pfas

 • Decentrale overheden proberen hun grondvervuiling met Pfas zo snel mogelijk in kaart te brengen. Een nieuwe locatiekaart van PFAS-vervuiling in Nederland die ingenieursbureau Sweco vandaag publiceert, kan helpen om snel lokale en provinciale normen op te stellen. (Binnenlands Bestuur, 25 november)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Zodra er een (nieuwe) norm is voor de verplaatsing van licht met PFAS vervuilde grond is het probleem met dit chemische goedje nog niet opgelost, zo waarschuwt ingenieursadviesbureau Sweco. (Vastgoedmarkt, 25 november)
  Lees meer: vastgoedmarkt.nl

 • Eindhoven heeft het PFAS-monster getemd. Binnen de gemeentegrenzen mag nu weer met grond gereden worden, een gedeeltelijke oplossing voor bouwprojecten in de stad. (Eindhovens Dagblad, 23 november)
  Lees meer: ed.nl

 • Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 20 november 2019 Kamervragen over de consequenties van PFAS in de (water)bodem. (Bodem+, 21 november)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit voor. De wijziging versnelt de totstandkoming van de voorbereidingsprocedure voor het nemen van besluiten tot vaststelling van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor het toepassen van grond of baggerspecie die is verontreinigd met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Huidige problemen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie kunnen hiermee sneller worden opgelost. (Bodem+, 18 november)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • De persafdeling van de VU heeft iets nieuws bedacht om populaire wetenschappers enigszins te ontlasten: het lunchcollege voor journalisten. Gisteren gaf chemicus Jacob de Boer als eerste een college over PFAS. (Advalvas VU, 20 november)
  Lees meer: advalvas.vu.nl

 • Gemeenten in de regio weigeren vooralsnog de norm voor de chemische stoffen PFAS te verhogen, terwijl dat in heel Gelderland wel mogelijk is. Ze willen nog extra metingen verrichten of wachten tot 1 december, als het kabinet met een landelijke norm komt. Tot ergernis van bouwbedrijven. (Gelderlander, 21 november)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • De gemeente Twenterand gaat tijdelijk ruimere normen hanteren voor PFAS. Daarmee sluit de gemeente aan bij de regio Twente die deze ruimere norm instelt om te zorgen dat het stagnerend grondverzet door kan gaan. (De Toren, 20 november)
  Lees meer: detoren.net

 • De provincie Noord-Holland verruimt de norm voor PFAS in de grond. PFAS staat voor de kunstmatige poly- en perfluoralkylstoffen, die de bodem vervuilen. De provincie laat daar fors meer van toe, om bepaalde (bouw)projecten meer speling te geven. (De Telegraaf, 20 november)
  Lees meer: telegraaf.nl

 • Een berg grond die klaar ligt voor de aanleg van een rotonde naar de Emmeloordse wijk Emmelhage wordt sinds deze week met een camera bewaakt. Ook zijn er hekken omheen geplaatst. Met de bewaking wil de gemeente voorkomen dat er illegaal grond bij wordt gestort. (Omroep Flevoland, 18 november)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • De bouw en de grondverzetbranche hebben niet alleen last van de stikstofcrisis, maar ook van het Pfas-probleem. Het vreemde is, als je die twee problemen vergelijkt, dat er bij stikstof wel naar de oorzaak van de vervuiling wordt gekeken en bij Pfas nauwelijks of niet. Het verkeer, de bouw en de veeteelt dragen substantieel bij aan de stikstofuitstoot en daarom treffen de maatregelen deze sectoren ook, al is het deels maar tijdelijk. Het was natuurlijk veel beter geweest om het probleem te voorkomen door veel eerder maatregelen te nemen. Toen de 130-kilometerborden werden geplaatst, hadden wetenschappers al aan de bel getrokken over de noodzaak van stikstofbeleid. Maar goed, de ogen zijn nu gericht op de bronnen van stikstof.
  (Trouw, 19 november)
  Lees meer: trouw.nl

 • Nieuwe bomen planten of een border met oude planten vervangen voor mooie nieuwe? Het ligt allemaal even stil in Sint-Michielsgestel. Want overal betekent dit het werken met zand en dan komen die nieuwe, strenge gifregels van PFAS om de hoek kijken. Die maken het werk nu peperduur. (Brabants Dagblad, 19 november)
  Lees meer: bd.nl

 • De nieuwe regels over het verplaatsen van vervuilde grond zorgen voor flinke problemen bij de meeste gemeenten. Deze zomer werden de regels flink aangescherpt, waardoor veel bouwprojecten stil zijn komen te liggen. (RTL Z, 17 november)
  Lees meer: rtlz.nl

 • Nog niet zo lang geleden had bijna niemand in Nederland van PFAS gehoord, nu wordt het - weliswaar vaak in kleine hoeveelheden - bijna overal in de Nederlandse bodem gevonden en legt het een groot aantal bouwwerkzaamheden stil. Als het eenmaal in de grond zit, krijg je het er bijna niet meer uit. PFAS heeft niet voor niets de bijnaam forever chemicals. (NOS, 17 november)
  Lees meer: nos.nl

 • Wekelijks stuit Karel Knip in de alledaagse werkelijkheid op raadsels en onbegrijpelijke verschijnselen.
  Deze week: het wonderlijke teflon. (NRC, 15 november)
  Lees meer: nrc.nl

 • Ook Tytsjerksteradiel treft een tijdelijke maar onduidelijke PFAS-regeling. Dat is de uitkomst van alweer het tweede spoeddebat over de crisis die het grondverzet treft. (Drachtster Courant, 14 november)

  Lees meer: drachtstercourant.nl

 • De Slufter – het depot voor verontreinigde baggerspecie van de Rotterdamse haven – mag verontreinigde baggerslib ontvangen die PFAS bevat. Dit is de uitkomst van overleg tussen depotbeheerders en bevoegde instanties. (Mainport, 14 november)

  Lees meer: mainport.com

 • PFAS-CRISIS Het kabinet heeft een noodwet in de maak om te zorgen dat er voor minstens een jaar meer kunstmatige chemische stoffen (PFAS) in aarde of slib mogen zitten dan nu is toegestaan. Daarmee zou de coalitie ook akkoord zijn, melden Haagse bronnen. (Algemeen Dagblad, 12 november)
  Lees meer: ad.nl

 • Het bedrijfsleven gaat een schadeclaim indienen tegen het kabinet, omdat grondverzetters een tijdlang niet konden werken door de maatregelen rond PFAS. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) heeft volgens Hans de Boer (VNO-NCW) gezorgd voor een ‘verschrikkelijk bedrijfsongeval’. (Algemeen Dagblad, 13 november)
  Lees meer: ad.nl

 • Een groep ondernemers bereidt een schadeclaim voor tegen de staat. Zij willen een vergoeding voor de schade die bouwbedrijven door de PFAS-crisis lijden. Maken zij enige kans op compensatie? (RTL Z, 13 november)
  Lees meer: rtlz.nl