leefomgeving

 • Met ruim achthonderd aangiften in de hand en nog zo’n tweehonderd die later worden ingediend, stapt advocaat Bénédicte Ficq woensdag binnen bij het functioneel parket in Amsterdam om aangifte te doen. (Het Parool, 19 mei)

  Lees meer: parool.nl

 • In 2030 moet de luchtkwaliteit in de IJmond voldoen aan de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. Daarmee wordt de leefomgeving in deze regio gezonder. Dat staat in de ‘Visie op een gezondere leefomgeving IJmond’, die de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen in samenwerking met de provincie Noord-Holland vaststelden op dinsdag 11 mei 2021. (Castricummer, 16 mei)

  Lees meer: castricummer.nl

 • De laatste tijd horen we de roep om de terugkeer van een ministerie voor Ruimte. Onder meer het College van Rijksadviseurs pleit in de publicatie ‘Een minister van ruimte’ al langer voor een centralere en integrale sturing. (Binnenlands Bestuur, 3 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) krijgt definitief vorm in 2019. Alles is ingericht op het bereiken van zoveel mogelijk maatschappelijk effect. De inzet richt zich vooral op de grootste risico’s voor mens en milieu. Hiermee komt de ILT tegemoet aan de verwachtingen van de samenleving. Dat staat in het Jaarverslag 2019 van de ILT dat op 20 mei naar de Tweede Kamer is verstuurd. (Inspectie Leefomgeving en Transport, 20 mei)
  Lees meer: ilent.nl