ondergrond

 • Op de Zunasche heide in Overijssel wordt de natuur versterkt en komt de natte lage heide weer in verbinding met de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug. Bij het uitvoeren van bodemboringen in het gebied ontdekten de Bosgroepen een bijzondere pingoruïne. In de laatste ijstijd ontstonden in Nederland pingo’s, waarvan de restanten, pingoruïnes, her en der nog terug te vinden zijn in het landschap. (Nature Today, 6 januari)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Vegetatie slaat koolstof op, de ondergrond geeft ons drinkwater en onze bodem produceert voedsel. Dat is natuurlijk kapitaal. Hoe kunnen we informatie over natuurlijk kapitaal gebruiken in plan- en besluitvorming? Daarover spraken honderd beleidsmakers van verschillende ministeries onlangs tijdens het webinar ‘Natuurlijk Kapitaal verbindt’. (Nature Today, 11 december)

  Lees meer: naturetoday.com

 • De monumentale entree van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam krijgt een innovatief systeem voor de opslag en het hergebruik van regenwater. Dit bestaat uit Bufferblocks en het biofiltersysteem Bluebloqs. (H2O Waternetwerk, 8 december)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Shell opende afgelopen vrijdag een nieuw zonnepark in Heerenveen. Als zonneparken goed worden beheerd, kan biodiversiteit daarvan profiteren. Naturalis werkt mee om de biodiversiteit op het park in kaart te brengen en te vergroten. (Nature Today, 28 november)

  Lees meer: naturetoday.com

 • Gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan samenwerken met zes bedrijven uit de energiesector om een groot deel van de regio te voorzien van aardwarmte (geothermie). Volgens de MRA kan in 2040 bijna een kwart van de gebouwen in het gebied met geothermie worden verwarmd. (Binnenlands Bestuur, 25 november)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De zoutwinning in de Waddenzee leidt volgens Frisia Zout in Harlingen niet tot schade. Tiltmeters houden de gevolgen in de gaten. (Leeuwarder Courant, 19 november)

  Lees meer: lc.nl

 • Het Schuttersveld in Leiden ligt twee weken open om de exacte plek van alle ondergrondse kabels en leidingen vast te stellen. (Leidsch Dagblad, 17 november)

  Lees meer: leidschdagblad.nl

 • Al jaren vermoedt de Stichting Herstel Oosterpark dat de grasvelden van het Oosterpark vol zitten met lood. Het spul vormt voor de gezondheid van jonge kinderen die op de velden spelen een gevaar. Stadsdeel Oost zou volgens de stichting fouten hebben gemaakt bij de renovatie van het park, waardoor de vervuilde ondergrond zich vermengd heeft met de bovengrond. De stichting liet zelf daarom een bodemonderzoek uitvoeren in het park. (NH Nieuws, 17 november)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Donderdagavond komt de gemeenteraad van Aa en Hunze bijeen voor een informatiebijeenkomst over mijnbouwactiviteiten in haar regio. (Dagblad van het Noorden, 16 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • In het buitengebied van Afferden en Siebengewald wordt van 18 november tot 6 januari onderzoek gedaan naar aardwarmte. (De Limburger, 16 november)

  Lees meer: limburger.nl

 • De provincie Overijssel trekt zeven miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig omdat de aanleg van deze netten op dit moment onvoldoende van de grond komt. (Brugnieuws.nl, 16 november)

  Lees meer: brugnieuws.nl

 • Muiderberg geheel verwarmen met warm water afkomstig uit het IJmeer. Dat hopen de gemeente Gooise Meren en de lokale energiecoöperatie WattNu voor elkaar te krijgen. Als alles volgens plan verloopt wordt er komend jaar gestart met het eerste deel, rondom de Eikenlaan. (NH Nieuws, 13 november)

  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Het onlangs gelanceerde funderingslabel is geen lang leven gegund. Het initiatief is alweer stopgezet. De stichting achter het label kreeg een stroom aan reacties van verontruste huiseigenaren te verwerken. (Wegwijs, 9 november)

  Lees meer: wegwijs.nl

 • De eerste bouwwegen zijn aangelegd, bruggen over de toekomstige centrale gracht worden geplaatst en het terrein wordt verhoogd, zodat er met de bouw van de eerste panden begonnen kan worden. De meest westelijke punt van het Zeeburgereiland - nu nog een zandvlakte - begint de eerste contouren te krijgen van wat over tien tot vijftien jaar de Sluisbuurt moet zijn. (AT5, 9 november)

  Lees meer: at5.nl

 • In Joël Lokaal trekt culinair journalist Joël Broekaert dit najaar een streep door Nederland op zoek naar de terroir van ons land. Van noord naar zuid onderzoekt Joël waar Nederland naar smaakt. Onderweg kruist hij de vijf bodems die Nederland rijk is: zeeklei, veen, rivierklei, zand en löss. Enkel gewapend met een grondboor en een gezonde trek, zoekt Joël dit tot de bodem uit. Letterlijk: want alles begint bij de ondergrond. (AGF, 4 november)

  Lees meer: agf.nl

 • In Zuid-Holland is opnieuw een opmerkelijke archeologische ontdekking gedaan. Dit keer bij voormalig Vliegveld Valkenburg. Het gaat hier om de resten van een Romeins verdedigingswerk uit de vroege 1e eeuw na Chr. Het betreft een Romeinse spitsgracht, een verdedigingswal en meerdere houten funderingen van vermoedelijke wachttorens en/of een poortgebouw. Dit alles is waarschijnlijk onderdeel van een groot Romeins kampement of misschien zelfs een fort. De archeologische vondsten zijn spectaculair en uniek voor Nederland te noemen. (Wassenaarders, 31 oktober)

  Lees meer: wassenaarders.nl

 • Lang deed Shell hier onderzoek naar boortechnologie, maar TNO nam het Rijswijkse lab over en vestigde er het Centrum voor Duurzame Geo-energie. Programmamanager Frank van Bergen vertelt over zijn bijzondere werkplek. (De Ingenieur, 30 oktober)

  Lees meer: deingenieur.nl

 • De eerste handtekeningen voor de City Deal Openbare Ruimte zijn gezet. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden gaan hierin samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken aan toekomstbestendige stedelijke gebiedsontwikkeling. (Stadszaken, 31 oktober)

  Lees meer: stadszaken.nl

 • Sinds eind september is het microseismisch meetnetwerk op Aardgasbuffer en Pekelwinning Zuidwending in gebruik. Het netwerk is geïnstalleerd om de ondergrondse zoutberg met daarin cavernes van EnergyStock en Nouryon te bewaken en meer data te verzamelen over de ondergrond. Een soortgelijk systeem heeft Nouryon al in gebruik rondom haar cavernes bij Heiligerlee. (Parkstad Veendam, 30 oktober)

  Lees meer: parkstadveendam.nl

 • Inwoners van de gemeente Deurne kunnen van begin november tot en met eind november last ondervinden van een onderzoek naar aardwarmte. Het landelijke SCAN programma verzamelt informatie in opdracht van de rijksoverheid over de ondergrond om in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. (DMG Deurne, 29 oktober)

  Lees meer: dmgdeurne.nl