waterheer

  • Als je dan toch teeltvrije zones krijgt opgelegd als akkerbouwer, kun je er maar beter iets van maken. Met die gedachte werd Bernhard Prins uit Scheemda deelnemer aan het project voor bufferstroken langs watervoerende sloten van Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG), de provincie en waterschap Hunze en Aa's. (Nieuwe Oogst, 4 juli)

    Lees meer: nieuweoogst.nl

  • Waterschap Aa en Maas brengt samen met andere organisaties de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. (Heusdense courant, 15 mei)

    Lees meer: heusdensecourant.nl