pfas

 • Chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht zegt de uitstoot van bepaalde PFAS-types drastisch terug te kunnen brengen door de inzet van een nieuw filtratiesysteem. (PZC, 31 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 • De vervuiling van het milieu door chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen en microplastics stopt niet bij de landsgrenzen en daarom is een aanpak op wereldschaal vereist. De Nederlandse drinkwaterbedrijven roepen staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) op zich tijdens de komende VN-vergadering in Kenia aan te sluiten bij een resolutie met deze boodschap. (H2O Waternetwerk, 27 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Terwijl in Zeeland de twijfels over de ontpoldering van de Hedwigepolder groeien vanwege PFAS in de Schelde, nemen de graafmachines de eerste happen uit de dijk. (PZC, 28 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Als het aan de provincie Zeeland ligt, stelt het nieuwe kabinet een regisseur aan om de aanpak van de PFAS-problematiek in de Westerschelde te coördineren, net als in België. Toen daar vorig jaar de problemen met PFAS bij de 3M-fabriek bij Antwerpen naar buiten kwamen, legde de Vlaamse regering de aanpak van die problemen in de handen van één man: Karl Vrancken. Vrancken, doctor in de chemie en al bijna 25 jaar werkzaam voor de Belgische variant van het RIVM, is sinds juni de Vlaamse Opdrachthouder coördinatie aanpak PFAS. (Omroep Zeeland, 27 januari)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • In navolging van andere gemeenteraden in Zeeland willen ook die van Kapelle en Reimerswaal dat er een groot bevolkingsonderzoek komt naar de gevolgen van de verhoogde PFAS-waardes in de Westerschelde. (PZC, 26 januari)
  Lees meer: pzc.nl

 • De visser vist niet meer. Vijftig jaar scharrelde Piet Scheerders rond in zijn Westerschelde, ving bot, sneed lamsoor, verkende slikken en schorren, maar er zit gif in de stroom. In de vis. In hemzelf. Zijn bloed stuurde hij naar een Duits laboratorium dat 7,58 microgram perfluoroctaanzuur per liter mat, boven de grenswaarde. Zijn vrouw wil hier nooit meer zwemmen. (Volkskrant, 25 januari)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • De SP wil dat de provincie Zeeland via de GGD de hulp van huisartsen inroept bij het onderzoek naar de gevolgen van PFAS-vervuiling. (PZC, 22 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Provinciale Staten is vanochtend bijgepraat over PFAS in de Westerschelde en de Vlaamse baggerstortvergunning bij de Schaar van Ouden Doel. De grootste vraag bij de Statenleden: waar blijft de bagger die niet gestort mag worden omdat er te veel PFAS in zit. (Omroep Zeeland, 14 januari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het was maar een korte opmerking, maar vrijdag lag de ‘million dollar question’ dan toch op tafel. Betaalt 3M mee aan het oplossen van de PFAS-problemen in de Westerschelde? (PZC, 14 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Het zijn heerlijke stoffen met heel nare trekjes: PFAS. De mens moet ervan afkicken, want ze zijn giftig. Maar hoe? (NRC, 14 januari)

  Lees meer: nrc.nl

 • De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren naar per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in diep en ondiep grondwater langs de kuststrook van Noord-Holland. (Provincie Noord-Holland, 11 januari)

  Lees meer: noord-holland.nl

 • Politieke partijen in Provinciale Staten worden volgende week vrijdag bijgepraat door gedeputeerde Dick van der Velde over het PFAS-dossier. Statenfracties hebben veel vragen over een partij grond die vervuild zou zijn met kankerverwekkende PFAS-stoffen, en die Antwerpen op de grens met Zeeland zou willen storten. (Omroep Zeeland, 7 januari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De Vlaamse regering heeft naar mazen in de eigen wetten gezocht om de bagger die vrijkomt bij de aanleg van de Oosterweelverbinding te kunnen storten op de grens met Nederland. Dat zegt de Vlaamse milieuactivist Thomas Goorden. "Zelfs in Vlaanderen is iedereen het erover eens dat dat zeer uitzonderlijk is en eigenlijk absurd", zegt Goorden. (Omroep Zeeland, 6 januari)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De actiegroep die al enkele jaren wekelijks een aantal emmers PFAS vervuilde terugstort voor de poort van Chemours, zet hun protest ook in 2022 onverstoorbaar door. Op nieuwjaarsdag werden de eerste emmers grond – zoals gebruikelijk op zaterdag – weer teruggestort voor de poorten van Chemours onder het motto ‘een gezond 2022 zonder PFAS’. Niet alleen vanuit Sliedrecht kwamen er weer meer mensen, ook uit Papendrecht waren er meer mensen aanwezig om hun bezorgdheid en ongenoegen te uiten over de nog steeds doorgaande PFOA uitstoot. (Het Kompas Sliedrecht, 1 januari)

  Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

 • Het op 13 december gepubliceerde geactualiseerde Handelingskader PFAS biedt helaas weinig nieuws voor grondverzet en baggertoepassingen in vergelijk met het tot nu toe geldende Tijdelijk Handelingskader van 2 juli 2020. Verder onderzoek loopt weliswaar nog, maar naar mening van TLN is dit toch een gemiste kans om de normen nu al verantwoord te verruimen. Het goede nieuws is dat de normen ook niet strenger zijn geworden en dat bij toepassingen van grond en baggerspecie op landbodem het onderscheid tussen boven en onder grondwaterniveau is opgeheven. (TLN, 16 december)

  Lees meer: tln.nl

 • De gemeenteraad van Hulst wil unaniem dat de GGD Zeeland een grootschalig, vrijwillig bevolkingsonderzoek houdt bij de inwoners van de Westerschelde-gemeenten naar PFAS. De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op om deze opdracht aan de GGD te verstrekken en er bij de andere gemeenten op aan te dringen hetzelfde te doen. (Omroep Zeeland, 16 december)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het provinciebestuur maakt geen bezwaar tegen de stort van ruim 400.000 kuub bagger die mogelijk vervuild is met PFAS op de grens tussen Zeeland en Vlaanderen. Dat zegt het provinciebestuur als antwoord op vragen van D66 in Provinciale Staten. Vlaanderen is van plan om bagger die vrij is gekomen bij de aanleg van de Oosterweelverbinding, een tunnel tussen de linker- en rechteroever van de Schelde in Antwerpen. Bij die tunnelwerkzaamheden is naar boven gekomen dat de 3M-fabriek bij Antwerpen jarenlang illegaal PFAS heeft geloosd. (Omroep Zeeland, 15 december)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Eet uit voorzorg geen zelf gevangen vis uit de Westerschelde. Dat adviseert de GGD Zeeland. (PZC, 15 december)

  Lees meer: pzc.nl

 • De provincie Zeeland dient bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezwaar in tegen het reguliere uitbaggeren van de Westerschelde. Zeeland is bang dat bij het uitbaggeren PFAS vrijkomt, of wordt verspreid. (Omroep Zeeland, 14 december)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Op 13 december 2021 is een geactualiseerde versie van het handelingskader PFAS(verwijst naar een andere website) voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd als bijlage bij de kamerbrief 2021Z23287(verwijst naar een andere website). Vanaf deze datum kan de uitvoeringspraktijk van het gewijzigde handelingskader gebruik maken. Er zijn op basis van de afgeronde onderzoeken geen ander toepassingswaarden opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn het loslaten van het onderscheid tussen toepassing boven en onder grondwaterniveau en het opnemen van definities voor uitschieters en sediment delend (Bodemplus, 14 december)

  Lees meer: bodemplus.nl