granuliet

 • Wethouder Ans Mol van de gemeente West Maas en Waal is onaangenaam verrast. Ze moest via actiegroep Burgercollectief Dreumel horen dat er donderdagmiddag een Tweede Kamercommissie bij elkaar kwam om over de granulietstortingen in Over de Maas te praten. Ze is hier niet van op de hoogte gesteld en dat is tegen de afspraken in. (Gelderlander, 8 april)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Het gebruik van granuliet bij het A9-project in Amstelveen voldoet volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan de juiste certificaten. Dat is de conclusie uit het rapport waar de gemeente Amstelveen om had gevraagd. Aanvullend heeft de gemeente de Omgevingsdienst gevraagd onderzoek te doen op de locaties waar granuliet is toegepast. (Amstelveens Nieuwsblad, 24 februari)

  Lees meer: amstelveensdagblad.nl

 • Het toepassen van granuliet in het gebied ‘Over de Maas’ levert geen overtreding op van de milieuregels. Daarom hoefde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook niet handhavend op te treden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 oktober 2021). (Bodemplus, 14 oktober)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • ‘Het wegvallen van regelgeving voor afvalstoffen maakt het aantrekkelijk om allerlei stoffen tot ‘product’ te verklaren, waarna er bijna geen toezicht meer op is.’ Om die reden is de circulaire economie een bedreiging voor het milieu. Dat staat in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 dat minister Grapperhaus 14 september naar de Tweede kamer stuurde. (Waterforum, 28 spetember)

  Lees meer: waterforum.net

 • De afgelopen maanden ontstond er onrust in het gebied rond natuurplas Over de Maas omdat bewoners een op granuliet lijkende substantie boven zagen komen drijven. De reactie van de nieuwe demissionair-staatssecretaris Steven van Weyenberg daarop is opvallend. Mocht het inderdaad om granuliet gaan, dan is er volgens hem niets aan de hand omdat de afdeklaag die op het granuliet is gestort ook uit granuliet mag bestaan. Dat is opmerkelijk omdat onderzoeksbureau Arcadis eerder concludeerde dat een afdeklaag juist eventuele negatieve ecologische effecten van granuliet kan voorkomen. Bovendien schreef voormalig staatssecretaris Van Veldhoven in april nog aan de Kamer: “Granuliet zal zich niet verspreiden naar het oppervlaktewater en grondwater.” (Zembla, 15 september)

  Lees meer: zembla.nl

 • De klacht die granulietproducent Bontrup tegen hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen heeft ingediend bij de Vrije Universiteit Amsterdam is ongegrond verklaard. Dat heeft het College van Bestuur bekendgemaakt. Bontrup diende de klacht in vanwege uitspraken die Van Eijbergen afgelopen september deed in de Zembla-uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat 2’. (BNN Vara, 9 augustus)

  Lees meer: bnnvara.nl

 • Het storten van granuliet in het zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas heeft geen nadelig effect op het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau Arcadis, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Arcadis geeft aan dat er geen acrylamide in de bodem, het grond- en oppervlaktewater is aangetroffen. (H2O Waternetwerk, 17 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het storten van granuliet onder de benaming ‘grond’ in natuurplas ‘Over de Maas’ bij Alphen wordt binnenkort voorlopig stilgelegd. Het bedrijf Nederzand stopt met de stort tot een onderzoek dat Arcadis in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoert, is afgerond. De uitslag van het onderzoek wordt halverwege december verwacht. (Waterforum, 6 oktober)
  Lees meer: waterforum.net

 • De bodem rond drie kunstgrasvelden in Surhuisterveen en Buitenpost is door rubbergranulaat verontreinigd geraakt en moet worden gesaneerd. (Leeuwarder Courant, 30 september)
  Lees meer: lc.nl

 • De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft een vergunning afgegeven om op de vuilstort in de Wieringermeer 30 tot zwaar vervuild straalgrit te mogen storten, dit straalgrit is vervuild met Choorm-6, een zeer giftige verf waar al veel mensen aan zijn overleden. Chroom-6 valt onder de hoogste klasse van gevaarlijke stoffen. Daarnaast mag er ook nog eens 5000 ton steenwolgranulaat worden gestort. (Medemblik Actueel, 30 september)
  Lees meer: medemblikactueel.nl

 • Het storten van granuliet in een natuurplas bij de Maas brengt al zo lang de gemoederen in beweging, dat het water al bijna vol ligt. Is dat granuliet nou wel of niet gevaarlijk? Het Rijk verschaft er almaar geen duidelijkheid over. Intussen maken uitzendingen van Zembla de omwonenden wel steeds iets wijzer. (de Volkskrant, 24 september)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Rijkswaterstaat heeft bij de omstreden stort van granuliet in een natuurplas een pijnlijke rekenfout gemaakt. De concentratie van een kankerverwekkende stof die in het stortmateriaal in het water is beland blijkt nu duizend keer hoger dan berekend. (de Volkskrant, 2 september)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Drie bedrijven en de gemeente Winterswijk hebben een waarschuwing gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze organisaties hebben onbetrouwbare keuringsrapporten gebruikt bij het storten van grond in de kleiput in Winterswijk. (De Gelderlander, 9 april)
  Lees meer: gelderlander.nl