grondwater

 • In het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) werken boeren in grondwaterbeschermingsgebieden in Zuid-Limburg al ruim twintig jaar aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater binnen een rendabele bedrijfsvoering. Vanwege de goede resultaten is het project sinds eind 2019 ook actief in Midden- en Noord-Limburg. Basis blijkt vooral een goed bemestingsplan. (Nieuwe Oogst, 12 april)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Onderzoek van het Louis Bolk Instituut heeft aangetoond dat er oplossingen zijn om de waterafstotendheid van de Friese veengronden te verminderen. Het verhogen van het grondwaterpeil is daar een van, maar ook het toevoegen van klei maakt de bodem ontvankelijker voor regenwater. (H2O Waternetwerk, 8 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Boeren in Brabant mogen hun grasland van 1 april tot 1 juni beregenen met grondwater. Dat hebben de drie Brabantse waterschappen besloten. Het spande erom, aldus de waterschappen, maar op dit moment staan de meeste peilbuizen boven de grenswaarde. Volgens de ‘voorjaarsregeling voor grasland’ die in Brabant van kracht is, betekent dat dat er ruimte is om te beregenen met grondwater. (H2O Waternetwerk, 1 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het onderwerp grondwater, en zeker de kwaliteit daarvan, staat bij de meeste waterschappen nog niet hoog op de agenda. Dat concludeert het bureau Sterk Consulting, dat onderzoek deed in opdracht van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond (UP) en de Unie van Waterschappen (UvW). (H2O Waternetwerk, 1 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De aandacht voor grondwater neemt toe, maar waterschappen benutten de mogelijkheden die ze hebben om het grondwaterbeheer te gebruiken bij het oplossen van watervraagstukken nog niet optimaal. Dat constateert Sterk Consulting in opdracht van Het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond in samenspraak met de Unie van Waterschappen. (Bodemplus, 29 maart)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Wat de Raad van State betreft mag chemisch bedrijf Sachem in Zaltbommel op zijn minst nog een week doorgaan met het oppompen van grondwater voor het koelen van bedrijfsprocessen. De uitspraak is mosterd na de maaltijd, want Sachem maakte dinsdag bekend het onttrekken van grondwater te hebben beëindigd. (BD, 24 maart)

  Lees meer: bd.nl

 • Annemieke Nijhof is, na anderhalf jaar boegbeeld te zijn geweest van Topsector Water & Maritiem, nu algemeen directeur van onderzoeksinstituut Deltares. ‘Ik kijk uit naar wat we kunnen doen om de klimaat­verandering te verhinderen.’ (Nieuwsblad Transport, 24 maart)

  Lees meer: nieuwsbladtransport.nl

 • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Hierachter steekt een omvangrijk consortium van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen. Zij zetten zich in voor het hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën. (H2O Waternetwerk, 10 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het water stroomt nu volop, maar door aanhoudende droogte en warm weer staan de beekjes in het Drentsche Aa-gebied in de zomer regelmatig droog. Dat is slecht voor de natuur en daarom is Waterschap Hunze en Aa's deze week begonnen met een project waarbij ze de bodem van een aantal beken verhogen. (RTV Drenthe, 7 maart)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Een combinatie van ozon- en UV-technologie verwijdert zeker 80% van de medicijnresten bij de bron uit het afvalwater. Dit blijkt uit een proef van Waterschap Rijn en IJssel, die twee jaar duurde, in het Beatrixziekenhuis in Winterswijk. (H2O Waternetwerk, 8 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het afval dat gebruikt wordt als bouwgrond bij de aanleg van de N206 bij Katwijk is ook schadelijk wanneer het in aanraking komt met water. De schadelijke stoffen komen dan in het grondwater terecht. Dat stellen omwonenden na een tweede eigen onderzoek. In eerste instantie stelden ze al vast dat de bouwgrond te hoge waardes koper, chroom en antimoon bevat. Ook in de landelijke politiek wordt de kwestie aangekaart: CDA-kamerleden hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris over het storten van vervuild afval door aannemer Boskalis. (Omroep West, 4 maart)

  Lees meer: omroepwest.nl

 • Het gros van de schade, scheuren en verzakkingen aan woningen langs het Kanaal Almelo-de Haandrik is ontstaan door het zogenoemde piping; grondwaterstromen die onder de dijk doorgaan. Dat concludeert hoogleraar Stefan van Baars in een nieuw onafhankelijk onderzoek naar het kanaaldrama. (Tubantia, 26 februari)

  Lees meer: tubantia.nl

 • De rechtbank laat de vergunning om de grondwatervervuiling te saneren - die afkomstig is van het voormalige Enka-terrein in Ede – in stand. 2 milieuorganisaties stelden beroep in tegen deze vergunning. De rechtbank oordeelt dat het waterschap Vallei en Veluwe aanvankelijk onvoldoende heeft onderzocht wat de effecten van de lozing zijn op het natuurgebied Rijntakken. Tijdens deze procedure heeft het waterschap aanvullend onderzoek laten doen. Volgens de rechtbank heeft het waterschap hierdoor de effecten op het natuurgebied voldoende inzichtelijk gemaakt, waardoor het motiveringsgebrek is hersteld. (De Rechtspraak, 18 februari)

  Lees meer: rechtspraak.nl

 • De twaalf drinkwaterbronnen in Fryslân hebben nauwelijks te lijden van zorgwekkende vervuiling die de normen overschrijdt. Dat blijkt uit het rapport Staat drinkwaterbronnen van het RIVM. (Friesch Dagblad, 4 februari)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Boeren met lekkende mestkelders in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen worden ernstig tekort gedaan door een advies van deskundigen aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) hoe om te gaan met schade aan mestkelders. (Veldpost, 2 februari)

  Lees meer: veld-post.nl

 • De waterpeil van de rivieren stijgt momenteel nog steeds. Hoogwater is indrukwekkend om te zien, maar Waterschap Rivierenland roept op om drukte te vermijden op dijken en kades. ,,Houd afstand en ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden.” (De Stad Gorinchem, 2 februari)

  Lees meer: destadgorinchem.nl

 • Wat gaat Brabant doen tegen de verdroging? Het probleem dat al tientallen jaren speelt, staat vrijdag op de agenda van Provinciale Staten. Het is de eerste ronde in een serie debatten die in het najaar een Regionaal Water Plan moet opleveren. (Omroep Brabant, 29 januari)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • De kwaliteit van de drinkwaterwinningen in Nederland laat nog altijd te wensen over en is in de afgelopen jaren ook niet merkbaar verbeterd. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vast na onderzoek. In meer dan de helft van de winningen vormt de waterkwaliteit een probleem. Probleemstoffen worden in 135 van de 216 winningen aangetroffen. (H2O Waternetwerk, 27 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Sportaccommodatie de Swaneburg in Coevorden moet in maart volledig gasloos zijn. In plaats daarvan wordt het gebouw verwarmd door een warmtepomp. Op 27 en 28 januari worden de eerste bronnen geboord waar het grondwater uit onttrokken wordt. (Dagblad van het Noorden, 26 januari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Meer dan een miljard mensen wonen in gebieden waar de bodem sterk daalt, soms decimeters per jaar. Met alle gevolgen voor gebouwen en wegen. Bij ‘een grote bedreiging voor kustgebieden’ zullen veel mensen denken aan de stijgende zeespiegel. Maar er is een ander, vaak groter probleem: een dalende bodem, veroorzaakt doordat de mens er te veel grondwater uit oppompt. Op ten minste tweehonderd locaties, in 34 landen, is zulke bodemdaling de afgelopen eeuw waargenomen, aldus een eerste wereldwijde analyse, die begin deze maand in Science is gepubliceerd. Het effect blijkt makkelijk tien keer zo groot, en soms nog veel meer, dan de huidige stijging van de zeespiegel, die drie tot vier millimeter bedraagt. (NRC, 15 januari)

  Lees meer: nrc.nl