bodemdaling

 • De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk in debat over de gaswinning in Groningen. Een oproep daartoe van Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA) konden op een ruime meerderheid rekenen. (OOG TV, 18 januari)

  Lees meer: oogtv.nl

 • Landbouwgronden aan de Groningse kust hebben steeds meer last van bodemdaling en veenoxidatie. Kunnen we deze gronden behouden voor toekomstige generaties door ze te verhogen met slib uit de Eems-Dollard? Wat komt daarbij kijken? En wat betekent het voor de natuur, waterbeheer en landschap? Wie hier meer over wil weten, is van harte welkom op een webinar op 15 februari van 16 tot 17 uur. (Westerwolde actueel, 18 januari)

  Lees meer: westerwoldeactueel.nl

 • Aardgas maakt geluid, het suist zo hard door de buizen dat het geen suizen is maar razen, als van een snelweg. Dit is een gasbehandelingsstation: door tien- en twaalfduims leidingen komt de oogst binnen van 25 Friese productieputten, anderhalf miljoen kuub per dag, zegt operator Rienk Boer, in veiligheidskleding, ‘en je ruikt het niet.’ (Volkskrant, 17 januari)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • De provincie Drenthe dringt er bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op aan dat er beter onderzocht wordt wat de effecten zijn van extra gaswinning in de gemeente Westerveld. Daarnaast adviseert de provincie dat de regio zou moeten profiteren van de baten van gaswinning, via bijvoorbeeld een gebiedsfonds. (RTV Drenthe, 15 januari)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • In de Zuid-Hollandse landbouwgebieden komt er in 2022 meer dan 200 hectare extra leefruimte voor weidevogels bij. (Provincie Zuid-Holland, 11 januari)

  Lees meer: zuid-holland.nl

 • Het gaat ongeveer 300 miljoen euro kosten om de uitstoot van broeikasgas uit veengronden tegen te gaan en om de bodemdaling in Utrecht West te verminderen. Dat heeft de provincie Utrecht becijferd. De plannen worden voorgelegd aan de Provinciale Staten. (AD, 17 december)

  Lees meer: ad.nl

 • Het provinciebestuur van Utrecht heeft de ‘Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden’ goedgekeurd en ter vaststelling bij Provinciale Staten voorgelegd. Het is de bedoeling om met boeren in het veenweidegebied te gaan samenwerken. De totale kosten voor de uitvoering van de Utrechtse Veenweiden Strategie tot en met 2030 raamt de provincie op ongeveer 300 miljoen euro. (Agraaf, 15 december)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Waadhoeke wil zijn bodem beschermen, benutten en verbeteren. Hoe dat moet staat in de Bodemvisie die de raad donderdagavond tijdens de raadsvergadering heeft aangenomen. (Leeuwarder Courant, 10 december)

  Lees meer: lc.nl

 • Stichting GAS DrOvF komt in actie tegen twee nieuw te bouwen gasputten bij Wapse. De actiegroep roept belangstellenden op om zich zoveel mogelijk aan te melden voor een online informatieavond die dinsdag plaatsvindt. (Dagblad van het Noorden, 13 december)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Moerassen, kwelders, uiterwaarden, venen en vennetjes - meer dan negentig procent van deze wetlands in Europa zijn drooggelegd om plaats te maken voor andere vormen van landgebruik. Hiermee zijn veel soorten dieren en planten uit het landschap verdwenen, en ecosysteemdiensten verslechterd. Meer zichtbare gevolgen zijn heviger overstromingen, bodemdaling, en verminderde waterkwaliteit. (Nature Today, 11 december)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Nedmag betaalt waterschap Hunze en Aa’s een afkoopbedrag om de gevolgen van bodemdaling de komende 100 jaar te compenseren. Beide partijen tekenden 9 december een nieuwe overeenkomst. Het waterschap neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het waterpeil meedaalt met de bodemdaling. Nedmag financiert deze maatregelen. Fien Heeringa, dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s, is tevreden over de afspraken die nu zijn vastgelegd. (Waterforum, 13 december)

  Lees meer: waterforum.net

 • De nulmeting voor zoutwinning onder de Waddenzee is beoordeeld door de Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee. De rapportage is van goede kwaliteit en vormt een goed startpunt om de ontwikkelingen in de Waddenzee te volgen, zegt de Auditcommissie. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hadden de Auditcommissie om advies gevraagd over de nulmeting. (RTV NOF, 8 december)

  Lees meer: rtvnof.nl

 • Gasproducent Vermilion mag de gaswinning hervatten in De Blesse en Blesdijke. Dit besliste de Raad van State woensdag in de rechtszaak die omwonenden en Stichting Gas DrOvF aanspanden tegen het winningsplan. (Leeuwarder Courant, 1 december)

  Lees meer: lc.nl

 • Eigenaren van woningen en kleine bedrijven in het Drents-Groningse grensgebied kunnen vanaf deze maand schade melden die mogelijk is ontstaan door zoutwinning. Eerder moesten mensen daarvoor aankloppen bij zoutwinbedrijf Nedmag, maar dat staat nu op afstand van de schadeafhandeling. (RTV Drenthe, 2 november)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Voor er gas mag worden gewonnen tussen Vledderveen en Wilhelminaoord moet duidelijk zijn hoe groot de kans op bodemdaling is. Ook moet duidelijk worden gemaakt wat gaswinning betekent voor de nieuwe Unesco-status in het gebied. Dat adviseert een commissie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). (RTV Drenthe, 2 november)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Zoutbedrijf Nobian wil twaalf nieuwe zoutputten slaan ten zuiden van Winschoten. Die ondergrondse putten moeten zo diep worden als de Eiffeltoren hoog is; ruim driehonderd meter. Daaruit wil het bedrijf 25 jaar lang zout winnen. (RTV Noord, 3 november)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • De oostzijde van de Leeuwarder wijk Blitsaerd wordt vanmiddag aangesloten op de Bonke. Voortaan staat het water in de wijkvaarten net zo hoog als de Friese boezem. (Leeuwarder Courant, 2 november)

  Lees meer: lc.nl

 • "Boeren in veenweidegebieden moeten gefaciliteerd worden om hun melkveebedrijf voort te kunnen zetten. Ondanks de problematiek met de daling van veenbodem zijn vanuit nieuwe inzichten en technieken zeker mogelijkheden voor de agrarische sector. Boeren, burgers en natuurbeheerders kunnen daarmee ook op middellange en langere termijn zorgen dat agrarische activiteiten op veengrond mogelijk blijven." (Waldnet, 29 september)

  Lees meer: waldnet.nl

 • Demissionair minister Blok van Economische Zaken is van plan om voorlopig nog een aantal putten in het Groningse gaswinningsgebied op de "waakvlam" te houden. Hoe lang nog, dat laat hij in het midden. Komend 'gasjaar' moet het gaswinningsbedrijf NAM 3,9 miljard kuub gas winnen. Ter vergelijking: in 2014 werd er nog 42,5 miljard kubieke meter gewonnen. (NOS, 24 september)

  Lees meer: nos.nl

 • De komende drie jaar slaan de gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland, LTO Noord, het Rijksvastgoedbedrijf en het Waterschap Zuiderzeeland de handen ineen om nieuwe toekomstperspectieven te ontwikkelen over hoe we om kunnen gaan met bodemdaling. Zij tekenden hiervoor op 22 september 2021 in het Lichtwachtershuis op Schokland de intentieverklaring ‘Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland’. Volgens gedeputeerde Duurzaamheid, Bodem en Milieu van de provincie Flevoland Cora Smelik ligt het belang van een goed gebiedsproces vooral bij de agrariërs die ook op de langere termijn hun grond optimaal willen blijven benutten. “Het gebiedsproces pakken we dus samen aan met individuele agrariërs. We starten het gebiedsproces op in Noordelijk Flevoland.” (Lokale omroep Zeewolde, 23 september)

  Lees meer: lokaleomroepzeewolde.nl