pfas

 • In aanloop naar regelgeving rond poly- en perfluoralkylstoffen, vooral bekend onder de afkorting PFAS, werden eerder dit jaar tijdelijke normen van kracht. Het kabinet verwacht in december met een noodwet te komen. In aanloop naar een mogelijk hogere norm hebben diverse overheden aan de hand van metingen een tijdelijke norm ingesteld om projecten meer ademruimte te geven. (Stadszaken, 27 november)
  Lees meer: Stadszaken.nl

 • Momenteel wordt er in Nederland een aangescherpte norm voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) van 0,1 microgram gehanteerd. De Omgevingsdienst IJsselland heeft de gemeenten in de regio IJsselland voorgesteld een regionale achtergrondwaarde van 0,7 microgram PFAS per kilogram grond vast te stellen. Dit deed de dienst op basis van bodemonderzoek. Een deel van de gemeenten in IJsselland heeft ingestemd met deze aangepaste norm. Door de norm binnen de diverse gemeenten aan te passen kan het grondverzet in de regio worden hervat. (Groene Ruimte, 26 november)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Sweco publiceert vandaag een kaart van Nederland waarop de potentiële bronlocaties van PFAS zijn gemarkeerd. Onder de potentiële bronlocaties vallen onder meer industrieën, vliegvelden en brandweeroefenplaatsen. Met deze signaleringskaart brengt Sweco de mogelijke risico’s op aanwezigheid van sterk verhoogde PFAS gehalten in de bodem overzichtelijk in beeld. (Sweco, 25 november)
  Lees meer: sweco.nl

 • Decentrale overheden proberen hun grondvervuiling met Pfas zo snel mogelijk in kaart te brengen. Een nieuwe locatiekaart van PFAS-vervuiling in Nederland die ingenieursbureau Sweco vandaag publiceert, kan helpen om snel lokale en provinciale normen op te stellen. (Binnenlands Bestuur, 25 november)
  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Zodra er een (nieuwe) norm is voor de verplaatsing van licht met PFAS vervuilde grond is het probleem met dit chemische goedje nog niet opgelost, zo waarschuwt ingenieursadviesbureau Sweco. (Vastgoedmarkt, 25 november)
  Lees meer: vastgoedmarkt.nl

 • Eindhoven heeft het PFAS-monster getemd. Binnen de gemeentegrenzen mag nu weer met grond gereden worden, een gedeeltelijke oplossing voor bouwprojecten in de stad. (Eindhovens Dagblad, 23 november)
  Lees meer: ed.nl

 • Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 20 november 2019 Kamervragen over de consequenties van PFAS in de (water)bodem. (Bodem+, 21 november)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit voor. De wijziging versnelt de totstandkoming van de voorbereidingsprocedure voor het nemen van besluiten tot vaststelling van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor het toepassen van grond of baggerspecie die is verontreinigd met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Huidige problemen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie kunnen hiermee sneller worden opgelost. (Bodem+, 18 november)
  Lees meer: bodemplus.nl

 • De persafdeling van de VU heeft iets nieuws bedacht om populaire wetenschappers enigszins te ontlasten: het lunchcollege voor journalisten. Gisteren gaf chemicus Jacob de Boer als eerste een college over PFAS. (Advalvas VU, 20 november)
  Lees meer: advalvas.vu.nl

 • Gemeenten in de regio weigeren vooralsnog de norm voor de chemische stoffen PFAS te verhogen, terwijl dat in heel Gelderland wel mogelijk is. Ze willen nog extra metingen verrichten of wachten tot 1 december, als het kabinet met een landelijke norm komt. Tot ergernis van bouwbedrijven. (Gelderlander, 21 november)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • De gemeente Twenterand gaat tijdelijk ruimere normen hanteren voor PFAS. Daarmee sluit de gemeente aan bij de regio Twente die deze ruimere norm instelt om te zorgen dat het stagnerend grondverzet door kan gaan. (De Toren, 20 november)
  Lees meer: detoren.net

 • De provincie Noord-Holland verruimt de norm voor PFAS in de grond. PFAS staat voor de kunstmatige poly- en perfluoralkylstoffen, die de bodem vervuilen. De provincie laat daar fors meer van toe, om bepaalde (bouw)projecten meer speling te geven. (De Telegraaf, 20 november)
  Lees meer: telegraaf.nl

 • Een berg grond die klaar ligt voor de aanleg van een rotonde naar de Emmeloordse wijk Emmelhage wordt sinds deze week met een camera bewaakt. Ook zijn er hekken omheen geplaatst. Met de bewaking wil de gemeente voorkomen dat er illegaal grond bij wordt gestort. (Omroep Flevoland, 18 november)
  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • De bouw en de grondverzetbranche hebben niet alleen last van de stikstofcrisis, maar ook van het Pfas-probleem. Het vreemde is, als je die twee problemen vergelijkt, dat er bij stikstof wel naar de oorzaak van de vervuiling wordt gekeken en bij Pfas nauwelijks of niet. Het verkeer, de bouw en de veeteelt dragen substantieel bij aan de stikstofuitstoot en daarom treffen de maatregelen deze sectoren ook, al is het deels maar tijdelijk. Het was natuurlijk veel beter geweest om het probleem te voorkomen door veel eerder maatregelen te nemen. Toen de 130-kilometerborden werden geplaatst, hadden wetenschappers al aan de bel getrokken over de noodzaak van stikstofbeleid. Maar goed, de ogen zijn nu gericht op de bronnen van stikstof.
  (Trouw, 19 november)
  Lees meer: trouw.nl

 • Nieuwe bomen planten of een border met oude planten vervangen voor mooie nieuwe? Het ligt allemaal even stil in Sint-Michielsgestel. Want overal betekent dit het werken met zand en dan komen die nieuwe, strenge gifregels van PFAS om de hoek kijken. Die maken het werk nu peperduur. (Brabants Dagblad, 19 november)
  Lees meer: bd.nl

 • De nieuwe regels over het verplaatsen van vervuilde grond zorgen voor flinke problemen bij de meeste gemeenten. Deze zomer werden de regels flink aangescherpt, waardoor veel bouwprojecten stil zijn komen te liggen. (RTL Z, 17 november)
  Lees meer: rtlz.nl

 • Nog niet zo lang geleden had bijna niemand in Nederland van PFAS gehoord, nu wordt het - weliswaar vaak in kleine hoeveelheden - bijna overal in de Nederlandse bodem gevonden en legt het een groot aantal bouwwerkzaamheden stil. Als het eenmaal in de grond zit, krijg je het er bijna niet meer uit. PFAS heeft niet voor niets de bijnaam forever chemicals. (NOS, 17 november)
  Lees meer: nos.nl

 • Wekelijks stuit Karel Knip in de alledaagse werkelijkheid op raadsels en onbegrijpelijke verschijnselen.
  Deze week: het wonderlijke teflon. (NRC, 15 november)
  Lees meer: nrc.nl

 • Ook Tytsjerksteradiel treft een tijdelijke maar onduidelijke PFAS-regeling. Dat is de uitkomst van alweer het tweede spoeddebat over de crisis die het grondverzet treft. (Drachtster Courant, 14 november)

  Lees meer: drachtstercourant.nl

 • De Slufter – het depot voor verontreinigde baggerspecie van de Rotterdamse haven – mag verontreinigde baggerslib ontvangen die PFAS bevat. Dit is de uitkomst van overleg tussen depotbeheerders en bevoegde instanties. (Mainport, 14 november)

  Lees meer: mainport.com