droogte

 • Op Texel is voor het eerst een succesvolle proef gedaan met een systeem om overtollig regenwater onder de grond op te slaan. Dat regenwater kan dan in droge periodes gebruikt worden om akkers te irrigeren. Het is volgens de initiatiefnemers "een belangrijke stap" om het eiland zelfvoorzienender te maken op het gebied van zoet water. Maar ook elders in het land zou de techniek goed gebruikt kunnen worden. (BNN Vara, 11 mei)

  Lees meer: bnnvara.nl

 • Het is droog de afgelopen maanden, erg droog. Zelfs zo droog, dat dit maar eens in de twintig jaar zou moeten voorkomen, zeggen de weermetingen van het KNMI. Een uitzonderlijke situatie, vertelt droogte-expert Niko Wanders. Maar wat betekent dat voor onze samenleving? (NH Nieuws, 9 mei)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Het heeft al dagen niet geregend en op veel plaatsen is het kurkdroog. Toch stroomt er water op de top van de Lonnekerberg op zo'n vijftig meter hoogte. Dat is volgens waterschap Vechtstromen het resultaat van een aanpak waarbij water langer wordt vastgehouden. Het is een voorbeeld om droogte in andere delen van Overijssel tegen te gaan. (RTV Oost, 7 mei)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Na een natte winter zorgt het droge voorjaar nu alweer voor problemen in delen van Noord-Brabant. Water uit de sloot onttrekken, bijvoorbeeld om akkers te besproeien, is daar nu verboden. Het lijkt een voorbode van weer een droge zomer. (Volkskrant, 3 mei)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • In de strijd tegen de verdroging slaan de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen en de provincie Overijssel de handen ineen met landgoedeigenaren en beheerders van natuurgebieden. Met het programma ‘Haarvaten op peil’ willen ze het water in de hogere delen beter vasthouden. (H2O Waternetwerk, 21 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De bodem is een complex geheel. Om boeren te helpen er meer grip op te krijgen, heeft Dacom de CropX bodemvochtsensor geïntroduceerd. Een betaalbaar en betrouwbaar instrument, vooral handig bij de keuzes omtrent beregening. "Met de huidige brandstof- en kunstmestprijzen is dat extra waardevol." (Boerenbusiness, 13 april)

  Lees meer: boerenbusiness.nl

 • Wordt het in de kustgebieden al steeds lastiger om voldoende zoetwater voor alle gebruikers te garanderen, op de eilanden is dat nog uitdagender. Een groot onderzoeksproject op Terschelling moet de komende jaren duidelijk maken hoe zoet water kan worden vastgehouden en welke alternatieven er zijn voor de landbouw. (H2O Waternetwerk, 7 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Tot 1 juni mag in drie zuidelijke regio’s van Brabant geen grondwater worden gebruikt om grasland en sportvelden te beregenen. De grondwaterstanden zijn daar onder de grenswaarde gezakt. De Brabantse waterschappen besloten dit om de grondwatervoorraad te beschermen. (Aa en Maas, 1 april)

  Lees meer: aaenmaas.nl

 • Onze landbouwgrond droogt uit en raakt uitgeput. De gewasopbrengst wordt daardoor steeds minder. Volgens onderzoek van hydroloog Martine van der Ploeg kunnen bacteriën een dode bodem nieuw leven inblazen. (New Scientist, 2 april)

  Lees meer: newscientist.nl

 • Hoe kunnen we het gedrag van bodem en vegetatie tijdens langdurige droogte beter begrijpen? Een consortium onder leiding van de Universiteit Twente gaat de komende zes jaar met deze vraag aan de slag in het WUNDER-project. Dat moet leiden tot ‘grensverleggende oplossingen’ om droogteschade aan gewassen te beperken. (H2O Waternetwerk, 3 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In het project Agricoast wil een consortium van WUR, TU Delft, bedrijven en maatschappelijke organisaties de zoetwaterbeschikbaarheid in het Nederlandse kustgebied vergroten. Het project heeft hiervoor van NWO een beurs van 1,5 miljoen euro toegekend gekregen waarmee 5 promovendi worden aangesteld. (AGF, 7 februari)

  Lees meer: agf.nl

 • Agrariërs in het Achterhoekse drinkwaterwingebied ’t Klooster zetten op grotere schaal een proef tegen droogte voort. Zij pompen overtollig water in de bodem, waardoor het grondwater wordt aangevuld. (H2O Waternetwerk, 19 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Om het watersysteem droogtebestendig te maken helpen ad-hoc-ingrepen niet, de effecten daarvan zijn beperkt. Er moeten structurele maatregelen komen. Dit vraagt om een ‘delta-aanpak’ met een ‘gezaghebbende regisseur’ die de benodigde aanpak van het bodem- en watersysteem nationaal en internationaal aanstuurt. (H2O Waternetwerk, 19 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • “De bodem is een spons en met natuurlijk bodembeheer kun je de sponswerking van de bodem vergroten. Je slaat meer water op en voert sneller water af.” Hoe kun je droogte tegengaan met behulp van natuurlijk bodembeheer? We vroegen het aan Rene Jochems van GroeiBalans die ons als bodemexpert adviseert bij verschillende ‘Bodem als Basis’-projecten. (Melkveebedrijf, 30 november)

  Lees meer: melkveebedrijf.nl

 • 'Wat is het effect van klimaatverandering op onze sector? En hoe kunnen we de bedrijfsvoering hierop aanpassen?' Met die vragen opende onderzoeksmanager Herman Schoorlemmer van Wageningen University & Research (WUR) vorige week de kennisbijeenkomst 'Het klimaat de baas' in het Gelderse Nijkerk. (Nieuwe Oogst, 11 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De droogte van de afgelopen jaren heeft laten zien, dat er meestal nog wel water is, alleen is dat niet altijd daar waar het nodig is. De Waterbank is een nieuw concept voor duurzamer gebruik van water, bedacht door het bedrijf MTD uit Tilburg en Waterschap De Dommel. Door vraag en aanbod van restwater met elkaar te verbinden biedt dit initiatief een alternatief voor kleinschalig grondwatergebruik. MTD en Waterschap De Dommel hebben de handen ineengeslagen met het doel het grondwatergebruik te verminderen. (Regio online, 15 september)

  Lees meer: regioonline.nl

 • Zolang er meer grondwater wordt onttrokken voor industrie, landbouw en drinkwater dan er door regen bij komt of wordt vastgehouden, holt de natuur in Brabant achteruit. Grondwater is niet onuitputtelijk. Daarom moeten provincie en waterschappen veel meer stappen zetten om verdroging tegen te gaan. (BN De Stem, 10 september)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Door onderzoek en kennisdeling kan de Nederlandse akkerbouw voorop blijven lopen. Voor een rendabele teelt van vandaag én morgen laat BO Akkerbouw onderzoek uitvoeren. De resultaten daarvan dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid. In deze serie vertellen onderzoekers over lopende onderzoeken. Deel 4: Daan Verstand over de effecten van een veranderend klimaat voor akkerbouwgewassen, onderdeel van PPS Klimaatadaptie Open Teelten. (Akkerwijzer, 12 augustus)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • Het steeds extremere weer maakt dat het huidige waterbeheer tegen grenzen aanloopt. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, moet water sturend worden voor de ruimtelijke inrichting. Dat stelt portefeuillehouder Klimaatadaptatie Dirk-Siert Schoonman van Unie van Waterschappen. (Nieuwe Oogst, 26 juli)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Allerlei projecten langs de Waddenkust spelen in op de effecten van klimaatverandering. Hiervan heeft Jantsje van Loon-Steensma van Wageningen University & Research een overzicht gemaakt. De waterveiligheidsopgave werkt vaak als katalysator voor andere ideeën. (H2O Waternetwerk, 14 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl