riool

 • Een man is maandagochtend tijdens het werk onwel geworden bij het Pieterveld in Nuenen. De medewerker van een rioolbedrijf werd in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was behoorlijk misselijk, inmiddels is zijn toestand weer stabiel. (ED, 9 mei)

  Lees meer: ed.nl

 • Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast hebben we te maken met de effecten van klimaatverandering. Riolering wordt daardoor steeds belangrijker voor het tegengaan van wateroverlast en droogte. Het rioolstelsel beheren en onderhouden is een taak van de gemeente. Het college biedt de gemeenteraad het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP) aan ter vaststelling. (Deventer RTV, 14 december)

  Lees meer: deventerrtv.nl

 • Na verwijdering van de riooloverstort en door beluchting leek het probleem met blauwalg in de Zegerplas opgelost. Maar vorige maand bleek er overlast van de Bentische Blauwalg. Volgens Herman Gerritsma, schrijver van het boek Gifbelt-Coupépolder, is er een verband tussen blauwalg in de Zegerplas en de Coupépolder. (Alphens, 24 juli)

  Lees meer: alphens.nl

 • Staalfabrikant Tata Steel heeft van toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een dwangsom opgelegd gekregen vanwege het illegaal lozen van kwik in het riool en te hoge concentraties van andere zogeheten zeer zorgwekkende stoffen in het afvalwater. (Volkskrant, 20 juli)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • Súdwest-Fryslân trekt 3.540.000 euro uit voor de riolering in 2021. Voor dit bedrag wordt inspectie en onderhoud van het rioolstelsel uitgevoerd. (Leeuwarder Courant, 8 februari)

  Lees meer: lc.nl

 • De provincie Utrecht gaat de komende maanden de riolering langs verschillende N-wegen in de regio inspecteren en schoonmaken. Zo wil de provincie de staat van de riolering in kaart brengen om een onderhoudsplanning te maken voor de toekomst. De werkzaamheden starten op 15 februari en duren in ieder geval tot november. (AD, 8 februari)

  Lees meer: ad.nl

 • Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en ervaringen uit deze onderzoeken zijn gebundeld in de publicatie: Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken. (Land en Water, 13 juli)
  Lees meer: landenwater.nl