klimaatadaptatie

 • De gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en drie waterschappen (Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Delfland) ondertekenden een intentieovereenkomst om de stad Rotterdam beter voor te bereiden op klimaatverandering. (H2O Waternetwerk, 25 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschap Hunze en Aa’s heeft in de droogteperiode in 2018 noodpompen bij drie gemalen geplaatst om het beheergebied van voldoende IJselmeerwater te voorzien. Hierdoor is de schade voor de landbouw, industrie, natuur en infrastructuur zo beperkt mogelijk gebleven. Momenteel onderzoekt het waterschap het toekomstige voorzieningenniveau. (Waterforum, 19 februari)

  Lees meer: waterforum.net

 • De klimaatverandering maakt het extra nodig om de bodem in goede conditie te houden. 'Kleine wijzigingen in gemiddelden geven grote veranderingen in weerextremen. Houd rekening met meer water en meer droogte over meerdere jaren', zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. 'Natte periodes worden natter en droge periodes droger.' (Nieuwe Oogst, 20 februari)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen. De droogte en een (dreigend) watertekort waren aanleiding een landelijke crisisorganisatie in te richten. Diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer willen weten hoe dat ging en daarom komt er een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. (Binnelands Bestuur, 14 februari)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Hoeveel neerslag kan een particulier terrein bergen? Daarvoor hebben STOWA en Stichting RIONED een uniforme scoringsmethodiek ontwikkeld. Zij zorgen hiermee voor een heldere onderbouwing van het hemelwaterlabel. (H2O Waternetwerk, 13 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het Rijk stelt in 2019 en 2020 eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar aan de mede-overheden. Hiermee kunnen ze maatregelen voorbereiden en pilots uitvoeren om in te spelen op het veranderende klimaat. “Een goede stimulans om hier echt mee aan de slag te gaan. De regeling is vooral gericht op samenwerking tussen gemeenten en waterschappen”, reageert Hugo Gastkemper, directeur stichting RIONED. (Waterforum, 5 februari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Besluiten over waterbeheer in rivierdelta's of berggebieden zijn vaak gebaseerd op technische afwegingen, zoals de hoeveelheid water en het kostenplaatje. Maar in tijden van klimaatverandering wordt besluitvorming over waterbeheer complexer. Een correcte kosten-baten analyse alleen is onvoldoende. (Groene Ruimte, 7 februari)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Waterschapspartij Water Natuurlijk vindt dat we de klimaatverandering zoveel mogelijk moeten beperken. Voorkomen kan niet meer. Daarom moeten we ons zo goed mogelijk aanpassen aan de klimaatverandering. Nietsdoen is geen optie. (De stad Amersfoort, 4 februari)

  Lees meer: destadamersfoort.nl

 • Bocholt, Münster, Hengelo (Ov.) en Zutphen gaan samen met de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel de effecten van extreme neerslag, hitte en droogte binnen stedelijk gebied bestrijden. Ze doen dit met steun van de Europese Unie in het project Waterrobuuste Steden (Wasserrobuste Städte). Tijdens het project worden in de vier steden 12 projecten uitgevoerd. (Zutphense Koerier, 30 januari)

  Lees meer: zutphensekoerier.nl

 • Hogere dijken, drijvende woningen, meterkast op de bovenverdieping. Volgens Peter Glas (62), de nieuwe deltacommissaris, moeten we hard werken om klimaatverandering het hoofd te bieden. ,,We moeten klimaatdoelen halen om het leefbaar te houden. Er is geen alternatief.’’ (AD, 26 januari)

  Lees meer: ad.nl

 • Toenemende schade door extreem weer en nog niet voorbereid zijn op het veranderende klimaat. Dat zijn volgens het nieuwe Global Risk Report 2019 de twee grootste mondiale risico’s. Dit rapport verscheen aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos. (Rijksoverheid, 23 januari)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • De invloed van de stedelijke groei op parken en de openbare ruimte was een belangrijk onderwerp tijdens het World Urban Parks Congres, dat afgelopen najaar plaatsvond in melbourne. Ook landschapsarchitecten Johan Vlug en Pieter Arkenbout, hoofd Landschapsarchitectuur & Stedenbouw bij Arcadis spraken tijdens dit congres. (Stadszaken, 23 januari)

  Lees meer: stadszaken.nl