waterbodem

 • Waternet werkt in Ankeveen-Buiten aan de voorbereidingen voor proeven met natte teelten. Over een oppervlakte van 5 hectare worden diverse bassins aangelegd die dienen als proefpercelen voor de teelt van onder meer lisdodde, riet en veenmos. (Nieuwe Oogst, 18 april0

  Lees meer: nieuweoogst.nu

 • Naast rivieren, plassen en sloten blijken ook stadsvijvers veel bij te dragen aan broeikasgasuitstoot. In deze vijvers komen bubbels met het broeikasgas methaan naar het oppervlak. En dit zal alleen nog maar meer toenemen bij hogere temperaturen. (Radboud Universiteit, 18 april)

  Lees meer: ru.nl

 • Tijdens een controle van het zandbed in het kanaal kwamen dieptes tegen die niet juist waren. De gemeente Assen heeft dit laten onderzoeken en er bleek te weinig zand aan twee zijden van het kanaal te liggen. Dit is tussen de Groningerbrug en de Blauwe Klapbrug. (Assen Stad, 25 maart)

  Lees meer: assenstad.nl

 • Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Verdeeld over Nederland zijn nu zo’n 15.000 agrariërs aangesloten in projecten, zo blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het gaat daarbij om samenwerkingsprojecten met regionale overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere partijen. (Akkerwijzer, 23 maart)

  Lees meer: akkerwijzer.nl

 • De sluis tussen de Maas en de haven in Oss is stuk. Daardoor konden schepen begin deze week niet bij de Osse bedrijven komen. De boosdoener: een oude kluis op de bodem van het Burgemeester Delenkanaal. (Brabants Dagblad, 22 maart)

  Lees meer: bd.nl

 • De provincie Brabant gaat met 25 bedrijven, die jaarlijks meer dan 150.000 kuub grondwater onttrekken in gesprek om de hoeveelheid grondwater die onttrokken wordt te reduceren. Tevens is het doel om het laagwaardig gebruik van grondwater zoveel mogelijk terug te dringen. De Brabantse Waterschappen onderzoeken daarom samen met bedrijven of effluent een bruikbaar alternatief kan bieden. (Waterforum, 19 maart)

  Lees meer: waterforum.nl

 • Het beschermde natuurgebied Brabantse Wal kampt met ernstige droogte. Veel zeldzame planten en vogels zijn (bijna) verdwenen uit het gebied. Tot verdriet van actievoerders en natuurbeschermers. Oorzaak? “We plegen roofbouw op de natuur”, zegt Martin Mos van Natuurmonumenten. (Omroep Brabant, 17 maart)

  Lees meer: omroepbrabant.nl

 • De baggerwerkzaamheden aan de Nieuwe Buitenhaven in Kampen worden eind maart hervat. De werkzaamheden lagen sinds oktober vorig jaar stil, omdat de grond verontreinigd bleek. (RTV Oost, 13 maart)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert voortaan met satellietbeelden of sloten goed zijn schoongemaakt. Medewerkers hoeven hierdoor in het veld alleen nog die locaties te beoordelen die als ‘afgekeurd’ worden aangemerkt door het computersysteem. Uit een test met speciale software blijkt dat 80 procent goed wordt beoordeeld door gebruik te maken van satellietfoto’s. (Zwartewaterkrant.nl, 11 maart)

  Lees meer: zwartewaterkrant.nl

 • De verondieping van de Vonkerplas langs de Waal bij Dreumel wordt mogelijk uitgesteld. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) pleit voor een onderzoek naar de zin en onzin van het storten van 7 miljoen kubieke meter grond en bagger in de diepe plas aan de Waal. (De Gelderlander, 7 maart)

  Lees meer: gelderlander.nl

 • Het vervolgonderzoek naar de mogelijke verontreiniging van sloten nabij de Westdijk in Bunschoten bevestigt de eerdere resultaten, maar geeft nog geen uitsluitsel over de effecten op de flora en fauna in het gebied als er wordt gebaggerd. (H2O Waternetwerk, 21 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het parket in Amsterdam verwacht nog zeker twee maanden nodig te hebben voor onderzoek naar het weglekken van aardgascondensaat in Farmsum. (Dagblad van het Noorden, 19 februari)

  Lees meer: dvhn.nl

 • Het project Waterbodemsanering Schipsloot in Wolvega is in opdracht van Wetterskip Fryslân maandagmiddag van start gegaan. Gestart is in de haventjes van de aanliggende watersportbedrijven. (Stellingwerf, 11 februari)

  Lees meer: stellingwerf.nl

 • Het ijs moest eerst gebroken worden, maar vervolgens ging vrijdagochtend een duiker te water in de Zuid-Willemsvaart in Helmond. Op zoek naar niet afgegane explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Over het kanaal komt een brug, als onderdeel van de snelle fietsverbinding Helmond-Eindhoven. Voor de aanleg wil men er zeker van zijn niet op oude bommen te stuiten. (Eindhovens Dagblad, 25 januari)

  Lees meer: ed.nl