toekomstbestendig

  • De Zandmotor bestaat tien jaar. Voor Rijkswaterstaat reden om zich af te vragen of het kunstmatige schiereiland voor de kust bij Ter Heijde een succes is. Het liet daartoe een onafhankelijke beleidsevaluatie uitvoeren. Conclusie: de Zandmotor wordt grotendeels gezien als een succesverhaal. Kanttekening: de beleidsdoelen van de Zandmotor zijn breed en algemeen geformuleerd en concrete streefcijfers ontbreken, dus kan in feite niet worden bepaald of doelen zijn gehaald. (H2O Waternetwerk, 2 juli)

    Lees meer: h2owaternetwerk.nl

  • Provincie Zuid-Holland heeft een overeenkomst ondertekent met het Rijk, gemeente en waterschappen voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de Zuid-Westelijke Delta en de Hollands-Utrechtse veenweiden. In totaal komt er ongeveer 7 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in de Zuid-Westelijke Delta (ZWD) en duurzaam gebruik van de bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden (HUV). (Agraaf, 16 maart)

    Lees meer: agraaf.nl