verdroging

 • De verdorde hortensia in je achtertuin weet het en jij weet het: Nederland kampt deze zomer met droogte. Sinds gisteren geldt er officieel een watertekort, maakte het ministerie van Infrastructuur bekend. Toch stroomt uit jouw kraan nog genoeg water. Hoe zit dat? Vier vragen en antwoorden. (RTL Nieuws, 4 augustus)
  Lees meer: rtlnieuws.nl

 • We noemen Nederland een waterland, een rivierenland, een kikkerland, een Noordzeeland. En toch is het te droog, voor de vijfde zomer op rij. NU.nl krijgt onder andere via NUjij en Instagram veel vragen over die paradox van droogteproblemen in het waterrijke Nederland. Klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm beantwoordt er zes. (Nu.nl, 4 augustus)
  Lees meer: nu.nl

 • Dijken, bodem en natuur krijgen in Nederland zo lang mogelijk water, ook als er een watertekort is. Dat is vastgelegd in de zogenoemde verdringingsreeks, die waterbeheerders inzetten bij een ernstig watertekort. De stabiliteit van de dijken is belangrijk voor de nationale veiligheid. Ook inklinken van de bodem en onomkeerbare schade aan natuur door droogte en verzilting moet voorkomen worden, want dat kan nooit meer worden hersteld. (IJmuider Courant, 3 augustus)
  Lees meer: ijmuidercourant.nl

 • Waterschap Scheldestromen gaat het gezuiverde rioolwater van de rioolwaterzuiveringen Walcheren (Ritthem) en Willem Annapolder (Kapelle) tijdelijk in het achterliggende gebied brengen. Dit wordt als noodmaatregel ingezet om inklinking van veenlagen in de bodem te beperken en blijvende schade door bodemdaling te voorkomen. Door het op peil houden van het watersysteem wordt geprobeerd verdere uitdroging van de ondergrond zoveel mogelijk te voorkomen. Normaal wordt het gezuiverde rioolwater van deze twee zuiveringen afgevoerd naar het buitenwater. (Internetbode 3 augustus)
  Lees meer: internetbode.nl

 • Nederland is erop ingericht om water zo snel mogelijk af te voeren. Vroeger regende het gelijkmatiger, en functioneerde het systeem waarbij water zo snel mogelijk werd afgevoerd. Alleen met de huidige extremen werkt dit verdroging enkel in de hand, met alle gevolgen van dien. Het is zaak om het water langer vast te houden zodat het de tijd krijgt om in de bodem te zakken. (Eindhovends dagblad, 3 augustus)
  Lees meer: ed.nl

 • De meeste regen valt in de winter, terwijl boeren dit zoete water juist in het voorjaar en de zomer nodig hebben om de gewassen mee te besproeien. Daar heeft Stichting Waterhouderij na jarenlang testen een oplossing voor bedacht, namelijk water opslaan in de bodem via een systeem met stuwen en waterpeil-afhankelijke drainage. (Omroep Zeeland, 4 juli)
  Lees meer: omroepzeeland.nl

 • Grondwater is van cruciaal belang voor de natuur in beekdalen. Daarom is er een meerjarig onderzoek gestart naar de beste manier om de zogenaamde kwelstromen te meten en te vertalen in computermodellen. (Nature Today, 31 mei)
  Lees meer: naturetoday.com

 • Door de droogte is er in ons land een enorme druk op het grondwater. Zo hebben de provincies Noord-Brabant en in Limburg besloten dat voor het besproeien van jouw land je een vergunning nodig hebt. Bovendien kan drinkwaterbedrijf Vitens niet al haar klanten drinkwater leveren. Wie krijgt wat? Vroege Vogels sprak met Roelof Stuurman, grondwaterexpert bij Deltares. (NPO radio 1, 29 mei)
  Lees meer: nporadio1.nl

 • Verdroging, het is al jaren een probleem in heel het land. Daarom start de Rekenkamer Oost-Nederland een onderzoek naar de rol van de provincies Overijssel en Gelderland bij de besluiten die zij nemen rondom het oppompen van grondwater en de kans op verdroging daardoor. (RTV Oost, 15 februari)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Waterschap Zuiderzeeland wil bijna een half miljoen euro investeren in een nieuw grondwatermeetnet. Nu heeft het waterschap vooral peilbuizen aan de rand van de provincie. Om een beter beeld te krijgen van wisselingen in de grondwaterstanden, moeten er daar meer van komen. Daardoor kan er sneller worden ingegrepen als een gebied te droog of te nat wordt. (Omroep Flevoland, 28 september)

  Lees meer: omroepflevoland.nl

 • In opdracht van het Kennisnetwerk OBN hebben onderzoekers van De Vlinderstichting, EIS Kenniscentrum Insecten en Stichting Bargerveen de knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap onderzocht. Er is een landschapsecologische benadering gevolgd om de kansen voor herkolonisatie van verdwenen regionale soorten te beoordelen na uitvoering van herstelmaatregelen.(Nature Today, 11 juli)

  Lees meer: naturetoday.nl

 • Het programma AquaConnect van de Wageningse onderzoeker Huub Rijnaarts krijgt ruim 4 miljoen euro vanuit het Perspectief-programma van NWO, aangevuld met 2 miljoen euro vanuit bedrijven en maatschappelijke organisaties. AquaConnect richt zich op het hergebruik van afvalwater en brak grondwater om zo meer water in reserve te hebben tijdens droge periodes in Nederland. Het programma Perspectief van NWO financiert zes brede consortia voor een bedrag van in totaal 22 miljoen euro. (Land en Water, 12 mei)

  Lees meer: landenwater.nl

 • Boeren en natuurbeheerders hielden elkaar rond het Drentse Bargerveen in de houdgreep. Intussen dreigde het unieke hoogveengebied te verdrogen. Herverkaveling lost het probleem op. Verbetering voor landbouw én natuur. (Binnenlands Bestuur, 14 mei)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Steeds meer huizen in Brabant verzakken door ernstige structurele verdroging van de bodem. Het gevolg daarvan: grote scheuren in muren, kozijnen en vloeren. Experts waarschuwen dat ontwatering door landbouw en drinkwaterbedrijven de problemen verergert. (Omroep Brabant, 5 april)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • De groene hogescholen van Nederland zijn gezamenlijk gestart met praktijkgericht onderzoek naar duurzaam bosbeheer. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool werken met een brede vertegenwoordiging uit het werkveld aan dit project. (De Noordoostpolder, 16 maart)

  Lees meer: denoordoostpolder.nl

 • De klassieke buisdrainage heeft met de introductie van nieuwe, regelbare vormen van drainage de afgelopen jaren een flinke impuls gekregen. Deze nieuwe drainagevormen kunnen mogelijk bijdragen aan het verminderen van verdroging op de hogere zandgronden en aan het verminderen van bodemdaling in het westen van Nederland. Natuurorganisaties blijven kritisch. (Groene Ruimte, 1 maart)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Wat gaat Brabant doen tegen de verdroging? Het probleem dat al tientallen jaren speelt, staat vrijdag op de agenda van Provinciale Staten. Het is de eerste ronde in een serie debatten die in het najaar een Regionaal Water Plan moet opleveren. (Omroep Brabant, 29 januari)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Hoewel oktober een stuk natter was dan normaal, is nog steeds sprake van een groot neerslagtekort. De kans is groot dat het tekort aan het eind van de winter regionaal nog niet is weggewerkt. Vooral in het zuidoosten en oosten is nu nog sprake van droogte en staat het grondwaterpeil bijzonder laag voor de tijd van het jaar. Er zijn geen acute problemen, maar in het voorjaar kan de droogte opnieuw opspelen. (Weeronline, 8 november)

  Lees meer: weeronline.nl

 • Drinkwaterbedrijf Evides pompt minder water op bij de Brabantse Wal. Dat staat in een overeenkomst met de provincie. Gedeputeerde Peter Smit (Forum voor Democratie) gaat ook aan andere bedrijven vragen minder grondwater op te pompen. Een van de bedrijven op zijn lijstje is drinkwaterbedrijf Brabant Water. (Omroep Brabant, 22 oktober)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • Het op 1 april gestarte droogteseizoen loopt ten einde. Dit betekent niet dat er geen droogteproblemen meer zijn. De grondwaterstanden zijn in delen van het land nog niet hersteld. De waterbesparende maatregelen langs de Maas zijn opgeheven, omdat de afvoer van de rivier flink is gestegen. (H2O Waternetwerk, 30 september)
  Lees meer: h2owaternetwerk.nl