pfas

 • Het maakt Andries Jumelet uit Yerseke woedend: de lozing van schadelijke stoffen in de Westerschelde. Maar hij hoopt op een ommekeer. De provincie Zeeland heeft nu een ultimatum gesteld en eist actie van het bedrijf. (1 vandaag, 10 september)

  Lees meer: 1vandaag.nl

 • Poly- en perfluoralkylstoffen, oftewel PFAS. Het zijn chemische stoffen die gebruikt worden om producten water-, vuil-, stof- of vetafstotend te maken. 80 procent van de zonnepanelen die verkocht worden, bevat PFAS. (Solar Magazine, 10 september)
  Lees meer: solarmagazine.nl

 • De provincie laat bij tien bedrijven het afvalwater controleren op illegale lozingen van kankerverwekkende PFAS-stoffen. Het chemische bedrijf 3M in Antwerpen heeft toegegeven dit soort stoffen te hebben geloosd en de provincie wil weten of er ook Zeeuwse bedrijven bij betrokken zijn. (Omroep Zeeland, 9 september)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Gedeputeerde Dick van der Velde van de provincie Zeeland maakt zich zorgen over het dossier rond de kankerverwekkende Pfas-stoffen, die in hoge mate in de Westerschelde en in het Kanaal van Gent naar Terneuzen blijken te zitten. (Omroep Zeeland, 9 september)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Sportvissers maken zich niet druk als het gaat om de PFAS-waarden in de Westerschelde. Dat geldt ook voor schipper Andreas Peeters die met zijn schip De Zeearend met sportvissers regelmatig de Westerschelde op vaart. (Omroep Zeeland, 8 september)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De provincie laat bij tien bedrijven in Zeeland onderzoeken of er PFAS in het afvalwater zit. Het resultaat wordt binnen twee weken verwacht. (PZC, 8 september)
  Lees meer: pzc.nl

 • De normen voor toxische stoffen in het rivierwater moeten worden aangescherpt, want deze stoffen breken amper af. Deze waarschuwing komt van de rivierdrinkwaterbedrijven. Intussen wordt de lithiumwinning voor autobatterijen in Zuid-Duitsland een nieuw gevaar voor de drinkwaterkwaliteit. (Trouw, 6 september)
  Lees meer: trouw.nl

 • Stop met de ontpoldering van de Hedwigepolder als de Belgen schadelijke stoffen - zoals PFAS - blijven lozen op de Westerschelde. Dat stelt Andries Jumelet voor, raadslid voor de ChristenUnie in Reimerswaal. Jumelet is helemaal klaar met Antwerpen dat volgens hem 'willens en wetens' toelaat hoe onze Westerschelde naar de knoppen wordt geholpen. (Omroep Zeeland, 6 september)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Belangrijke onderhoudsstop voor verantwoorde en veilige productie duurt enkele maanden. (Dordrecht.net, 30 augustus)
  Lees meer: dordrecht.net

 • Het begon allemaal in het voorjaar van 2019, de actie Retour Afzender. De actie werd vanuit de plaatselijke PvdA-afdeling opgezet en elke week toog er een groepje mensen op de fiets over de Baanhoekbrug naar Dordrecht met emmertjes met vervuilde grond naar het Dordtse Chemours. Op die manier brachten de actievoerders de vervuilde grond uit Sliedrecht terug naar de vervuiler. Dit weekeinde gingen de actievoerders voor de 75e keer op pad met emmertjes vervuilde grond. (Het Kompas Sliedrecht, 25 augustus)
  Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

 • De voorbije weken werden in opdracht van het FAVV, de Universiteit Antwerpen en ERM (voor 3M) 3 onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd waarbij de aanwezigheid van PFAS in voedingsproducten werd gemeten. De methodologie was telkens gelijkaardig waardoor de metingen erg complementair zijn. Over de
  drie onderzoeken werden stalen van eieren, vlees, groenten, fruit en gewassen genomen. Ieder staal werd geanalyseerd op de aanwezigheid van PFAS, met bijzondere aandacht voor PFOS. (AGF, 23 augustus)

  Lees meer: agf.nl

 • Oud-Statenlid Johan Robesin uit Hoek heeft aangifte gedaan bij de politie van de ernstige PFAS-vervuiling van de Westerschelde. Hij noemt het een "milieudelict waardoor gezondheid en economie in Zeeland schade oplopen". (Omroep Zeeland, 23 augustus)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Vanaf eind juli zijn onderzoekers bezig bij een aantal moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Daar verzamelen ze monsters van groente en fruit, sloot- en regenwater en de bodem. Deze worden met de nieuwste technieken onderzocht op de stoffen PFOA en GenX. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over het eten uit eigen tuin in de omgeving van Chemours/DuPont. (Dordrecht.net, 19 augustus)

  Lees meer: dordrecht.net

 • Nu anti-aanbakpannen een slechte naam hebben gekregen, moeten we op zoek naar alternatieven. Of is die teflonlaag toch niet zo slecht? (Volkskrant, 2 augustus)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Er zijn geen aanwijzingen dat de vervuiling van de Westerschelde negatieve effecten heeft op natuur- en recreatiegebied Waterdunen tussen Breskens en Groede. Dat antwoordt het college van Gedeputeerde Staten op vragen van François Babijn van de Partij voor Zeeland. (PZC, 30 juli)

  Lees meer: pzc.nl

 • De gemeenteraad van Reimerswaal is dinsdag eensgezind: er moet een einde komen aan de lozing van schadelijke PFAS-stoffen in de Westerschelde. "De vervuiling moet onmiddellijk stoppen", vindt Andries Jumelet (ChristenUnie) en de overige 16 aanwezige raadsleden zijn het roerend met hem eens en dienen samen een motie in. Reimerswaal loopt daarmee voorop als Zeeuwse gemeente aan de Westerschelde. (Omroep Zeeland, 21 juli)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. De samenleving draait op voor zowel de milieu- als economische schade. Bovendien schaadt het de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dit staat in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 dat vandaag is overhandigd aan de Strategische Milieukamer. (Politie, 22 juli)

  Lees meer: politie.nl

 • De gemeenteraad van Hulst wil dat Rijkswaterstaat en andere instanties zo snel mogelijk maatregelen nemen om te voorkomen dat nog langer vervuild water uit de Westerschelde het nieuwe buitendijkse natuurgebied bij Perkpolder instroomt. (Omroep Zeeland, 16 juli)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Een recentelijk gepubliceerde wegwijzer voor opkomende stoffen moet duidelijk maken hoe te handelen als er (mogelijk) schadelijke stoffen worden aangetroffen in oppervlaktewater. Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven werden in de afgelopen jaren meermaals geconfronteerd met onbekende stoffen en met nieuwe informatie waaruit de schadelijkheid van stoffen bleek. Stoffen als PFAS, Pyrazool, Melamine en GenX zijn hier voorbeelden van. Het bleek in deze gevallen lang niet altijd duidelijk wie nou precies wat moest doen. (VEMW, 14 juli)

  Lees meer: vemw.nl

 • De gemeente Helmond gaat vrijdag beginnen met nieuw onderzoek naar PFAS in de volkstuintjes aan de Deltaweg in Helmond. De gemeente laat adviesbureau Arcadis monsters nemen van de groenten en het fruit in de volkstuintjes om te controleren hoeveel PFAS er zit. Het onderzoek gaat een paar dagen duren. (Omroep Brabant, 15 juli)

  Lees meer: omroepbrabant.nl