pfas

 • De overheid werkt naar eigen zeggen 'met man en macht' om knelpunten op te lossen die veel bouwbedrijven, grondverzetters en baggeraars ondervinden. De bedrijven moeten aan strenge normen voldoen wanneer ze grond verplaatsen die is vervuild met chemische stoffen die bekendstaan onder de verzamelnaam PFAS. (Binnnelands Bestuur, 23 oktober)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS): een ingewikkelde naam voor een verzameling van zo’n 6000 chemische stoffen. Ze zijn nauwelijks afbreekbaar en worden al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkeld en toegepast. Jaren geleden al wezen toxicologen op de grote giftigheid en slechte afbreekbaarheid van PFAS. (Reformatorisch Dagblad, 23 oktober)

  Lees meer: rd.nl

 • Terwijl de gevolgen van de stikstof-uitspraak nog pijnlijk voelbaar zijn voor veel bedrijven, legt de stof PFAS nu ook op grote schaal projecten en bedrijven stil. Getroffen bedrijven staan in de startblokken om in Den Haag te protesteren. Zes vragen en antwoorden over de PFAS-perikelen. (De Ondernemer, 23 oktober)

  Lees meer: deondernemer.nl

 • De overheid werkt "met man en macht" aan de knelpunten die veel bouwbedrijven, grondverzetters en baggeraars ondervinden sinds ze aan strenge normen moeten voldoen wanneer ze grond verplaatsen die is vervuild met bepaalde chemische stoffen: PFAS. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is over de problemen in gesprek met bedrijven en lagere overheden. Ze wil snel oplossingen vinden, verzekert haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (Dagblad van het Noorden, 23 oktober)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Door de strenge PFAS richtlijnen wordt het steeds moeilijker om van je grond af te komen. Verschillende Grondverzetbedrijven en grondbanken nemen geen grond meer in of verhogen de prijzen. Dat blijkt uit rondgang van BNR langs verschillende partijen. (BNR, 23 oktober)

  Lees meer: bnr.nl

    

 • Baggeraars, bouwondernemers, grondverzet, loonwerkers, hoveniers: ze luiden de noodklok. Sinds geen bedrijf nog zand of slib durft te verplaatsen uit angst voor PFAS, liggen projecten stil. Na de stikstof- worden deze ondernemers nu ook getroffen PFAS crisis. ‘Ik ben bijna failliet.’ (VNO NCW, 23 oktober)

  Lees meer: vno-ncw.nl

 • De onrust in de grond- en bouwsector neemt toe door stikstof en PFAS. ,,Het wordt druk op 30 oktober in Den Haag”, denkt Erik van Aaken van branche-organisatie Cumela Brabant. (Eindhovens Dagblad, 22 oktober)

  Lees meer: ed.nl

 • De laatste tractoren hebben het Malieveld nog maar net verlaten of Den Haag kan zich opmaken voor alles wat kan rijden uit de bouwsector. Want in navolging van de boeren dreigen ook de bouwers met acties. Zij vrezen voor hun voortbestaan nu honderden projecten in de woningbouw, de wegenbouw en in de baggersector stil liggen. (NOS, 22 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis heeft een voorlopig contract getekend met het Australische waterzuiveringsbedrijf Evocra. De twee partijen gaan onderhandelen over een exclusieve licentie voor Arcadis op de techniek van Evocra voor PFAS. (De Telegraaf, 22 oktober)

  Lees meer: telegraaf.nl

 • Na de stikstofcrisis is er een nieuwe ontwikkeling die de bouwwereld in zijn greep houdt. Per 1 oktober moet iedere schep grond die verplaatst wordt, gemeten worden op de aanwezigheid van niet afbreekbare chemische stoffen (PFAS). (RTV Noord, 21 oktober)

  Lees meer: rtvnoord.nl

 • Aannemers en werknemers uit de bouw, infrastructuur en transportsector houden op 30 oktober in Den Haag een protest. Volgens Actiegroep Grond in Verzet moet er iets gebeuren aan de regelgeving rond stikstof, maar vooral ook over PFAS. Wat zijn dat voor stoffen? En is dit een nieuw groot probleem voor de bouw? (Leeuwarder Courant, 22 oktober)

  Lees meer: lc.nl

 • We hebben een nieuw milieuprobleem: PFAS. Dat zijn giftige stofjes die in de bodem en het water zitten en die bijna niet vergaan. Van sommige PFAS krijg je mogelijk kanker. (Dagblad van het Noorden, 21 oktober)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Na de boeren gaat nu ook de bouwsector demonstreren tegen de stikstofaanpak. Op 30 oktober wil de actiegroep Grond in Verzet naar het Malieveld in Den Haag. "Het hele debat ging over de landbouw, maar de minister lijkt niet te beseffen hoe groot de nood is bij onze bedrijven", zeggen de initiatiefnemers op hun website. (RTL nieuws, 20 oktober)

  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • Tientallen bouwprojecten en baggerwerkzaamheden zijn uitgesteld of stilgelegd omdat er PFAS in de grond zit. Deze chemische stof, iets ander dus dan stikstof, gebruiken we al jaren, maar is nu een probleem door aangescherpte regels. En die gooien een hoop roet in het eten van de bouwers. Banen en omzet staan op de tocht. (RTL Z, 17 oktober)

  Lees meer: rtlz.nl

 • Lekkende vaten met kankerverwekkend gif dreigen afvalbedrijf Rutgers Milieu in Doetinchem de das om te doen. De gemeente wil dwangsommen opleggen om het bedrijf te dwingen de vaten op te ruimen, maar het bedrijf zegt de boetes niet te kunnen betalen en failliet te gaan als de gemeente doorzet. (De Gelderlander, 19 oktober)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Den Haag kan zich opmaken voor opnieuw een mogelijk grote demonstratie tegen het kabinet. Bouw- en infra-ondernemers hebben voor woensdag 30 oktober een landelijke actiedag aangekondigd, die moet plaatsvinden op het Malieveld. Op Facebook hebben zich in een paar dagen al meer dan duizend deelnemers gemeld en vele duizenden mensen zijn geïnteresseerd. (NOS, 20 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Het ging deze week vooral over stikstof, maar de bouwsector breekt zich ook het hoofd over een andere stof: PFAS. Bedrijven die rivieren en sloten uitbaggeren, grond verplaatsen of bijvoorbeeld wegen bouwen kunnen door deze stof niet aan het werk. (NOS, 19 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Staatssecretaris Van Veldhoven gaat nog dit jaar praktische werkconferenties organiseren om aannemers, baggeraars, gemeenten en andere betrokkenen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor het gebruik van grond waarin PFAS zit. (Reformatorisch Dagblad, 18 oktober)

  Lees meer: rd.nl

 • Op veel plaatsen in de regio is het moeilijk geworden grond te storten. De oorzaak zijn nieuwe regels voor de behandeling van vervuilde grond. Dat blijkt uit een rondgang van ‘De Gelderlander’ langs gemeenten en inzamelpunten. (De Gelderlander, 21 oktober)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Voor PFAS (per- en polyfluoralkyl stoffen) zijn op dit moment geen duidelijke, officiële interventiewaarden voorhanden. De huidige ad-hoc interventiewaarden uit de RIVM-rapporten uit 2016 voor PFOS en uit 2018 voor PFOA zijn achterhaald door de recente publicatie van risicogrenzen voor PFAS. Voor een goede inschatting van risico’s en saneringsnoodzaak bij historische gevallen is behoefte aan goed onderbouwde toetsingswaarden op interventiewaardeniveau.

  De maatgevende risicogrenswaarden zijn op een enkele uitzondering na inmiddels bekend en de methodiek van het afleiden van interventiewaarden ligt eveneens vast (NOBO 2008). Als Expertisecentrum PFAS hebben we op basis van deze methodiek het interventiewaardeniveau of het indicatieve niveau voor ernstige verontreiniging (INEV) voor PFOS, PFOA en GenX afgeleid. (Expertisecentrum PFAS, 17 oktober)

  Lees meer: expertisecentrumpfas.nl