droogte

 • De bodem heeft het zwaar te verduren. Door intensieve landbouw maar ook door klimaat- veranderingen. Hoe erg is het gesteld met de bodem? Moeten we ons zorgen maken? En kunnen we het tij nog keren? Wij stelden lector duurzaam bodembeheer Gera van Os van Aeres Hogeschool in Dronten zeven vragen. (Flevopost, 18 april)

  Lees meer: flevopost.nl

 • Na de zomer gaan gemeenten, provincies en hoogheemraadschappen aan de slag met projecten en pilots tegen de effecten van bodemdaling in het Groene Hart. Dat maakt gemeente Alphen aan den Rijn bekend. (Nieuwe oogst, 16 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Het is goed mogelijk dat Nederland net als het Belgische Vlaanderen over een jaar of vijf al verplicht gaat stellen dat elk nieuwbouwhuis over zijn eigen regenwaterput beschikt. Dat water is geschikt om de wc mee door te spoelen, de tuin te sproeien en de auto te wassen. Het is noodzakelijk dat individuele burgers gaan meehelpen om de droogte door klimaatverandering te bestrijden. (Binnelands Bestuur, 5 april)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestelde Beleidstafel Droogte komt nu met haar eerste bevindingen. Conclusie is dat de droogtemaatregelen vorig jaar goed hebben uitgepakt en de waterbeheerders hard hebben gewerkt. (Rijksoverheid, 5 april)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Waterbeheer was vooral gericht op afvoeren van water. Langere droge perioden dwingen telers om regenwater beter te benutten. Daarvoor moet water langer in of onder een perceel opgeslagen worden. (Boerderij, 3 april)

  Lees meer: boerderij.nl

 • Waterschap De Dommel heeft een tijdelijk verbod op het gebruik van grondwater afgekondigd voor het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens. Grondwater mag daar voorlopig niet worden gebruikt voor het beregenen van grasland, meldt het waterschap. (NOS, 2 april)

  Lees meer: nos.nl

 • De grondwaterstanden zijn laag voor de tijd van het jaar, maar waterschap Aa en Maas heeft geen onttrekkingsverboden in hoeven voeren. Daarom mogen agrarische ondernemers en grondeigenaren die waterbesparende en water conserverende maatregelen hebben getroffen, hun grasland vanaf 1 april beregenen met grondwater. (Siris, 1 april)

  Lees meer: siris.nl

 • De gevolgen van de droge zomer van vorig jaar zijn nog altijd merkbaar. Weeronline meldt dat er gemiddeld over het hele land sprake is van een neerslagtekort van 65 millimeter, terwijl er in een normaal jaar op 31 maart een overschot van zo’n 200 millimeter is. (De Telegraaf, 31 maart)

  Lees meer: telegraaf.nl

 • In de strijd tegen wateroverlast door heftige regenval zijn alle ogen gericht op de Prins Bernhardstraat in Deventer. Die werd donderdag onder water gezet. Met de uitkomsten van dat onderzoek kunnen overige straten in Deventer klimaatbestendig worden aangepakt. (De Stentor, 21 maart)

  Lees meer: destentor.nl

 • Grondwater in Zuidoost-Brababant na regenperiode weer redelijk op peil, maar marges zijn nog minimaal en zorgen nog niet weg. (Eindhovens Dagblad, 21 maart)

  Lees meer: ed.nl

 • Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen in de provincie Overijssel kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren. In totaal is er van 2019 tot en met 2021 een bedrag van 1,4 miljoen euro te verdelen. (Groene Ruimte, 18 maart)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • In de IJssel bij Deventer is een Katzbalger gevonden. Het korte landsknechtzwaard komt waarschijnlijk uit de periode rond 1500. Er bestaan maar enkele honderden exemplaren van in heel Europa, meldt stadsarcheoloog Bart Vermeulen. De vondst is zo snel mogelijk weer in water gezet en naar het restauratielab in Heerlen gebracht. ,,Dit is een museale vondst", verwacht Vermeulen. (De Stentor, 16 maart)

  Lees meer: destentor.nl

 • Het beschermde natuurgebied Brabantse Wal kampt met ernstige droogte. Veel zeldzame planten en vogels zijn (bijna) verdwenen uit het gebied. Tot verdriet van actievoerders en natuurbeschermers. Oorzaak? “We plegen roofbouw op de natuur”, zegt Martin Mos van Natuurmonumenten. (Omroep Brabant, 17 maart)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Hoewel nog maar net over de helft, is nu al duidelijk dat maart als de natste maart sinds 2008 de boeken in gaat. De regen helpt om de lage grondwaterstanden aan te vullen, maar deze zijn nog niet overal op niveau. (H2O Waternetwerk, 17 maart)

  Lees maar: h2owaternetwerk.nl

 • Huiseigenaren hebben op veel meer plekken in het land problemen met verzakkingen dan werd aangenomen. De Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) meldt intussen klachten vanuit een derde van alle gemeenten. (AD, 15 maart)

  Lees meer: ad.nl

 • Het heeft de afgelopen tijd flink geregend, maar het grondwater is nog niet overal op peil. Volgens de waterschappen in de provincies Drenthe en Gelderland komen vooral de hoger gelegen zandgronden nog grondwater tekort. (NOS, 14 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • Goed nieuws voor boeren in de omgeving van de Alblasserwaard; het grondwater is na een droge zomer eindelijk weer op peil. Volgens Lotte Kaatee van Waterschap Rivierenland komt dat door de regen van de afgelopen weken, maar ook door de drie grote rivieren. (RTV Rijnmond, 12 maart)

  Lees meer: rijnmond.nl

 • Het gaat de komende tijd wat meer regen en Deltacommissaris Peter Glas roept op het water in haarvaten van het watersysteem vooral vast te houden. “Elke waterbeheerder, elke boer, elke natuurbeheerder kent zijn eigen gebied het beste en weet hoe die met het beste met het waterpeil kan omgaan. Mijn oproep aan hen is wel: hou het vast.” Glas deed zijn oproep op 4 maart bij het radioprogramma 1op1. (Waterforum, 5 maart)

  Lees meer: waterforum.nl

 • Het regent vandaag wel, maar het is nog altijd veel te droog. Sterker: nog nooit is zo lang te weinig neerslag gemeten, zegt het KNMI. Het neerslagtekort is sinds de droge zomer van vorig jaar alleen maar verder toegenomen. Dit leidt tot veel te lage grondwaterstanden en dat is bedreigend voor zowel de natuur als voor boeren. (Nieuwsuur, 3 maart)

  Lees meer: nos.nl

 • Boeren in Oost-Nederland maken zich zorgen over de droogte. In de wintermaanden heeft het bij lange na niet genoeg geregend om de neerslagtekorten van de droge zomer van 2018 aan te vullen. Het groeiseizoen staat voor de deur maar de bodem is op delen van de Veluwe en ten oosten van de IJssel te droog voor de tijd van het jaar. (De Stentor, 1 maart)

  Lees meer: destentor.nl