bodemkwaliteit

 • D66 Heusden wil dat de gemeente het gebruik van landbouwgif glyfosaat door pachters van gemeentelijke grond verbiedt. Mocht het college van B en W niet van plan zijn het verbod op te leggen, dan wil fractievoorzitter Aart Jan Gorter weten waarom niet. (BD, 9 januari)

  Lees meer: bd.nl

 • In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie bepaald, in vergelijking met regulier blijvend grasland. Dit gebeurt in het Living Lab kruidenrijk grasland. (Melkveebedrijf, 21 december)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Het is vandaag Wereld Bodem Dag. Op dit jaarlijks terugkerende moment vragen natuurorganisaties wereldwijd extra aandacht voor de bodem. Want zo vanzelfsprekend is een gezonde bodem niet. (RTV Drenthe, 5 december)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Door duurzaam bodembeheer kan de bodem water, nutriënten en pesticiden beter vasthouden, zodat ze beter worden benut of verder worden afgebroken. Dit vereist maatwerk en deskundigheid van agrariërs. Om duurzaam bodembeheer te stimuleren zijn bodemindicatoren en -functies in ontwikkeling. (H2O Waternetwerk, 6 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er is in de Achterhoekse bodem voldoende bodemleven actief en ook de fosfaattoestanden en de pH-waarden zijn op orde. Dit blijkt uit een recentelijk afgeronde analyse in het project ‘Locatie specifiek maatwerk voor bodem- en waterkwaliteit’. In dit project, dat in 2019 startte, heeft het Nutriënten Management Instituut, met medewerking van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, een uitgebreide data-analyse uitgevoerd op basis van beschikbare bodemanalyses van alle Achterhoekse percelen van de laatste 25 jaar. (Agriholland, 29 november)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Het project 'Zicht op Bodemstructuur' van het Agrarisch Collectief Flevoland kan twee jaar langer door. Het project krijgt van Gedeputeerde Staten subsidie tot en met het jaar 2023, blijkt uit de besluitenlijst van de provincie. (Veldpost, 12 november)

  Lees meer: veld-post.nl

 • Projectleider Yvonne Gooijer van Actieplan Bodem & Water en akkerbouwer Frans Reijrink vertellen over hun ervaringen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Hoe beoordeel je de conditie van je bodem, verbeter je de bodemkwaliteit en beperk je emissies? (Boerderij, 8 november)

  Lees meer: boerderij.nl

 • Zeven Statenfracties willen dat er in Fryslân minder pesticiden worden gebruikt. Boeren willen meewerken, maar zeggen ook dat de rek er op een geven moment uit is. Woensdag kwamen 22 Statenleden langs bij akkerbouwer Anko van der Bos uit Holwerd. (Omrop Fryslân, 6 oktober)

  Lees meer: omropfryslan.nl

 • Chemische indicatoren voor de bodemkwaliteit zijn het gemakkelijkst te meten, te begrijpen en advies op te baseren. Fysische indicatoren zijn al moeilijker. Het lastigste zijn de biologische indicatoren. Volgens bodemonderzoeker Janjo de Haan van WUR Open Teelten en bodembioloog Gerard Korthals van het instituut NIOO in Wageningen groeit de kennis van het bodemleven. Voorlopig is het van belang vooral de praktische, niet al te tijdrovende en betaalbare analysemethodes voor het bodemleven te gebruiken. De Haan en Korthals spraken tijdens de Plant- en Bodemgezondheidsdag in Vredepeel. (Topbodem, 27 september)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Akkerbouwers en melkveehouders in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen vanaf maandag 13 september eenmalig een (investerings)subsidie aanvragen voor maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Noorderzijlvest en provincie Groningen stellen ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar. Er is plek voor 120 boeren. (Veldpost 13 september)

  Lees meer: veld-post.nl

 • Een jaar geleden werd er voor het eerst een overledene in een 'levende doodskist' begraven. Het concept slaat aan, zegt biodesigner Bob Hendrikx in gesprek met NU.nl. Er zijn inmiddels bijna honderd mensen in de zogeheten Living Cocoon begraven en om aan de grote vraag te voldoen, is onlangs een fabriek geopend. (nu.nl, 12 september)

  Lees verder: nu.nl

 • Nu het weer mogelijk is om veldbijeenkomsten te houden met telers, presenteren veel proefbedrijven en landbouwadviseurs hun resultaten in veld en schuur. Belangrijke thema’s zijn bodemkwaliteit, bemesting en groenbemesters. (Akkerwijzer, 26 augustus)
  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Er moeten maatregelen genomen worden om het bodemleven in Den Haag te beschermen en te verbeteren. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren. ‘Wat je ziet is dat de gemeente er geen rekening mee houdt wat zich onder de grond afspeelt’, zegt raadslid Robin Smit in Haags Bakkie op Den Haag FM. (Den Haag FM, 24 augustus)

  Lees meer: denhaagfm.nl

 • Door onderzoek en kennisdeling kan de Nederlandse akkerbouw voorop blijven lopen. Voor een rendabele teelt van vandaag én morgen laat BO Akkerbouw onderzoek uitvoeren. De resultaten daarvan dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid. In deze serie vertellen onderzoekers over lopende onderzoeken. Deel 4: Daan Verstand over de effecten van een veranderend klimaat voor akkerbouwgewassen, onderdeel van PPS Klimaatadaptie Open Teelten. (Akkerwijzer, 12 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Het ontwerp van zonneparken moet verbeterd worden om te voorkomen dat het landschap, de water- en bodemkwaliteit en de biodiversiteit aangetast wordt. Simulaties van TNO laten zien dat de bodem zo niet verschraalt. (Solar Magazine, 9 augustus)

  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Om de verzamelde kennis over bodembeheer toegankelijker te maken lanceert de BO Akkerbouw samen met WUR de Bodemadvieskalender. Het is een praktisch hulpmiddel voor de telers. (Akkerwijzer, 28 juli)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Het onderzoek naar de bodemkwaliteit van de speeltuinen in de oude kernen van de gemeente Zutphen is afgerond. Bij vier speeltuinen is onlangs een matige bodemkwaliteit aangetroffen. Dit is echter geen reden tot zorgen, wel is het goed om de handen goed te wassen. (Lokaal Gelderland, 21 juli)

  Lees meer: lokaalgelderland.nl

 • Beschikbare bodemkennis naar individuele ondernemers brengen via adviezen op maat. Dat is de kern van het project BodemUP. De Zuid-Hollandse akkerbouwer Bas Blok is een van de deelnemers. 'Gezonde, robuuste gewassen vragen om een gezonde bodem.' (Nieuwe Oogst, 5 juli)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De toekomst van de biologische sector ziet er rooskleurig uit. Naast het feit dat meer en meer consumenten biologische producten weten te vinden, durven politici steeds vaker het woord 'biologisch' in de mond te nemen. Zo wordt biologisch steeds meer genoemd in kamerbrieven, moties en beleidsnotities en ook de provincies, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen zetten zich steeds actiever in voor meer biologische landbouw. (BioJournaal, 1 juli)

  Lees meer: biojournaal.nl

 • “Zeewier om landbouwgrond te verbeteren? Serieus?” vraagt Ivar sceptisch. “Dat staat op de website”, antwoordt Floris. We zijn allebei geïntrigeerd. In de vijf jaar dat we nu de wereld rondzeilen op zoek naar duurzame oplossingen, hebben we toch al heel wat landbouwtechnieken voorbij zien komen. Maar zeewier…? Hoogste tijd om er meer over te leren. Te beginnen bij het bedrijf van Floris’ website: AgriSea. (Zeilen, 26 mei)

  Lees meer: zeilen.nl