waterzuivering

 • Telers mogen in grondwaterbeschermingsgebieden alleen die middelen gebruiken die daar volgens het etiket zijn toegestaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) wijzen telers hier op omdat onderzoek heeft uitgewezen dat veel agrariërs zich in de praktijk hier onvoldoende bewust van zijn. (De Loonwerker, 11 april)

  Lees meer: deloonwerker.nl

 • Filters om het drinkwater te zuiveren, zijn volstrekt overbodig, zegt Brabant Water. Het drinkwater, dat op grote diepte wordt gewonnen in Brabant, is al schoon. (Eindhovens Dagblad, 10 april)

  Lees meer: ed.nl

 • Medicijnresten in het oppervlaktewater nemen toe. We lozen heel wat medicijnafval door de wc en door het afvoerputje. Zo'n 90% van alle medicijnresten wordt geloosd door huishoudens. Het overige deel komt van zorginstellingen en ziekenhuizen. Ook resten van diergeneesmiddelen dragen een beetje bij. Bovendien kom er via rivieren en kanalen uit het buitenland medicijnresten in ons oppervlaktewater. Ons drinkwater wordt uit oppervlakte- (35%) en grondwater (65%) gezuiverd en onttrokken. (Radar, 1 april)

  Lees meer: radar.avrotros.nl

 • Duizend, wellicht zelfs tienduizend jaar geleden was het een regenbuitje. In 2019 komt het in Tilburg uit de kraan. Gewóón uit de kraan. En toch, of liever: dus, is het het lekkerste water van Nederland. Geen fles in het winkelschap kan er tegenop. (Brabants Dagblad, 28 maart)

  Lees meer: bd.nl

 • In 2022 gaat Oasen grondwater ontzilten met de waterzuiveringstechniek RO/Reverse Osmosis (omgekeerde osmose), zo meldt De Klaroen op 20 maart. Het artikel vermeldt niet of Oasen omgekeerde osmose ook gaat toepassen voor het zuiveren van oppervlaktewater. (Papendrecht.net, 21 maart)

  Lees meer: papendrecht.net

 • Waterschappen kunnen dertig tot zeventig procent van de energiekosten en CO2-uitstoot besparen door sluizen, stuwen en gemalen efficiënter te gebruiken. De pompenergie van de gemalen is (na rioolzuivering) de een na grootste kostenpost van hun elektriciteitsrekening. (Binnenlands bestuur, 20 maart)

  Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 • In de afgelopen vier jaar zijn de opbrengsten van waterschappen uit heffingen ruim 9 procent gestegen. De verwachte opbrengst voor 2019 is 2,9 miljard euro. De waterschappen voorzien voor de komende vier jaar 5,8 miljard euro aan investeringen. Aan het begin van de vorige bestuursperiode was dat 5 miljard. Dit meldt het CBS op basis van de jaarlijkse analyse van heffingen en investeringen van de waterschappen. (CBS,18 maart)

  Lees meer: cbs.nl

 • Drinkwaterbedrijf Oasen heeft opnieuw de samenwerking gezocht met een waterschap voor het benutten van de reststroom op een zuiveringsstation. (H2O Waternetwerk, 5 maart)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • Het Europees Parlement heeft dinsdag 12 februari ingestemd met nieuwe Europese minimumkwaliteitseisen om gezuiverd afvalwater uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) te gebruiken voor directe irrigatie in de land- en tuinbouw. (Unie van Waterschappen, 13 februari)

  Lees meer: uvw.nl

 • Waterschap Vallei en Veluwe gaat een waterfabriek in Wilp bouwen. De installatie is een nieuw zuiveringsconcept, waarmee het waterschap 75 procent meer stikstof en fosfaat uit het vervuilde water wil halen. Doel is daarnaast om 80 procent van de medicijnresten te verwijderen, 90 procent minder slib over te houden en 90 procent minder chemicaliën te gebruiken. Geraamde kosten: 20 tot 30 miljoen euro. (H2O Waternetwerk, 3 februari)

  Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 • De Overijsselse CDA-Statenfractie en de CDA-raadsfractie van de gemeente Dinkelland vinden dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zo spoedig mogelijk het vervuilde afvalwater uit de olie-industrie moet zuiveren. (RTV Oost, 28 januari)

  Lees meer: rtvoost.nl

 • De NAM gaat onderzoeken of er een zuiveringstechniek is, die voorkomt dat nog langer vervuild afvalwater in de Twentse bodem geïnjecteerd moet worden. (Tubantia, 24 januari)

  Lees meer: tubantia.nl