wateroverlast

 • Heb je met bodemverdichting in de ondergrond te maken, dan is de weg naar herstel lang en duur. Door kleine gaten te boren kan het perceel beter afwateren en krijgen plantwortels de ruimte om de diepte in te gaan. WUR-onderzoeker Derk van Balen experimenteert nu twee jaar met het systeem. De eerste resultaten zijn positief. (Nieuwe Oogst, 13 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Bij gereduceerde grondbewerking op klei is het de kunst de diepere lagen te sparen en de bovenlaag fijn te maken. Teler Jacob Vos uit het Flevolandse Bant werkt op die manier en begeleidt het onderzoek naar ondiepe grondbewerking vanuit de praktijk. (Nieuwe Oogst, 13 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Somerenaren zijn dit jaar 25 euro meer kwijt aan de rioolheffing. Dat komt door extra investeringen in bestrijding van wateroverlast en verdroging in de gemeente. Na een meevaller in 2020 zit het prijspeil weer op het oude niveau. (ED, 6 januari)

  Lees meer: ed.nl

 • Klimaatadaptatie is voor veel Europese steden nog te veel een ver-van-mijn-bed-show. En als een stad al een plan heeft, dan schiet het met de implementatie niet snel genoeg op, zo stelt een rapport van Sweco. Het ingenieursbureau adviseert om klimaatverandering in te zetten als katalysator voor duurzame stadsontwikkeling. (H2O Waternetwerk, 12 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Bij zware regenbuien is Twekkelerveld kwetsbaar voor wateroverlast. Met name rondom de Goolkatenweg en in de Pijlhovestraat kan de riolering al dat water niet aan. Met het omvangrijke project GroenBlauw Twekkelerveld gaat de gemeente dit aanpakken. Nieuwe riolering en een beek maken ruimte om water te bergen en af te voeren. De maatregelen gaan ook hittestress en droogte tegen en verbeteren de biodiversiteit. Zo bereidt Enschede zich voor op extreme weersomstandigheden en verhoogt het de leefkwaliteit in Twekkelerveld. (Huis aan Huis Enschede, 3 november)

  Lees meer: huisaanhuisenschede.nl

 • Leidschendam-Voorburg is goed op weg om in 2050 een klimaatbestendige gemeente te zijn. Afgelopen week stelde het college de eerste klimaatstresstest en klimaatrisiciodialoog vast. (Het Krantje online, 2 november)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl

 • Binnen tien jaar verdwenen duizenden bomen in de gemeente Groningen. Terwijl volwassen bomen juist een probaat middel zijn in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. (Dagblad van het Noorden, 2 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • In het Geul- en Gulpdal in Zuid-Limburg werkt ARK aan natuurlijke maatregelen om water langer vast te houden op hellingen. Samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verwijderen we oude drainagesystemen zodat de graslanden weer water kunnen vasthouden. Dat voorkomt wateroverlast in de dalen na stortbuien, en hopelijk verleiden we zo ook de zwarte ooievaar om de grens over te steken. (Nature Today, 25 oktober)

  Lees meer: naturetoday.nl