duurzaamheid

 • De Nederlandse overheden, de bouwwereld en de bevolking staan voor een grote verduurzamingsuitdaging. Veel gemeenten en provincies in Nederland zijn van plan om over te stappen op collectieve duurzame energiesystemen. Deze systemen zijn vaak technisch en organisatorisch complex, wat het lastig maakt voor overheidsinstanties een goed afgewogen keuze te maken tussen systemen. (Binnenlands Bestuur, 15 augustus 2023)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Het blijkt vooralsnog niet mogelijk om onder de huidige condities op baggerslibdepot IJsseloog een drijvend zonnepark te realiseren. Dat concludeert het Rijksvastgoedbedrijf na een uitgebreide marktconsultatie.
  (Solar magazine, 12 juli)
  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Zonnepark Braambergen op de voormalige stortlocatie Braambergen in Almere is officieel geopend. 26.000 zonnepanelen produceren er genoeg stroom voor ongeveer 5.300 huishoudens. (Solar magazine, 12 juli)
  Lees meer: solarmagazine.nl

   

 • In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen op dit moment meerdere schepen bodemonderzoek op de Noordzee. In mei varen in een week zelfs 4 onderzoeksschepen tegelijkertijd op zee - meer dan ooit. De schepen brengen gebieden in kaart die zijn aangewezen voor de bouw van windparken. Ook zijn binnenkort 5 meetcampagnes voor wind- en wateronderzoeken actief op de Noordzee.(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 17 mei)
  Lees meer: rvo.nl

   

 • Ruim 1.600 duurzame projecten zijn goedgekeurd voor steun via de SDE++ regeling voor 2022. Dit is de belangrijkste regeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie en verlaging van de CO2-uitstoot stimuleert. Hiervoor is dit keer een maximaal budget van circa € 12 miljard toegekend. Dat is de maximale subsidie over de gehele looptijd. De werkelijke uitgaven zullen naar verwachting lager uitvallen, omdat energie- en CO2-prijzen hoger kunnen uitvallen of projecten niet doorgaan. Alle goedgekeurde projecten kunnen samen 4,6 megaton CO2 per jaar besparen. (Rijksoverheid, 26 april)
  Lees meer: rijksoverheid.nl

   

 • Er komt een tweede stroomkabel onder de bodem van de Noordzee tussen Nederland en Engeland, maar ditmaal met een aansluiting op een van de grote Nederlandse windparken op de Noordzee. Dit maken minister Jetten voor Klimaat en Energie en zijn Britse collega vanmiddag bekend op een conferentie van Noordzeelanden in het Belgische Oostende. (NOS, 24 april)
  Lees meer: nos.nl

   

 • De energietransitie loopt extra vertraging op door de crisis waarin het kabinet verkeert. Veel projecten staan op de rem omdat er nog geen begin is gemaakt met voortvarend beleid om de stikstofuitstoot aan te pakken. Dat zeggen Doekle Terpstra (voorzitter van Techniek Nederland) en Olof van der Gaag (directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) in de podcast Betrouwbare Bronnen. Ze vinden dat het kabinet ‘nu eindelijk eens knopen moet doorhakken’. (BNNVARA, 7 april)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • VELSEN - De provincie Noord-Holland geeft groen licht om de procedure te starten voor de eerste stap naar een duurzame productie van staal door Tata Steel. Dit moet ertoe leiden dat vóór 2030 de eerste nieuwe fabrieken in werking zijn en de huidige Kooks- en gasfabriek 2 en Hoogoven 7 zijn gesloten. Omwonenden en belangstellenden krijgen de gelegenheid om hun mening over de plannen te geven. (Uitgeester, 25 maart)
  Lees meer: uitgeester.nl

   

 • Hoeveel aandacht hebben de Nederlandse gemeenteraden voor duurzaamheid en in het bijzonder voor de energie- en warmtetransitie in de coalitieperiode 2022-2026? En in hoeverre komen de onderwerpen uit het landelijk coalitieakkoord 2021-2025 op dit gebeid aan bod in de gemeentelijke coalitieakkoorden? Wij zochten het uit door van 24 gemeenten de coalitieakkoorden te onderzoeken. (Binnenlands Bestuur, 23 februari)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

   

 • G2 Energy is een jong maar ervaren bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van thermische zonnecollectoren. “We zijn specialist in grootschalige zonthermie”, voegt Frank van der Schaaf toe. Hij is de salesmanager van het bedrijf. G2 Energy bouwt hun zonnecollectoren en boilertanks zelf in twee vestigingen in Nederland. (Warmte365, 24 februari)
  Lees meer: warmte365.nl

   

 • Vanaf 6 juni 2023 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. De SDE is de belangrijkste regeling waarmee de overheid duurzame (energie)projecten ondersteunt. Er is een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar voor 2023. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van 4 megaton op in 2030. (Rijksoverheid, 17 februari)
  Lees meer: rijksoverheid.nl

   

 • Heusden wil op de voormalige stortplaats Bakkersdam een zonnepark laten bouwen. Het is bedoeld voor inwoners uit de kernen Herpt, Hedikhuizen en vesting Heusden én ondernemers van bedrijventerrein Bakkersdam. (Solar magazine, 20 februari)
  Lees meer: solarmagazine.nl

   

 • Staalproducent Tata Steel, de grootste uitstoter van CO2 in Nederland, investeert 65 miljoen in het ontwerpen van fabrieksinstallaties die met waterstof staal kunnen produceren. (NOS, 29 augustus)

  Lees meer:nos.nl

 • In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik te maken van de bodem. TNO ontwikkelde hiervoor twee tools die met elkaar kunnen communiceren en die voor beslissers zeer handig kunnen zijn. (Duurzaam gebouwd, 15 augustus 2022)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • SUSTAINABILITY - Rocket Factory Augsburg wil met haar RFA ONE draagraket het mogelijk maken meerdere satellieten tegelijkertijd in een lage omloopbaan te brengen.(innovationorigins.com, 11 augustus)

  Lees meer: innovativeorigins.com

 • Afvalmateriaal, een slechte productiviteit en afkeurcomponenten zijn stuk voor stuk tekenen van een ontoereikend bewerkingsproces en een niet duurzame bewerking. Met de juiste gereedschappen en bewerkingsstrategieën kan er volgens Sandvik veel winst op het gebied van duurzaamheid worden behaald bij het verspanen van metaal. (Metaalnieuws.nl, 9 Augustus)

  Lees meer: metaalnieuws.nl

 • Bodemenergie is voor attractiepark de Efteling al een vertrouwde techniek voor duurzame verwarming en koeling. Het attractiepark heeft al jarenlang een aantal stand-alone systemen op het park in bedrijf. Maar momenteel is de Efteling écht grootschalig en toekomstbestendig aan de slag met warmte-/koudeopslag (WKO). (Binnenlands bestuur, 1 augustus)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Den Hâneker, vereniging voor natuur- en landschapsbeheer, presenteerde onlangs een visie op de toekomst. Wat Den Hâneker betreft is daarin een belangrijke plaats weggelegd voor kringlooplandbouw. (Het Kontakt, 27 juli)
  Lees meer: hetkontakt.nl

 • Friese en Overijsselse melkveehouders gaan koolstof vastleggen in hun grasland door het niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. De koolstof wordt vervolgens via CO2-certificaten verkocht. (Nieuwe Oogst, 26 juli)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Verplicht de overheid telers tot duurzaam bodembeheer door regelgeving of valt er gewoon wat te verdienen aan goed gedrag of het halen van doelstellingen? Voorlopig dekken vergoedingen de kosten voor de inspanningen nog niet. (Nieuwe Oogst, 28 mei)
  Lees meer: nieuweoogst.nl