ondergrond

 • Het aantal ruimtelijke opgaven in de openbare ruimte neemt de afgelopen jaren dermate toe, dat een nieuwe methode nodig is om al die ruimteclaims een plek te geven. Dit wordt uitgewerkt in het boek ‘Integrale ontwerpmethode openbare ruimte’, ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Recensent Agnes Franzen: “De noodzaak van een integrale aanpak tussen bovengrond én ondergrond neemt toe.” (Gebiedsontwikkeling.nu, 27 oktober)

  Lees meer: gebiedsontwikkeling.nu

 • Al een paar weken is het een hele bedrijvigheid aan de St. Sebastiaanskapelstraat. Archeologen van de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn daar bezig met minutieus onderzoek van de ondergrond. Op die plek, pal tegenover de historische hoeve De Plucksack, zijn de resten van meer dan 2500 jaar bewoningsgeschiedenis gevonden. (Nederweert24, 26 oktober)

  Lees meer: nederweert24.nl

 • Veel van het gepubliceerde onderzoek naar zoetwaterbellen in de duinen en zoetwaterlenzen in het achterland richt zich op het verzadigde waterpakket. Dit onderzoek laat zien dat processen in de onverzadigde zone en atmosfeer ook een belangrijke invloed kunnen hebben op de verschijnselen in het verzadigde grondwater. (H2O Waternetwerk, 15 oktober)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Dit oude landschap werd al door generaties wetenschappers bezocht. Nu is ontdekt dat dit mogelijk de oudst bekende plek is waar een rots is neergestort. (National Geographic, 9 oktober)
  Lees meer: nationalgeographic.nl

 • Namens de samenwerkingspartners rond het Uitvoeringsprogramma
  Bodem en Ondergrond 2016-2020 nodig ik je van harte uit voor:

  Follow UP Festival
  “Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem”. (Bodem+, 22 september)

  Lees verder: bodemplus.nl

 • Op verschillende plekken in het noordelijke deel van de Sintrale As ontstaan scheuren in het asfalt. Het stelt de drie betrokken aannemers en de provincie voor een raadsel. Zij stellen onderzoeken in. (Friesch Dagblad, 30 september)
  Lees meer: frieschdagblad.nl

 • Het gat wat gisteren in de Halkade ontstond kwam door een verzakking van de ondergrond. Zeehaven IJmuiden NV is eigenaar van de Halkade en is inmiddels druk bezig met het achterhalen van de exacte oorzaak en het repareren van het ontstane gat. (NH Nieuws, 17 september)
  Lees meer: nhnieuws.nl

 • Voor zowel het opstellen van een adaptatiestrategie als bij het uitkiezen van geschikte adaptatiemaatregelen is het belangrijk om ook te kijken naar de functies en eigenschappen van de bodem en ondergrond. In dit artikel wordt uitgelegd waarom de bodem en ondergrond zo belangrijk zijn bij klimaatadaptatie en waar bodem- en ondergrondinformatie te vinden is. (H2O Waternetwerk, 14 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Grote steden in Nederland werken aan plannen voor minder steen en asfalt in de stad. Dat blijkt uit een rondgang van BNR. Duidelijk is dat de harde ondergrond plaats moet maken voor groen, om de stad beter voor te bereiden op klimaatverandering. (BNR, 5 augustus)
  Lees meer: bnr.nl

 • Veel informatie over de Nederlandse bodem en ondergrond komt samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Als Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, maken wij de BRO. Door de innovatieve GDN modellen is het mogelijk om relevante visualisaties van gebruik van de ondergrond te maken. Een krachtige manier om steeds beter zicht te krijgen op de koppeling tussen de ondergrond en de bovengrond. Een kennisveld waarmee de GDN al geruime tijd (inter)nationale frontrunner is. We zijn dan ook verheugd dat de BRO-praktijkvoorbeelden de eerste prijs hebben gewonnen in de categorie 3D GIS-kaarten van Esri en feliciteren alle samenwerkingspartners met dit mooie resultaat. (Emerce, 22 juli)
  Lees meer: emerce.nl

 • Het is heet in Siberië. Zo heet dat de permafrost, de eeuwig bevroren ondergrond in het gebied, sneller en dieper smelt dan ooit tevoren. En dat heeft desastreuze gevolgen. “Dit probleem kan niet regionaal of lokaal worden opgelost. Dit vraagt om een wereldwijde aanpak.” (Trouw, 22 juli)
  Lees meer: trouw.nl

 • De Rijksoverheid gaat in augustus opnieuw onderzoek uitvoeren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug om informatie te verzamelen over de ondergrond. Met de uitkomsten van het onderzoek kan nauwkeuriger worden ingeschat waar de winning van aardwarmte in Nederland mogelijk is. Twee onderzoekslijnen doorkruisen de gemeente in de buurt van Driebergen-Rijsenburg. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving krijgen over de werkzaamheden nog een brief toegestuurd. (Nieuwsblad de Kaap, 15 juli)
  Lees meer: nieuwsbladdekaap.nl

 • De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft een schat aan informatie van de Nederlandse ondergrond. Sinds kort kan geologisch Nederland beschikken over een vernieuwde standaard met definities van gesteentelagen; in geologische termen de ‘Stratigrafische Nomenclator’. (TNO, 19 juni)
  Lees meer: tno.nl

 • Warmtenetten, elektriciteitsnetten, woningbouw: opgaven die ruimte vragen. Ook onder de grond. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) maakt via metingen en 3D-modellen zichtbaar wat zich waar bevindt. (Binnenlands Bestuur, 11 juni)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Waterschap Rivierenland en aannemerscombinatie De Betuwse Waard is deze week in Andelst gestart met het aanbrengen van plastic damwanden in de Waaldijk. Op de proeflocatie wordt over een lengte van 30 meter op een diepte van 12 meter een plastic damwand aangebracht. De plastic delen gaan met een stalen frame met exact dezelfde vorm naar beneden. Als het plastic op diepte zit, komt het stalen frame weer omhoog. (Waterforum, 28 mei)
  Lees meer: waterforum.net

 • Het grootste deel van de schade aan 340 huizen langs kanaal Almelo - de Haandrik is niet veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal tussen 2011 en 2016. Dat is de uitkomst van het onderzoek van TNO en Deltares. (Tubantia, 26 mei)
  Lees meer: tubantia.nl

 • "Stel je voor: je bent een rugstreeppad in de prachtige uitgestrekte duinen van Noord-Holland. Dan ontstaat het plan, om in uw favoriete leefgebied, de duinen rond Zandvoort, een oud racecircuit nieuw leven in te blazen", vertelt Dolf Jansen in De Nieuws BV. (NPO Radio 1)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • Als hulpmiddel voor gebruikers van regionale gegevens en indelingen geeft het CBS twee kaarten uit in PDF formaat. De provinciale indeling en COROP indeling bevatten elk de regionale indeling met de gemeentelijke indeling als ondergrond. Per regionale indeling is aangegeven welke gemeenten ertoe behoren. (CBS, 24 maart)
  Lees meer: cbs.nl

 • Het is niet de standaard om bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijk beleid terwijl deze beleidsvorming de fysieke leefomgeving wel raakt. En dus een plek in de omgevingsvisie zou moeten krijgen. Daarom zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en onderzoeksinstituut Deltares het project 'Bodem en Ondergrond Gemeentelijke Omgevingsvisies' (BOGO) gestart.
  (Groene Ruimte, 31 januari)
  Lees meer: groeneruimte.nl

 • De minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, wil vanaf 2022 gegevens van bodemverontreiniging gaan opnemen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De toegankelijkheid van betrouwbare gegevens over bodemverontreinigingen zal hierdoor sterk verbeteren, wat van groot belang is voor een snelle en zorgvuldige uitrol van onder andere (telecom)infrastructuur. (Telecompaper, 21 januari)
  Lees meer: telecompaper.com