bodemkwaliteit

 • De provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Solarfields hebben het startschot gegeven voor een onderzoek van 5 jaar naar de ecologische effecten van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. (Solar Magazine, 3 januari)
  Lees meer: solarmagazine.nl

   

 • De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) bestaat 25 jaar!
  Dat gaan we met elkaar vieren. VKB is immers nog even relevant als 25 jaar geleden. Wij nodigen u van harte uit voor het ‘Symposium VKB 25 jaar’ op donderdag 3 november 2022 bij de Gasfabriek in Deventer.
  VKB staat voor Vakmanschap, Kennis, en Betrokkenheid. Dat ziet u ook terug in het programma van het symposium. We presenteren dan de laatste resultaten van een aantal VKB projecten. Daarnaast kijken we graag samen met u naar de toekomst en is er voldoende gelegenheid om te netwerken en natuurlijk het glas te heffen met elkaar in deze bijzondere locatie. 

  Lees meer: VKB

 • Den Hâneker, vereniging voor natuur- en landschapsbeheer, presenteerde onlangs een visie op de toekomst. Wat Den Hâneker betreft is daarin een belangrijke plaats weggelegd voor kringlooplandbouw. (Het Kontakt, 27 juli)
  Lees meer: hetkontakt.nl

 • Friese en Overijsselse melkveehouders gaan koolstof vastleggen in hun grasland door het niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. De koolstof wordt vervolgens via CO2-certificaten verkocht. (Nieuwe Oogst, 26 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Joris Baecke is door het bestuur van LTO Nederland benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Bodem & Water. Baecke, akkerbouwer in het Zeeuwse Nieuw-Namen en tevens vicevoorzitter van de ZLTO, is nu nog portefeuillehouder Gezonde Planten. Hij start per 15 augustus in zijn nieuwe functie. (Nieuwe Oogst, 13 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Wat hebben we in Heusden over voor schone lucht, een schone bodem en schoon water? Deze vraag vormde voor ons de basis bij het bespreken van de nota Bodembeheer in de raadsvergadering van vorige week dinsdag (5 juli). Vanuit GroenLinks-PvdA Heusden vinden wij schone lucht, een schone bodem en schoon water heel belangrijk. We willen verslechtering van de bodemkwaliteit zo veel als mogelijk voorkomen. (Heusden, 11 juli)
  Lees meer: heusden.nieuws.nl

 • Nog niet alle data uit de langlopende bodemproef in Vredepeel zijn verzameld, maar wel blijkt al dat combinaties van bodembehandelingen en bodemverbeteraars de hoeveelheid en de activiteit van het bodemleven stimuleren. Daar zitten kansen voor een weerbaarder teeltsysteem. (Nieuwe Oogst, 16 juni)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Verplicht de overheid telers tot duurzaam bodembeheer door regelgeving of valt er gewoon wat te verdienen aan goed gedrag of het halen van doelstellingen? Voorlopig dekken vergoedingen de kosten voor de inspanningen nog niet. (Nieuwe Oogst, 28 mei)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Hoe kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en burgers de ruimte slim gebruiken, zodat natuurlijke bodemfuncties ten volle worden benut? Hierover gaan we op 31 mei tijdens de Bodemdag 2022 met elkaar in gesprek.(Nature Today, 26 mei)
  Lees meer: naturetoday.com

 • Het bodemleven zorgt voor belangrijke bodemfuncties zoals waterzuivering, ziektebestrijding en de koolstofkringloop. De nieuwe BIOSIS-tool wijst onderzoekers en overheden de weg naar de meest geschikte methode om bodemkwaliteit te meten. Het instrument maakt gebruik van 195 erkende methoden om bodemleven te meten en 98 methoden om processen te meten. (AgriHolland, 2 mei)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Onze landbouwgrond droogt uit en raakt uitgeput. De gewasopbrengst wordt daardoor steeds minder. Volgens onderzoek van hydroloog Martine van der Ploeg kunnen bacteriën een dode bodem nieuw leven inblazen. (New Scientist, 2 april)

  Lees meer: newscientist.nl

 • Om grond veilig te kunnen hergebruiken bij de dijkversterking in Hansweert heeft waterschap Scheldestromen een bodemkwaliteitskaart opgesteld. “De grond die getransporteerd wordt, bevat sporen van PFAS”, laat het waterschap vrijdag weten. “De bodemkwaliteitskaart is opgesteld om het transport van de grond die vrijkomt bij het versterken van de dijk ter plaatse op een milieuhygiënische manier te kunnen verwerken.” (Reimerswaalse & Kapelse Internetbode, 11 maart)

  Lees meer: internetbode.nl

 • Een groep van zo’n vijftien vrijwilligers was de afgelopen dagen aan het werk op een voormalige akker aan het Achtereind in Waalre. De missie: 805 loofbomen – zeven soorten – planten als compensatie voor het kappen van een dennenbos langs de Dirck van Hornelaan. Dit bosperceel moest vorig jaar plaatsmaken voor een heidecorridor. (ED, 9 maart)

  Lees meer: ed.nl

 • De bodem levert allerlei diensten die onmisbaar zijn voor het leven op aarde. De wereldwijde afname van bodemkwaliteit is dan ook een grote zorg. Een oplossing ligt misschien wel in handen van minuscule bodemregisseurs: micro-organismen. Ze zijn zo klein dat ze niet met het blote oog te zien zijn, maar kunnen wel een zichtbaar groot verschil maken voor herstel van bodems en ecosystemen. (Nature Today, 10 maart)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Een recent gepubliceerd theoretisch raamwerk helpt om de complexiteit van bodembiologie beter te begrijpen in relatie tot verschillende bodemfuncties. Dit raamwerk wordt ondersteund door de online BIOSIS-tool, die gebruikers helpt bij het selecteren van de meest geschikte meetmethoden om bodemkwaliteit te beoordelen. (Agri Holland, 23 februari)

  Lees meer: agriholland.nl

 • Maatschap Lucassen in Afferden steekt veel energie in bodembeheer. Het technisch resultaat is vooruitgegaan sinds de balans tussen de mineralen in de Limburgse zandgrond beter is. Chroma's zijn een belangrijke graadmeter voor het bedrijf. (Nieuwe Oogst, 3 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Een gezonde bodem is de basis voor een gezond Fryslân. De provincie zet daarom in op een duurzaam bodembeleid. Hierover heeft Gedeputeerde Staten deze week besloten door in te stemmen met de startnotitie bodem. Deze startnotitie geeft richting aan de invulling van het toekomstig bodembeleid, met als doel de kwaliteit van onze Friese bodem (nog) beter te beschermen, uitgewerkt op twee ambitieniveaus. (RTV NOF, 25 januari)

  Lees meer: rtvnof.nl

 • D66 Heusden wil dat de gemeente het gebruik van landbouwgif glyfosaat door pachters van gemeentelijke grond verbiedt. Mocht het college van B en W niet van plan zijn het verbod op te leggen, dan wil fractievoorzitter Aart Jan Gorter weten waarom niet. (BD, 9 januari)

  Lees meer: bd.nl

 • In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie bepaald, in vergelijking met regulier blijvend grasland. Dit gebeurt in het Living Lab kruidenrijk grasland. (Melkveebedrijf, 21 december)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Het is vandaag Wereld Bodem Dag. Op dit jaarlijks terugkerende moment vragen natuurorganisaties wereldwijd extra aandacht voor de bodem. Want zo vanzelfsprekend is een gezonde bodem niet. (RTV Drenthe, 5 december)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl