pfas

 • Ze zorgen ervoor dat je lippenstift blijft zitten, dat je biefstuk niet aanbakt en dat je droog blijft bij een hevige regenbui: PFAS. Maar voortschrijdend inzicht wijst uit: PFAS is gevaarlijker dan we dachten. Hoe groot is dit gevaar? En komen we ooit nog van PFAS af? (NRC, 16 februari)

  Lees meer: nrc.nl

 • In de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu podcast Leefomgeving en Gezondheid klopt presentatrice Nienke de la Rive Box aan bij de mensen achter de wetenschap van het RIVM. Ze vindt er antwoorden op vragen als: Hoe kan het dat je in de stad ziek kunt worden van dieren? Is het beter voor het milieu is als we gezonder gaan eten? Is stilte eigenlijk gezonder dan herrie? In de gesprekken hoort ze welke risico’s er zijn, maar ook wat we zelf kunnen doen om onze omgeving en onze gezondheid te verbeteren. De Podcast van 14 februari gaat over PFAS: perfect als antiaanbaklaag, maar schadelijk voor de gezondheid. (RIVM, 14 februari)

  Lees meer: rivm.nl

 • Het zand in de vaargeul van de Westerschelde bevat volgens Rijkswaterstaat vrijwel geen PFAS. Het uitbaggeren van de voor Antwerpen cruciale vaarroute kan gewoon doorgaan. (PZC, 10 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft vragen over de mogelijke gevaren van PFAS in de Westerschelde. Twee Kamerleden willen van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur weten of wel duidelijk genoeg is wat de risico's voor de volksgezondheid kunnen zijn. Zij opperen een publiekscampagne waarin de overheid uitlegt dat er geen zelfgevangen vis en zeegroenten uit de Westerschelde gegeten moet worden. (Omroep Zeeland, 9 februari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Hulst wil geen maand langer meer wachten op een grootschalig bevolkingsonderzoek naar de gezondheidseffecten van PFAS. Toch raadt GGD Zeeland aan om nog even geduld te hebben, totdat de resultaten van lopende onderzoeken bekend zijn. "Het is echt geen onwil", zei directeur Joke Gaemers van de GGD in de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. (Omroep Zeeland, 7 februari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het onderzoek naar PFOA en GenX in moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht is vertraagd. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een nieuwe analysemethode, hebben de onderzoekers meer tijd nodig voor controle. (PZC, 3 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zitten in het drinkwater in Vlaanderen, blijkt uit onderzoek van de waterbedrijven op verzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het gaat om heel lage concentraties. Nergens wordt de Europese drinkwaternorm overschreden. (H2O Waternetwerk, 2 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De mededeling dat de Hedwigepolder eerder onder water gaat heeft zoveel onrust veroorzaakt, dat het provinciebestuur in allerijl een brief heeft gestuurd om de gemoederen te temperen. (PZC, 2 februari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Op 13 december 2021 is een kamerbrief(verwijst naar een andere website) gestuurd over de actualisatie van het Handelingskader PFAS en is het geactualiseerde handelingskader PFAS(verwijst naar een andere website) openbaar. Om betrokkenen hierover te informeren en vragen te beantwoorden organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met medewerking van IPO, VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) en UvW een webinar op maandag 17 januari. Het verslag van het webinar en de gegeven presentaties zijn op deze webpagina te vinden. (Bodemplus, 1 februari)

  Lees meer: bodemplus.nl

 • Chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht zegt de uitstoot van bepaalde PFAS-types drastisch terug te kunnen brengen door de inzet van een nieuw filtratiesysteem. (PZC, 31 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 • De vervuiling van het milieu door chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen en microplastics stopt niet bij de landsgrenzen en daarom is een aanpak op wereldschaal vereist. De Nederlandse drinkwaterbedrijven roepen staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) op zich tijdens de komende VN-vergadering in Kenia aan te sluiten bij een resolutie met deze boodschap. (H2O Waternetwerk, 27 januari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Terwijl in Zeeland de twijfels over de ontpoldering van de Hedwigepolder groeien vanwege PFAS in de Schelde, nemen de graafmachines de eerste happen uit de dijk. (PZC, 28 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Als het aan de provincie Zeeland ligt, stelt het nieuwe kabinet een regisseur aan om de aanpak van de PFAS-problematiek in de Westerschelde te coördineren, net als in België. Toen daar vorig jaar de problemen met PFAS bij de 3M-fabriek bij Antwerpen naar buiten kwamen, legde de Vlaamse regering de aanpak van die problemen in de handen van één man: Karl Vrancken. Vrancken, doctor in de chemie en al bijna 25 jaar werkzaam voor de Belgische variant van het RIVM, is sinds juni de Vlaamse Opdrachthouder coördinatie aanpak PFAS. (Omroep Zeeland, 27 januari)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • In navolging van andere gemeenteraden in Zeeland willen ook die van Kapelle en Reimerswaal dat er een groot bevolkingsonderzoek komt naar de gevolgen van de verhoogde PFAS-waardes in de Westerschelde. (PZC, 26 januari)
  Lees meer: pzc.nl

 • De visser vist niet meer. Vijftig jaar scharrelde Piet Scheerders rond in zijn Westerschelde, ving bot, sneed lamsoor, verkende slikken en schorren, maar er zit gif in de stroom. In de vis. In hemzelf. Zijn bloed stuurde hij naar een Duits laboratorium dat 7,58 microgram perfluoroctaanzuur per liter mat, boven de grenswaarde. Zijn vrouw wil hier nooit meer zwemmen. (Volkskrant, 25 januari)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • De SP wil dat de provincie Zeeland via de GGD de hulp van huisartsen inroept bij het onderzoek naar de gevolgen van PFAS-vervuiling. (PZC, 22 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Provinciale Staten is vanochtend bijgepraat over PFAS in de Westerschelde en de Vlaamse baggerstortvergunning bij de Schaar van Ouden Doel. De grootste vraag bij de Statenleden: waar blijft de bagger die niet gestort mag worden omdat er te veel PFAS in zit. (Omroep Zeeland, 14 januari)

  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Het was maar een korte opmerking, maar vrijdag lag de ‘million dollar question’ dan toch op tafel. Betaalt 3M mee aan het oplossen van de PFAS-problemen in de Westerschelde? (PZC, 14 januari)

  Lees meer: pzc.nl

 • Het zijn heerlijke stoffen met heel nare trekjes: PFAS. De mens moet ervan afkicken, want ze zijn giftig. Maar hoe? (NRC, 14 januari)

  Lees meer: nrc.nl

 • De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren naar per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in diep en ondiep grondwater langs de kuststrook van Noord-Holland. (Provincie Noord-Holland, 11 januari)

  Lees meer: noord-holland.nl