pfas

 • De zeer zorgwekkende stoffen PFAS zijn met de huidige technieken niet uit het afvalwater te filteren. Dat zegt Niels Mureau van waterschap Brabantse Delta. Ruim twintig kilo PFAS uit Brabants rioolwater stroomt jaarlijks bij Bath de Westerschelde in. In de toekomst zal de situatie veranderen: dan is het gefilterde water zó schoon dat het gebruikt kan worden voor de landbouw. En daar is in Zeeland grote behoefte aan. (Omroep Zeeland, 10 november)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS wordt gebruikt bij de productie van een groot aantal producten zoals: pannen met een anti-aanbaklaag, regenkleding en blusschuim. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan oplossingen voor de aanpak van PFAS. Zo werkt het ministerie van I&W aan een Actieprogramma PFAS. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen overheid en bedrijfsleven. Doel daarvan is om te komen tot handelingsperspectieven en concrete acties in de aanpak van PFAS. Ook aan diverse onderzoeksinstituten wordt gewerkt aan de aanpak van PFAS. Wij vragen in dit kader uw speciale aandacht voor een project van Wageningen Research. (VEMW, 9 november)

  Lees meer: vemw.nl

 • De provincie Zeeland weet al tien jaar dat er veel pfas in de Westerschelde zit. Dat blijkt uit eerdere onderzoeken naar hoeveel schadelijke chemicaliën er in vis, vogels en zeehonden in het leefgebied werden aangetroffen. Zo'n onderzoek naar schadelijke stoffen in de Westerschelde werd afgelopen week door een Statenlid op tafel gelegd. De provincie betreurt het dat er toen niets met de uitkomsten is gedaan. (NOS, 5 november)

  Lees meer: nos.nl

 • Statenleden van de SGP en PvdA willen dat meteen onderzocht gaat worden wat de effecten van PFAS op de gezondheid van de Zeeuwen zijn. Wanneer het RIVM dat niet op korte termijn kan doen, moet de provincie zelf onderzoek laten doen, zegt Eddy Heerschop van de PvdA. (Omroep Zeeland, 2 november)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • "Ik zou zelf deze vis niet eten", zegt toxicoloog Ron Hoogeboom van de Universiteit Wageningen. Voor Omroep Zeeland analyseerde hij de gegevens van een in de Westerschelde gevangen vis, vlak bij de grens met België. Uit analyse van de vis in een laboratorium, blijkt dat de waarden PFAS en FBSA erg hoog zijn. (Omroep Zeeland, 1 november)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De Zeeuwse Hedwigepolder zou onder water worden gezet om te voldoen aan Europese milieueisen. Nu dreigt het gebied ernstig vervuild te raken. (NRC, 31 oktober)

  Lees meer: nrc.nl

 • Chemiebedrijf 3M in het Belgische Zwijndrecht heeft bij de Belgische Raad van State beroep aangetekend tegen het besluit van de Vlaamse omgevingsdienst om alle productieprocessen stop te zetten waarbij pfas vrijkomt. (NOS, 31 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Het gemeentebestuur van Zwijndrecht gaat juridische stappen zetten tegen chemiebedrijf 3M na de alarmerende resultaten van het bloedonderzoek bij omwonenden. Het bedrijf krijgt 14 dagen tijd om de volledige verantwoordelijkheid te erkennen voor de vervuiling. Onderneemt 3M geen actie, zal Zwijndrecht naar de rechter stappen om schadevergoedingen te eisen. Daarnaast wil de gemeente dat alle inwoners de kans krijgen een bloedonderzoek te laten doen. (PZC, 28 oktober)

  Lees meer: pzc.nl

 • Sportvisserij Zuidwest Nederland, de belangenvereniging voor sportvissers in Zeeland, wil sneller actie op het PFAS-dossier. "Ik wil op dit dossier urgentie zien", zegt Björn Schutz, directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De belangenvereniging vreest gevolgen voor het voortbestaan van de sportvisserij op de Westerschelde. Niet alleen door de aanwezigheid van PFAS maar ook door de onduidelijkheid vanwege het uitblijven van onderzoek. "Sportvisserij is een belangrijke recreatieve sector in Zeeland en voor Zeeland", legt Schutz uit. (Omroep Zeeland, 29 oktober)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Bij de rioolzuivering bij Bath gaat elk jaar zeker 21 kilo PFAS de Westerschelde in. Dat is meer dan bij de zuivering in Dordrecht, blijkt uit een onderzoek van de gezamenlijke waterschappen en het Rijk bij acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). (Omroep Zeeland, 26 oktober)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De win- en productiecapaciteit van drinkwater voor Amsterdam moet fors worden uitgebreid. De huidige drinkwatervoorziening voor de metropool bereikt binnen vijf tot tien jaar haar maximale capaciteit, stelt het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet. Flinke investeringen zijn nodig om de productie en de capaciteit van het leidingnet te vergroten. (H2O Waternetwerk, 25 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Er moet dringend gekeken worden naar waar pfas-lozingen vandaan komen en de lozingen moeten stoppen. Dat zeggen onderzoekers van het kenniscentrum van waterschappen Stowa en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (NOS, 26 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Meer dan 90 procent van de onderzochte omwonenden van chemiebedrijf 3M in het Belgische Zwijndrecht heeft te hoge pfas-waarden in het lichaam. 59 procent van deze mensen loopt risico er ziek van te worden, blijkt uit een bloedonderzoek van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. (NOS, 26 oktober)

  Lees meer: nos.nl

 • Marinebioloog Inez Flameling sprak afgelopen zomer haar zorgen al uit over de hoge concentraties PFAS in de Westerschelde. (Omroep Zeeland, 20 oktober)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Statenleden reageerden gisteren vol onbegrip op de mededeling dat het provinciebestuur nog geen opdracht had gegeven voor onderzoek naar de gevolgen van PFAS op de volksgezondheid. Dat hoorden zij gisteren op een informatiebijeenkomst waar wetenschappers en ambtenaren uit Nederland en België toelichting gaven over de PFAS-vervuiling in de Westerschelde. (Omroep Zeeland, 21 oktober)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • De Tweede Kamer heeft op 12 oktober 2021 drie moties aangenomen over de vermindering van blootstelling aan PFAS. De Tweede Kamer wil onder andere dat Nederland zich binnen Europa nog sterker gaat inzetten op een totaalverbod op PFAS. (Bodemplus, 19 oktober)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • De hoeveelheid PFAS die chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht in de Schelde mag lozen, zou direct met meer dan 90 procent moeten worden teruggebracht, van 5300 naar 50 kilo op jaarbasis. (PZC, 18 oktober)

  Lees meer: pzc.nl

 • De Tweede Kamer wil dat Nederland zich inzet voor een totaalverbod op PFAS in Europa. Nederland werkt met Duitsland, België en de Scandinavische landen samen om de ‘niet-essentiële’ toepassing van deze stoffen te verbieden. Dat gaat de Kamer niet ver genoeg. (PZC, 14 oktober)

  Lees meer: pzc.nl

 • Er moet meer geld naar de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) om de controle op de naleving van milieuwetten te versterken. Dat stelt het dagelijks provinciebestuur voor, onder meer naar aanleiding van de PFAS-affaire. (PZC, 12 oktober)

  Lees meer: pzc.nl

 • Over elkaar heen buitelende politici die de onderste steen boven willen halen als het over de PFAS-problematiek gaat. Het blijft nog altijd uit, hoewel er partijen zijn die in de afgelopen tijd iets hebben proberen te doen, maar een massale roep om actie kwam er niet. Jammer vindt de één, terwijl de ander juist vindt dat ze volop bezig zijn. (Omroep Zeeland, 11 oktober)

  Lees meer: omroepzeeland.nl