grondwater

 • Waterschap Hunze en Aa’s gaat volgend jaar consequent handhaven op de regels die gelden voor het beregenen met grondwater in het Drentsche Aa-gebied. In het verleden is er niet consequent gehandhaafd op de formele regels rond beregenen vanuit grondwater, aldus het waterschap. (Veldpost, 3 september)

  Lees meer: veldpost.nl

 • Zelfs als het de rest van het jaar non-stop pijpestelen regent, is dat niet genoeg om het grondwaterpeil te normaliseren. Tijd voor een ander waterbeheer, aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten. (Trouw, 3 september)

  Lees meer: trouw.nl

 • 2018 was een recordjaar qua droogte. En 2019 is niet veel beter. Wat doen de waterschappen ermee in De Langstraat, op de Naad van Brabant? Les 1: de tijd van luxe is voorbij. (BD, 2 september)

  Lees meer: bd.nl

 • In de rechtbank in Arnhem start vandaag de rechtszaak inzake het omstreden Vink-zand uit Barneveld. De rechter behandelt een verzoek van bewoners uit onder meer de Barneveldse woonwijken Eilanden-Oost en Veller om vertegenwoordigers van de firma Vink, de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld onder ede te mogen horen. (Barneveldse krant, 2 september)

  Lees meer: barneveldsekrant.nl

 • Wat is er aan de hand met de droogte die het oosten van ons land nog altijd plaagt? Augustus kende een hittegolf, maar ook een heleboel regen. Toch komt het grondwater in het oosten van het land maar niet op peil. Van een gebrek aan water is in Nederland geen sprake. We kunnen het alleen niet overal krijgen. „Het gaat om hoog versus laag.” (De Telegraaf, 31 augustus)

  Lees meer: telegraaf.nl

 • De gemeente Heerenveen is de afgelopen jaren ten onrechte niet door de provincie en andere overheden op de hoogte gesteld van de verhoogde cadmiumconcentraties op bedrijventerrein Haskerveen in Heerenveen. Dat zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen. Hij vindt dat de communicatie tussen overheden beter moet. (Friesch Dagblad, 30 augustus)

  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Wellicht moet er in de toekomst gebruik gemaakt worden van onconventionele drinkwaterbronnen, met andere zuiveringen dan we nu gewend zijn. In een eerste scenario-analyse van KWR en medewerkers van drinkwaterbedrijven zijn de risico’s en kansen voor de drinkwaterbedrijven, maatschappij en omgeving, wet- en regelgeving en de onderzoeksbehoefte in kaart gebracht. (H2O Waternetwerk ,29 augustus)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het Drents drinkwater staat flink onder druk. Jarenlange vervuiling door de landbouw en de industrie bereiken onze drinkwaterbronnen. Waterwin- en pompstations zijn aan het einde van hun leven. En 800 kilometer waterleiding moet worden vernieuwd. (RTV Drenthe, 26 augustus)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Het zwembadje tot de nok vol, na het zonnen een koude douche en ’s avonds nog even met de tuinslang langs de planten. Het is op warme dagen allemaal vanzelfsprekend in Nederland. Maar hoe lang nog? Het waterverbruik stijgt ieder jaar, terwijl iedere druppel schoon drinkwater energie kost. Vitens trekt aan de bel vanwege extreem waterverbruik. De Stentor volgde op de productielocatie in Zwolle de weg die ons drinkwater aflegt. (De Stentor, 23 augustus)

  Lees meer: destentor.nl

 • Bij het uitbaggeren en verruimen van de Twentekanalen wordt met een meetnetwerk van peilbuizen de grondwaterstand gemonitord. Na het baggeren wordt in kwelgevoelige gebieden langs het kanaal een nieuwe bodemlaag aangebracht die kwel tegengaat. Dit schrijft Rijkswaterstaat.(H2O Waternetwerk, 23 augustus)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschap Vechtstromen breidt het grondwateronttrekkingsverbod uit in de zones rond natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Andere waterschappen in Noord-Nederland zien de droogtesituatie langzaam verbeteren, al blijft het neerslagtekort aanzienlijk. In Flevoland is het waterpeil al weer een week normaal. (Nieuwe Oogst, 22 augustus)
  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • AALST - Voorlopig kan er geen besluit worden genomen over het ambitieuze plan om van het verpieterde winkelcentrum de Voldijn in Aalst weer wat moois te maken. Het grondwater in de omgeving is verontreinigd, zo bleek na peilingen van de provincie. De gemeente laat onderzoeken hoe de vervuiling het best kan worden verwijderd. Daarna komt de ontwikkeling van het winkelcentrum weer ter sprake. (Eindhovens Dagblad, 21 augustus)
  Lees meer: ed.nl

 • EDE Weet u het nog? De gemeenten Ede en Wageningen willen door de voormalige Enka-fabriek vervuild grondwater oppompen en vervolgens ongezuiverd in de Nederrijn lozen. Hoe ernstig vervuild dat grondwater is, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Waarom is dat onduidelijk? Omdat het niet goed onderzocht is. Waarom is het niet goed onderzocht? Dat is onduidelijk. (Ede Stad, 21 augustus)
  Lees meer: edestad.nl

 • Het heeft de laatste weken geregend, maar desondanks blijven Oost- en Zuid-Nederland en delen van Zeeland last houden van droogte. De grondwaterstanden herstellen zich niet, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Minister van Nieuwenhuizen sprak tijdens een werkbezoek aan de Achterhoek van een ‘heel naar gezicht’ en pleitte voor het beter vasthouden van water. (H2O Waternetwerk, 14 augustus)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Enschede - Als gevolg van een langdurig warmere periode, waarin ook nog eens weinig regen is gevallen, is het waterverbruik in Twente gedurende de maand juni dusdanig hoog geweest, dat Vitens de maandvergunningen heeft overschreden. Dit heeft Vitens bekendgemaakt. (Blik op Nieuws, 8 augustus)

   

  Lees meer: blikopnieuws.nl

 • Boeren maken gebruik van grondwater om te beregenen. Veel burgers kennen de daarvoor geldende regels niet en denken soms zelfs dat boeren water verspillen. Aan die onwetendheid wil LLTB-voorzitter Léon Faassen een einde maken. (Nieuwe Oogst, 2 augustus)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Waterschap Hunze en Aa's heroverweegt het beleid voor beregenen eind dit jaar. Dat meldt het dagelijks bestuur deze week in een brief aan boeren. (Nieuwe oogst, 1 augustus)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • De auteurs zijn Peter Voorn (ecoloog) en Corine Geujen (hydroloog) van Natuurmonumenten. Zij schreven deze bijdrage mede namens Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie. Met bufferzones waar het waterpeil hoog is kunnen natuurgebieden beschermd worden tegen verdroging. (Eindhovens Dagblad, 1 augustus)

  Lees meer: ed.nl

 • Vanaf morgen is het verboden om grondwater te onttrekken in en rondom kwetsbare natuur in Twente en een deel van Salland. Het gaat om het gedeelte ten zuiden van de Overijsselse Vecht. (rtv Oost, 31 juli)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Bij een installatie van boor- en gaswinningsbedrijf Wintershall DEA in Emlichheim, vlak over de grens bij Schoonebeek, is giftig water de bodem ingetrokken. (Dagblad van het noorden, 30 juli)

  Lees meer: dvhn.nl