duurzaamheid

 • Tegengaan van broeikasgasemissies in organisch bodemmateriaal? Langzaam werken met volledig op duurzame stroom aangedreven materieel? Dat zijn mogelijkheden om te komen tot een duurzaam en kosteneffectief grondverzet bij projecten in grote wateren. Vier ingenieursbureaus en een kennisinstelling stellen een proeftuin voor, waarin deze en andere innovatieve ideeën worden getest. (H2O Waternetwerk, 8 april)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Noord-Holland keurt de bouw van een grote houtstookcentrale goed. Actiegroepen komen juridisch in het geweer. (Trouw, 8 april)
  Lees meer: trouw.nl

 • Een interview met Dr. Saskia Keesstra, senior onderzoeker Bodem, Water en Landgebruik bij Wageningen Environmental Research
  ‛Waarom krijgen wij als bodemmensen niet voor elkaar wat klimaatwetenschappers wel lukt? Kassamedewerkers bij JUMBO weten dat CO2 belangrijk is – terwijl het veel ongrijpbaarder is dan bodem. Maar bodem zit gewoon niet tussen de oren. Terwijl die aan de basis ligt van ons bestaan.’ Saskia Keesstra wil de bodem de plaats geven die hem toekomt in de ecologische, sociale en economische context waarvan hij deel uitmaakt. (Bodem+, 26 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Voor ruim de helft van de woningen in Amsterdam is een warmtenet hét alternatief als ze van het gas af gaan. Maar in de binnenstad en de oude wijken daaromheen blijft het gasnet waarschijnlijk nog tientallen jaren liggen. (Het Parool, 3 april)
  Lees meer: parool.nl

 • In de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2019 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. (Bodem+, 16 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het jaarbericht Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond is gepubliceerd. In dit jaarbericht geeft het Uitvoeringsprogramma een beeld van de activiteiten van 2019; de successen, de uitdagingen en de leermomenten. In de diverse kaders worden concrete voorbeelden en mijlpalen geschetst. (Bodem+, 19 maart)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Attero meldt drukdoende te zijn met de ontwikkeling van de plannen om 2 gesloten stortplaatsen van zonnepanelen te voorzien. Hierdoor komen er zonneparken in Montfort en Wijst. (Solar Magazine, 17 maart)
  Lees meer: solarmagazine.nl

 • Deze week krijgen de hoofdvestigingen van alle scholen in het voortgezet onderwijs een aantal exemplaren van De Bosatlas van de duurzaamheid cadeau. Ook de lerarenopleidingen voor docenten aardrijkskunde ontvangen een pakket. Het doel is om duurzaamheid een prominente plek in het curriculum te geven. (INCT, 10 maart)
  Lees meer: inct.nl

 • Kan worden voorkomen dat mensen kraanwater verspillen aan planten in een bak in hun tuin? Deze vraag was de aanleiding om de Natte Krat te ontwikkelen. De plantenbak buffert regenwater. (H2O Waternetwerk, 3 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • In Nederland wordt steeds meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen opgewekt, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de productie van stroom met zonnepanelen stijgt hard en ook biomassa doet het goed. De bijdrage van waterkracht is daarentegen erg klein. (H2O Waternetwerk, 4 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Met de serious game ‘Ontwerp je klimaatschoolplein’ worden leerlingen van basisscholen betrokken bij het vergroenen en klimaatadaptief maken van hun leefomgeving. Ingenieursbureau Tauw ontwikkelde de game in samenwerking met de provincie Overijssel. (H2O Waternetwerk, 5 maart)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Dat het coronavirus de tanden zou zetten in de economie was te verwachten, al duurde het nog even voordat de pijn voelbaar werd. Maar met een daling van 13% voor de AEX de afgelopen week is de eerste economische pijnscheut een feit. (Duurzaam Nieuws, 1 maart)
  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Thermische energie uit afval- en oppervlaktewater kan in de toekomst voor een aanzienlijk deel in de Nederlandse warmtevraag voorzien. De nieuwe Aquathermie Viewer toont tot in detail de potentie op regionaal en lokaal niveau. (H2O Waternetwerk, 25 februari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Hoe krijg je een hele wijk zover om samen te verduurzamen? Dirk Pieter Halbesma en Maarten Epema kregen hun buren aan het werk voor zonnepanelen, stadstuinen en meer. ‘Zelfs de grootste klimaatontkenners worden nieuwsgierig als alle buren iets wél doen.’ (OneWorld, 26 februari)
  Lees meer: oneworld.nl

 • Op 1 februari is het ‘European Joint Programme on Agricultural Soil Management’ (EJP SOIL) formeel van start gegaan. Deze week is de startbijeenkomst in het Franse Orleans. Met resultaten van het EJP SOIL kan het bodembeheer in de landbouw in heel Europa worden verbeterd en verduurzaamd. EJP SOIL wordt geleid door INRAE uit Frankrijk en Wageningen University & Research. Het hoofddoel van het programma is samenwerking in het Europese bodemonderzoek. Dit is nodig om door middel van duurzaam bodembeheer belangrijke maatschappelijke uitdagingen te realiseren, zoals voedselzekerheid, duurzame landbouwproductie, klimaatadaptatie en mitigatie en behoud van biodiversiteit. (ArgiHolland, 25 februari)
  Lees meer: agriholland.nl

 • Maandag zijn de boorwerkzaamheden voor de Warmte-Koude Opslag (WKO) waarbij bodemenergie gebruikt wordt voor het verwarmen en koelen van het toekomstige stadhuis gestart. Een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt. De werkzaamheden duren ongeveer 9 weken. (Unity, 24 februari)
  Lees meer: unity.nu

 • De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt op een andere leest geschoeid. Aquathermie is een belangrijke nieuwe categorie. Ook komen CO2-reducerende technologieën voortaan in aanmerking voor een subsidie. (H2O Waternetwerk, 19 februari)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt vaak het verwijt dat het nogal vage begrippen zijn waaronder een breed scala aan initiatieven valt. Het kijken naar achterliggende wereldbeelden kan meer inzicht in de motieven en doelen van duurzaamheidsmarketing geven. (Marketingfacts, 20 februari)
  Lees meer: marketingfacts.nl

 • Bij het saneren van asbest op het voormalige munitieterrein bij Munnekezijl heeft ontwikkelaar Beryllus Sun Energy uit Amsterdam volgens de provincie de verblijfplaatsen van naar schatting 53 vleermuizen verstoord. Beryllus wil op het terrein een zonnepark van 78 hectare aanleggen. (Friesch Dagblad, 11 februari)
  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Duurzaam gedrag, zoals het installeren van zonnepanelen of een elektrische auto kopen, werkt aanstekelijk. Als de buurman zon op zijn dak legt, volgt de rest van de straat waarschijnlijk snel. Nieuw onderzoek laat zien waarom duurzaamheid besmettelijk is. (Duurzaam bedrijfsleven, 7 februari)
  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl