pfas

 • Veel grondverzet- en baggerprojecten zijn volledig stilgevallen, nu de bouwwereld na het stikstofbesluit met een nieuw probleem kampt. De toxische, onafbreekbare chemische stofgroep PFAS wordt in dusdanig hoge concentraties in grond en baggerslib aangetroffen, dat de handel in grond en slib vrijwel is lamgelegd. (de Volkskrant, 24 september)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Nieuwe tegenslag voor de Bult van Pars in Klundert. De sanering van de beoogde woningbouwlocatie ligt stil omdat de afgegraven grond vervuild is met PFAS en daarom niet kan worden afgevoerd naar het gronddepot bij De Dassenplas in Moerstraten. (BN De Stem, 24 september)

  Lees meer: bndestem.nl

 • In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe is aannemersbedrijf Poelsma deze week begonnen met een pompproef aan de Westdijk in Bunschoten. Die is nodig om straks een grote partij verontreinigde Thermisch Gereinigde Grond (TGG) te kunnen verwijderen. (H2O Waternetwerk, 19 september)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Uit een reeks laboratoriumproeven is gebleken dat een tamelijk veel voorkomende grondbacterie in staat is om een moeilijk te verwijderen klasse van vervuilende stoffen af te breken. Dat hebben onderzoekers aan de Amerikaanse Princeton University gemeld. (VRT, 18 september)

  Leer meer: vrt.be

 • Als er niet snel wat wordt gedaan aan de ingrijpende gevolgen van de nieuwe regels voor PFAS-stoffen gaan de eerste baggerbedrijven binnenkort failliet. (Cobouw, 17 september)

  Lees meer: cobouw.nl

 • Paniek over PAS, PFOS en PFAS. Gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties zitten met hun handen in het haar sinds er nieuwe eisen zijn aangekondigd voor onze bodem en ons water. Wie grond wil verplaatsen moet het verplicht analyseren. Maar wat is PFAS, PFOS of PAS nu eigenlijk? (De Stentor, 13 september)

  Lees meer: destentor.nl

 • De nieuwe regels voor de chemische PFAS-stoffen betekenen niet dat baggeraars aan nog meer eisen moeten voldoen. Integendeel, de regels zijn juist een verduidelijking van de mogelijkheden om grond en baggerspecie met PFAS te verzetten. Hard nodig ook want PFAS is volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven een ‘zeer zorgwekkende stof’. (De Stentor, 12 september)

  Lees meer: destentor.nl

 • De bodemverontreiniging op verschillende plekken rond de luchthaven Schiphol vormt geen direct gevaar voor mens en milieu. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord op schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks. (Witte weekblad Nieuw-Vennep, 12 september)

  Lees meer: wiiteweekbladnieuw-vennep.nl

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie bij grond en bagger. Door dat handelingskader kunnen waterschappen en andere overheden bepalen of de huidige kwaliteit van de bodem of het hergebruik van grond en bagger een risico vormt voor mens en milieu. (Unie van Waterschappen, 10 september)

  Lees meer: uvw.nl

 • Baggeraars in de regio zijn keihard geraakt door nieuwe regels voor de chemische PFAS-stoffen. Er mag slechts 0,1 microgram in een kilo verplaatste grond zitten. Voor Pruim Baggertechniek uit Kuinre dreigt nu zelfs het einde. ,,Het werk ligt al maanden stil. De sloten raken verstopt en ik ben bijna failliet.’’ (De Stentor, 12 september)

  Lees meer: destentor.nl

 • Baggerbedrijven zitten met de handen in het haar. Doordat in heel Nederland giftige stoffen in de bodem zijn gevonden, ligt het werk helemaal stil. Maar niet baggeren levert problemen op voor de waterhuishouding. (Eén vandaag, 11 september)

  Lees meer: eenvandaag.nl

 • Door nieuwe regels voor het werken met vervuilde grond vrezen transportbedrijven die grond vervoeren voor hun voortbestaan. TLN wil daarom snel met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat om tafel, om een oplossing te vinden. (Transport online, 11 september)

  Lees meer: transport-online.nl

 • De inmiddels veelbesproken PFAS-stoffen zijn meerdere keren aangetroffen in ons drinkwater. Dat bevestigen Vitens en de brancheclub van drinkwaterbedrijven Vewin. De brancheclub maakt zich zorgen over de toename van dit soort stoffen in bronnen van drinkwater. (De Stentor, 8 september)

  Lees meer: destentor.nl

 • Onverwoestbaar en hittebestendig. Een wondermiddel voor de industrie. De chemische stoffen (PFAS) doken overal in ons leven op. In pannen, in regenkleding, in blusschuim. Maar langzaam dringt door dat de stoffen een risico vormen voor mens, dier en milieu. Een reconstructie, aan de vooravond van een belangrijk debat, hoe de industrie decennia geleden een Paard van Troje binnenhaalde dat talloze bouwprojecten in Oost-Nederland in gevaar brengt. (De Stentor, 7 september)

 • De problemen met de vervuilde stof PFOS nemen toe voor waterschappen en grondbedrijven in Overijssel. Grote projecten zijn noodgedwongen stilgelegd of uitgesteld omdat eerst onderzocht moet worden in welke mate de kankerverwekkende stof in de grond en bagger aanwezig is. Het rijk bepaalt vervolgens of die hoeveelheid toelaatbaar is en binnen een nog vast te stellen nieuwe milieunorm valt. Pas dan mag het werk hervat worden. (RTV Oost, 4 september)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Een voor de meeste mensen onbekend stofje zorgt voor grote onrust in de bouw. Per 1 oktober moet iedere schep verplaatste grond op de aanwezigheid van PFOS onderzocht worden. Bouwbedrijven vrezen vertragingen van projecten. (De Limburger, 5 september)

  Lees meer: limburger.nl

 • In korte tijd hebben we in de sector met nieuwe afkortingen te maken. Als eerste was daar de PAS, oftewel het Programma Aanpak Stikstof voor de woningbouw waar de Raad van State een dikke streep door heeft gehaald. (Cobouw, 2 september)

  Lees meer: cobouw.nl

 • De problemen die de bouw ervaart door giftige stoffen in de bodem, treffen ook de Nederlandse baggerindustrie. De schade loopt mogelijk tot in de honderden miljoenen euro's. Dat zegt de Vereniging van Waterbouwers. Directeur Edwin Lokkerbol zegt in BNR Bouwmeesters dat de gifstoffencrisis duizenden bedrijven treft en dat het mogelijk banen zal kosten. (BNR, 2 september)

  Lees en luister meer: bnr.nl

 • Brandweer Nederland doet onderzoek naar de vraag of er geblust kan worden zonder blusschuim te gebruiken dat slecht is voor het milieu. In dit blusschuim zitten namelijk de inmiddels veelbesproken PFAS-stoffen; onverwoestbare fluorhoudende stofjes die nog tientallen jaren in de grond kunnen blijven zitten en zo schade aan de natuur kunnen aanbrengen. (De Gelderlnader, 1 september)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Uit de eerste onderzoeken die zijn gedaan in de zogenoemde PFAS-affaire, blijkt dat er te veel chemische stoffen in grond en water worden aangetroffen. Bouwend Nederland schat in dat bij tachtig procent van de analyses de norm wordt overschreden en wil daarom zo snel mogelijk in overleg met de staatssecretaris Van Veldhoven. (De Stentor, 29 augustus)

  Lees meer: destentor.nl