waterpeil

 • Ver hoeft promovenda Lieke Lokin niet te struinen van kantoor naar de plek waar de onderwerpen van haar onderzoek zich in de buitenwereld manifesteren. Zelfs in de kabbelende campusbeekjes zijn ze te vinden: rivierduinen. Wat er zich onder het oppervlak van rivieren afspeelt, dat probeert ze tot op de bodem uit te zoeken. (U Today, 12 januari)

  Lees meer: utoday.nl

 • In de Zuid-Hollandse landbouwgebieden komt er in 2022 meer dan 200 hectare extra leefruimte voor weidevogels bij. (Provincie Zuid-Holland, 11 januari)

  Lees meer: zuid-holland.nl

 • Voor het mvo-project 'Boer Bier Water' heeft Swinkels Family Brewers vanuit hun Bavaria brouwerij in Lieshout veel gezuiverd restwater teruggebracht in de droge Nederlandse bodem. (Marketing Tribune, 19 februari)

  Lees meer: marketingtribune.nl

 • Al dat water uit de Alpen dat onze dijken onder druk zet, kunnen we beter opslaan, omdat we over een paar maanden weer met droogte kampen door klimaatverandering, bepleit René Didde. (Volkskrant, 4 februari)

  Lees meer: volkskrant.nl

 • De waterpeil van de rivieren stijgt momenteel nog steeds. Hoogwater is indrukwekkend om te zien, maar Waterschap Rivierenland roept op om drukte te vermijden op dijken en kades. ,,Houd afstand en ontzie de natuur in ondergelopen uiterwaarden.” (De Stad Gorinchem, 2 februari)

  Lees meer: destadgorinchem.nl

 • Waterschap De Dommel houdt tot 1 maart 2021 vele stuwen hoog om het regenwater zo lang mogelijk in het gebied te houden. Dit is nodig om het grondwater aan te vullen. (Studio 040, 15 januari)

  Lees meer: studio040.nl

 • In het veenweideprogramma moet meer aandacht zijn voor de bodem. Dat is een van de aandachtspunten van de inspraakreactie van de gezamenlijke landbouworganisaties in het gebied. 'Met alleen hydrologische maatregelen komen we er niet', zegt voorzitter Geart Benedictus van de stuurgroep Veenweide. (Nieuwe Oogst, 7 januari)

  Lees meer: nieuweoogst.nl

 • In september stelde Gouda zijn Kaderplan Bodemdaling Binnenstad vast. Een forse peilverlaging en aanpak van de riolering moet daar de overlast door (veen)bodemdaling tegengaan. Gilles Erkens, senior geoloog bij Deltares, schetst het stedelijke bodemdalingsprobleem: wat is de omvang, wat zijn mogelijke oplossingen en wat is daarvoor nodig? En is er voldoende gevoel van urgentie? Erkens pleit voor het zo snel mogelijk op gang brengen van dialoog hierover en niet te wachten tot er schade is. De eerste essentiële stap daarin: het ontwikkelen van een gezamenlijke kennisbasis. (H2O Waternetwerk, 16 december)

  Lees verder: h2owaternetwerk.nl

 • De plannen om de wateroverlast in Gouda aan te pakken zijn goedgekeurd. Hierdoor kunnen het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente beginnen de bodemdaling aan te pakken. 'Na 50 jaar stilstand kunnen we nu de noodzakelijke inhaalslag maken', zegt een tevreden wethouder Hilde Niezen. (Omroep West, 22 november)

  Lees meer: omroepwest.nl