bodemkwaliteit

 • Akkerbouwers en melkveehouders in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen vanaf maandag 13 september eenmalig een (investerings)subsidie aanvragen voor maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Noorderzijlvest en provincie Groningen stellen ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar. Er is plek voor 120 boeren. (Veldpost 13 september)

  Lees meer: veld-post.nl

 • Een jaar geleden werd er voor het eerst een overledene in een 'levende doodskist' begraven. Het concept slaat aan, zegt biodesigner Bob Hendrikx in gesprek met NU.nl. Er zijn inmiddels bijna honderd mensen in de zogeheten Living Cocoon begraven en om aan de grote vraag te voldoen, is onlangs een fabriek geopend. (nu.nl, 12 september)

  Lees verder: nu.nl

 • Nu het weer mogelijk is om veldbijeenkomsten te houden met telers, presenteren veel proefbedrijven en landbouwadviseurs hun resultaten in veld en schuur. Belangrijke thema’s zijn bodemkwaliteit, bemesting en groenbemesters. (Akkerwijzer, 26 augustus)
  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Er moeten maatregelen genomen worden om het bodemleven in Den Haag te beschermen en te verbeteren. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren. ‘Wat je ziet is dat de gemeente er geen rekening mee houdt wat zich onder de grond afspeelt’, zegt raadslid Robin Smit in Haags Bakkie op Den Haag FM. (Den Haag FM, 24 augustus)

  Lees meer: denhaagfm.nl

 • Door onderzoek en kennisdeling kan de Nederlandse akkerbouw voorop blijven lopen. Voor een rendabele teelt van vandaag én morgen laat BO Akkerbouw onderzoek uitvoeren. De resultaten daarvan dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid. In deze serie vertellen onderzoekers over lopende onderzoeken. Deel 4: Daan Verstand over de effecten van een veranderend klimaat voor akkerbouwgewassen, onderdeel van PPS Klimaatadaptie Open Teelten. (Akkerwijzer, 12 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Het ontwerp van zonneparken moet verbeterd worden om te voorkomen dat het landschap, de water- en bodemkwaliteit en de biodiversiteit aangetast wordt. Simulaties van TNO laten zien dat de bodem zo niet verschraalt. (Solar Magazine, 9 augustus)

  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Om de verzamelde kennis over bodembeheer toegankelijker te maken lanceert de BO Akkerbouw samen met WUR de Bodemadvieskalender. Het is een praktisch hulpmiddel voor de telers. (Akkerwijzer, 28 juli)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Het onderzoek naar de bodemkwaliteit van de speeltuinen in de oude kernen van de gemeente Zutphen is afgerond. Bij vier speeltuinen is onlangs een matige bodemkwaliteit aangetroffen. Dit is echter geen reden tot zorgen, wel is het goed om de handen goed te wassen. (Lokaal Gelderland, 21 juli)

  Lees meer: lokaalgelderland.nl

 • Beschikbare bodemkennis naar individuele ondernemers brengen via adviezen op maat. Dat is de kern van het project BodemUP. De Zuid-Hollandse akkerbouwer Bas Blok is een van de deelnemers. 'Gezonde, robuuste gewassen vragen om een gezonde bodem.' (Nieuwe Oogst, 5 juli)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De toekomst van de biologische sector ziet er rooskleurig uit. Naast het feit dat meer en meer consumenten biologische producten weten te vinden, durven politici steeds vaker het woord 'biologisch' in de mond te nemen. Zo wordt biologisch steeds meer genoemd in kamerbrieven, moties en beleidsnotities en ook de provincies, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen zetten zich steeds actiever in voor meer biologische landbouw. (BioJournaal, 1 juli)

  Lees meer: biojournaal.nl

 • “Zeewier om landbouwgrond te verbeteren? Serieus?” vraagt Ivar sceptisch. “Dat staat op de website”, antwoordt Floris. We zijn allebei geïntrigeerd. In de vijf jaar dat we nu de wereld rondzeilen op zoek naar duurzame oplossingen, hebben we toch al heel wat landbouwtechnieken voorbij zien komen. Maar zeewier…? Hoogste tijd om er meer over te leren. Te beginnen bij het bedrijf van Floris’ website: AgriSea. (Zeilen, 26 mei)

  Lees meer: zeilen.nl

 • Op een akker net buiten Eenrum wordt deze dagen een bijzondere landbouwmachine getest. Het gaat om een robot die de grond van de akker loswoelt, zodat er mais ingezaaid kan worden. Het is een prototype dat is ontwikkeld in Limburg en wordt getest door de firma Doorgrond uit Groot Maarslag. (RTV Noord, 17 mei)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Een selecte groep van 55 boeren en tuinders in het gebied van waterschap Hollandse Delta (WSHD) gaat aan de slag met het project ‘De Bodem als Basis’. Met dit bodemoptimalisatietraject ondersteunen het waterschap en boerenorganisatie LTO Noord de agrarische ondernemers met onder andere cursussen en begeleiding. De focus ligt daarbij in eerste instantie op bewustwording. (Waterforum, 7 mei)

  Lees meer: waterforum.net

 • Een gezonde bodem is de basis voor een gezond gewas. Maar hoe houden we onze bodem gezond? Biostimulanten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. (Akkerwijzer, 10 mei)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Afvalzorg en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) hebben van de Rijksoverheid subsidie toegekend gekregen voor Energietuin Mastwijk in Montfoort. Daarmee is de realisatie weer een stap dichterbij gekomen. (SolarMagazine, 11 mei)

  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Boorbedrijven houden zich bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen niet aan de regels om de bodem te beschermen. Als niet de juiste technieken en middelen worden gebruikt, raken bodem, grondwater en de strategische drinkwatervoorraden verontreinigd. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een zogeheten signaalrapportage. Ze wil dat boorbedrijven zorgvuldiger gaan werken en dat omgevingsdiensten en gemeenten het toezicht verbeteren. (H2O Waternetwerk, 10 mei)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Een hele leuke grasmat, zo typeerde veehouder Rino van ‘t Schip het gras op zijn percelen in Nes aan de Amstel. Maar het kon vast nog beter. Daarom vroeg hij twee jaar geleden of bodemcoach Dick Jan Koster met hem wilde kijken naar de bodem. Een slimme zet. Met de opgehaalde adviezen kon hij de grasopbrengst al verhogen. Deze week ging Koster langs voor een nazorgbezoek, om te zien hoe het nu met de bodem is. (Amstelveens Nieuwsblad, 5 mei)

  Lees meer: amstelveensnieuwsblad.nl

 • De gemeente Amsterdam gaat voor Weesp een bodemkwaliteitskaart maken. Zo’n kaart kan worden geraadpleegd bij kleine werken in de bodem zoals het plaatsen van fietsnietjes of lantaarnpalen: ‘Zo kunnen we veel onderzoekskosten besparen en toch veilig in de grond werken’. (Weesper Nieuws, 2 mei)

  Lees meer: weespernieuws.nl

 • 1.600 individuele bodemadviezen: dat is voor komend seizoen de ambitie van project BodemUP. In het werkgebied van ZLTO is BodemUP al een bekend fenomeen. Die aanpak wordt dit jaar in navolging van Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland uitgerold over heel Nederland. (Nieuwe Oogst, 29 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Topsporters doen er alles aan om zich optimaal voor te bereiden op het nieuwe wedstrijdseizoen. Agrifirm ondersteunt telers om hetzelfde te doen voor het nieuwe teeltseizoen. Dat begint altijd met het optimaliseren van de bodem. Want of je nu meer opbrengst uit je perceel wil halen of de gewasrotatie wil aanpassen, duurzaam en rendabel telen doe je op een gezonde bodem die in topconditie is. (Nieuwe Oogst, 26 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl