waterbeheer

 • De eindeloze stijging van het verbruik van drinkwater in Nederland moet stoppen. Vorig jaar gebruikten klanten van Vitens bijna 10 procent meer water dan in 2014 en als die trend zich doorzet gebruiken we in 2050 zelfs 30 procent meer water dan vijf jaar geleden, zo berekende het waterbedrijf. Vitens wil dat mensen bewuster omgaan met drinkwater en begint daarom vandaag een offensief om verspilling tegen te gaan. (De gelderlander, 16 april)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • De belangrijke uitdagingen waar Groningen voor staat, of het nu gaat om klimaatverandering, economische ontwikkeling of om de energietransitie die ons van het gas afhaalt, ze hebben één thema gemeen: water. Daarom is de tijd aangebroken om water hoog op de politieke agenda te plaatsen. (Dagblad van het Noorden, 14 april)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het is goed mogelijk dat Nederland net als het Belgische Vlaanderen over een jaar of vijf al verplicht gaat stellen dat elk nieuwbouwhuis over zijn eigen regenwaterput beschikt. Dat water is geschikt om de wc mee door te spoelen, de tuin te sproeien en de auto te wassen. Het is noodzakelijk dat individuele burgers gaan meehelpen om de droogte door klimaatverandering te bestrijden. (Binnelands Bestuur, 5 april)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Om wateroverlast te voorkomen bij basisschool De Bron in Neerbeek, worden de plannen voor een waterbuffer bij de school verder uitgewerkt. (1 Limburg, 9 april)

  Lees meer: 1limburg.nl

 • Girlsday, de jaarlijkse actiedag om meisjes te interesseren voor bèta en techniek, staat dit jaar in het teken van water. De kick-off van de landelijke activiteiten heeft donderdag plaats tijdens de Dijkwerkersdag die in Rotterdam wordt gehouden. Directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat en dijkgraaf Hetty Klavers openen Girlsday 2019 samen met meisjes uit het basisonderwijs en het vmbo. (H2O Waternetwerk, 9 april)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestelde Beleidstafel Droogte komt nu met haar eerste bevindingen. Conclusie is dat de droogtemaatregelen vorig jaar goed hebben uitgepakt en de waterbeheerders hard hebben gewerkt. (Rijksoverheid, 5 april)

  Lees meer: rijksoverheid.nl

 • Kunnen de vijvers in Apeldoorn die nu ‘bruin’ zijn, weer helderder water krijgen? Dat gaat het waterschap in de praktijk onderzoeken. (De Stentor, 26 maart)

  Lees meer: destentor.nl

 • De aandacht van Waterschap Vallei en Veluwe verschuift steeds meer van handhaving naar begeleiding van en samenwerking met boeren. 'Partnerschap is ons watermerk, is de slogan die wij binnen het waterschap gebruiken', vertelt heemraad Dirk-Siert Schoonman. (Nieuwe Oogst, 27 maart)

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Tijdens een controle van het zandbed in het kanaal kwamen dieptes tegen die niet juist waren. De gemeente Assen heeft dit laten onderzoeken en er bleek te weinig zand aan twee zijden van het kanaal te liggen. Dit is tussen de Groningerbrug en de Blauwe Klapbrug. (Assen Stad, 25 maart)

  Lees meer: assenstad.nl

 • De sluis tussen de Maas en de haven in Oss is stuk. Daardoor konden schepen begin deze week niet bij de Osse bedrijven komen. De boosdoener: een oude kluis op de bodem van het Burgemeester Delenkanaal. (Brabants Dagblad, 22 maart)

  Lees meer: bd.nl

 • Waterschappen kunnen dertig tot zeventig procent van de energiekosten en CO2-uitstoot besparen door sluizen, stuwen en gemalen efficiënter te gebruiken. De pompenergie van de gemalen is (na rioolzuivering) de een na grootste kostenpost van hun elektriciteitsrekening. (Binnenlands bestuur, 20 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Gedempte sloten weer open maken zodat het water bij hoosbuien makkelijker weg kan. Het plaatsen van elf nieuwe peilpunten om de waterstand in de gaten te houden en het leggen van nieuwe riolering. Al twee jaar doen de gemeente Someren en waterschappen Aa en Maas en De Dommel er samen alles aan om Someren weerbestendig te maken. (Eindhovens Dagblad, 19 maart)

  Lees meer: ed.nl

 • Het aantal projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is vorig jaar met 100 gestegen. (De Boerderij, 19 maart)

  Lees meer: boerderij.nl

 • Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen in de provincie Overijssel kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren. In totaal is er van 2019 tot en met 2021 een bedrag van 1,4 miljoen euro te verdelen. (Groene Ruimte, 18 maart)

  Lees meer: groeneruimte.nl

 • Het is opvallend stil rond de financiële positie van de waterschappen. Ze staan voor 8 miljard euro in het krijt. Tijd om die schulden weg te gaan werken. (Dagblad van het Noorden, 18 maart)

  Lees meer: dvhn.nl

 • In de afgelopen vier jaar zijn de opbrengsten van waterschappen uit heffingen ruim 9 procent gestegen. De verwachte opbrengst voor 2019 is 2,9 miljard euro. De waterschappen voorzien voor de komende vier jaar 5,8 miljard euro aan investeringen. Aan het begin van de vorige bestuursperiode was dat 5 miljard. Dit meldt het CBS op basis van de jaarlijkse analyse van heffingen en investeringen van de waterschappen. (CBS,18 maart)

  Lees meer: cbs.nl

 • Een deel van de Amsterdamse Ringdijk is van binnenuit versterkt met behulp van dijkstabilisatoren. Door deze techniek hoefde de dijk niet te worden verbreed. De innovatie is volledig gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Zulke innovaties zijn volgens dijkgraaf Gerhard van den Top van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van groot belang bij de uitvoering van de omvangrijke dijkversterkingsoperatie. (H2O |Waternetwerk, 14 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Waterschappen investeren de komende vier jaar jaarlijks zo'n 100 miljoen euro extra om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dat meldt de Unie van Waterschappen (UvW) vandaag. (Binnenlands Bestuur, 11 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • Ondergrondse wateropslag kan een oplossing zijn voor een tekort aan zoet oppervlaktewater voor de tuinbouw in droge perioden. De realisatie, bedrijfsvoering en werkelijke kosten van vier recent ontwikkelde, zeer uiteenlopende systemen hiervoor zijn gedurende meerdere jaren gemonitord. (H2O Waternetwerk, 13 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Op 20 maart is het zover: Nederlanders mogen naar de stembus om hun keuze voor de leden van de Provinciale Staten en de waterschappen te maken. In aanloop naar de verkiezingen maakt NU.nl een serie verhalen over de rol van waterschappen en de provincie in ons dagelijks leven, met vandaag: hoe de Nederlandse bodem wegzakt door ons waterbeleid. (Nu.nl, 11 maart)

  Lees meer: nu.nl