grondwater

 • Al over zes jaar wil de provincie de achteruitgang van de biodiversiteit gestopt hebben. En de landbouw moet dan duurzaam zijn. De provincie is ambitieus in De romte diele, de nieuwe omgevingsvisie op Friesland. (Leeuwarder Courant, 5 februari)

  Lees meer: lc.nl

 • “Waterschappen moeten dringend werk maken van regenwateropvang. Nederland moet daarvoor, met name op de zandgronden in het Oosten en Zuiden van het land, zoveel mogelijk regenwater vasthouden.” Dat zegt de Algemene Waterschapspartij (AWP). “Het anders inrichten van ons watersysteem is van levensbelang voor onze landbouw en de natuur.” (Duurzaam Nieuws, 3 februari)

  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • Samer Elshehawi bestudeerde aan de hand van natuurlijke isotopen het grondwater in vier verschillende veengebieden in Nederland, Zuid Afrika en Letland. Doel was om meer gedetailleerde inzichten te krijgen in de wijze waarop veengebieden door grondwater worden gevoed en welke invloed ingrepen in de omgeving van die venen deze gebieden beïnvloed kunnen hebben. (Groene Ruimte, 31 januari)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Door de extreme droogte van afgelopen zomer is er schade ontstaan aan het wegdek van de Waalbandijk in Druten, ter hoogte van de Heersweg. Dit weggedeelte wordt over een lengte van ruim 200 meter volledig gereconstrueerd. Volgens het college van B&W is dit met name nodig om de veiligheid van fietsers te waarborgen. (RN7, 31 januari)

  Lees meer: rn7.nl

 • De Raad van State wacht een flinke klus. Ze krijgt tientallen, mogelijk zelfs tot tachtig beroepszaken te behandelen over het natuurplan voor de Deurnesche Peel. Van mensen die hun eerder verzet zagen sneuvelen bij de provincie. Algemene teneur: de gevolgen van de vernatting zijn niet te overzien. (Eindhovens Dagblad, 31 januari)

  Lees meer: ed.nl

 • Het rapport over de verzakte woningen in Roden komt volgende week uit. Wat gebeurde er ook alweer in het dorp? Vijf vragen over het grootste probleem van Roden. (Dagblad van het Noorden, 31 januari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • De uitspoeling is bij het gebruik van organische bodemverbeteraars lager dan bij het gebruik van organische meststoffen. Dat komt omdat bodemverbeteraars een hoog gehalte aan effectieve organische stof hebben en een lage netto fosfaatmineralisatie. (Nieuwe oogst, 30 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Het grondwater is nog lang niet op peil, de vennen zijn trieste poelen, de velden verzuren en de kans dat zeldzame libellen nog terugkeren in de West-Brabantse vennen is bijzonder klein. De droogte van afgelopen jaren trekt diepe sporen. De vraag die bestuurders zich nu stellen is: wat gaan we doen? ,,Laten we eerst maar eens die tegels uit de tuinen halen.’’ (BN De Stem, 30 januari)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Grondwaterlagen doen er tot meer dan honderd jaar over om te reageren op klimatologische veranderingen in de atmosfeer. Wetenschappers noemen dat de ‘tijdbom’ van de klimaatverandering. (Krapuul, 27 januari)

  Lees meer: krapuul.nl

 • De afgelopen tijd heeft het veel geregend. Om de haverklap kon de paraplu worden opgestoken en de grotere beken en rivieren stromen weer volop. Meer dan genoeg water zou je zeggen. En toch vertelt het waterschap Vechtstromen dat de grondwaterstanden nog niet op niveau zijn. Hoe kan dat nou? (Helpdesk water, 17 januari)

  Lees meer: helpdeskwater.nl

 • De Limburgse Terrassenmaas is een in geologisch en landschappelijk opzicht uniek gebied in Europa, ontstaan doordat de zich in het landschap insnijdende rivier haar loop steeds heeft verlegd en zo een prachtig terrassenlandschap achterliet. De nieuwe visie 'De Maasterrassen: Perspectieven voor de levensader van Limburg' is nu beschikbaar. (Nature Today, 21 januari)

  Lees meer: naturetoday.com