grondwater

 • We weten niet beter of er komt water uit de kraan. In de toekomst wordt dat misschien minder vanzelfsprekend, waarschuwen drinkwaterbedrijven. Door bevolkingsgroei, droogte en andere problemen ontstaat er vaker een watertekort. Wat betekent dat voor jouw drinkwater? En wat kun jij doen? (Nu.nl, 1 juli)
  Lees meer: nu.nl

 • Het waterpeil in Zeeland is onder het afgesproken zomerpeil gezakt. Dat betekent dat er vrijwel nergens meer water mag worden onttrokken aan sloten en grondwater. Op sommige plekken is het peil zelfs al gezakt onder het (lagere) winterpeil. (Omroep Zeeland, 24 juni 2022)
  Lees meer: omroepzeeland.nl
 • Brabant Water onderzoekt meerdere alternatieve bronnen voor de drinkwaterproductie, zoals brak grondwater, oppervlaktewater en zeewater. Dit jaar wil het Brabantse drinkwaterbedrijf knopen doorhakken over nieuwe drinkwaterbronnen naast grondwater, waar het sinds jaar en dag drinkwater uit maakt.  (H2O Waternetwerk, 24 juni 2022)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschap Zuiderzeeland legt momenteel 144 nieuwe grondwatermeetpunten aan. Dat zijn peilbuizen waarmee de grondwaterstand nauwkeurig in de gaten gehouden kan worden. (Omroep Flevoland, 20 juni 2022)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • Het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen mag worden hervat. Dat heeft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof vandaag bekendgemaakt.

  De minister concludeert op basis van elf onderzoeken en metingen naar pfas dat er geen aanleiding is om de planning van de ontpoldering aan te passen. Er zijn verhoogde concentraties pfas gemeten maar de risicogrenzen voor grondwater worden niet overschreden. (NOS, 20 juni 2022)

  Lees meer: nos.nl

 • De proef 'Sturen met grondwater' heeft veel nuttige kennis opgeleverd, maar het effect op langjarige bodemdaling is nog niet aangetoond. De pilot ging vijf jaar geleden van start in het veenweidegebied bij het Utrechtse Kockengen. (Nieuwe Oogst, 14 juni)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De bodem daalt in veengebieden en dat zorgt niet alleen voor schade, maar ook veel uitstoot van broeikasgassen. De provincie, het Hoogheemraadschap en de Gebiedscommissie Laag-Holland experimenteren met grondwaterstanden en waterinfiltratie om dit tegen te gaan en om agrarische bedrijven levensvatbaar te houden. Recent is hiervoor de Regionale Veenweide Strategie (RVS) 1.0 vastgesteld. "We hebben geen tijd te verliezen." (Alkmaar Centraal, 6 juni)
  Lees meer: alkmaarcentraal.nl

 • De bodem in de Noord-Hollandse veenweidegebieden daalt. Bodemdaling is niet alleen slecht voor het klimaat, maar zorgt ook voor schade aan bijvoorbeeld gebouwen en wegen. Door het dalen en verdampen van de veengrond komen namelijk grote hoeveelheden broeikasgassen vrij, zoals CO2. Om de doelstellingen in het Klimaatakkoord te halen moet de provincie dus flink aan de bak. “We hebben geen tijd te verliezen.” (Noord-Holland, 3 juni)

  Lees meer: noord-holland.nl

 • Grondwater is van cruciaal belang voor de natuur in beekdalen. Daarom is er een meerjarig onderzoek gestart naar de beste manier om de zogenaamde kwelstromen te meten en te vertalen in computermodellen. (Nature Today, 31 mei)
  Lees meer: naturetoday.com

 • Door de droogte is er in ons land een enorme druk op het grondwater. Zo hebben de provincies Noord-Brabant en in Limburg besloten dat voor het besproeien van jouw land je een vergunning nodig hebt. Bovendien kan drinkwaterbedrijf Vitens niet al haar klanten drinkwater leveren. Wie krijgt wat? Vroege Vogels sprak met Roelof Stuurman, grondwaterexpert bij Deltares. (NPO radio 1, 29 mei)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • De thermisch gereinigde grond (TGG) in de nieuwe zeedijk bij Perkpolder levert geen risico's op voor de gezondheid van omwonenden. Die maken zich wel grote zorgen en daarom moet er beter met hen worden gecommuniceerd. (PZC, 25 mei)
  Lees meer: pzc.nl

 • Weten hoe water zich gedraagt in de bodem is van groot belang voor het gebruik van de bodem. Wageningen Environmental Research verzamelt daarom al sinds de jaren vijftig hydrofysische gegevens van de bodem in Nederland, waarmee informatie wordt verkregen over het gedrag van water in het bovenste deel van de bodem. (Nature Today, 23 mei)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Na enkele plensbuien vandaag kunnen plantjes en akkers er weer eventjes tegenaan. Met het oog op de toekomst is het van belang regenwater zoveel mogelijk op te slaan. Daarom is op Texel het project Zoete Toekomst Texel gestart. Op twee locaties wordt er regenwater opgeslagen in de grond. Kunnen dit soort projecten helpen tegen aankomende droogteperiodes? (NH Nieuws, 19 mei)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Het is een droog voorjaar, zoals steeds vaker de afgelopen jaren, en er is weer volop aandacht voor de effecten van droogte op landbouw en natuur. Daarbij is het van groot belang om ook te kijken naar de gevolgen van droogte voor het leven in de bodem. (Nature Today, 19 mei)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Na vijf jaar onderzoek en proeven doen in de polder Spengen is het gelukt om de grondwaterstand in het groeiseizoen hoger te houden met actieve waterinfiltratie, ook wel drukdrainage genoemd. Dat is één van de conclusies uit de Bedrijvenproef Spengen: Sturen met grondwater. (AGraaf, 19 mei)

  Lees meer: agraaf.nl

 • Ondanks de regenachtige winter van 2021/2022 en een natte periode begin april, dalen de grondwaterstanden de laatste weken snel als gevolg van het uitblijven van regen in de tweede helft van april en begin mei. Op dit moment zijn de grondwaterstanden in grote delen van het land laag voor de tijd van het jaar en in het zuiden van Nederland worden lokaal zeer lage grondwaterstanden waargenomen. Dit is te zien in de grondwaterprognoses in de Droogteradar. (Groene Ruimte, 17 mei)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • In het Bargerveen is de waterhuishouding een van de grootste uitdagingen. Maar ook als het gebied nat genoeg is, komt het herstel van het hoogveen niet goed op gang. In een OBN-onderzoek is onderzocht of deze ontwikkeling versneld kan worden. (Nature Today, 17 mei)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Nu het al zo’n twee maanden amper regent, drogen boerenland en natuurgrond snel uit. Maar er zijn veel manieren om de droogte te bestrijden. (NRC, 15 mei)

  Lees meer: nrc.nl

 • Politieke partij PGP (Progressief Akkoord-GroenLinks-PvdA) heeft raadsvragen gesteld over het wegpompen van grondwater aan de Hogeweg en Lagekerk in Deurne. Daar wordt op twee plaatsen water aan de bodem onttrokken in verband met de nieuwbouw van een aantal appartementen. (DMG, 15 mei)

  Lees meer: dmg.nl

 • Het is droog de afgelopen maanden, erg droog. Zelfs zo droog, dat dit maar eens in de twintig jaar zou moeten voorkomen, zeggen de weermetingen van het KNMI. Een uitzonderlijke situatie, vertelt droogte-expert Niko Wanders. Maar wat betekent dat voor onze samenleving? (NH Nieuws, 9 mei)

  Lees meer: nhnieuws.nl