klimaatadaptatie

 • Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie vormen het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Ze hebben het coalitieakkoord ‘Samen duurzaam verder’ gesloten. (De Brug, 14 mei)

  Lees meer: brugnieuws.nl

 • De gemeente Smallingerland trekt voor dit jaar een bedrag van bijna vier miljoen euro uit voor de riolering. (Drachtster Courant, 12 mei)

  Lees meer: drachtstercourant.nl

 • Met een extra investering voor het tegengaan van de gevolgen van extreme weersomstandigheden geeft minister Van Nieuwenhuizen dit jaar drie projecten een financiële ondersteuning uit een pot van €5,2 miljoen, als impuls voor klimaatprojecten. (Bouw en Uitvoering, 3 mei)

  Lees meer: bouwenuitvoering.nl

 • Earnewâld - Hogeschool Van Hall Larenstein en het Kenniscentrum Landschap van de RUG houden woensdag 8 mei het Schuilingcongres met als thema toekomst voor veen. (Drachtster Courant, 2 mei)

  Lees meer: drachtstercourant.nl

 • Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem – op sommige plekken zakt de bodem zelfs met enkele centimeters per jaar. Hoe kun je dit probleem zo lang mogelijk uitstellen en zorgen dat de maatregelen zo duurzaam mogelijk zijn? (alphens.nl, 2 mei)

  Lees meer: alphens.nl

 • Meerssen krijgt een rijksbijdrage van 3 miljoen euro om de ernstige wateroverlast in de gemeente aan te pakken. Meerssen diende samen met waterschap Limburg een projectvoorstel in en dat is goedgekeurd. Meerssen dient daarmee als ‘nationale gebiedspilot’. (Binnenlands Bestuur, 1 mei)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De gemeente Voerendaal start na de bouwvak met het afkoppelen van woningen aan de Minnegardsweg in Ubachsberg. Regenwater moet zo veel mogelijk buiten de riolering blijven. (De Limburger, 1 mei)

  Lees meer: limburger.nl

 • Een goed bodemgebruik is de basis van kringlooplandbouw. Een juist bodemgebruik draagt bij aan een hogere opbrengst, dient als buffer voor extreme weersomstandigheden, kan veel beter water opnemen en is beter bestand tegen droogte. (Rijksoverhried, 25 april)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Bodemdaling zorgt voor extra kwetsbaarheid bij wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Het wordt in Nederland een steeds grote probleem. De kosten voor waterbeheer en beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur kunnen oplopen tot miljarden euro’s. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Hier een aantal lessen uit de aanpak van Woerden en Rotterdam. (Stadszaken, 17 april)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • De belangrijke uitdagingen waar Groningen voor staat, of het nu gaat om klimaatverandering, economische ontwikkeling of om de energietransitie die ons van het gas afhaalt, ze hebben één thema gemeen: water. Daarom is de tijd aangebroken om water hoog op de politieke agenda te plaatsen. (Dagblad van het Noorden, 14 april)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het is goed mogelijk dat Nederland net als het Belgische Vlaanderen over een jaar of vijf al verplicht gaat stellen dat elk nieuwbouwhuis over zijn eigen regenwaterput beschikt. Dat water is geschikt om de wc mee door te spoelen, de tuin te sproeien en de auto te wassen. Het is noodzakelijk dat individuele burgers gaan meehelpen om de droogte door klimaatverandering te bestrijden. (Binnelands Bestuur, 5 april)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Om wateroverlast te voorkomen bij basisschool De Bron in Neerbeek, worden de plannen voor een waterbuffer bij de school verder uitgewerkt. (1 Limburg, 9 april)

  Lees meer: 1limburg.nl

 • Moet de veestapel krimpen? Krijgen boeren straks betaald voor het vastleggen van koolstof? Hoe zit dat nou precies met methaan in de korte kringloop? Drie cruciale vragen over landbouw en klimaat nader belicht, terwijl het kabinet broedt op maatregelen. (Boerderij, 9 april)

  Lees meer: boerderij.nl

 • De rioolwerkzaamheden aan de Dorpsstraat in Harskamp zijn in volle gang. Tussen de Smachtenburgweg en de Radioweg gingen de werkzaamheden maandag van start. Op dit stuk vervangt aannemer Dusseldorp een groot gedeelte van het riool. (Barneveldse krant, 6 april)

  Lees meer: barneveldsekrant.nl

 • De Nederlandse energiehuishouding gaat ingrijpend op de schop. Onze wijken worden volgens de kabinetsdoelstelling aardgasvrij en klimaatneutraal. De verduurzaming van de warmtevoorziening is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Welke mogelijkheden liggen er dan voor warmtebronnen zoals aardwarmte, aquathermie, biomassa en de restwarmte uit afvalverwerking en datacenters? (Duurzaamnieuws, 2 april)

  Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 • In Zwolse woonwijk Breecamp Noord zijn 40 gasloze huurwoningen opgeleverd die alle zijn voorzien van een nieuw rainwinnersysteem. Een rainwinner is een regenwaterschutting die wordt gebruikt als erfafscheiding. (H2O Waternetwerk, 26 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek vervangt van maandag 1 tot en met vrijdag 19 april het riool in de Dorpsstraat in Harskamp. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken kiest de aannemer voor een versnelde uitvoering van de werkzaamheden. (Barneveldse krant, 26 maart)

  Lees meer: barneveldsekrant.nl

 • Een uitgestelde klus kost de gemeente Haaren een lieve duit. 50.000 euro om precies te zijn. De nieuwe verharding aan de Helvoirtseweg stond op de gemeentelijke planning van afgelopen jaar. Maar de voorbereiding van dat karwei duurde langer dan gedacht. Nu kost dat karwei geen 175.000 maar 225.000 euro. (Brabants Dagblad, 23 maart)

  Lees meer: bd.nl

 • In de strijd tegen wateroverlast door heftige regenval zijn alle ogen gericht op de Prins Bernhardstraat in Deventer. Die werd donderdag onder water gezet. Met de uitkomsten van dat onderzoek kunnen overige straten in Deventer klimaatbestendig worden aangepakt. (De Stentor, 21 maart)

  Lees meer: destentor.nl

 • Gedempte sloten weer open maken zodat het water bij hoosbuien makkelijker weg kan. Het plaatsen van elf nieuwe peilpunten om de waterstand in de gaten te houden en het leggen van nieuwe riolering. Al twee jaar doen de gemeente Someren en waterschappen Aa en Maas en De Dommel er samen alles aan om Someren weerbestendig te maken. (Eindhovens Dagblad, 19 maart)

  Lees meer: ed.nl