van Saxion Hogeschool gisteren in een ‘groenlunch’, georganiseerd door de Friese Milieu Federatie. (Friesch Dagblad, 11 februari)
  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Nederland daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. In grote delen van Nederland daalt de bodem door menselijk ingrijpen. Zo wordt bodemdaling veroorzaakt door verlaging van het grondwaterpeil, maar ook door winning van gas en zout. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, onderzoekt in samenwerking met andere instituten het hele spectrum van bodemdaling. Dit gebeurt door te meten, te begrijpen én te voorspellen. Het levert data en kennis op die van belang is voor besluitvorming van gemeenten, provincies en de overheid. TNO’ers Peter Fokker, Kay Koster en Michiel van der Meulen beantwoorden een aantal vragen over bodemdaling. (TNO, 27 januari)
  Lees meer: tno.nl

 • De bodem in de Krimpenerwaard zakt weliswaar, maar dit gaat minder hard dan voorheen werd aangenomen. 'Dat biedt perspectief voor de toekomst', zegt wethouder Jan Vente van gemeente Krimpenerwaard. (Nieuwe Oogst, 23 januari)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Zo’n 80% van de fundering op het Nederlandse spoor dateert nog van het ’stoomtijdperk’. Verzakkingen worden door het intensievere treinverkeer een steeds groter probleem. Dat zegt hoogleraar Rolf Dollevoet van de TU Delft. (Telegraaf, 3 december)
  Lees meer: telegraaf.nl

 • Op Proefboerderij Zegveld start in januari een proef waarbij de grondwaterstand in weides wordt verhoogd. De hoop is dat op die manier de bodemdaling in het veenweidegebied een halt toegeroepen kan worden roepen. (Nieuwe Oogst, 26 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • DEN BOSCH - 650.000 euro voor de bouwhal van Oeteldonk? ‘Kapitaalvernietiging’, zegt directeur Frank van der Putten van Van der Putten recycling bv in Den Bosch. (Brabands Dagblad, 4 november)
  Lees meer: bd.nl

 • Uitbreiding van de zoutwinning onder Zuidlaarderveen, Kiel-Windeweer en Oud Annerveen moet worden voorkomen. Dat wil de actiegroep Stop Zoutwinning. Zoutwinner Nedmag uit Veendam wil de Drents-Groningse grens oversteken voor het aanleggen van nieuwe zoutwinningsputten. (RTV Drenthe, 19 september)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • D66 Maasdriel wil onderzoek of ook in Well en Wellseind sprake is van bodemdaling door gaswinning. (De Gelderlander, 30 augustus)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • De Nederlandse bodem daalt al eeuwen doordat we water aan de grond onttrekken. In Vietnam begint dit proces nu pas, door urbanisatie. (NRC, 2 augustus)

  Lees meer: nrc.nl

 • Bodemdaling in het Groene Hart is een probleem voor zowel stad als platteland. Om deze regio toekomstbestendig te maken investeren Rijk en regio gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer. (Helpdesk Water, 31 juli)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gaat de samenwerking met de verschillende betrokken partijen centraal stellen. (Regio TV De Bilt, 29 juli)

  Lees meer: regiotvdebilt.nl

 • Waterschap Noorderzijlvest is begonnen met de uitbreiding en renovatie van het gemaal Spijksterpompen nabij de Eemshaven. Met de vergroting van de afvoercapaciteit speelt het waterschap in op de gevolgen van zeespiegelstijging en klimaatverandering. Ook de effecten van bodemdaling zorgen er voor dat huidige afvoercapaciteit in de nabije toekomst niet meer toereikend is. Eind 2020 moet het werk aan het gemaal gereed zijn. (Eemsterkrant.nl, 18 juli)

  Lees meer: eemsterkrant.nl

 • Op 1 juli debatteerde de Tweede Kamer over de initiatiefnota’s ‘Veen red je niet alleen’ van Laura Bromet van GroenLinks en ‘Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland’ van Tjeerd de Groot van D66. (Unie van Waterschappen, 2 juli)

  Lees meer: uvw.nl

 • Veenafbraak in veenbodems leidt tot bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. Hoewel de grondwaterstand zeker invloed heeft op de zuurstofindringing in de bodem, is het geen directe maatstaf voor de microbiologische processen die plaatsvinden in het veen en de resulterende snelheid waarmee veen wordt afgebroken. (H2O Waternetwerk, 2 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De eerste bodemdalingsmeetsite van Nederland is in het buitengebied van Rouveen geïnstalleerd. Op de meetsite van Rouveen wordt de bodemdaling vijf jaar lang gemeten. (De Stentor, 28 juli)

  Lees meer: destentor.nl

 • Vochtige vloeren, rioolwater dat omhoog komt, scheef zakkende en scheurende huizen; in de Goudse binnenstad is het allemaal gesneden koek. Het centrum zakt al sinds de vestiging van Gouda in de 13e eeuw. (De Gouda.nl, 30 juni)

  Lees meer: degouda.nl

 • Met de Kamerbrief 'Rijksbrede inzet op bodemdaling' en de kabinetsreactie op initiatiefnota ‘Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland’ en de kabinetsreactie op initiatiefnota 'Veen red je niet alleen' heeft het Kabinet op 20 juni 2019 de Kamer geïnformeerd over de Rijksbrede aanpak van bodemdaling als cross-sectoraal thema voor een reeks aan maatschappelijke opgaven. (Bodemplus.nl, 24 juni)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Bodemdaling is in een flink deel van Nederland een serieus probleem aan het worden. Dat geldt zeker voor de veengronden. Onderwaterdrainage geldt als een instrument om de maaivelddaling in het Nederlandse veenweidegebied te verminderen. (H2O Waternetwerk, 24 juni)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Een groot wetenschappelijk team onder leiding van de Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar de daling van de Nederlandse bodem. Ze krijgt er 5 miljoen euro voor vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. (AD,  12 juni)

  Lees meer: ad.nl