waterzuivering

  • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Hierachter steekt een omvangrijk consortium van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen. Zij zetten zich in voor het hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën. (H2O Waternetwerk, 10 maart)

    Lees meer: h2owaternetwerk.nl

  • Anammox-bacteriën kunnen elektriciteit uit afvalwater maken door ze te laten groeien op elektroden in afwezigheid van nitriet. Dat blijkt uit onderzoek van microbiologen aan de Radboud Universiteit samen met collega’s uit de Verenigde Staten en Saudi-Arabië, dat is verschenen in Nature communications. (Waterforum.net, 6 juli)

    Lees meer: Waterforum

  • De mondkapjes en wegwerphandschoenen die worden gebruikt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, belanden nogal eens in het riool. Rioleringsbedrijven en waterschappen roepen op tot meer oplettendheid. (H2O Waternetwerk, 14 mei)
    Lees meer: h2owaternetwerk.nl