wko

  • Steeds meer woningeigenaren willen van het aardgas af. Dit betekent een toenemende interesse voor duurzame alternatieven, zoals warmtepompen en bodemenergie. De WKO-bodemenergietool geeft een eerste inzicht op quickscan-niveau of op een locatie open- of gesloten bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast. Het aantal aanvragen voor o.a. rapportages via de tool is de afgelopen tijd hard gestegen en er is veel nieuwe informatie beschikbaar. (Binnenlands Bestuur, 13 mei)

    Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

  • Het projectbureau van Gasvrij Gorecht doet onderzoek naar een extra warmtebron om de wijk vanaf 2024 te verwarmen zonder gas. Kartonfabriek ESKA is de eerste en voornaamste warmtebron, maar om de levering van warmte te allen tijde te kunnen garanderen kijkt het bureau naar nog een andere manier om de wijk te verwarmen. (RTV Noord, 29 maart)

    Lees meer: rtvnoord.nl