duurzaamheid

 • Geothermie Nederland is blij met de grote politieke steun die spreekt uit het coalitieakkoord. Nu moet dit worden omgezet in daden. Het huidige aantal van 28 geothermieprojecten kan de komende jaren worden uitgebreid tot bijna 100 projecten. Dit blijkt uit een inventarisatie van Geothermie Nederland onder haar leden. Er zitten zo’n 70 geothermieprojecten in de pijplijn. (Duurzaam Actueel, 27 januari)
  Lees meer: duurzaam-actueel.nl

 • Waar tot voor kort de Tomado-fabriek stond komen binnenkort andere bedrijven van verschillende grootte. Bij de herinrichting van het terrein aan de rand van Vosdonk is extra aandacht voor duurzaamheid en de verkeersafwikkeling. (BN de Stem, 5 januari)
  Lees meer: bndestem.nl

 • Door bodemenergie buitenspel te zetten, dreigen de bestuurders van de provincie Noord-Brabant het kind met het badwater weg te gooien en enorme duurzaamheidskansen te laten liggen. Hoe zit het dan met die ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid? (BD, 2 december)

  Lees meer: bd.nl

 • De miljoen woningen die vóór 2030 dienen te worden gebouwd moeten toekomst- en klimaatbestendig, duurzaam en goed bereikbaar zijn. Voor de keuze van bouwlocaties moeten water, bodem en het herstel van de natuur leidend zijn, zeggen de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in het kader van Prinsjesdag. Het rijk moet snel met 'een duidelijke, langjarige aanpak' komen. (H2O Waternetwerk, 21 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De gemeente ontvangt 651 duizend euro uit de bijdrage van 1,3 miljoen euro die de regio Holland Rijnland heeft ontvangen uit de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor projecten die de gevolgen van klimaatverandering tegengaan. In de komende jaren kan de gemeente in verschillende wijken versneld aan de slag met extra maatregelen die ervoor zorgen dat veel regenwater of extreme droogte hinder en schade veroorzaken. (Sleutelstad, 11 september)

  Lees meer: sleutelstad.nl

 • Eind vorig jaar is de bouw begonnen van een ambitieus project van de gemeente Amsterdam: een parkeergarage met 800 parkeerplaatsen, pal onder de Singelgracht. De vrijkomende ruimte komt ten goede aan groenvoorzieningen, voetgangers, fietsers en spelende kinderen. (Land en Water, 23 juli)

  Lees meer: landenwater.nl

 • De gemeente Schiedam start een proef met een nieuw materiaal om te proberen de bodemdaling in delen van de stad af te remmen. Schiedam is in Nederland een van de eerste gemeenten die schuimglas op deze schaal inzet. (Schie online, 31 maart)

  Lees meer: schie.nu

 • Zaagsel klinkt stoffig en nutteloos. Maar in de bodem kan het goede schimmels stimuleren om te groeien en zo gewassen op een natuurlijke manier helpen beschermen. Dat ontdekte bodemecologe Anna Clocchiatti van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), die vanmiddag promoveert op haar onderzoek. “Schimmels kunnen de landbouw verduurzamen, en houtresten zijn te goed om te verbranden.” (BNN VARA, 11 februari)

   

  Lees meer: bnnvara.nl

 • Sportaccommodatie de Swaneburg in Coevorden moet in maart volledig gasloos zijn. In plaats daarvan wordt het gebouw verwarmd door een warmtepomp. Op 27 en 28 januari worden de eerste bronnen geboord waar het grondwater uit onttrokken wordt. (Dagblad van het Noorden, 26 januari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Sinds afgelopen najaar is Cirkelstad Deventer actief in een gemeente die al heel wat duurzame stappen zette. Zo is wethouder Thomas Walder sinds kort vaandeldrager van de circulariteit in Deventer. Voor bedrijven die zich willen vestigen op het A1 Bedrijvenpark zijn de eisen hoog. “Duurzaamheid is niet alleen liefdadigheid, maar loont ook.” (Duurzaam gebouwd, 21 januari)

  Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 • Op donderdag 17 december organiseert TNO samen met Stichting Platform Geothermie (SPG) een webinar over de duurzaamheid van geothermie in warmtenetten. TNO heeft, op initiatief van, en in samenwerking met, de deelnemers van SPG een studie gedaan naar de CO2-emissie van een geothermiebron en van een nieuw warmtenet met een geothermiebron. (TNO, 8 december)

  Lees meer: tno.nl

 • Provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Wageningen, Apeldoorn, Ede, Lingewaard, Culemborg en Nijmegen én netwerkbedrijf Alliander starten een haalbaarheidsonderzoek naar de juridische, organisatorische en financiële aspecten van een publiek warmteinfrabedrijf voor de regio. (Culemborgse Courant, 1 december)

  Lees meer: culemborgsecourant.nl

 • Om bedrijventerreinen te verduurzamen stelt de provincie per 1 januari 2021 de subsidieregeling 'verduurzaming bedrijventerreinen' open. Voor deze regeling is 2 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling wordt van kracht als deze is gepubliceerd in het Provincaal Blad, hetgeen eind december 2020 zal gebeuren. (Hoeksch Nieuws, 30 november)

   

  Lees meer: hoekschnieuws.nl

 • De gemeenten Wageningen, Arnhem, Apeldoorn, Ede, Lingewaard, Culemborg, Nijmegen, de provincie Gelderland én netwerkbedrijf Alliander starten een onderzoek naar een publiek warmteinfrabedrijf voor de regio. Het Gelders Warmteinfrabedrijf moet helpen om de overschakeling van aardgas op duurzame warmte te versnellen. Het warmteinfrabedrijf kan de duurzame stadsverwarming aanleggen en beheren. Voor de productie en levering van warmte wordt samengewerkt met (private) partijen. Het haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar. (Omroep Gelderland, 1 december)

  Lees meer: omroepgelderland.nl

 • Als een van de eerste RES-regio’s hebben West-Brabant en Hart van Brabant een Maatschappelijke Kosten/Batenanalyse (MKBA) gemaakt van de warmte-oplossingen in de regio. Zelfs in een regio met een relatief groot warmtenet en een goede beschikbaarheid van groen gas, is het saldo negatief. ‘Het toont aan we snel knopen door moeten gaan hakken over de betaalbaarheid.’ (Binnenlands Bestuur, 30 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De Nuenense politiek vindt het te duur om Het Klooster met aardwarmte te verwarmen. Wethouder Joep Pernot (GroenLinks) houdt vast aan gasloos stoken, ook al is het onzeker of het technisch kan. (ED, 26 november)

  Lees meer: ed.nl

 • Komende week wordt het eerste van een serie grote windmolenparken voor de Nederlandse kust opgeleverd in Zeeland. Borssele 1 & 2 leveren dan genoeg elektriciteit voor een miljoen Nederlandse huishoudens. (NOS, 22 november)

  Lees meer: nos.nl

 • TEO en TEA…? Waar hebben we over? In dit geval niet over het tenenkaasimperium van Arjan Ederveen en Tosca Niterink met de kenmerkende tandjes, dikke brillen en vreemde stemmen. Aquathermie, daar hebben we het wel over. Adviseurs Ingrid Giebels en Martijn van Lier geven je een korte uitleg over dit alternatief voor aardgas. (Binnenlands Bestuur, 23 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Start-up DeWarmte verwarmt huizen met warmte die via het doucheputje of wasmachine wegstroomt. Met dit idee wonnen TU Delft-alumni Auke de Vries en Sander Wapperom de eerste prijs in de ASN Bank Wereldprijs, met 25.000 euro aan prijzengeld. (Duurzaam Bedrijfsleven, 12 november)

  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 • Een duurzaam eiland dat klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Een uitdaging waar de hele Hoeksche Waard voor staat en die van iedereen inspanningen vraagt. (Hoeksche Waard Nieuws, 11 november)

   

  Lees meer: hoekschnieuws.nl