bodemdaling

 • De raadsfracties van Blijf Stellingwarfs en D66 zijn kritisch over de trage manier waarop het college omgaat met de herziene gaswinning vanaf de Westvierdeparten in Vinkega. Die partijen willen dat het Rijk alsnog een Milieu Effect Rapportage (MER) opstelt. (Stellingwerf, 22 januari)

  Lees meer: stellingwerf.nl

 • Wel of geen open verbindingen tussen land en Waddenkust, alsnog een gemaal bij Lauwersoog, water bufferen in de natuur. Ideeën die werden geopperd bij een seminar over klimaatadaptatie. (Friesch Dagblad, 21 januari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem weer open per 2 februari 2021. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap, te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Agrariërs kunnen tot 1 juni 2021 aanvragen indienen. (Biltsche Courant, 22 januari)

  Lees meer: biltschecourant.nl

 • De winning van steenzout uit de Friese ondergrond stopt dit jaar definitief. De bodem is in de achterliggende jaren tientallen centimeters gezakt. De verwachting dat deze terug zou veren, komt echter niet uit. De geologische theorie blijkt niet te kloppen. (Reformatorisch Dagblad)

  Lees meer: rd.nl

 • Waadhoeke heeft definitief besloten de regels voor landschapsbescherming deels te versoepelen. Er zit daardoor weer schot in de ruilverkaveling Noordwest-Fryslân. Maar er zijn ook zorgen. (Friesch Dagblad, 15 januari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Meer dan een miljard mensen wonen in gebieden waar de bodem sterk daalt, soms decimeters per jaar. Met alle gevolgen voor gebouwen en wegen. Bij ‘een grote bedreiging voor kustgebieden’ zullen veel mensen denken aan de stijgende zeespiegel. Maar er is een ander, vaak groter probleem: een dalende bodem, veroorzaakt doordat de mens er te veel grondwater uit oppompt. Op ten minste tweehonderd locaties, in 34 landen, is zulke bodemdaling de afgelopen eeuw waargenomen, aldus een eerste wereldwijde analyse, die begin deze maand in Science is gepubliceerd. Het effect blijkt makkelijk tien keer zo groot, en soms nog veel meer, dan de huidige stijging van de zeespiegel, die drie tot vier millimeter bedraagt. (NRC, 15 januari)

  Lees meer: nrc.nl

 • Extra investeringen in de drinkwaterinfrastructuur zijn de komende decennia nodig om de levering van drinkwater te waarborgen. Dat stelt de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) in het rapport Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019. Gemiddeld is de afgelopen acht jaar ongeveer 0,5% van het nationale leidingnet vervangen. In de komende jaren moeten die investeringen fors toenemen om de vervangingsopgave uit te kunnen voeren. (Waterforum, 11 januari)

  Lees meer: waterforum.net

 • De kwaliteit van de beschermde natuurgebieden in Nederland moet omhoog. Daarvoor gaan vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samenwerken. Ook Vogelbescherming is deelnemer aan dit programma met een looptijd van zes jaar, onder de noemer ‘All4biodiversity’. (Nature Today, 14 januari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • De NAM mag doorgaan met het winnen van gas onder drie kleine velden onder en bij de Waddenzee. De Raad van State heeft alle bezwaren van de Waddenvereniging tegen de gaswinning afgewezen. (Omrop Fryslân, 24 december)

  Lees verder: omropfryslan.nl

 • In september stelde Gouda zijn Kaderplan Bodemdaling Binnenstad vast. Een forse peilverlaging en aanpak van de riolering moet daar de overlast door (veen)bodemdaling tegengaan. Gilles Erkens, senior geoloog bij Deltares, schetst het stedelijke bodemdalingsprobleem: wat is de omvang, wat zijn mogelijke oplossingen en wat is daarvoor nodig? En is er voldoende gevoel van urgentie? Erkens pleit voor het zo snel mogelijk op gang brengen van dialoog hierover en niet te wachten tot er schade is. De eerste essentiële stap daarin: het ontwikkelen van een gezamenlijke kennisbasis. (H2O Waternetwerk, 16 december)

  Lees verder: h2owaternetwerk.nl

 • De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân verwachten een bodemdaling van 19 centimeter in het gebied rond Anjum. Gaswinning lijkt de boosdoener. (Leeuwarder Courant, 6 december)

  Lees meer: lc.nl

 • "De koe in de wei moet blijven.¨ Dat stelt de Midden-Delfland Vereniging in een toekomstvisie voor het jaar 2040. De vereniging wil met boeren blijven werken aan aandacht voor de natuur, met de circulariteit van de veehouderij als uitgangspunt. (Schiedam24, 6 december)

  Lees meer: schiedam24.nl

 • “Het gaat er vooral om dat we de doelen voor de aanpak van bodemdaling samen met de betrokken partijen in het gebied opstellen,” zei Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Gezond en Veilig. Ze zei dit in een panelgesprek met prominenten van o.a. het Rijk, de Unie van Waterschappen en de Deltacommissaris tijdens het Nationaal Bodemcongres ‘Bodemdaling in Beweging!’ Het congres werd dit jaar gehouden in Fort Wierickeschans Bodegraven. (Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, 2 december)

  Lees meer: kobr.nl

 • De gemeente Waalwijk is teleurgesteld in een uitspraak van de Raad van State over de gaswinning door Vermilion Energy. Met de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Heusden en Aalburg en de provincie Noord-Brabant had ze willen voorkomen dat het bedrijf door mag gaan met het winnen van gas. De Raad van State oordeelde woensdag anders. (Omroep Brabant, 2 december)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Bij elf boerenbedrijven ten westen van Staphorst startte drie jaar geleden een experiment met bodemdrainage om bodemdaling tegen te gaan. Of dat werkt, is nog niet goed te zeggen. De uitkomsten van het onderzoek zijn namelijk niet eenduidig. (Meppeler Courant, 1 december)

  Lees meer: meppelercourant.nl

 • De auditcommissie over de gaswinning onder de Waddenzee deelt de conclusie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dat de bodemdaling als gevolg van die gaswinning in 2019 binnen de afgesproken grenzen is gebleven. (Dagblad van het Noorden, 26 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De gemeente Harlingen zou vorige week woensdagavond in een uurtje worden bijgepraat over de zoutwinning onder de Waddenzee. Dat liep uit naar bijna drie uur. Hier is de informatieavond in vogelvlucht. (Harlinger Courant, 23 november)

  Lees meer: harlingercourant.nl

 • De plannen om de wateroverlast in Gouda aan te pakken zijn goedgekeurd. Hierdoor kunnen het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente beginnen de bodemdaling aan te pakken. 'Na 50 jaar stilstand kunnen we nu de noodzakelijke inhaalslag maken', zegt een tevreden wethouder Hilde Niezen. (Omroep West, 22 november)

  Lees meer: omroepwest.nl

 • De zoutwinning in de Waddenzee leidt volgens Frisia Zout in Harlingen niet tot schade. Tiltmeters houden de gevolgen in de gaten. (Leeuwarder Courant, 19 november)

  Lees meer: lc.nl

 • We wonen vér onder de zeespiegel en dat brengt uitdagingen met zich mee. De Noord-Hollandse 'badkuip' wordt namelijk steeds dieper en dieper, want in de veengebieden is bodemdaling een groot probleem doordat het veen uitdroogt. (NH Nieuws, 16 november)

  Lees meer: nhnieuws.nl