pfas

 • Gemeenten moeten direct actie ondernemen om de vervuiling met PFAS op hun grond in kaart te brengen, zodat afgegraven grond weer naar gronddepots vervoerd kan worden. Dat zegt belangenvereniging Transport- en Logistiek Nederland (TLN). Volgens TLN weten overheden zich geen raad met de PFAS-regels. (Binnenlands Bestuur, 17 oktober)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • De kunstgrasbranche neemt de signalen over Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat giftige PFAS-stoffen in de vezels van kunstgras zijn aangetroffen serieus, maar vindt dat het niet nodig is om ongerust te worden. ,,Die stofjes zitten ook in Tefal-pannen en daar eten we al tientallen jaren uit. Bovendien controleert het RIVM het kunstgras regelmatig.” (De Stentor, 17 oktober)

  Lees meer: destentor.nl

 • In welke producten zijn de onverwoestbare chemische PFAS-stofjes allemaal verwerkt? Dat laat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitzoeken. GroenLinks wil bovendien van de minister weten of de giftige stoffen, die in de bouwwereld in Oost-Nedeland voor grote problemen zorgen, in kunstgrasvelden voorkomen. (De Stentor, 14 oktober)

  Lees meer: destentor.nl

 • Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben de regels voor de hoeveelheid PFAS voor grond aangepast en hiermee lijkt er naast stikstof nog een probleem te ontstaan voor de woningbouw in Zuidplas. (Gouwe IJssel Nieuws, 14 oktober)

  Lees meer: gouweijsselnieuws.nl

 • PFAS, een verzameling van chemische stoffen, legt op grote schaal bedrijven stil; baggeraars, grondverkopers, hoveniers en ook de bouw- en transportsector hebben een groot probleem. (Trouw, 13 oktober)

  Lees meer: trouw.nl

 • Het zit in anti-aanbakpannen, in waterafstotende kleding, aan de binnenkant van pizzadozen zelfs: de stof PFAS. Het is na stikstof een nieuwe bedreiging voor bouwprojecten en onderhoud van infrastructuur. (NOS, 12 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Een integrale aanpak van de PFAS-stofgroep in grond en baggerspecie vereist een samenhangend beleid op het gebied van water, bodem, afval en lucht. Daarvoor zijn meetgegevens nodig die nu door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzameld en geanalyseerd worden. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil van het huidige tijdelijke handelingskader toe naar een definitief kader voor PFAS. (Groene Ruimte, 10 oktober)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • In de Meeslouwerplas in het recreatiegebied Vlietland is waarschijnlijk vervuilde bagger en mogelijk ook het giftige PFAS gestort. Dat leidt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland onder meer af uit een uitzending van het programma Zembla. De partij heeft er vragen over gesteld aan het provinciebestuur en wil dat de stort van vervuilde grond onmiddellijk stopt. (Het krantje online, 10 oktober)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl

 • Op 9 oktober 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een kamerbrief verstuurd over het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Daarbij gaat zij in op knelpunten die in de praktijk spelen en geeft zij een doorkijk naar een definitief handelingskader in de loop van 2020. (Bodem+, 10 oktober)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Door de aanwezigheid van schadelijke PFAS-stoffen in de bodem ligt veel grondwerk stil. De branchevereniging luidt de noodklok: een massaontslag onder baggeraars, grondverzetbedrijven en hoveniers dreigt. Waar kennen we dat van? Juist, de stikstofcrisis. Die legt ook duizenden bouwprojecten lam. Welke banen staan er op de tocht? (De Stentor, 10 oktober)

  Lees meer: destentor.nl

 • De grond- en baggerwereld in Oost Nederland ligt al maanden plat vanwege onverwoestbare PFAS-stoffen. Alhoewel, onverwoestbaar? Amerikaanse onderzoekers hebben een bacterie ontdekt die de stoffen grotendeels afbreekt: ‘Acidimicrobium bacterium A6'. Hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer is hoopvol: ,,Dit is echt héél verrassend, het zou een doorbraak kunnen zijn.’’ (De Stentor, 5 oktober)

  Lees meer: destentor.nl

 • PFAS: ooit een wondermiddel, nu een risico voor volksgezondheid en milieu. Deze week gingen daarom nieuwe maatregelen in. De gevolgen voor de (water-)bouwsector zijn groot. Zes vragen en antwoorden. (Eindhovens Dagblad, 6 oktober)

  Lees meer: ed.nl

 • In september verscheen in Trouw het bericht dat een chemisch goedje bouwprojecten stillegt. Dat goedje heeft de afkorting PFAS en zit in de bodem, in het grondwater, jassen, tapijten en pannen. Een verontruste lezer merkt op dat PFAS ook in bakpapier zit. Kortom: PFAS is overal. Dat vraagt om meer uitleg. Kunnen we nog wel bakpapier gebruiken? Hoe gevaarlijk is PFAS? Een belletje met het RIVM biedt verheldering. (Trouw, 4 oktober)

  Lees meer: trouw.nl

 • Waterschappen op kosten gejaagd en vertraagde projecten door nieuwe strenge norm voor chemische PFAS-stoffen in bodem en water. (Eindhovens Dagblad, 3 oktober)

  Lees meer: ed.nl

 • Chemours in Dordrecht gaat de grondwaterzuivering uitbreiden. Het chemiebedrijf koppelt een tweede koolstofbedfilter aan de bestaande koolstoffiltering van het grondwater. Zo voorkomt Chemours de verspreiding van fluororganische stoffen die al langer in het grondwater onder het fabrieksterrein zitten. (Waterforum, 30 september)

  Lees meer: waterforum.net

 • Problemen met strenge norm voor PFAS-stoffen worden steeds groter. Grondbedrijven en hoveniers worstelen met nieuwe regelgeving. (Eindhovens Dagblad, 3 oktober)

  Lees meer: ed.nl

 • Het baggeren in Lelystad en Urk wordt een jaar uitgesteld door nieuwe milieuregels. Grond of baggerslib mag alleen nog worden verplaatst als het gecontroleerd is op de chemische stoffen PFAS, en dat kost veel tijd. (Omroep Flevoland, 29 september)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat er onvoldoende zicht is op de verspreiding van FRD (GenX-stof) in afvalstromen. Aanleiding voor deze conclusie is de vondst van FRD-besmettingen bij het afvalverwerkende bedrijf Suez Almelo, waarvan de herkomst niet kon worden getraceerd. (H2O Waternetwerk, 25 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het bleef de afgelopen maanden nog wat onderbelicht. Maar bouwers en baggeraars hebben misschien nog wel meer last van het chemische goedje PFAS, dan van de geschrapte stikstofregelgeving. (Trouw, 26 september)

  Lees meer: trouw.nl

 • Grondverzet in gemeenten en waterschappen loopt steeds vaker vast door de nieuwe regelgeving voor grondvervuiling door poly- en perfluoralkylstoffen (Pfas), stoffen die ook in anti-aanbaklagen en in blusschuim voorkomen. Overheden en bouwpartijen worden na de problemen met de stikstofnormen nu geconfronteerd met een nieuwe maatregel die bouwwerkzaamheden flink kan vertragen. (Binnenlands Bestuur, 24 september)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl