bodemkwaliteit

 • In de landbouw wordt bodemverdichting zwaar onderschat. Een verdichte ondergrond op maisland kost naar schatting 10 – 20 % van de opbrengst. Om een optimale oogst te realiseren moet de bodem goed bewortelbaar zijn en vocht kunnen opnemen. Bodemverdichting speelt voor zowel doorwortelbaarheid als vochtopname een belangrijke rol. Bij de grondbewerking en zaaibedbereiding is het opheffen van bodemverdichting essentieel. (Melkvee, 19 april)

  Lees meer: melkvee.nl

 • Waar sommigen regenwormen liever niet met blote handen aanraken, zien anderen de slijmerige vrienden niets liever dan kronkelen door de tuin. Want: regenwormen zijn ontzettend belangrijk voor onze bodem. Bovendien hebben de dieren een bijzonder seksleven. Niet voor niets dus dat de regenworm centraal staat in de nieuwe aflevering van de podcast Vroege Vogels en andere Dieren. (NPO Radio 1, 11 april)

  Lees meer: nporadio1.nl

 • Ruim veertig jaar geleden was Lekkerkerk opeens wereldnieuws: een hele woonwijk bleek te zijn gebouwd op verontreinigde grond. Wassenaar zou binnenkort wel eens een tweede Lekkerkerk kunnen worden. (Wassenaarders, 9 april)

  Lees meer: wassenaarders.nl

 • Voedselbossen zijn één van de meest veelbelovende vormen van duurzame landbouw. Op een voormalige akker bij Almere zijn bodemecologen Isabelle van der Zanden en Ciska Veen van het NIOO begonnen met een nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ze willen erachter komen wat voor effect zo'n voedselbos heeft op de bodemkwaliteit, en hoeveel koolstof het opslaat. (Nature Today, 10 april)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Op de redactie kwamen veel vragen over de staalslakken binnen en deze vragen hebben we doorgezet naar de gemeente Goeree-Overflakkee. We kregen geen vragen binnen voor de andere betrokken partijen. Dit, naar alle waarschijnlijkheid, omdat zoals één van de vragenstellers het verwoorde, de gemeente eindverantwoordelijk is voor haar eigen inwoners. Eind mei 2019 liet gemeente Goeree-Overflakkee een bericht uitgaan: "Op bedrijventerrein Oostflakkee in Oude-Tonge worden momenteel staalslakken toegepast bij de fundering van een bedrijfshal en onder de toegangswegen (op eigen terrein van de ondernemer) die daarvoor worden aangelegd." Aan staalslakken, het 'afval' wat overblijft bij de bewerking van staal. Staalslakken zijn bewezen schadelijk voor de volksgezondheid, mits op de juiste manier verwerkt. Lees hieronder de vragen die wij op de redactie verzamelden en het antwoord van gemeente Goeree-Overflakkee wat we daarop ontvingen. (iGo nieuws, 1 april)

  Lees meer: igo.nl

 • Een gezonde bodem vormt een belangrijke basis voor een succesvolle teelt. De invloed van het bodemleven hierop wordt in de praktijk nog regelmatig onderschat. (Akkerwijzer, 29 maart)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Een consortium van NMI, Wageningen University & Research en FarmHack rolt een objectieve methode voor het meten en beoordelen van de bodemkwaliteit verder uit. Het is de bedoeling dat veel meer agrariërs aan het project gaan deelnemen. (Nieuwe Oogst, 25 maart)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Donderdagavond (25 maart) voegt Zembla een nieuw hoofdstuk toe aan hun themareeks over de uitgeputte bodem in Nederland. Na eerdere delen, afgelopen oktober te zien op televisie, gaat het nu over de belangen van banken en grote coöperaties. (Gids.tv, 24 maart)

  Lees meer: gids.tv

 • Er komt 7 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuidwestelijke Delta en voor duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden. (Nieuwe Oogst, 18 maart)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Provincie Zuid-Holland heeft een overeenkomst ondertekent met het Rijk, gemeente en waterschappen voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de Zuid-Westelijke Delta en de Hollands-Utrechtse veenweiden. In totaal komt er ongeveer 7 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuid-Westelijke Delta (ZWD) en duurzaam gebruik van de bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden (HUV). (Agraaf, 16 maart)

  Lees meer: agraaf.nl

 • De bomen op het talud van de A16 bij de Rijsbergseweg in Breda, dat is opgebouwd van bodemas van verbrand huisafval, hebben geen schade toegebracht aan de afdekfolie. Dat is althans volgens de gemeente Breda de ‘verwachting‘. Bewoner Harold van der Valk die de zaak aanhangig heeft gemaakt, schakelt zelf een bureau in om bodemmonsters te nemen. (BN De Stem, 9 maart)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Het project ‘Klei in veen’ in de Krimpenerwaard wordt uitgebreid met vier nieuwe boeren. Melkveehouder Cees Verhagen uit Stolwijk (ZH) ontving onlangs zo’n 50 kuub klei, goed voor een kleitoepassing op een kwart tot een halve hectare veenland. (Agraaf, 8 maart)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Boeren en tuinders beseffen steeds beter hoe belangrijk een actief bodemleven is voor de gewasgroei. Volgens Lector Duurzaam Bodembeheer Emiel Elferink van Hogeschool Van Hall Larenstein kan het bodemleven werk van telers overnemen. Samen met zijn collega Eline Keuning van Bioclear Earth gaf hij uitleg bij een online event over dit onderwerp. (Akkerwijzer, 4 maart)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Niet-kerende grondbewerking (NKG) levert op kleigrond een positieve bijdrage aan de waterhuishouding en de biodiversiteit. Op de productie is geen eenduidig effect gevonden. Op zand- en dalgrond blijkt de maatregel een positief effect te hebben op productie en recycling van nutriënten en geen effect op waterhuishouding. (Nieuwe Oogst, 25 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Herstel en optimalisatie van landbouwbodems krijgen steeds meer aandacht, bijvoorbeeld door het diverser maken van de zode en structuurverbetering met rustgewassen en kruiden. Jarenlang opbouwen van bodemkwaliteit en bodemleven kan echter zo weer teniet worden gedaan wanneer de agrariër zijn land op een onhandige manier bewerkt. Vandaar dat de mechanisatie ook opnieuw onder de loep wordt genomen. (Melkveebedrijf, 24 februari)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beperkte mogelijkheden om de eigen gronden in te zetten voor multifunctionele doelen, zoals de energietransitie en woningbouw, en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Veel van de gronden worden met langdurige contracten verpacht aan agrariërs. Dat schrijft staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer. (Binnenlands Bestuur, 24 februari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Akkerbouwers die samenwerken met veehouders kunnen werken aan de bodemkwaliteit met grasklaver in het bouwplan. Ronald van Hal van ForFarmers zegt dat het gewas tot 150 kilo stikstof per hectare kan binden. Grasklaver draagt bij aan de organische stofbalans. (Akkerwijzer, 20 februari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Calciumtekorten aanvullen, maar vooral de rooibaarheid op kleigronden verbeteren. Dat is de plek die gips heeft verworven in de akkerbouw. De calciumbron geeft structuurloze grond snel weer lucht. Maar lost eventuele achterliggende problemen niet op, benadrukken deskundigen. Het vakblad Akkerwijzer dook wat dieper in het witte wondermiddel. (Akkerwijzer, 20 februari)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Op 26 januari vond de tweede masterclass plaats die Noardlike Fryske Wâlden organiseerde in samenwerking met van Hall Larenstein en Bioclear earth. Drie experts spraken over verschillende onderwerpen rondom bodem, bemesting en digestaat. (Melkveebedrijf, 16 februari)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • Gedeputeerde Staten hebben besloten geen onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de bodem van de Meeslouwerplas. (Het Krantje online, 15 februari)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl