klimaatadaptatie

 • Er is een enorme kans om onze zoetwatervoorraad te vergroten: opslagruimte genoeg op de Veluwe, betoogt Jos Peters, adviseur drinkwater. (De Volkskrant, 4 november)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • De iconische flat Hoog Lindoduin in Scheveningen ondergaat een grondige transformatie. Voor de aardgasloze verwarming en passieve koeling van de woningen worden 60 bronnen geboord die de individuele warmtepompen in de 182 woningen voeden. (Gawalo, 4 november)
  Lees meer: gawalo.nl

 • Het aantal voedselbossen in Nederland neemt toe. Voedselbossen combineren landbouw met natuur, en dragen zo bij aan de biodiversiteit. Er worden echter veel uitheemse soorten uitgeplant. Welke risico’s brengt dat met zich mee? (Nature Today, 5 november)

  Lees meer: naturetoday.com

 • De Prinsjesdagplannen van het kabinet bevatten geen verrassingen voor de waterschappen, zegt Rogier van der Sande. Zij zullen de komende tijd volop verder aan de slag moeten. De voorzitter van de Unie van Waterschappen is benieuwd wat het aangekondigde investeringsfonds zal betekenen voor waterbeheer en klimaatadaptatie. (H2O Waternetwerk, 18 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Steeds extremere buien die bovendien vaker voorkomen, dwingen de gemeente Woensdrecht tot maatregelen in de riolering om de inwoners droge voeten te laten houden. Kwetsbare plekken, zoals de Grensstraat in Putte, zijn bij een klimaatstresstest in kaart gebracht. (BN De Stem, 2 september)

  Lees meer: bndestem.nl

 • Het waterschap maait in en langs sloten nog nauwelijks. Om beter bestand te zijn tegen de klimaatverandering, laat het Waterschap Vallei en Vallei sinds kort zo veel mogelijk de begroeiing bij watergangen staan. ,,Wij maaien de oevers en bodem van watergangen alleen waar het moet om wateroverlast te voorkomen’’, zegt de woordvoerster van het waterschap. (De Gelderlander, 28 augustus)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Klimaatplannen - Gelderland wil voorop lopen, Limburg is terughoudend. Nu alle provincies hun klimaatambities hebben uitgesproken, is het tijd voor de volgende stap: „De confrontatie in de regio wordt spannend.” (NRC, 21 augustus)
  Lees meer: nrc.nl

 • Het Hoogheemraadschap Delfland stopt - voorlopig - met het stimuleren van vergroeningsmaatregelen in de buitenruimte. Delfland werd afgelopen half jaar zo veel groene daken, klimaatbestendige tuinen en regentonnen rijker, dat de beschikbare subsidiepot is uitgeput. (Schiedam 24, 20 augustus)
  Lees meer: schiedam24.nl

 • De aanleg van warmtenetten, zwaardere stroomkabels en de vervanging van rioolbuizen leveren problemen op onder de Nederlandse grond. De bodem zit nu al overvol met leidingen en kabels. Extra graafwerk gaat veel overlast geven en zal meer schade veroorzaken. (Algemeen Dagblad, 20 augustus)
  Lees meer: ad.nl

 • Windmolens zijn niet populair in de provincie. Maar in Groningen duiken nu molens op die wel de lokale goedkeuring wegdragen. Ze zijn van hout, slechts 15 meter hoog en lekker rustig. (NRC, 19 augustus)
  Lees meer: nrc.nl

 • Huizen moeten van het gas af en worden verduurzaamd is afgesproken in het klimaatakkoord. Daar komen subsidies voor. Maar geld is helemaal niet het grootste probleem, constateert Daphne van Paassen, een jaar nadat ze is begonnen met het verduurzamen van haar stadswoning uit 1895. (Volkskrant, 16 augustus)
  Lees meer: volkskrant.nl

 • Op het moment dat de rondleiding had moeten starten, klettert een gordijn van regen neer op het terrein van de excursie. “We beginnen gewoon binnen”, zegt rondleider Esmee Jiskoot monter. Maar de groep van de VU Amsterdam Summer School is er nog niet. Ze staan, blijkt later, te schuilen onder een brug. “Best gezellig eigenlijk”, zegt docent Oscar Widerberg bij binnenkomst, “dan sta je opeens met elkaar te praten over heel andere dingen.” (Advalas VU, 14 augustus)
  Lees meer: advalas.vu.nl

 • Warmtebedrijven slaan de handen ineen met milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties. De ambities en afspraken zijn vastgelegd in een Warmtepact, dat onlangs is ondertekend door Vattenfall, Eneco, Eteck en Veolia Nederland. Zij streven ernaar om in 2030 1,2 miljoen woningen aangesloten te hebben op een warmtenet. Daarnaast zeggen de partijen toe hun warmtenetten in 2040 volledig te hebben verduurzaamd. (Installatieprofs, 13 augustus)
  Lees meer: installatieprofs.nl

 • ‘Ja, het lijkt eenvoudig. Warm water door een leiding laten lopen. De Romeinen deden het al. Maar het is dus héél complex.’ (Technisch Weekblad, 1 juli)

  Lees meer: technischweekblad.nl

 • Een deel van de riolering in Winsum wordt vervangen. De werkzaamheden beginnen maandag 1 juli bij de Sint Michaelsberch en duren naar verwachting drie weken. (Leeuwarder Courant, 27 juni)

  Lees meer: lc.nl

 • Een vitale bodem is belangrijk voor de agrarische sector, natuur en samenleving. Het vernieuwde platform van Bodemnetwerk Brabant ondersteunt het beter omgaan met de bodem. (Nature Today, 20 juni)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Na 2027, het jaar waarin de KRW-doelen gerealiseerd moeten zijn, wil ze verder gaan met verbetering van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 20 juni)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) gaat aandacht besteden aan klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie, naast de traditionele onderwerpen van waterkwaliteit en waterveiligheid. (H2O Waternetwerk, 19 juni)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Studenten van de TU Delft onderzoeken in een proeftuin op welke manieren wateroverlast na hevige regenbuien tegengegaan kan worden. Eén van de mogelijke oplossingen is Drainmix, een ondergrond gemaakt uit as dat overblijft na de verbranding van restafval. (Duurzaam Bedrijfsleven, 18 juni)

  Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 • De 21 waterschappen in Nederland trekken voor de komende vier jaar gezamenlijk 100 miljoen euro per jaar extra uit om onder meer de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het geld is vooral bedoeld voor maatregelen die de gevolgen voor het waterbeheer moeten tegengaan, zoals bijvoorbeeld bodemdaling, extremer weer en verstedelijking. We bespreken de grote uitdagingen van dit moment met voorzitter Rogier van der Sande. (Stadszaken, 17 juni)

  Lees meer: stadszaken.nl