klimaatadaptatie

 • Moet de veestapel krimpen? Krijgen boeren straks betaald voor het vastleggen van koolstof? Hoe zit dat nou precies met methaan in de korte kringloop? Drie cruciale vragen over landbouw en klimaat nader belicht, terwijl het kabinet broedt op maatregelen. (Boerderij, 9 april)

  Lees meer: boerderij.nl

 • De rioolwerkzaamheden aan de Dorpsstraat in Harskamp zijn in volle gang. Tussen de Smachtenburgweg en de Radioweg gingen de werkzaamheden maandag van start. Op dit stuk vervangt aannemer Dusseldorp een groot gedeelte van het riool. (Barneveldse krant, 6 april)

  Lees meer: barneveldsekrant.nl

 • De Nederlandse energiehuishouding gaat ingrijpend op de schop. Onze wijken worden volgens de kabinetsdoelstelling aardgasvrij en klimaatneutraal. De verduurzaming van de warmtevoorziening is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Welke mogelijkheden liggen er dan voor warmtebronnen zoals aardwarmte, aquathermie, biomassa en de restwarmte uit afvalverwerking en datacenters? (Duurzaamnieuws, 2 april)

  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • In Zwolse woonwijk Breecamp Noord zijn 40 gasloze huurwoningen opgeleverd die alle zijn voorzien van een nieuw rainwinnersysteem. Een rainwinner is een regenwaterschutting die wordt gebruikt als erfafscheiding. (H2O Waternetwerk, 26 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek vervangt van maandag 1 tot en met vrijdag 19 april het riool in de Dorpsstraat in Harskamp. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken kiest de aannemer voor een versnelde uitvoering van de werkzaamheden. (Barneveldse krant, 26 maart)

  Lees meer: barneveldsekrant.nl

 • Een uitgestelde klus kost de gemeente Haaren een lieve duit. 50.000 euro om precies te zijn. De nieuwe verharding aan de Helvoirtseweg stond op de gemeentelijke planning van afgelopen jaar. Maar de voorbereiding van dat karwei duurde langer dan gedacht. Nu kost dat karwei geen 175.000 maar 225.000 euro. (Brabants Dagblad, 23 maart)

  Lees meer: bd.nl

 • In de strijd tegen wateroverlast door heftige regenval zijn alle ogen gericht op de Prins Bernhardstraat in Deventer. Die werd donderdag onder water gezet. Met de uitkomsten van dat onderzoek kunnen overige straten in Deventer klimaatbestendig worden aangepakt. (De Stentor, 21 maart)

  Lees meer: destentor.nl

 • Gedempte sloten weer open maken zodat het water bij hoosbuien makkelijker weg kan. Het plaatsen van elf nieuwe peilpunten om de waterstand in de gaten te houden en het leggen van nieuwe riolering. Al twee jaar doen de gemeente Someren en waterschappen Aa en Maas en De Dommel er samen alles aan om Someren weerbestendig te maken. (Eindhovens Dagblad, 19 maart)

  Lees meer: ed.nl

 • Het is opvallend stil rond de financiële positie van de waterschappen. Ze staan voor 8 miljard euro in het krijt. Tijd om die schulden weg te gaan werken. (Dagblad van het Noorden, 18 maart)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Zonneschermen boven winkelstraten, holle wegen waar het water blijft staan, tegels uit de tuin en regentonnen er in. De Bredase klimaatwethouder Paul de Beer is klaar voor 'heftige' ingrepen. ,,Ik moet wel. De klimaatverandering is aan de gang. We moeten nu maatregelen nemen om daar niet al te veel last van te krijgen.'' (BN De Stem, 18 maart)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Waterschappen investeren de komende vier jaar jaarlijks zo'n 100 miljoen euro extra om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dat meldt de Unie van Waterschappen (UvW) vandaag. (Binnenlands Bestuur, 11 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De geesten worden in Soest geleidelijk rijp gemaakt voor grote veranderingen op energiegebied. Er zal nog veel moeten gebeuren om in 2050 energieneutraal, en in 2030 halverwege, te zijn. In regionaal verband trapt Soest even op de rem en lokaal blijkt de duurzaamheidslening aan particulieren een succes. (Soester Courant, 12 maart)

  Lees meer: soestercourant.nl

 • Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om via erfgoed voor dit soort uitdagingen oplossingen te zoeken. Gemeentes en provincies verdubbelen dit bedrag. ( De Gelderlander, 10 maart)

  Lees meer: gebiedsontwikkeling.nu

 • De bodem staat onder druk. Het is er al overvol en de komende dertig jaar zorgen vier ingrijpende ontwikkelingen voor nóg meer impact, met grote gevolgen. Adviesbureau Over Morgen stelt dat we onze leefwereld alleen duurzaam kunnen inrichten en rampen kunnen voorkomen als wij allen aandacht hebben voor de boven- én de ondergrond. (Binnenlands Bestuur, 7 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De Europese Commissie heeft op 26 februari haar beoordeling van de nationale stroomgebiedsbeheerplannen voor de periode van 2016-2021 gepubliceerd. Voor Europa als geheel blijkt er vooruitgang te zijn geboekt, maar er worden ook verbeterpunten genoemd waaraan de waterbeheerders de komende planperiode prioriteit moeten geven. Brussel vraagt Nederland met name om extra maatregelen in de landbouw. (Waterforum, 1 maart)

  Lees meer: waterforum.nl

 • Apeldoorn - Op dinsdag 26 februari jl vond in het Apeldoornse Dok Zuid een Watercafé-bijeenkomst plaats georganiseerd door waterschapspartij WaterNatuurlijk. Thema is "Klimaat in de stad". Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, legt het hoe en waarom van klimaatadaptatie uit. De gemeente Apeldoorn zorgt op verschillende manieren voor een evenwichtige waterhuishouding in de stad, zowel in periodes van droogte als bij hoosbuien. (Apeldoorns Stadsblad, 5 maart 2019)

  Lees meer: apeldoornsstadsblad.nl

 • Waterschap Aa en Maas gaat vanaf 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de Peelkanalen. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. Deze kanalen worden onder andere gebaggerd om water beter aan- en af te voeren. Zo kan er meer water naar de Peelregio voor landbouw en natuur. Ook Noord-Limburg en Noordoost-Brabant profiteren van deze extra wateraanvoer. (Land en water, 25 februari)

  Lees meer: landenwater.nl

 • 2018 was het ‘middenjaar’ van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Een jaar waarin we als UP zien dat de bodemwereld steeds meer de noodzakelijke aansluiting vindt bij maatschappelijke opgaven rond energie en klimaat. Ook daar is het besef inmiddels aangewakkerd dat kennis over bodem en ondergrond als systeem een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de opgaven. (Bodemplus, 25 februari)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De Stimuleringsregeling Ruimtelijk Adaptatie is eind januari geopend. Ik vind dit echt een fantastisch initiatief. Geïnteresseerde overheden hebben twee maanden de tijd om hun aanvraag in te dienen. Voor partijen met ver gevorderde plannen is dat wellicht genoeg, maar voor partijen die nog moeten beginnen? Ook andere stakeholders kunnen niet rechtstreeks meedoen en dat is jammer! (Binnenlands bestuur, 26 februari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Tussen maart en oktober wordt gewerkt aan de Diepenstraat in Tilburg. Er wordt een extra regenwaterriool aangelegd inde straat. Hoe de Diepenstraat er straks uit komt te zien is ongewis: of weer betonklinkers of asfalt. (Brabants Dagblad, 26 februari)

  Lees meer: bd.nl