waterbodem

 • De baggerwerkzaamheden in de Schie en binnenhavens in Schiedam zijn in volle gang en dat levert veel rotzooi op. Zo werd er al een achteras van een vrachtwagen, een rolcontainer, meerdere sloepjes en heel veel fietsen en winkelwagens uit het water gehaald. (Schiedam24, 18 maart)

  Lees meer: schiedam24.nl

 • Het water stroomt nu volop, maar door aanhoudende droogte en warm weer staan de beekjes in het Drentsche Aa-gebied in de zomer regelmatig droog. Dat is slecht voor de natuur en daarom is Waterschap Hunze en Aa's deze week begonnen met een project waarbij ze de bodem van een aantal beken verhogen. (RTV Drenthe, 7 maart)

  Lees meer: rtvdrenthe.nl

 • Het gros van de schade, scheuren en verzakkingen aan woningen langs het Kanaal Almelo-de Haandrik is ontstaan door het zogenoemde piping; grondwaterstromen die onder de dijk doorgaan. Dat concludeert hoogleraar Stefan van Baars in een nieuw onafhankelijk onderzoek naar het kanaaldrama. (Tubantia, 26 februari)

  Lees meer: tubantia.nl

 • Gedeputeerde Staten hebben besloten geen onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de bodem van de Meeslouwerplas. (Het Krantje online, 15 februari)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl

 • De sanering van de waterbodem van het Vliet in Franeker wordt uitgesteld totdat de vaart ijsvrij is. (Franeker Courant, 8 februari)

  Lees meer: franekercourant.nl

 • Het Henschotermeer krijgt sinds deze week een grote onderhoudsbeurt. De bodem van het ‘Hens’ wordt de komende zes tot acht weken ontdaan van een laagje slib en waterplanten. ,,Het is een serieuze klus. We hebben voor deze periode van het jaar gekozen om de overlast zoveel mogelijk te beperken’’, licht een van de beheerders toe. (Nieuwsblad De Kaap, 10 januari)

  Lees meer: nieuwsbladdekaap.nl

 • Naar aanleiding van het programma Ruimte voor de Rivier hebben medewerkers van Rijkswaterstaat en marktpartijen tools ontwikkeld voor het samen beheersen van grondrisico’s in projecten. Ook in de ontwikkeling van natte infrastructuur is het volgens de betrokkenen essentieel om de uitvoeringskennis van marktpartijen tijdig in te schakelen en samen na te denken over goede risico-allocatie en beheersmaatregelen. (Waterforum, 5 januari)

  Lees meer: waterforum.net

 • Er lagen resten van een drugsdumping op de bodem van een vijver aan de Romelaan. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente naar de vervuilde vijvers. Omwonenden maken zich al langer zorgen. (Halderbergse Bode, 30 november)

  Lees meer: internetbode.nl

 • Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt momenteel of het toepassen van baggeren door middel van waterinjectie onderdeel wordt van het nieuwe baggeren in Rotterdam. Dit onderzoek past in het programma PRISMA waarbij het Havenbedrijf nieuwe baggermethodes en de gedragingen van slib onderzoekt met als doel efficiënter baggeren en minder CO2-uitstoot. (Transport-online, 4 november)

  Lees meer: transport-online.nl

 • Gelderland wil af van de stort van granuliet in de zandwinplassen van Over de Maas bij Alphen. Maar omdat een verbod nu niet lukt, kiezen de Statenleden nu voor het tegenhouden van de stort in de toekomst. (Gelderlander, 24 september)
  Lees meer: gelderlander.nl

 • n alle wateren binnen het waterschap ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Dat noemen we baggeren. Hiermee komt de waterdiepte op het juiste niveau en voorkomen we wateroverlast. Ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren van het baggeren. (Wassenaarders, 23 september)
  Lees meer: wassenaarders.nl

 • ‘’Kijk, een weidebeekjuffer.” Waterschap Hunze en Aa’s hield woensdagavond zijn eerste van vier veldbezoeken om het plan voor de verhoging van het waterpeil in het Drentsche Aa gebied toe te lichten. (Dagblad van het Noorden, 13 augustus)
  Lees meer: dvhn.nl

 • De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar waterkwaliteit en de oevers van de Nedereindse Plas. Hieruit blijkt onder andere dat het milieurisico lager is dan bij de voorbereiding van de sanering in 2004 werd ingeschat. Er stroomt minder verontreiniging vanuit het stortmateriaal naar het oppervlaktewater van de Nedereindse Plas. Ook is de fysieke stabiliteit van de oevers onder water beter dan waarvan was uitgegaan bij het opstellen van het saneringsplan uit 2005. Hierdoor is de fysieke afdekking van de oevers onder water (stortfront) niet meer noodzakelijk, en stelt het college voor om de sanering van de Nedereindse Plas sober en doelmatig af te ronden. Bij deze saneringsvariant gaat het om het blijvend monitoren van de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers van de Oostplas en de Westplas. (Utrecht Nieuws, 20 juli)
  Lees meer: utrecht.nieuws.nl

 • Op twee locaties op het eiland Texel wordt getest of regenwater tijdens de winter in de ondergrond kan worden opgeslagen. Het water wordt vervolgens in de zomer op ‘een zuinige en slimme manier’ gebruikt om zo’n 50 tot 100 hectare aan akkers te irrigeren. (H2Owaternetwerk.nl, 7 juli)

  Lees meer: H2Owaternetwerk

 • Periodes van droogte zullen vaker voorkomen. Nederland moet zich aanpassen. Aflevering 1 uit een serie: de boer en zijn regenwormen. (NRC, 7 juli)

  Lees meer: NRC

 • Deskundigen reageren verbijsterd op de brief over granulietstortingen in natuurplas Over de Maas die minister Van Veldhoven vanmorgen naar de Kamer stuurde. In de brief negeert ze volgens hen alle nieuwe informatie die tijdens het rondetafelgesprek op 9 maart in de Tweede Kamer naar voren is gekomen. Milieuchemicus Joop Harmsen: “Ik voel me als onafhankelijk deskundige niet serieus genomen door de minister.” (BNNVARA, Zembla, 31 maart)
  Lees meer: bnnvara.nl