pfas

 • Bij het gebruik van water- en vuilafstotende outdoorkleding, kan er PFAS vrijkomen, zo luidt de conclusie van een nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het was al langer bekend dat bij de productie van deze producten PFAS (persistente poly- en perfluoralkylstoffen) vrij konden komen, maar nu blijkt dat deze ook vrijkomen komen bij het dragen van deze kleding. (Fashion United, 2 maart)
  Lees meer: fashionunited.nl

 • “Bij het verlenen van de vergunning in januari 2021 had het college kunnen weten, dat de PFOA waardes van de Benedenveer grond hoger waren dan in de vergunning werd aangenomen. Er zijn toen ook fouten gemaakt bij de berekening van hoeveelheden, laagdiktes en oppervlaktes. De rol van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid bij de advisering en controle is zeer diffuus. Bij het besluit om niet handhavend op te treden baseert men zich op discutabele meningen over het vertrouwensbeginsel. Er dient volgens ons wel degelijk gehandhaafd te worden.” Dat schrijven de inwoners Joop Keesmaat en Johan Lavooi dinsdag 1 maart 2022 in een reactie op het collegebesluit van 16 november 2021 over de PFOA houdende grond, die vorig jaar is verplaatst van de Benedenveer naar de polder. (Sliedrecht24, 1 maart)
  Lees meer: sliedrecht24.nl

 • De Sliedrechtse actiegroep Gezondheid Vóór Alles lijkt er een tandje bij te gaan zetten in het protest tegen chemiereus Chemours in Dordrecht, pal aan de overkant van de rivier de Merwede. Gesteund bij de honderdste poortactie door politieke partijen komen de actievoerders zaterdag 5 maart 2022 met de slogan ‘Stikken… of het niet langer pikken?’. Duidelijk is dat er een omslagmoment aan gaat komen. (Sliedrecht24, 27 februari)

  Lees meer: sliedrecht24.nl

 • Binnen een jaar raakt de bovenste laag van de Hedwigepolder net zo vervuild als die van het naastgelegen Land van Saeftinghe. Daarvoor waarschuwt professor Jacob de Boer. (PZC, 1 maart)
  Lees meer: pzc.nl

 • Op de Münsterlaan blijkt na onderzoek van de Gemeente Utrecht een stuk grond vervuild te zijn met de giftige stof Pfas. Het gaat om het gebied waar vroeger bedrijfshulpverleners brandblusoefeningen hielden. De universiteit gaat voor de zomer de grond saneren. Er is geen gevaar voor de gezondheid van mens en dier. (DUB, 24 februari)
  Lees meer: dub.uu.nl

 • Met het eten van één of twee porties zelf gevangen vis uit het oostelijk deel van de Westerschelde zit een volwassene aan de maximale jaarlijkse hoeveelheid PFAS. ( PZC, 24 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Het onderwater zetten van de Hedwigepolder met Scheldewater zorgt er juist voor dat er schonere getijdenatuur bijkomt, stellen onderzoekers van de Antea Group. (PZC, 27 februari)
  Lees meer: pzc.nl

 • Zorgt de wateroverlast bij Sluiskil er ook voor dat de bodem daar vervuild wordt met PFAS? Dat vraagt de PvdA in de gemeente Terneuzen zich af. (Omroep Zeeland, 23 februari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Eerst de onderzoeken naar de verontreiniging van het Westerscheldewater afwachten voordat de Hedwigepolder onder water wordt gezet. Anders komt de volksgezondheid in het gedrang. (PZC, 21 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Als het aan de Vlamingen ligt, stroomt de Hedwigepolder in het najaar vol Westerscheldewater. Maar dat is ernstig vervuild met PFAS. (PZC, 19 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Het is een van de grootste dossiers in de Zeeuwse politiek van de afgelopen jaren: PFAS. Van gemeenteraden tot Rijkswaterstaat, van de provincie tot de Tweede Kamer, allerlei partijen houden zich bezig met het vervuilde water dat Zeeland in stroomt. Maar waar staan we nu in dit dossier? En wie van alle betrokken partijen is eigenlijk verantwoordelijk? (Omroep Zeeland, 17 februari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Ze zorgen ervoor dat je lippenstift blijft zitten, dat je biefstuk niet aanbakt en dat je droog blijft bij een hevige regenbui: PFAS. Maar voortschrijdend inzicht wijst uit: PFAS is gevaarlijker dan we dachten. Hoe groot is dit gevaar? En komen we ooit nog van PFAS af? (NRC, 16 februari)

  Lees meer: nrc.nl

 • In de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu podcast Leefomgeving en Gezondheid klopt presentatrice Nienke de la Rive Box aan bij de mensen achter de wetenschap van het RIVM. Ze vindt er antwoorden op vragen als: Hoe kan het dat je in de stad ziek kunt worden van dieren? Is het beter voor het milieu is als we gezonder gaan eten? Is stilte eigenlijk gezonder dan herrie? In de gesprekken hoort ze welke risico’s er zijn, maar ook wat we zelf kunnen doen om onze omgeving en onze gezondheid te verbeteren. De Podcast van 14 februari gaat over PFAS: perfect als antiaanbaklaag, maar schadelijk voor de gezondheid. (RIVM, 14 februari)

  Lees meer: rivm.nl

 • Het zand in de vaargeul van de Westerschelde bevat volgens Rijkswaterstaat vrijwel geen PFAS. Het uitbaggeren van de voor Antwerpen cruciale vaarroute kan gewoon doorgaan. (PZC, 10 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft vragen over de mogelijke gevaren van PFAS in de Westerschelde. Twee Kamerleden willen van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur weten of wel duidelijk genoeg is wat de risico's voor de volksgezondheid kunnen zijn. Zij opperen een publiekscampagne waarin de overheid uitlegt dat er geen zelfgevangen vis en zeegroenten uit de Westerschelde gegeten moet worden. (Omroep Zeeland, 9 februari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Hulst wil geen maand langer meer wachten op een grootschalig bevolkingsonderzoek naar de gezondheidseffecten van PFAS. Toch raadt GGD Zeeland aan om nog even geduld te hebben, totdat de resultaten van lopende onderzoeken bekend zijn. "Het is echt geen onwil", zei directeur Joke Gaemers van de GGD in de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. (Omroep Zeeland, 7 februari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het onderzoek naar PFOA en GenX in moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht is vertraagd. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een nieuwe analysemethode, hebben de onderzoekers meer tijd nodig voor controle. (PZC, 3 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zitten in het drinkwater in Vlaanderen, blijkt uit onderzoek van de waterbedrijven op verzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het gaat om heel lage concentraties. Nergens wordt de Europese drinkwaternorm overschreden. (H2O Waternetwerk, 2 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De mededeling dat de Hedwigepolder eerder onder water gaat heeft zoveel onrust veroorzaakt, dat het provinciebestuur in allerijl een brief heeft gestuurd om de gemoederen te temperen. (PZC, 2 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Op 13 december 2021 is een kamerbrief(verwijst naar een andere website) gestuurd over de actualisatie van het Handelingskader PFAS en is het geactualiseerde handelingskader PFAS(verwijst naar een andere website) openbaar. Om betrokkenen hierover te informeren en vragen te beantwoorden organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met medewerking van IPO, VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) en UvW een webinar op maandag 17 januari. Het verslag van het webinar en de gegeven presentaties zijn op deze webpagina te vinden. (Bodemplus, 1 februari)

  Lees meer: bodemplus.nl