duurzaamheid

 • Het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat stelt dit jaar ongeveer 5 miljoen euro beschikbaar voor vijf projecten van decentrale overheden in verband met de klimaatverandering. Het gaat om klimaatpleinen in Eindhoven en Horst aan de Maas, een stadspark in Dordrecht, een stadsbeek in Enschede en klimaatadaptatiemaatregelen in Gelderland. De Waterwet wordt gewijzigd, zodat er vanaf 2021 geld uit het Deltafonds kan worden ingezet voor zulke initiatieven. (H2O waternetwek, 15 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Ennatuurlijk start maandag met de aanleg van de Warmtesingel in Breda. Dit is een 5 kilometer lange leiding die het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbindt met het warmtenet aan de andere kant. (Nu.nl, 13 januari)
  Lees meer: nu.nl

 • The Green Village is een proeftuin voor vernieuwingen op het gebied van duurzaamheid. Het groene dorp op de campus van de Technische Universiteit Delft (TUD) telt onder andere een aantal huizen waar studenten wonen die nieuwe dingen testen. (Reformatorisch Dagblad, 7 januari)
  Lees meer: rd.nl

 • De diepe ondergrond wordt voor allerlei activiteiten gebruikt. Hoewel schaliegaswinning inmiddels uit beeld is verdwenen in Nederland, zijn de resultaten van dit onderzoek van groot belang voor allerlei andere activiteiten in de ondergrond, die op steeds grotere schaal plaatsvinden. (H2O waternetwerk, 19 december)
  Lees meer: h2Owaternetwerk.nl

 • Samen met Saskia Visser, Saskia Keesstra en Gilbert Maas van de WUR hebben Margot de Cleen en Co Molenaar van Rijkswaterstaat een artikel gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Sustainability. In dit artikel, met de titel: Soil as a Basis to Create Enabling Conditions for Transitions Towards Sustainable Land Management as a Key to Achieve the SDGs by 2030 beschrijven zij niet alleen hoe de bodem kan bijdragen aan de SDGs, maar ook hoe inzicht in de transitieleer helpt om de maatschappelijke processen te begrijpen. Met dit inzicht is het vervolgens mogelijk om de juiste kennis op het juiste moment in te brengen. (Bodem+, 12 december)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Net verschenen: de Bosatlas van de duurzaamheid. Draagt dat ook bij aan duurzaamheid? (de Volkskrant, 11 december)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • EINDHOVEN - Nederland kan gewoon hout in biomassa-installaties blijven stoken om energie op te wekken, zegt minister Wiebes. De duurzaamheidseisen zijn immers streng. Experts hebben daar echter grote twijfels bij. (Eindhovens Dagblad, 9 december)
  Lees meer: ed.nl

 • Op het Gulbergenterrein tussen Nuenen en Mierlo komt mogelijk een themapark rond afval en duurzaamheid voor kinderen en hun (groot)ouders. Het infotainmentpark met attracties gaat WasteWorld heten en ‘vele miljoenen euro's’ kosten. Als alles meezit kan over 2 jaar met de bouw begonnen worden. (Eindhovens Dagblad, 5 december)
  Lees meer: ed.nl

 • Wie de onlangs verschenen Bosatlas van de duurzaamheid doorbladert, zal dankzij de prachtige illustraties, infographics, diagrammen en het volop aanwezige kaartmateriaal niet zo snel denken dat dit naslagwerk handelt over een ernstig onderwerp als duurzaamheid. Toch behandelt dit boek wel degelijk zeer serieuze problemen, waaronder de verandering van het klimaat, de grondstoffencrisis, het verlies aan biodiversiteit en bijvoorbeeld de wateroverlast in Amsterdam, allemaal kwesties waar op korte termijn nog geen oplossing voor te vinden is. (Technisch weekblad, 5 december)
  Lees meer: technischweekblad.nl

 • Afgelopen week opende de eerste straat van baggerstenen in het Green Village, op de campus van de TU Delft. Het piepkleine straatje laat zien dat waterslib een nuttige toepassing heeft. (Duurzaam Bedrijfsleven, 2 december)
  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 • Vandaag, op 28 november, reikt het Gebruikersplatform Bodemenergie voor de vijfde keer de WKO Duurzaamheid Award uit. Deze eervolle onderscheiding gaat naar een eindgebruiker of beheerder van een wko-systeem die op een excellente wijze zijn of haar systeem beheert. Daarnaast zorgt deze eindgebruiker voor kennisoverdracht en helpt hij of zij andere eindgebruikers bij het vergaren van informatie over deze systemen. Na een oproep door het Gebruikersplatform Bodemenergie hebben marktpartijen in totaal 12 kandidaten voorgedragen. De jury heeft de vijf beste eindgebruikers genomineerd voor de prestigieuze titel.(Installatieprofs, 28 november)
  Lees meer: installatieprofs.nl

 • Bijna alle mogelijkheden voor nieuwe duurzame energie kwamen op 19 november ter tafel tijdens de themadag ‘Ingenieurs in Energietransitie’ van TW in stadion Galgewaard. De techniek voorziet in een heel scala aan alternatieven voor fossiele bronnen. Duidelijk is wel dat we elke optie moeten inzetten om de torenhoge doelen van het Klimaatakkoord te halen. Maar hóe we de energietransitie in een strategie en een plan van aanpak gieten, welke stappen we gaan zetten richting 2050 en of de markt dit moet regelen dan wel de overheid? “Puzzel mee!” is de oproep. Maar ook: “Wie heeft nu eigenlijk de regie?” (Techniek & Wetenschap, 26 november)
  Lees meer: technischweekblad.nl  

 • Water Natuurlijk vraagt extra aandacht voor groene en duurzame thema’s bij begroting 2020. Zij wil extra aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit, meer ruimte voor biodiversiteit en een integrale toekomstbestendige aanpak van de klimaatopgave. Dit zijn voor Water Natuurlijk de hoofdpunten voor 2020. (RTV Zwolle, 26 november)

  Lees meer: rtvzwolle.nl

 • Tijdens het Deltacongres in Goes op 14 november zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2019 bekendgemaakt door de Unie van Waterschappen. Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier verschillende categorieën. En het publiek kan sinds 14 november zijn stem indienen voor de Publieksprijs via waterinnovatieprijs.nl. (Waterforum, 18 november)
  Lees meer: waterforum.nl

 • Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp op de agenda van de Nederlandse overheid. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om duurzaam te ondernemen met oog op een betere wereld. Wat houdt dat in voor de feestdagen? (Metro Nieuws, 21 november)
  Lees meer: metronieuws.nl

 • Deloitte voertjaarlijks de holiday shopping trends survey uit onder Europese consumenten. Voor het eerst is er dit jaar ook gekeken naar het belang van milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 70 procent van de respondenten geeft aan hier actief rekening mee te willen houden tijdens hun decemberaankopen. Transparantie, ondersteuning van de lokale economie, gepersonaliseerde interactie in de winkel en het minimaliseren van plastic zijn de belangrijkste factoren die invloed hebben op onze decemberaankopen. (Emerce, 21 november)
  Lees meer: emerce.nl

 • Een duurzamere wereld begint bij je eigen keuzes, toch? Roxane van Iperen maakt korte metten met dat idee. Consumentenactivisme is een zijweg die niet alleen weinig bijdraagt, maar de aanpak van klimaatverandering zelfs in de weg staat. (Vrij Nederland, 18 november)
  Lees meer: vn.nl

 • Bedrijfseconomen van ‘zekere leeftijd’, zoals ik, zijn opgeleid in de traditie dat kosten het gevolg zijn van het opofferen van productiemiddelen. Die gedachte moet zo langzamerhand losgelaten worden. De productie van het bekertje waar ik momenteel koffie uit drink, vergt veel meer kosten dan de grondstof-, arbeids- en bijvoorbeeld machinekosten alleen. Bij het produceren en het verbranden van de beker komen bijvoorbeeld stoffen vrij die schade aanbrengen aan de gezondheid en het klimaat beïnvloeden. En klimaat kun je moeilijk een productiefactor noemen. (Management Site, 13 november)
  Lees meer: managementsite.nl

 • Tot nu toe worden wind- en zonne-energie vooral gezien als noodzakelijke middelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Nu blijkt dat de duurzame energiebronnen ook het waterverbruik fors beperken. (De Ingenieur, 6 november)
  Lees meer: deingenieur.nl

 • Om de klimaatproblematiek echt het hoofd te kunnen bieden, moeten niet alleen fossiele brandstoffen ingewisseld worden voor duurzame energiebronnen, de bevolkingsgroei in de hele wereld moet aangepakt worden. Dat stellen 11.000 wetenschappers in een publicatie in het tijdschrift BioScience. (WeerOnline, 6 november)
  Lees meer: weeronline.nl