co2

 • Het gaat ongeveer 300 miljoen euro kosten om de uitstoot van broeikasgas uit veengronden tegen te gaan en om de bodemdaling in Utrecht West te verminderen. Dat heeft de provincie Utrecht becijferd. De plannen worden voorgelegd aan de Provinciale Staten. (AD, 17 december)

  Lees meer: ad.nl

 • Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat levert indirect een flinke bijdrage aan de opslag van koolstof in de bodem. Althans in de Canadese provincie Saskatchewan. Dankzij herbicideresistent koolzaad hoeven boeren niet of minder te ploegen en hun land ook niet meer braak te laten liggen. (Akkerwijzer, 13 december)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Nederland wil in 2050 zo min mogelijk afval produceren en producten en materialen zo veel mogelijk hergebruiken. Deze producten en materialen moeten dan wel veilig zijn en geen schadelijke stoffen bevatten. Sommige afvalverbrandingsinstallaties winnen bijvoorbeeld koolstofdioxide uit hun rookgassen. Dat kan gebruikt worden om gewassen in kassen beter te laten groeien. (RIVM, 8 december)

  Lees meer: rivm.nl

 • Klimaatbeleid richt zich vooral op CO2-uitstoters, terwijl olie- en gaswinning gewoon doorgaat. Producenten moeten hun CO2 gaan opruimen, vindt de consultant. (NRC, 1 december)

  Lees meer: nrc.nl

 • Een regionaal open energiesysteem waar verschillende aanbieders warmte leveren aan een steeds groter wordende groep. Dat is het doel van de ’Samenwerkingsovereenkomst warmtetransitie Leidse Regio’. Zes gemeenten in de Leidse regio willen samen gaan werken om dat op te zetten. De Katwijkse politiek is verdeeld. (Alles over Katwijk, 19 november)

  Lees meer: allesoverkatwijk.nl

 • Het onderzoek naar het opsporen van olie en gas in de provincie Utrecht kan voorlopig gewoon door blijven gaan. De bezwaarprocedure tegen de vergunning van energiecentrale Vermilion wordt niet inhoudelijk beoordeeld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat omdat de provincie en gemeenten in onze regio niet als belanghebbenden worden gezien. (RTV Utrecht, 14 oktober)

  Lees meer: rtvutrecht.nl

 • Met 250 euro minder bewerkingskosten, een actiever bodemleven en toename van de koolstofvastlegging in de bodem heeft de zip drill-maiszaaimethode haar bestaansrecht bewezen. Dat stellen bedenker Thierry Stokkermans en pilotdeelnemer Jelle Jolink. Aandachtspunt is nog wel de inzet van glyfosaat. (Nieuwe Oogst, 12 oktober)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • "Boeren in veenweidegebieden moeten gefaciliteerd worden om hun melkveebedrijf voort te kunnen zetten. Ondanks de problematiek met de daling van veenbodem zijn vanuit nieuwe inzichten en technieken zeker mogelijkheden voor de agrarische sector. Boeren, burgers en natuurbeheerders kunnen daarmee ook op middellange en langere termijn zorgen dat agrarische activiteiten op veengrond mogelijk blijven." (Waldnet, 29 september)

  Lees meer: waldnet.nl

 • Samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben boeren in de Alblasserwaard een plan ingediend om ‘carbon credits’ te verkopen aan bedrijven die hun CO2-uitstoot willen verminderen. Die CO2 besparen de boeren zelf door met een infiltratiesysteem bodemdaling op hun eigen grond te verminderen. (Binnenlands Bestuur, 21 september)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Claire, Boerenbond en de Bodemkundige Dienst van België (BDB) hebben een CO2-platform ontwikkeld waarin landbouwers gecompenseerd worden voor klimaatinspanningen. Volgens de drie partijen een primeur. (Groenten Nieuws, 12 juli)

  Lees meer: groentennieuws.nl

 • Volgens een recent FNV-plan kan Tata Steel rond 2030 bijna volledig CO2-neutraal staal maken, maar de technologieën die dat mogelijk moeten maken, zijn daar pas 'hopelijk in 2050 klaar voor'. Dat zeggen twee onderzoekers van de TU Delft. En zelfs een CO2-reductie van 55 procent, in lijn met het klimaatakkoord, is met de voorstellen onwaarschijnlijk. Hoewel FNV Metaal veel te optimistisch is over de termijn, noemen de wetenschappers de plannen wel 'bemoedigend'. (NH Nieuws, 5 juni)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Met hulp van de overheid zou staalmaker Hoogovens eerder milieuvriendelijker kunnen produceren. (Trouw, 14 mei)

  Lees meer: trouw.nl

 • Boeren en natuurbeheerders hielden elkaar rond het Drentse Bargerveen in de houdgreep. Intussen dreigde het unieke hoogveengebied te verdrogen. Herverkaveling lost het probleem op. Verbetering voor landbouw én natuur. (Binnenlands Bestuur, 14 mei)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De bodem blijkt structureel meer CO2 uit te stoten dan gedacht. Maximaal 29 procent van de gemiddelde dagelijkse CO2-uitstoot van het platteland komt uit de bodem, ontdekte student Alison Tune van de universiteit van Texas in Austin (VS). (Reformatorisch Dagblad, 16 december)

  Lees verder: rd.nl