koolstof

  • Overheden en diverse organisaties zien het verhogen van het koolstofgehalte als gunstig voor zowel het tegengaan van klimaatverandering als het verbeteren van de voedselzekerheid. Maar deze effecten worden overschat, zeggen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en het Planbureau voor de Leefomgeving. (Nieuwe Oogst, 23 januari)
    Lees meer: nieuweoogst.nl

  • Friese en Overijsselse melkveehouders gaan koolstof vastleggen in hun grasland door het niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. De koolstof wordt vervolgens via CO2-certificaten verkocht. (Nieuwe Oogst, 26 juli)
    Lees meer: nieuweoogst.nl