wateroverlast

 • Met een vernieuwd programma en extra budget wil de provincie Flevoland zich voorbereiden op de wateropgaven van de komende jaren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het aanpakken van wateroverlast, het verhogen van de waterveiligheid en het garanderen van de (drink)waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 18 oktober)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het is vrijwel onmogelijk om Valkenburg te beschermen tegen zo'n enorme hoeveelheid regen als bij het noodweer van twee weken geleden naar beneden kwam. Dat zou te veel vragen van het landschap en de toerismebranche, zegt Har Frenken van het Waterschap Limburg. (NOS, 29 juli)

  Lees meer: nos.nl

 • Na drie jaren met - uitzonderlijk - droge zomers, staat 2021 in het teken van extreme regenval in het stroomgebied van de Maas en de Rijn. Het waterveiligheidssysteem in Limburg kreeg hartje zomer een stresstest die zijn weerga niet kende. De Maas kon met man en macht in toom worden gehouden, maar de problemen deden zich elders voor: de beken en kleine rivieren. Die zwollen aan en zorgden voor grote schade. Nu de afvoerpiek Limburg heeft verlaten en het water zakt, rijst de vraag: wat zijn de belangrijkste lessen? H2O vraagt het aan Deltacommissaris Peter Glas. (H2O Waternetwerk, 20 juli)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Miljoenen insecten en bodemdieren zijn in de afgelopen week gedood door het hoogwater in Limburg. Dat zegt ecoloog Piet Verdonschot tegen NU.nl. Ook zoogdieren en jonge weidevogels zijn flink getroffen. Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), schat dat er duizenden grotere dieren zijn omgekomen. "Het kan jaren duren voordat de natuur hersteld is." (Nu, 21 juli)

  Lees meer: nu.nl

 • Weersextremen zijn een vast gegeven in het Nederlandse klimaat. We hebben te maken met droge, hete perioden die worden afgewisseld door plaatselijk zeer zware buien. De manier om je gewassen hiertegen te wapenen is middels de bodem. (Akkerwijzer, 24 juni)

  Lees verder: akkerwijzer.nl

 • D66-raadslid Charlotte Bos bekommert zich momenteel om het regenwater in Leidschendam- Voorburg. "Hoosbuien en de daarmee gepaard gaande wateroverlast worden een steeds groter probleem dat niet alleen door riolering opgelost kan worden", aldus Bos. "Dakgoten zijn nu vaak aangesloten op de riolering zodat het regenwater bij het vuile rioolwater naar de zuivering gaat". (Voorburgs Dagblad, 15 mei)

  Lees meer: voorburgsdagblad.nl

 • Voor de zomer kan het nieuwe rioleringssysteem voor bedrijven op Metal Valley in Drunen klaar zijn. Het afvalwater gaat dan niet richting Elshout, maar de kant op van het gemaal aan de Beethovenlaan. Daar is wel genoeg capaciteit. (BD, 15 maart)

  Lees meer: bd.nl

 • Heb je met bodemverdichting in de ondergrond te maken, dan is de weg naar herstel lang en duur. Door kleine gaten te boren kan het perceel beter afwateren en krijgen plantwortels de ruimte om de diepte in te gaan. WUR-onderzoeker Derk van Balen experimenteert nu twee jaar met het systeem. De eerste resultaten zijn positief. (Nieuwe Oogst, 13 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Bij gereduceerde grondbewerking op klei is het de kunst de diepere lagen te sparen en de bovenlaag fijn te maken. Teler Jacob Vos uit het Flevolandse Bant werkt op die manier en begeleidt het onderzoek naar ondiepe grondbewerking vanuit de praktijk. (Nieuwe Oogst, 13 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • Somerenaren zijn dit jaar 25 euro meer kwijt aan de rioolheffing. Dat komt door extra investeringen in bestrijding van wateroverlast en verdroging in de gemeente. Na een meevaller in 2020 zit het prijspeil weer op het oude niveau. (ED, 6 januari)

  Lees meer: ed.nl

 • Klimaatadaptatie is voor veel Europese steden nog te veel een ver-van-mijn-bed-show. En als een stad al een plan heeft, dan schiet het met de implementatie niet snel genoeg op, zo stelt een rapport van Sweco. Het ingenieursbureau adviseert om klimaatverandering in te zetten als katalysator voor duurzame stadsontwikkeling. (H2O Waternetwerk, 12 november)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Bij zware regenbuien is Twekkelerveld kwetsbaar voor wateroverlast. Met name rondom de Goolkatenweg en in de Pijlhovestraat kan de riolering al dat water niet aan. Met het omvangrijke project GroenBlauw Twekkelerveld gaat de gemeente dit aanpakken. Nieuwe riolering en een beek maken ruimte om water te bergen en af te voeren. De maatregelen gaan ook hittestress en droogte tegen en verbeteren de biodiversiteit. Zo bereidt Enschede zich voor op extreme weersomstandigheden en verhoogt het de leefkwaliteit in Twekkelerveld. (Huis aan Huis Enschede, 3 november)

  Lees meer: huisaanhuisenschede.nl

 • Leidschendam-Voorburg is goed op weg om in 2050 een klimaatbestendige gemeente te zijn. Afgelopen week stelde het college de eerste klimaatstresstest en klimaatrisiciodialoog vast. (Het Krantje online, 2 november)

  Lees meer: hetkrantje-online.nl

 • Binnen tien jaar verdwenen duizenden bomen in de gemeente Groningen. Terwijl volwassen bomen juist een probaat middel zijn in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. (Dagblad van het Noorden, 2 november)

  Lees meer: dvhn.nl

 • In het Geul- en Gulpdal in Zuid-Limburg werkt ARK aan natuurlijke maatregelen om water langer vast te houden op hellingen. Samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verwijderen we oude drainagesystemen zodat de graslanden weer water kunnen vasthouden. Dat voorkomt wateroverlast in de dalen na stortbuien, en hopelijk verleiden we zo ook de zwarte ooievaar om de grens over te steken. (Nature Today, 25 oktober)

  Lees meer: naturetoday.nl