warmte- en-koude opslag

  • Voor Energie Beheer Nederland hebben TNO en Ekwadraat het hergebruik van ondergrondse zoutcavernes voor warmtetoepassingen onderzocht. In de studie zijn 2 mogelijke toepassingen van ondergrondse cavernes voor warmtetoepassingen geëvalueerd: winning van warmte uit de caverne en seizoensopslag van warmte. Het volume van de cavernes is groot genoeg om interessant te zijn voor collectieve warmtetoepassingen, maar winning van de warmte lijkt niet haalbaar. (Groene Ruimte, 9 januari)
    Lees meer: groeneruimte.nl

  • De Nijmeegse Radboud Universiteit gaat voor een groot deel van het gas. Op dit moment is het verbruik van gas op de campus in een tijdbestek van vijf jaar al fors gedaald, de aankomende jaren moet kan dat nog zo’n 75 procent minder worden. (De Gelderlander, 20 mei)

    Lees meer: gelderlander.nl