duurzaamheid

 • Hoeveel aandacht hebben de Nederlandse gemeenteraden voor duurzaamheid en in het bijzonder voor de energie- en warmtetransitie in de coalitieperiode 2022-2026? En in hoeverre komen de onderwerpen uit het landelijk coalitieakkoord 2021-2025 op dit gebeid aan bod in de gemeentelijke coalitieakkoorden? Wij zochten het uit door van 24 gemeenten de coalitieakkoorden te onderzoeken. (Binnenlands Bestuur, 23 februari)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

   

 • G2 Energy is een jong maar ervaren bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van thermische zonnecollectoren. “We zijn specialist in grootschalige zonthermie”, voegt Frank van der Schaaf toe. Hij is de salesmanager van het bedrijf. G2 Energy bouwt hun zonnecollectoren en boilertanks zelf in twee vestigingen in Nederland. (Warmte365, 24 februari)
  Lees meer: warmte365.nl

   

 • Vanaf 6 juni 2023 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. De SDE is de belangrijkste regeling waarmee de overheid duurzame (energie)projecten ondersteunt. Er is een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar voor 2023. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van 4 megaton op in 2030. (Rijksoverheid, 17 februari)
  Lees meer: rijksoverheid.nl

   

 • Heusden wil op de voormalige stortplaats Bakkersdam een zonnepark laten bouwen. Het is bedoeld voor inwoners uit de kernen Herpt, Hedikhuizen en vesting Heusden én ondernemers van bedrijventerrein Bakkersdam. (Solar magazine, 20 februari)
  Lees meer: solarmagazine.nl

   

 • Staalproducent Tata Steel, de grootste uitstoter van CO2 in Nederland, investeert 65 miljoen in het ontwerpen van fabrieksinstallaties die met waterstof staal kunnen produceren. (NOS, 29 augustus)

  Lees meer:nos.nl

 • In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik te maken van de bodem. TNO ontwikkelde hiervoor twee tools die met elkaar kunnen communiceren en die voor beslissers zeer handig kunnen zijn. (Duurzaam gebouwd, 15 augustus 2022)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • SUSTAINABILITY - Rocket Factory Augsburg wil met haar RFA ONE draagraket het mogelijk maken meerdere satellieten tegelijkertijd in een lage omloopbaan te brengen.(innovationorigins.com, 11 augustus)

  Lees meer: innovativeorigins.com

 • Afvalmateriaal, een slechte productiviteit en afkeurcomponenten zijn stuk voor stuk tekenen van een ontoereikend bewerkingsproces en een niet duurzame bewerking. Met de juiste gereedschappen en bewerkingsstrategieën kan er volgens Sandvik veel winst op het gebied van duurzaamheid worden behaald bij het verspanen van metaal. (Metaalnieuws.nl, 9 Augustus)

  Lees meer: metaalnieuws.nl

 • Bodemenergie is voor attractiepark de Efteling al een vertrouwde techniek voor duurzame verwarming en koeling. Het attractiepark heeft al jarenlang een aantal stand-alone systemen op het park in bedrijf. Maar momenteel is de Efteling écht grootschalig en toekomstbestendig aan de slag met warmte-/koudeopslag (WKO). (Binnenlands bestuur, 1 augustus)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Den Hâneker, vereniging voor natuur- en landschapsbeheer, presenteerde onlangs een visie op de toekomst. Wat Den Hâneker betreft is daarin een belangrijke plaats weggelegd voor kringlooplandbouw. (Het Kontakt, 27 juli)
  Lees meer: hetkontakt.nl

 • Friese en Overijsselse melkveehouders gaan koolstof vastleggen in hun grasland door het niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. De koolstof wordt vervolgens via CO2-certificaten verkocht. (Nieuwe Oogst, 26 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Verplicht de overheid telers tot duurzaam bodembeheer door regelgeving of valt er gewoon wat te verdienen aan goed gedrag of het halen van doelstellingen? Voorlopig dekken vergoedingen de kosten voor de inspanningen nog niet. (Nieuwe Oogst, 28 mei)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De ernstige boodschap van het nieuwste rapport van de IPCC kan op veel bijval rekenen vanuit de Nederlandse watersector. Volgens minister Mark Harbers wordt de noodzaak van maatregelen voor klimaatadaptatie onderstreept, terwijl deltacommissaris Peter Glas wijst op extra tempo maken met het Deltaprogramma. De Unie van Waterschappen benadrukt het belang van investeren in weerbaarheid. (H2O Waternetwerk, 1 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Na acht jaar stilte verschijnt maandag een nieuw IPCC-rapport over de gevolgen van klimaatverandering: van overstromingen tot watertekorten, van voedselschaarste tot migratiestromen. Patrick Verkooijen, Gronings hoogleraar en bestuursvoorzitter van het Global Center on Adaptation, blikt vooruit. ‘Elke investering in klimaatadaptatie zal zich later terugverdienen.’ (de Volkskrant, 27 februari)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Ruim honderd gemeenten hebben afgelopen jaar meegedaan aan de eerste editie van de Groene Stad Challenge. Gemiddeld bestaat 44 procent van hun oppervlak uit bomen, struiken en gras, maar dat kan nog veel meer worden. Rijswijk in Zuid-Holland is uitgeroepen tot groenste stad en Bloemendaal tot groenste dorp. (H2O Waternetwerk, 26 januari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Geothermie Nederland is blij met de grote politieke steun die spreekt uit het coalitieakkoord. Nu moet dit worden omgezet in daden. Het huidige aantal van 28 geothermieprojecten kan de komende jaren worden uitgebreid tot bijna 100 projecten. Dit blijkt uit een inventarisatie van Geothermie Nederland onder haar leden. Er zitten zo’n 70 geothermieprojecten in de pijplijn. (Duurzaam Actueel, 27 januari)
  Lees meer: duurzaam-actueel.nl

 • Waar tot voor kort de Tomado-fabriek stond komen binnenkort andere bedrijven van verschillende grootte. Bij de herinrichting van het terrein aan de rand van Vosdonk is extra aandacht voor duurzaamheid en de verkeersafwikkeling. (BN de Stem, 5 januari)
  Lees meer: bndestem.nl

 • Door bodemenergie buitenspel te zetten, dreigen de bestuurders van de provincie Noord-Brabant het kind met het badwater weg te gooien en enorme duurzaamheidskansen te laten liggen. Hoe zit het dan met die ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid? (BD, 2 december)

  Lees meer: bd.nl

 • De miljoen woningen die vóór 2030 dienen te worden gebouwd moeten toekomst- en klimaatbestendig, duurzaam en goed bereikbaar zijn. Voor de keuze van bouwlocaties moeten water, bodem en het herstel van de natuur leidend zijn, zeggen de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in het kader van Prinsjesdag. Het rijk moet snel met 'een duidelijke, langjarige aanpak' komen. (H2O Waternetwerk, 21 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De gemeente ontvangt 651 duizend euro uit de bijdrage van 1,3 miljoen euro die de regio Holland Rijnland heeft ontvangen uit de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor projecten die de gevolgen van klimaatverandering tegengaan. In de komende jaren kan de gemeente in verschillende wijken versneld aan de slag met extra maatregelen die ervoor zorgen dat veel regenwater of extreme droogte hinder en schade veroorzaken. (Sleutelstad, 11 september)

  Lees meer: sleutelstad.nl