bodemverontreiniging

 • Bij de voorbereiding van onderhoud aan het Jeneverdammetje in Kerkdriel, is aan het licht gekomen dat de bodem verontreinigd is met zink. De provincie Gelderland spreekt van ‘een kleine hoeveelheid zink’. Desondanks zal 50 kuub grond gesaneerd moeten worden. (Brabants Dagblad, 8 augustus)
  Lees meer: bd.nl

 • In 2019 investeerden Nederlandse bedrijven bijna 1,2 miljard euro in milieuvoorzieningen, 44 miljoen euro meer dan in 2018. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de milieu-investeringen door bedrijven. (CBS, 5 augustus)
  Lees meer: cbs.nl

 • In juli heeft de gemeente De Ronde Venen 400 gezinnen met jonge kinderen een brief gestuurd. Zij maken kans om hun tuin te laten onderzoeken op de aanwezigheid van lood. Zij wonen in een gebied met toemaakdek waar verhoogde loodgehalten in de bodem kunnen voorkomen. Veel van de gezinnen hebben zich al opgegeven voor het gratis bodemonderzoek in hun tuin. Er zijn nog een paar onderzoeksplekken vrij. Aanmelden kan tot zondag 9 augustus. Inwoners die een brief hebben ontvangen, kunnen zich opgeven via de link in de brief. Zij hebben voorrang bij dit onderzoek. Andere geïnteresseerden kunnen bellen met de gemeente. (Meerbode, 4 augustus)
  Lees meer: meerbode.nl

 • Zijn er gebieden met (resterende) bodem- en grondwaterverontreinigingen die effectief op gebiedsschaal kunnen worden opgepakt en beheerd? En hoe zou deze gebiedsgerichte aanpak vorm kunnen krijgen? Deze vragen vormden ruim twee jaar geleden het startpunt voor een verkenning op initiatief van de provincie Limburg naar kansen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB). (Bodem+, 22 juli)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het grondwater in Ede-Zuid is vervuild met een cocktail van giftige stoffen. Vooral een hoge concentratie sulfaat, maar ook zware metalen als zink en nikkel en zeer giftige chloorverbindingen. Mogelijk zit er zelfs dioxine in de grond, dat bij het RIVM op de lijst Extreem Risicovolle Stoffen staat. Dit is in een van de peilbuizen aangetroffen. (Gelderlander, 29 juli)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • De drie lokale politieke partijen in Enkhuizen (Het Enkhuizer Alternatief, Nieuw Enkhuizen en Enkhuizen Vooruit!) eisen van hun college opheldering over bodemvervuiling van oude vuilstortplaatsen in Enkhuizen. Ook willen zij weten wat er wordt gedaan om de ernstige grond- en grondwatervervuiling op het fabrieksterrein van Renolit in Enkhuizen op te ruimen. (Noord-Hollands Dagblad, 27 juli)
  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is vertraagd doordat er een verhoogde concentratie aan zware metalen en oude funderingen in de grond zaten. Ook de strenge regels over het gif PFAS spelen mee. Dat meldt de aannemer van de sluis. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat liet deze week aan de Tweede Kamer weten dat de bouw daardoor zeker drie maanden langer duurt, maar hoe de vertraging was opgelopen, meldde ze niet. (Omroep Zeeland, 22 juli)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Van oudsher heeft de gemeente een groot gebied met toemaakdek waar verhoogde loodgehalten in de bodem kunnen voorkomen. In dit gebied heeft de gemeente De Ronde Venen 400 gezinnen met jonge kinderen een brief gestuurd. Zij maken kans om hun tuin te laten onderzoeken op lood. Lood kan negatieve gevolgen hebben op de gezondheid als je er mee in aanraking komt. Dit geldt vooral voor kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Dit onderzoekt volgt op het onderzoek in moestuinen. Hiermee krijgen de gemeente en de provincie inzicht in de problematiek en kunnen passende maatregelen nemen. Meld u dus aan! (Meerbode, 22 juli)
  Lees meer: meerbode.nl

 • Het opruimen van de gevaarlijke stof kwik in het begin mei gevonden drugslab bij een boerderij in Drempt kan meer dan 1 miljoen euro kosten. De rekening gaat naar de gemeente, en dus de inwoners. (Gelderlander, 23 juli)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • De bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen loopt een vertraging op van ten minste drie maanden door ‘omstandigheden op de bouwplaats’. Dit laat minister Cora van Nieuwenhuizen weten aan de Tweede Kamer. (Cobouw, 21 juli)
  Lees meer: cobouw.nl

 • De grond onder de woonboerderij in Eemnes waar tot begin deze maand crystal meth werd geproduceerd, is mogelijk ernstig vervuild met het afval van de synthetische harddrug. (Algemeen Dagblad, 20 juli)
  Lees meer: ad.nl

 • Het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk kan van start. De gemeente, de aannemer en de eigenaar van het terrein hebben overeenstemming bereikt over de manier en de periode van het saneren. Zij tekenden dinsdag 14 juli een handhavingsovereenkomst. De totale sanering zal zo'n acht jaar gaan duren. (De Stad Gorinchem, 16 juli)
  Lees meer: destadgorinchem.nl

 • De met asbest bezaaide groenstrook langs de Muider nieuwbouwwijk De Krijgsman moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Die opdracht geeft de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) aan projectontwikkelaar KNSF Vastgoed. Dat gebeurt nadat NH Nieuws eerder deze week onthulde dat het al eerder gesaneerde terrein toch nog vol ligt met brokstukken van asbestplaten. (Noord-Hollands Nieuws, 16 juli)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Milieuliefhebbers liepen gisteren bij de Raad van State te hoop tegen al te veel bouwplannen op de Automotive Campus. Ze vrezen natuurschade. (Eindhovens Dagblad, 17 juli)
  Lees meer: ed.nl

 • De grond aan de Spuistraat in Den Helder, waar vroeger supermarkt Aldi stond, is vervuild. Dat meldt ontwikkelbedrijf Zeestad in het jaarverslag 2019. (Noord Hollands Dagblad, 15 juli)
  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • Op een voormalig volkstuinenterrein in Muiden liggen stukken asbesthoudend materiaal, meldt NH Nieuws. Omwonenden van een naburige nieuwbouwwijk maken zich zorgen. "Het is een terrein waar kinderen lopen en mensen hun hond uitlaten", zegt Roeland van Dijk namens de bewonersvereniging. Asbestdeeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid. (NOS, 14 juli)
  Lees meer: nos.nl

 • De provincie wordt nu echt eigenaar van de voormalige stortplaats die in de Koegorspolder bij Terneuzen ligt. Dat betekent feitelijk dat de provincie 'voor eeuwig' zorg moet dragen voor de stortplaats. En dan in het bijzonder dat de grond van de stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu en de leefomgeving veroorzaakt. (Omroep Zeeland, 14 juli)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Een deel van het schootsveld bij de Godelindeweg in Naarden wordt binnenkort in opdracht van de gemeente Gooise Meren gesaneerd. Uit onderzoek is gebleken dat op dit deel van het terrein asbest en zware metalen in de bodem zitten. Vermoedelijk is de asbest afkomstig van de volkstuinen die hier ooit lagen. (Bussems Nieuws, 13 juli)
  Lees meer: bussumsnieuws.nl

 • Zo’n driehonderd klanten van Free Nature hebben afgelopen maand hun pakket wildernisvlees moeten weggooien, omdat het mogelijk verontreinigd was met dioxine en pcb’s. Het besmette vlees kwam van drie koeien die graasden bij Slot Loevestein. (Trouw, 14 juli)
  Lees meer: trouw.nl

 • Twee personen koesterden het idee om op een plek op de gemeentewerf een groot apartementencomplex voor oudere Wassenaarders te bouwen. Dit idee hebben de twee initiatiefnemers verheven tot een soort ‘burgerinitiatief’, door ook de ouderenbond FWO erbij te betrekken. Maar van een ‘echt’ breed gedragen burgerinitiatief blijkt geen sprake omdat de omwonenden aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat nimmer werden geïnformeerd over de plannen. (Wassenaarders, 29 juni)
  Lees meer: wassenaarders.nl