duurzaamheid

 • Een duurzamere wereld begint bij je eigen keuzes, toch? Roxane van Iperen maakt korte metten met dat idee. Consumentenactivisme is een zijweg die niet alleen weinig bijdraagt, maar de aanpak van klimaatverandering zelfs in de weg staat. (Vrij Nederland, 18 november)
  Lees meer: vn.nl

 • Bedrijfseconomen van ‘zekere leeftijd’, zoals ik, zijn opgeleid in de traditie dat kosten het gevolg zijn van het opofferen van productiemiddelen. Die gedachte moet zo langzamerhand losgelaten worden. De productie van het bekertje waar ik momenteel koffie uit drink, vergt veel meer kosten dan de grondstof-, arbeids- en bijvoorbeeld machinekosten alleen. Bij het produceren en het verbranden van de beker komen bijvoorbeeld stoffen vrij die schade aanbrengen aan de gezondheid en het klimaat beïnvloeden. En klimaat kun je moeilijk een productiefactor noemen. (Management Site, 13 november)
  Lees meer: managementsite.nl

 • Tot nu toe worden wind- en zonne-energie vooral gezien als noodzakelijke middelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Nu blijkt dat de duurzame energiebronnen ook het waterverbruik fors beperken. (De Ingenieur, 6 november)
  Lees meer: deingenieur.nl

 • Om de klimaatproblematiek echt het hoofd te kunnen bieden, moeten niet alleen fossiele brandstoffen ingewisseld worden voor duurzame energiebronnen, de bevolkingsgroei in de hele wereld moet aangepakt worden. Dat stellen 11.000 wetenschappers in een publicatie in het tijdschrift BioScience. (WeerOnline, 6 november)
  Lees meer: weeronline.nl

 • De zevende editie van de Nationale Duurzame Huizen Route is van start. Op 2 november gaven gedeputeerde Tjisse Stelpstra van provincie Drenthe en wethouder René van der Weide van gemeente Emmen het landelijke startsein. Zij bezochten het aardgasvrije huis vol duurzame snufjes van Peter Vermaas uit Nieuw-Amsterdam, een van de deelnemers. Op 2 en 9 november laten in heel Nederland meer dan 500 enthousiaste huiseigenaren hun duurzame huis aan bezoekers zien. (Alphen Nieuwsblad, 4 november)
  Lees meer: alphensnieuwsblad.nl

 • Op donderdag 17 oktober 2019 verschijnt de Bosatlas van de Duurzaamheid. Rijkswaterstaat heeft als partner meegewerkt aan de inhoud van deze Bosatlas. (Rijkswaterstaat, 18 oktober)

  Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 • Utrechtse wetenschappers ontdekten dat bodemmicroben de potentie hebben om planten immuun te maken voor ziekten. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor duurzame voedselproductie. (Nieuwe Oogst, 25 september)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Consumenten maken zich zorgen over het milieu en geven dan ook steeds meer geld uit aan duurzame producten, maar profiteert het milieu hier ook altijd van? Onderzoek laat zien dat consumenten hun duurzame consumptiegedrag soms gebruiken als een excuus om zich vervolgens wat minder duurzaam te gedragen. Hoe gaan we dit negatieve effect tegen? (Marktetingfacts, 22 augustus)
  Lees meer: marketingfacts.nl

 • Het Hoogheemraadschap Delfland stopt - voorlopig - met het stimuleren van vergroeningsmaatregelen in de buitenruimte. Delfland werd afgelopen half jaar zo veel groene daken, klimaatbestendige tuinen en regentonnen rijker, dat de beschikbare subsidiepot is uitgeput. (Schiedam 24, 20 augustus)
  Lees meer: schiedam24.nl

 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SDE+-subsidie toegekend aan het aardwarmteproject aan de Lange Kruisweg in Maasdijk. Het verkrijgen van de subsidie is een belangrijk onderdeel in de verdere ontwikkeling van dit project, hiermee komt de realisatie een stap dichterbij. (AgriHolland, 19 augustus)
  Lees meer: agriholland.nl

 • Huizen moeten van het gas af en worden verduurzaamd is afgesproken in het klimaatakkoord. Daar komen subsidies voor. Maar geld is helemaal niet het grootste probleem, constateert Daphne van Paassen, een jaar nadat ze is begonnen met het verduurzamen van haar stadswoning uit 1895. (Volkskrant, 16 augustus)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Met doelstellingen die zo verreikend zijn als het beëindigen van de armoede in al zijn vormen en het bewerkstelligen van kwaliteitsonderwijs voor iedereen in 2030 zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) zeer ambitieus – veel ambitieuzer dan hun voorganger, de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen. Of de wereld deze doelstellingen wel of niet zal verwezenlijken, zal in cruciale mate afhangen van geld – met name publiek geld. (Duurzaam Nieuws, 18 augustus)
  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Voor steeds meer mensen wordt het maken van duurzame keuzes vanzelfsprekend. Maar hoe zit dat met de vakantie? Vaak speelt duurzaamheid tijdens de vakantie nog een ondergeschikte rol, of zelfs helemaal geen. Dat is een gemiste kans. Want door duurzaam vakantie te vieren kun je een grote positieve impact maken. De “footprint” van je vakantie is namelijk aanzienlijk. En het is eenvoudiger dan je denkt om je vakantie duurzamer te maken. (Duurzaam Nieuws, 10 augustus)
  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Om de aarde leefbaar te houden, moeten we anders eten en anders met land omgaan, waarschuwen wetenschappers. Want land is de bodem onder ons bestaan. (Trouw, 8 augustus)

   

  Lees meer: trouw.nl

   

 • Hogeschool Van Hall Larenstein gaat onderzoek doen om de transitie naar een duurzame landbouw en veeteelt te versnellen. Ze doet dat samen met drie andere Nederlandse hogescholen Aeres, Inholland en HAS. (Leeuwarder Courant, 22 juli)

  Lees meer: lc.nl

 • De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Rli is getart met zijn advies over duurzaam bodembeheer. De kwaliteit van de bodem is van groot maatschappelijk belang. De vitaliteit van de bodem heeft immers effect op de voedselproductie, waterkwaliteit, waterbuffering, klimaatadaptatie, biodiversiteit, koolstofvastlegging en klimaatmitigatie.  (Groene Ruimte, 18 juli)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De komst van een waterkrachtcentrale in de sluis in de Maas bij Grave is weer een stap dichterbij gekomen. De vijzelturbine moet stroom voor duizend huishoudens gaan opwekken. (De Gelderlander, 25 juni)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Een vitale bodem is belangrijk voor de agrarische sector, natuur en samenleving. Het vernieuwde platform van Bodemnetwerk Brabant ondersteunt het beter omgaan met de bodem. (Nature Today, 20 juni)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Staatsbosbeheer gaat met 3 boeren een vergaande samenwerking aan die hen helpt meer biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering. De 3 maken deel uit van een groot project van 40 experimenten die Staatsbosbeheer samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en boeren aangaat om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. (Groene Ruimte, 18 juni)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Het ondergronds opslaan van duurzame energie in Zuid-Limburg kan nagenoeg kostendekkend zijn in 2030. Die conclusie trekt onderzoeksbureau Berenschot in een haalbaarheidsstudie. (Duurzaam Bedrijfsleven, 18 juni)

  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl