grondwater

 • Tegen afspraken in is nooit in de gaten gehouden wat het effect van baggerstort in de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland (beter bekend als de vogelplas) was op de kwaliteit van het grondwater. Dat blijkt uit een brief van commissaris van de Koning Jaap Smit aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. (Leidsch Dagblad, 23 december)

  Lees verder: leidschdagblad.nl

 • LTO Akkerbouw vindt dat de overheid moet accepteren dat de uitspoelingsnorm van 50 milligram nitraat per liter grondwater niet op alle grondsoorten haalbaar is. (Nieuwe Oogst, 17 december)

  Lees verder: nieuweoogst.nl

 • Chemisch bedrijf Sachem in Zaltbommel staakt uiterlijk op 1 april met het oppompen van grondwater voor koeling van het productieproces. Die toezegging deed het bedrijf bij de Raad van State. (BD, 16 december)

  Lees verder: bd.nl

 • De bodem blijkt structureel meer CO2 uit te stoten dan gedacht. Maximaal 29 procent van de gemiddelde dagelijkse CO2-uitstoot van het platteland komt uit de bodem, ontdekte student Alison Tune van de universiteit van Texas in Austin (VS). (Reformatorisch Dagblad, 16 december)

  Lees verder: rd.nl

 • Het veranderende klimaat heeft ook zijn weerslag op de Maasnielderbeek in Roermond die wordt gevoed door kwelwater, grondwater dat aan de oppervlakte komt. Door de hoge temperaturen en aanhoudende droogte afgelopen zomer is de grondwaterstand zover gedaald dat er nauwelijks nog kwelwater de beek in stroomt. (De Limburger, 14 december)

  Lees meer: limburger.nl

 • In Park de Bult spelen kinderen, laten inwoners de hond uit en fietsen de wielrenners van Swift er fanatiek op los. Maar onder de grond bevindt zich een vuilstort, waarvan de inhoud een raadsel is. Gaat het enkel om huisvuil en autowrakken of ligt er meer verborgen? Voor de zekerheid wordt het grondwater van de Bult al jaren weggepompt, maar de gemeente wil daarmee stoppen. Inmiddels ligt dat plan al sinds 2016 op de plank. Waarom blijft de situatie zo onzeker? (Sleutelstad, 12 december)

  Lees meer: sleutelstad.nl

 • De gemeente Emmen heeft onderzoek laten doen naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor het waterpeil van de Rietplas in Emmen. De lage waterstand wordt grotendeels veroorzaakt door droogte en veel verdamping. Veel mogelijke oplossingen zijn terug gebracht naar twee kansrijke maatregelen om de waterstand te verhogen en de kwaliteit te verbeteren: het oppompen van grondwater of het inlaten van gezuiverd water van bijvoorbeeld de Puur Water Fabriek. (Drents Nieuws, 13 december)

  Lees meer: drentsnieuws.nl

 • De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân verwachten een bodemdaling van 19 centimeter in het gebied rond Anjum. Gaswinning lijkt de boosdoener. (Leeuwarder Courant, 6 december)

  Lees meer: lc.nl

 • "De koe in de wei moet blijven.¨ Dat stelt de Midden-Delfland Vereniging in een toekomstvisie voor het jaar 2040. De vereniging wil met boeren blijven werken aan aandacht voor de natuur, met de circulariteit van de veehouderij als uitgangspunt. (Schiedam24, 6 december)

  Lees meer: schiedam24.nl

 • D66, Partij voor de Dieren en de SP in Provinciale Staten (PS) maken zich zorgen over vervuiling van het grondwater en daarmee het drinkwater in Drenthe. Volgens de partijen is er geen stok achter de deur in het plan Uitvoeringsprogramma Grondwaterbescherming Drenthe 2020-2025. (RTV Drenthe, 2 december)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • De gemeente Waalwijk is teleurgesteld in een uitspraak van de Raad van State over de gaswinning door Vermilion Energy. Met de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Heusden en Aalburg en de provincie Noord-Brabant had ze willen voorkomen dat het bedrijf door mag gaan met het winnen van gas. De Raad van State oordeelde woensdag anders. (Omroep Brabant, 2 december)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • In een nieuw promotieonderzoek is de verdeling tussen zout en zoet grondwater in delta’s wereldwijd onderzocht. Hydroloog Joeri van Engelen laat zien dat wat voor Nederland al bekend was ook in andere delta’s het geval is: de verdeling tussen zoet en zout water is gedurende duizenden jaren opgebouwd. (H2O Waternetwerk, 30 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Bij elf boerenbedrijven ten westen van Staphorst startte drie jaar geleden een experiment met bodemdrainage om bodemdaling tegen te gaan. Of dat werkt, is nog niet goed te zeggen. De uitkomsten van het onderzoek zijn namelijk niet eenduidig. (Meppeler Courant, 1 december)

  Lees meer: meppelercourant.nl

 • Het verbod op neonicotinoïden leidde in suikerbieten wel degelijk tot een daling van de milieubelasting van grondwater en een daling van het risico voor bijen. Dat blijkt uit een onderzoek dat CLM Onderzoek en Advies afgelopen jaar uitvoerde in opdracht van Cosun Beet Company. (Nieuwe Oogst, 30 november)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Na drie extreem droge en hete zomers, moeten droogte en waterbeheer in Brabant nu echt worden aangepakt. De waterschappen hebben de handen ineen geslagen voor nieuwe maatregelen die behoorlijk wat veranderingen met zich mee gaan brengen. Dit is wat we daarvan gaan merken. (Omroep Brabant, 29 november)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • De droogte van de afgelopen zomers dwingt boeren nog scherper de vochtvoorziening van de gewassen op orde te hebben. Volgens Matheijs Pleijter van Aequator Groen & Ruimte wordt het bereiken van grondwater belangrijker voor het gewas. Water vasthouden en goede structuur zijn de sleutels. (Akkerwijzer, 26 november)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vordert bij drie bedrijven dwangsommen van elk minimaal 7.500 euro. Reden is dat de betreffende bedrijven zich niet aan de regels uit het Besluit bodemkwaliteit houden. Dit besluit stelt regels die ervoor moeten zorgen dat er geen extra risico’s ontstaan voor de bodem en het grondwater bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Schoon grondwater is van belang met het oog op de kwaliteit van ons drinkwater. (Inspectie Leefomgeving en Transport, 18 november)

  Lees meer: ilent.nl

 • De hoeveelheid stikstof en fosfaat in sloten op Nederlandse landbouwbedrijven is de afgelopen jaren flink toegenomen. Tussen 2016 en 2019 is de zogeheten nitraatconcentratie in sloten verdubbeld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de zogeheten nitraatrapportage, die eens per vier jaar verschijnt. Het instituut waarschuwt voor negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. (Trouw, 23 november)

  Lees meer: trouw.nl

 • Voeg de twee thema’s van besparen en aanpassen toe aan de traditionele beleidslijn van vasthouden, bergen en afvoeren in het waterbeheer. Daarvoor pleit ingenieursbureau TAUW in een whitepaper over een nieuw handelingsperspectief voor droogte. (H2O Waternetwerk, 18 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Inwoners en bedrijven in Tilburg en Goirle gebruiken zoveel drinkwater, dat Brabant Water het niet kan bijbenen. Het wil aan de Gilzerbaan twintig procent meer water oppompen dan tot dusver het geval is. Liever niet, vindt nu echter ook het stadsbestuur. (BD, 15 november)

  Lees meer: bd.nl