gasfabriek

 • Meerdere flinke uitbraken van gas en stof bij Kooks- en Gasfabriek 2 hebben omwonenden afgelopen weekend de stuipen op het lijf gejaagd. Op camerabeelden van stichting Frisse Wind.nu is te zien dat er ongeveer vijf minuten lang zwavelhoudende gassen de lucht in gingen. Richting Noordzeekanaal. (Haarlems Dagblad, 13 mei)
  Lees meer: haarlemsdagblad.nl

 • VELSEN - De provincie Noord-Holland geeft groen licht om de procedure te starten voor de eerste stap naar een duurzame productie van staal door Tata Steel. Dit moet ertoe leiden dat vóór 2030 de eerste nieuwe fabrieken in werking zijn en de huidige Kooks- en gasfabriek 2 en Hoogoven 7 zijn gesloten. Omwonenden en belangstellenden krijgen de gelegenheid om hun mening over de plannen te geven. (Uitgeester, 25 maart)
  Lees meer: uitgeester.nl

   

 • Het bedrijf SCW is erin geslaagd op industriële schaal groen gas te maken uit afval. De demonstratiefabriek in Alkmaar waar SCW dat heeft gedaan is de voorloper van een veel grotere die de onderneming in Delfzijl wil bouwen op het industrieterrein Oosterhorn. (RTV Noord, 9 maart)
  Lees meer:rtvnoord.nl

 • Als er één groep mensen opgelucht naar buiten liep na het Tata-debat in een kerkje in Bloemendaal maandagavond, waren het de medewerkers van Tata Steel. Alle grote politieke partijen willen onder voorwaarden het miljard subsidie toekennen voor het ’groenstaalplan’ van hun bedrijf. (Noordhollands Dagblad, 6 maart)
  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • AMSTERDAM - Tata Steel legde vandaag, donderdag 22 december, verantwoording af aan de strafrechter in verband met vier verschillende zaken die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Dit staat los van het onderzoek dat het OM doet naar het vermeend inbrengen van gevaarlijke stoffen in de bodem, lucht of het oppervlaktewater, waardoor de volksgezondheid zou kunnen worden aangetast. (Transport Online, 22 december)
  Lees meer: transport-online.nl

   

 • In het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel zijn opnieuw hoge waarden van kankerverwekkende stoffen (PAK's) en lood gevonden. Dat gebeurde bij metingen die het RIVM dit voorjaar deed. De hoeveelheden komen over de hele linie overeen met de uitslagen van eenzelfde onderzoek twee jaar geleden. (NOS, 16 november)
  Lees meer: nos.nl

   

 • Naast de investeringen die Tata Steel zelf moet doen, is er bij de verduurzaming van de staalfabriek hoe dan ook een grote rol weggelegd voor de overheid. (BNNVARA, 7 november)
  Lees meer: bnnvara.nl

   

 • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel een waarschuwing gestuurd voor het overschrijden van uitstoot van diverse kankerverwekkende paks-stoffen door Kooks- en Gasfabriek 2. Dezelfde cokesfabriek stoot ook teveel zware metalen uit, blijkt uit metingen die op last van de Omgevingsdienst aan de schoorstenen zijn verricht. (Noordhollands Dagblad, 2 november)
  Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 • Staalproducent Tata Steel, de grootste uitstoter van CO2 in Nederland, investeert 65 miljoen in het ontwerpen van fabrieksinstallaties die met waterstof staal kunnen produceren. (NOS, 29 augustus)

  Lees meer:nos.nl

 • Op het oude gasfabriekterrein aan de Zuidervaartdijk in Krommenie wordt woningbouw mogelijk gemaakt en daarvoor zijn de plannen nu verder uitgewerkt. Er komen 50 grondgebonden woningen en een aantal appartementen. De verkoop van de huizen start naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar. (Zaanstad nieuws, 25 juli)
  Lees meer: zaanstad.nieuws.nl

 • De provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tata Steel Nederland hebben vandaag een intentieverklaring (Expression of Prinicples) ondertekend over verduurzaming. Tata Steel wil 2030 5 Megaton minder CO2 uitstoten en in 2045 CO2 neutraal zijn. Ook zijn extra ambities voor verbetering van de leefomgeving opgenomen in deze nieuwe Expression of Principles. (Jutter, 22 juli)
  Lees meer: jutter.nl

 • Tom Verloop en Mark C. Hoogenboom van Energiecoöperatie duurzaam Assen verzorgen op zaterdag 11 juni een lunchlezing onder de noemer ‘Kadetje Cultuur’ bij Warenhuis Vanderveen in Assen. (Dagblad van het Noorden, 7 juni)
  Lees meer: dvhn.nl

 • De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Dit is hét moment om extra aandacht te vragen voor belangrijke zaken in jouw gemeente. Wat dat is? Omroep West laat inwoners van iedere gemeente aan het woord. Zij vertellen wat er voor hen toe doet deze verkiezingen. Zo is er in een wijk in Wassenaar onzekerheid. Staan de huizen op giftige grond? (Omroep West, 26 januari)

  Lees meer: omroepwest.nl

 • Een betonmatras van Duitse makelij moet een einde maken aan het lekken van verontreinigingen vanuit de waterbodem in De Boarn in Nes bij Akkrum. De bestaande isolatielaag, die tijdens een sanering in 2015 op de bodem is gelegd, kan de geïsoleerde vervuiling van de voormalige gasfabriek niet volledig tegenhouden. Mede door gasvorming in de bodem komen incidenteel nog steeds verontreinigingen naar bovendrijven. ,,Dat is ontoelaatbaar. Die situatie voldoet niet aan de destijds afgegeven saneringsvergunning’’, oordeelt Provincie Fryslân. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 21 oktober in De Lantearne in Akkrum zal de aannemer van het project samen met de provincie meer over de nieuwe maatregelen vertellen. (Akkrum.net, 20 oktober)

  Lees meer: akkrum.net

 • "Het is niet twee voor twaalf, maar eerder twee over twaalf." Met 'pijn in het hart' pleit Jos Kortekaas (72) voor de sluiting van Kooks- en Gasfabriek 2, waar hij sinds 1974 totaal 38 jaar voor heeft gewerkt. "Ik maak me zorgen voor de omwonenden en werknemers die met deze uitstoot moeten leven en werken. Het schaadt de mensen." (NH Nieuws, 19 juni)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 2,8 miljoen euro uit om de verontreinigde bodem van het Utrechtse Griftpark verder aan te pakken. Met het geld van het Rijk kan de gemeente Utrecht aanvullend onderzoek doen naar een in 2017 ontdekte bacteriepopulatie die de bodem van het park op een natuurlijke manier schoonmaakt. En worden er nieuwe technieken getest zodat het ook op andere plekken in Nederland makkelijker wordt om vervuilde grond schoon te maken. (Rijksoverheid, 18 januari)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Het Planburonoord uit Heerenveen stuurde een brandbrief omtrent een kleinschalig ecologisch water- en woonpark dat het bedrijf sinds 2015 probeert te realiseren aan de Boarnsterdyk in Akkrum/Nes. ,,Wij hebben hiervoor contact onderhouden met de gemeente Heerenveen, het wijkbelang Akkrum, bewoners, aannemers en onderhoudsbedrijven uit onze regio. De gemeente trekt echter de stekker uit het project.” (Heereveense Courant, 12 oktober)
  Lees meer: heereveensecourant.nl

 • Al jaren lijkt het een desolate vlakte temidden van een woonwijk. Het oude gasfabriekterrein in Krommenie schreeuwde als het ware om bebouwing. Hoe mooi is het dan dat de
  buurtbewoners het ontwerp voor nieuwbouwproject op oude gasfabriekterrein bepalen? Vandaar dat de
  omwonenden enthousiast zijn over participatie-aanpak: 'Het kleinschalige van ons buurtje blijft behouden' (RTV Zaanstreek, 7 oktober)
  Lees meer: rtvzaanstreek.nl

 • Beroemd, berucht of een verborgen parel in de regio. In de rubriek Wist je dat? staat elke week zo'n gebouw, straat of plek in de schijnwerpers. Een interessante geschiedenis, iets wat je nooit verwachtte, of O, zit dat zo! Het kan allemaal. Vermakelijk&Educatief, elke week wijzer over je eigen omgeving. door Ton de Groot (Haarlem 105, 2 oktober)
  Lees meer: haarlem105.nl

 • Het stadsbestuur van Amsterdam wil dat de stad in 2040 aardgasvrij is. Je kunt je in dat kader bijna niet meer voorstellen dat er ooit in alle windrichtingen van de stad gasfabrieken stonden. Op 15 september 1885, deze week 135 jaar geleden, werd de Westergasfabriek in gebruik genomen. Maar ook de andere delen van de stad kregen hun eigen gasfabriek: daar werden de Noorder-, Zuider- en Oostergasfabriek gebouwd. (Amsterdam, 18 september)
  Lees meer: amsterdam.nl